Články z měsíce Duben 2022

Jak postupovat po přijímacích zkouškách

Dne 28. 4. 2022 škola od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) obdrží výsledky testů. Poté škola provede vyhodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení, tj. podle hodnocení na vysvědčeních ze ZŠ a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na těchto webových stránkách i u vstupu do budovy školy nejdříve dne 28. 4. 2022 po 16. hodině. Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky.

Další postup:

  1. Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. (Zápisový lístek žáci obdrží od své ZŠ.) Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 29. 4. 2022. (Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.) Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou střední školu, prosíme o sdělení této informace na e-mailovou adresu sekretariat@gymtri.cz.

2. Není-li uchazeč přijat:

  • může si jeden z rodičů vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v pátek 29. 4. 2022 od 7 do 17 hodin nebo v pondělí 2. 5. 2022 od 7 do 13 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 2. 5. 2022 odpoledne odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka. (Pro urychlení procesu přijímacího řízení preferujeme osobní předání rozhodnutí rodičům uchazeče.)
  • Doporučujeme podat odvolání, které je možno rovnou při osobním převzetí rozhodnutí předat vedení školy. Formuláře pro podání odvolání budou na sekretariátu k dispozici, je možno si je stáhnout také zde: Vzor odvolání proti nepřijetí.
  • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
  • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o  nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty.
  • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

První místo v krajském kole Dějepisné olympiády patří Jakubu Kijonkovi

Velký úspěch zaznamenal student našeho gymnázia Jakub Kijonka ze 3.D v letošním ročníku Dějepisné olympiády. V krajském kole obsadil ve své kategorii první příčku a probojoval se do celostátního kola, které proběhne na konci května v Praze. K vítězství v kraji gratulujeme a budeme držet palce i v ústředním kole!

Postup do celostátního finále Soutěže Finanční gramotnost

V letošním ročníku Soutěže Finanční gramotnost se nám velmi dobře daří.

II. kategorii reprezentují Vanesa Lea Gachová, Ema Hrabětová a Zuzana Kantorová ze 4.A, které v krajském kole vybojovaly 1. místo. V pátek 29. 4. se zúčastní celostátního finále v prostorách České národní banky v Praze. 

Ve III. kategorii získal tým ze 3.D ve složení Jakub Kijonka, Dominik Turoň a Veronika Sarah Wapieniková 2. místo v krajském kole.

Všem gratulujeme k výborným výsledkům a holkám držíme palce v celostátním kole!

Jakub Kijonka první v kraji v Konverzační soutěži z němčiny

Před velikonočními prázdninami nás ještě zastihla výborná zpráva – Jakub Kijonka v krajském kole Konverzační soutěže v němčině obsadil vynikající první místo a 12. května 2022 bude naši školu reprezentovat v celostátním kole soutěže v Praze.
K tomuto zaslouženému úspěchu blahopřejeme a budeme držet palce.

Může jít o obrázek 1 osobě a knize

English pronunciation – výsledky nižší kategorie

V pondělí 11. dubna proběhla soutěž English pronunciation pro první ročníky čtyřletého gymnázia a žáky 3.A, kteří jsou sice o dva roky mladší, ale jejich úroveň angličtiny je srovnatelná. Ukázalo se, že zdánlivě jednoduchý úkol – najít mezi obrázky slova, která se rýmují – pořádně soutěžící potrápil a nikdo tento úkol nedokázal dokončit správně v daném časovém limitu. Ani seznam dvaceti speciálně vybraných slov nikdo nepřečetl správně, a tak na vítězství stačilo udělat méně než pět chyb. Rekord školy i v této kategorii zůstal nepřekonán. 
Čtyřiadvacet soutěžících zjistilo, že anglická výslovnost není jednoduchá, ale přesto jejich výkon porotce Mgr. Heczka a Mgr. Brukovou mnohdy potěšil.

  1. – 2. místo: Viktorie Czudková 3.A, Tereza Sikorová 1.E
    3. místo: Veronika Havlová 1.D

Děvčatům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.

Geologická olympiáda


Krajského kola Geologické olympiády, které se konalo 4. 4. 2022 v Opavě v prostorech Slezského zemského muzea, se účastnily dvě studentky třídy 4. A, Tabita Pietaková a Adéla Škulcová. Geologická olympiáda na krajské úrovni se skládala z vědomostního testu a praktického poznávání a určování minerálů, hornin a fosilií. Obě studentky získaly titul úspěšný řešitel. Tabita Pietaková se umístila na sdíleném 5. – 6. místě a Adéla Škulcová obsadila 11. příčku.

Moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Matematický klokan 2022 – výsledky školního a okresního kola

Mezi matematické soutěže, které pravidelně probíhají v březnu, se řadí Matematický klokan.
Mezinárodně koordinovaná soutěž vznikla v roce 1991 ve Francii a postupně se rozšířila do více než 60 zemí celého světa.
U nás se první ročník konal v roce 1995 a jeho pořadatelem je Jednota českých matematiků a fyziků. Prvního ročníku se u nás zúčastnilo 24 tisíc žáků a každým rokem počet soutěžících narůstá. V roce 2019 si Klokana nenechalo ujít více než 400 tisíc žáků. Žáci soutěží v několika kategoriích, ve stanoveném čase řeší soubor testových úloh a vybírají si jednu z pěti možností řešení. Na základě stanovených pravidel mohou dosáhnout maximálního počtu 120 bodů.

Mezi žáky naší školy je soutěž velmi oblíbená a zároveň v ní dosahují skvělých výsledků. Nejinak tomu bylo i letos. V každé ze čtyř kategorií (Benjamín, Kadet, Junior a Student) se studenti umístili mezi deseti nejlepšími v okrese.

V kategorii Benjamín (5. a 6. třída ZŠ) byl nejlepším řešitelem školy Adam Talík, který v okrese obsadil 6. místo a 9. místo získala Kateřina Buryová.
Školní kolo kategorie Kadet (7. a 8. třída ZŠ) vyhrál Trong Tuan Ngoc Nguyen a patří mezi deset nejlepších okresních řešitelů.
Milan Holotňák je vítězem školního kola kategorie Junior (1. a 2. ročník SŠ) a v okrese obsadil 4. příčku.
TOP řešitelem je Lukáš Tomoszek, který je nejen vítězem školního kola, ale především nejlepším okresním řešitelem kategorie Student (3. a 4. ročník SŠ).

Počty získaných bodů a zároveň pořadí prvních pěti řešitelů školního kola v každé kategorii si můžete prohlédnout zde. Pořadí a počet bodů všech soutěžích jsou k nahlédnutí u jednotlivých vyučujících matematiky.

Blahopřejeme vítězům a těšíme se, že Klokanovi zachováte přízeň i dalším roce.

Úspěch v okrese Středoškolské odborné činnosti

Ve čtvrtek 7. 4. 2022 proběhlo ve Frýdku-Místku okresní kolo SOČ, kterého se účastnily 3 vítězky školního kola: 

Veronika Sarah Wapieniková (3. D) s prací Kult Josefa II. (Dynastické pomníky na území rakouského Slezska) – obor Historie, 
Veronika Balcarová (5. A) s prací Mezigenderové a mezigenerační srovnání vnímání díla Romea a Julie – obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, 
Michaela Kufová (6. C) s prací Výzkum psychopatických jevů v populacích – obor Zdravotnictví. 

Všechny tři výborně obhájily své odborné práce před porotou a vyhrály ve svých oborech 1. místo s postupem do krajského kola.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a držíme palce v dalším kole. 

Olympiáda ze španělského jazyka

I v letošním školním roce měli studenti možnost porovnat své znalosti a dovednosti v Olympiádě ze španělského jazyka. Po velmi kvalitních a vyrovnaných výkonech v písemné i ústní části nakonec porota rozhodla takto:

Nižší kategorie (do tří let výuky španělštiny)

1. Zuzana Ciencialová

2. Adéla Rybová

3. David Mordáč

Vyšší kategorie (více než tři roky španělštiny)

1. Anna Miškejová

2. Karolína Klusová

3. Bára Kajzarová

3. Ema Moderová

Oceněným gratulujeme a účastníkům děkujeme.

Vynikající úspěch fiktivních firem GYMTRI na veletrhu v Ostravě

Výsledek půlroční práce, objevení nových netušených talentů, prohloubení znalostí marketingu, dodržování přísného time-managementu, stres a často podceňování ze strany odborníků… Toto jsou jen některé z charakteristik činnosti a vnímání kroužku fiktivních firem, které došly svého naplnění dne 24. 3. v rámci Veletrhu fiktivních firem na výstavišti Ostrava – Černá louka. 
Naši školu reprezentovaly dvě „fiktivky“… a výsledek byl mimořádný: zisk 6 ocenění v různých kategoriích a celkově GYMTRI jako nejúspěšnější škola.
V jakých kategoriích se naše firmy umístily? Jak vypadal jejich stánek a jak vypadá nefalšovaná radost při předávání ocenění? To vše naleznete v přiložené fotogalerii.
 
Týmy:
Adrenal Třinec (Zuzka Bojková, Verča Ciencialová, Kája Graniová a Viky Powetzová)
BEPO (Jan Matušek a Pavel Wrana + support Bára Swatková a Martin Pánek).
 
Srdečně gratulujeme!!!
 
Přemysl Zbončák

Dofáci mohou vyrazit na expedice

Dofáci

 

5. dubna proběhlo prozkoušení všech čtyř týmů bronzové úrovně, které se připravují na cvičné a ostré expedice do různých koutů naší republiky pěšky či na kole. Účastníci týmů si museli prostudovat expediční brožurku a vedoucím dokázat, že díky svým znalostem a dovednostem mohou na expedice vyrazit. Byla pro ně připravena tři stanoviště.

 

 

 

Na stanovišti „první pomoc“ si u Mgr. Zbončáka losovali otázky týkající se různých úrazů a museli vědět, jak se takový úraz může stát, jak ho ošetřit, jak raněného transportovat a také se seznámili s obsahem dofácké lékárničky. Na dalším stanovišti „orientace na mapě“ si pro ně Mgr. Zawiszová a Mgr. Kalinec připravili mapy i buzolu a týmy řešily úkoly zaměřené na přípravu expediční trasy, orientaci na mapě, výběr vhodné trasy a její délku a také se snažily zorientovat i v reálném prostředí a ukázat, kterým směrem a jak daleko jsou některé obce na základě mapy tohoto regionu. Na posledním stanovišti „tábornické dovednosti“ museli Dofáci pod vedením Mgr. Lisztwanové a Mgr. Kohutové postavit stan a správně umístit karimatku a spacák. Zdá se vám to jednoduché? To jen tak vypadá, správně nepoloži karimatku do stanu ani jeden tým. Ale chybami se člověk učí a na expedici to určitě udělají bezchybně. Všichni musí vyrazit s batohem, a tak museli předvést, že ho umí správně sbalit. Také se naučili na vařiči uvařit čaj, k zapálení použít křesadlo a nakonec ekologicky zlikvidovat bioodpad na školním pozemku. 

Všechny týmy prokázaly výborné teoretické i praktické znalosti a mohou začít plánovat své expedice, na které se těší nejen oni, ale i my vedoucí. 
Děkuji všem vedoucím za vynikající organizaci školení a účastníkům za jejich vědomosti a týmovou spolupráci. 

Mgr. Petra Bruková, koordinátor místního centra DofE

Úspěchy v recitačních soutěžích

Byl pozdní večer – první máj…,“ mnozí studenti si pod těmito slovy ihned představí recitování před celou třídou, což může doprovázet stažení žaludku a třesoucí se ruce, zkrátka stres. Avšak u nás ve škole se najde hned několik talentovaných recitátorů, kteří chtějí dál šířit slova skvělých básníků i prozaiků a oživovat tak jejich odkaz. Tito odvážní trému házejí za hlavu a užívají si chvíle „ve světlech reflektorů“.  

Své umění nám v únoru předvedli žáci nižšího gymnázia v rámci školního kola recitační soutěže. O vysoké úrovni vystupujících nebylo pochyb, ostatně odborná porota se při rozhodování docela zapotila.  

Mladší kategorii ovládli žáci z 1. A. Pomyslnou bronzovou medaili získal Matěj Szotkowski, druhé místo patřilo Markovi Zadembskému a porotu nejvíce okouzlila Tea Lotta Szpyrcová, která skončila jako první.  

Ve starší kategorii zase zazářila třída 4. A. Třetí místo obsadila Šárka Labajová, jako druhý skončil Vojta Zielina a soutěž vyhrál Adam Slaninák.  

Vítězové obou kategorií odeslali do okresního kola soutěže nahrávky svých vystoupení a Tee Lottě Szpyrcové se podařilo i tuto přehlídku ovládnout. Zlatá Tea se tedy 1. dubna vydala na krajské kolo do Ostravy, kde si porotu opět získala. Teino vystoupení bylo natolik inspirativní a zajímavé, že bude mít možnost reprezentovat nejen gymnázium, ale i celý Moravskoslezský kraj v celostátním kole ve Svitavách. Naší skvělé recitátorce budeme držet palce! 

Do budoucna doufáme, že recitace nebude pro žáky představovat pouze povinnost, ale že v ní najdou snad i zalíbení – my je totiž moc rádi uslyšíme.  

Ohlédnutí za Pražským studentským summitem

Po třech letech, kdy se Pražský studentský summit konal on-line, se studenti naší školy konečně dočkali prezenční formy závěrečné konference. Tohoto vzdělávacího programu se účastnili žáci z 3.D Karolína Goralová, Julie Pavlasová, Zuzana Kučová, z 3.E Marek Raška a z 6.C Anna Kantorová, Ondřej Sobol a Dominik Stošek.

Celé této akci předcházelo pět přípravných workshopů, kde studenti měli příležitost osvojit si řadu dovedností během rétorických cvičení, praktických cvičení v podobě jednání či rozborů určité problematiky, kterou se zabýval jejich orgán OSN.

Naši studenti zastupovali Ukrajinu a Kolumbii, kdy v orgánech, jako je např. ECOFIN, UNODC či WHO, projednávali závažné otázky. Zabývali se například problematikou daňových rájů, náhradního mateřství, kriminality v oblasti rybolovu, Izraele a Palestiny nebo práv vězněných osob.
Jednání na konferenci byla plodná a přinesla mnoho úspěšných rezolucí. Naši delegáti lobovali za stanoviska svých států a neztratili se ani mezi velmocemi.
Tímto studentům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy v Praze, neboť Pražský studentský summit je místem, kde se můžou inspirovat a rozšiřovat si své obzory nejen v oblasti politických záležitostí.
Doufáme, že tradice Pražského studentského summitu s odchodem maturantů neuvadne a v příštím školním roce se opět najde mnoho nadějných delegátů.

https://www.studentsummit.cz/

 

Starší články »