Semináře

Postup při výběru seminářů pro školní rok 2024/2025

 • Do 9. 2. 2024 budou na webových stránkách školy zveřejněny anotace všech povinně volitelných předmětů. Viz: https://www.gymtri.cz/category/predmety/anotace/
 • Do 25. 2. 2024 vyjádří žáci 2. a 3. ročníku 4letého a 6. a 7. ročníku 8letého studia prostřednictvím elektronického formuláře svůj zájem o volbu seminářů. Odkaz na formulář žákům zašle třídní učitel.
 • Na základě zjištěných dat vedení školy zpracuje rozdělení žáků do jednotlivých seminárních skupin. Ve skupině musí být minimálně 12 žáků. (Pouze ve výjimečných případech může ředitel školy rozhodnout o ustavení semináře pro nižší počet žáků.) Počet žáků v seminářích, které jsou vyučovány v laboratořích, je dán počtem pracovišť. V případě, že se do semináře přihlásí více žáků, než je stanovený počet, rozhoduje o zařazení žáka do seminární skupiny jeho prospěch.
 • Výuka v jednotlivých seminárních skupinách bude přidělena pedagogům na základě personálních možností a potřeb školy.
 • Volbu semináře je nutno si dobře rozmyslet, změna je možná jen ve zcela výjimečných případech.

Počet seminářů, které si žáci volí

 • žáci 2. ročníku 4letého a 6. ročníku 8letého studia si pro předmaturitní ročník volí 3 dvouhodinové semináře
 • žáci 3. ročníku 4letého a 7. ročníku 8letého studia si pro maturitní ročník volí 4 dvouhodinové semináře

Nabídka seminářů pro předmaturitní ročník ve školním roce 2024/2025

 • ČJLS   Seminář z českého jazyka a literatury
 • AJS     Seminář z anglického jazyka
 • ŠJS     Seminář ze španělského jazyka
 • SVS     Společenskovědní seminář
 • DěS     Seminář z dějepisu
 • ZS       Seminář ze zeměpisu
 • MaS    Seminář z matematiky
 • FyS     Seminář z fyziky
 • CheS   Seminář z chemie
 • ChCS  Chemická cvičení
 • BioS    Seminář z biologie
 • BiZ      Seminář pro zdravotnické obory
 • ICTS   Seminář z informatiky
 • VVS    Seminář z výtvarné výchovy
 • ZTKS  Zdraví a tělesná kultura

Nabídka seminářů pro maturitní ročník ve školním roce 2023/2024

 • ČJLS   Seminář z českého jazyka a literatury
 • AJS     Seminář z anglického jazyka
 • ŠJS     Seminář ze španělského jazyka
 • ZFJS   Základy francouzského jazyka
 • ZNJS   Základy německého jazyka
 • SVS     Společenskovědní seminář
 • DěS     Seminář z dějepisu
 • ZS       Seminář ze zeměpisu
 • MaS    Seminář z matematiky
 • FyS     Seminář z fyziky
 • CheS   Seminář z chemie
 • BioS    Seminář z biologie
 • BiZ      Seminář pro zdravotnické obory
 • PřCS   Přírodovědná cvičení
 • ICTS   Seminář z informatiky
 • VVS    Seminář z výtvarné výchovy
 • ZTKS  Zdraví a tělesná kultura