Vyhledávání

Články z kategorie Aktuality


Jsem budoucnost

Dne 4. 12. 2019 se třída 2. E vydala do Ostravy na akci pořádanou Parlamentem dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. Tato akce nesla název Jsem budoucnost a dotýkala se různých témat. Mimo naši třídu se této přednášky zúčastnily i třídy jiných škol. Akce odstartovala úvodním slovem o Erasmu a jeho výhodách. Poté jsme pokračovali první přednáškou Tadeáše Kapice, který nás seznámil se svými začátky podnikání, které nebyly vždy úspěšné. Cílem jeho projevu bylo nás motivovat v tom, abychom po prvních, ne jen podnikatelských, nezdarech neházeli flintu do žita a zkoušeli to dál. Jedinou řečnicí středečního dopoledne byla Vladímíra Osadníková, žena, jež si prošla mentální anorexií a bulimií a během své řeči se s námi podělila o svůj příběh. Vyslechnutím jejího příběhu jsme si uvědomili, že se můžeme ze samého dna vrátit do každodenního života a přitom pomáhat ostatním. Následovala krátká vsuvka týkající se našich možností, jak pomáhat, uplatnit se a cestovat. Další částí programu nás provedl Max Kozlov, Středoškolák roku, který se s námi podělil o svoje zkušenosti z různých stáží, brigád v nejrůznějších firmách a podobně. Svou přednáškou nás chtěl motivovat, abychom byli zvídaví, aktivní a pracovití a nebáli se poprosit o radu zkušenější lidi. Celý program uzavřel Oliver Sálus, moderátor televize Seznam. Jeho prezentace nás měla naučit, jak překonávat nervozitu a dovést naše řečnické schopnosti a prezentace k dokonalosti. Díky tomuto programu jsme se dozvěděli o možnostech, které jako studenti máme, jak správně vykročit do života a sbírat nové zkušenosti. Ať už jsou špatné, nebo dobré.

Závěrem bychom chtěli poděkovat organizátorům této akce, řečníkům a vedení gymnázia za povolení naší účasti.

Se slovy vděku žáci 2. E (napsaly Hana Kukutschová a Zuzana Kukutschová, spoluorganizátorka akce Ema Juříková, foto Oliver Prokop).

Olympiáda lidských práv

Dne 14. 12. 2018 se na Magistrátu hlavního města Prahy konalo finále celostátní soutěže Olympiáda lidských práv. V něm naši školu reprezentovali Matěj Fonš a Jana Stonawská. Po slavnostním přivítání měli za úkol napsat esej na různá aktuální témata (migrace, volby ze zahraničí, transsexualita…). Dále je čekaly workshopy UNICEF, Amnesty International a beseda s europoslancem Jiřím Pospíšilem. Ačkoli se našim studentům nepodařilo postoupit do TOP 10, být mezi 60 nejlepšími z asi 1500 zúčastněných je chvályhodný úspěch.

http://www.olpcr.cz/#

Maraton psaní dopisů

V úterý 11. 12. se na našem gymnáziu uskutečnil Maraton psaní dopisů, největší akce na podporu lidských práv na světě. Maraton jsme zorganizovali spolu s členy karvinské pobočky Amnesty International, tvořené hlavně studenty Gymnázia Karviná a jednou žákyní ZŠ Mendelovy. K nim se připojily i dvě naše studentky, které jsou dobrovolnicemi v knihovně Třinec.
Během celého dne tito nadšenci navštívili 7 tříd, kterým případy představili. Celý den byli k dispozici ve vestibulu, kde sbírali podpisy. 
Během akce se nasbíralo 596 dopisů, z toho 72 přepsaných ručně, a vybralo se zhruba 700 korun na jejich odeslání. Děkujeme všem studentům, kteří ukázali, že jim lidská práva nejsou lhostejná. 

EuropaSecura

Tým složený ze 3 studentů třídy 3.C (Ondřej Hložek, Dominik Horňák a Vojtěch Spratek) se dne 24. 5. 2018 zúčastnil ústní části krajského kola soutěže EuropaSecura. Do tohoto kola se probojovalo 5 nejlepších týmů z Moravskoslezského kraje. Podmínkou pro postup bylo zhotovení bezpečnostní analýzy na vybrané téma.

V tomto kole chlapci zavítali na Krajský úřad v Ostravě, kde měli za úkol obhájit svou práci na téma Sýrie a IS a oponovat soupeřům. Nakonec vybojovali krásné 3. místo. Jelikož byli mezi soutěžícími nejmladší, náleží jim velká pochvala a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

http://www.europasecura.cz/

Studenská Agora 2018

V letošním roce se naše škola po roční pauze opět zapojila do debatní soutěže Studentská Agora. Krajské kolo se konalo v kavárně U6 v Dolní oblasti Vítkovice. Tým byl složen převážně ze studentů třídy 5. A. Odvezli si zejména řadu cenných zkušeností, Martin Dinh také cenu pro nejlepšího debatéra v základní části soutěže. 

Zdroj fotografií : Studentská Agora

EuropaSecura

Letos poprvé se žáci gymnázia zapojili do soutěže pro středoškoláky o bezpečnosti, Evropské unii a NATO. Sestavili tříčlenné týmy a jednomu z nich se podařilo postoupit do krajského kola. Jde o Ondřeje Hložka, Dominika Horňáka a Vojtěcha Spratka z 3. C. Gratulujeme a v dalším boji o výlet do Bruselu a kurz přežití držíme palce!

Jeden svět 2018

Festival Jeden svět již 20 let svým divákům přináší filmy o lidských právech. Letos se do kina vypravili naši nejmladší žáci, aby zhlédli projekci tří kratších dokumentů (Poslouchám, Rodinné řeznictví, Poklad). Dotýkaly se tématu rodiny, dospívání, volby povolání či stáří.


Studentská Agora

V letošním roce se opět zapojíme do debatní soutěže Studentská Agora. Minulý týden školu navštívil Mgr. Tomáš Bazala, aby s debatováním seznámil třídu 5. A. Nyní napjatě čekáme na soutěžní témata a věříme, že 5.A sestaví opravdu silný soutěžní tým, se kterým v květnu uspěje.

Beseda o prezidentských volbách

V pondělí 8. 1. 2017 se maturitní ročníky zúčastnily besedy k tématu blížících se prezidentských voleb. Po úvodu, kdy byl stručně představen současný volební model, se pozornost přesunula k jednotlivým kandidátům a představám studentů o vlastnostech budoucího prezidenta. Přednášející Jitka Pánková nakonec představila nový volební model Demokracie 21.

Filozofická soutěž Nebojme se myslet

15. prosince se několik studentů maturitních ročníků zúčastnilo soutěže Nebojme se myslet, kterou pořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich úkolem bylo napsat esej na jedno ze čtyř témat, která se dotýkala různých oblastí filozofie. Posudky dvou na sobě nezávislých hodnotitelů obdrží každý účastník soutěže na email, celkové výsledky budou zveřejněny koncem ledna.

Příklady témat:

„Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ Ludwig Wittgenstein

„Kde není zákon, není svoboda.“ John Locke

 

Beseda s RNDr. Věrou Palkovskou

Dnes, tj. 21. 11. 2017, navštívila naši školu starostka města Třince paní RNDr. Věra Palkovská. Žákům třídy 3.C připomněla významné okamžiky z minulosti města a prezentovala koncept tzv. chytrého města. V souvislosti s touto koncepcí vysvětlila i význam nového loga Třince, složeného ze tří propojených barevných trojúhelníků, a slogan Třinec i ty. Vyzvala rovněž studenty, aby v budoucnu převzali pomyslný „štafetový kolík“ v procesu zvelebování města. 

Beseda s pracovnicemi úřadu práce

Ve středu 3. 10. 2017 proběhla v naší škole pro zájemce z řad žáků maturitních tříd beseda s pracovnicemi Úřadu práce ČR. Navštívila nás ředitelka Kontaktního pracoviště Třinec Mgr. Olga Sikorová se svými kolegyněmi Bc. Marcelou Mrózkovou a Ing. Gajdaczovou. Účastníci besedy se seznámii s pojmem statut studenta, se všemi možnostmi dalšího vzdělávání, s předpoklady pro volbu povolání, s aktuální situací na trhu práce, vlivem stupně vzdělání na uplatnitelnost absolventů na trhu práce apod. Že tyto problémy nejsou našim studentům lhostejné, o tom svědčí jejich hojná účast na besedě organizované až v době po vyučování. Děkujeme jak našim hostům, tak také všem účastníkům besedy.

Třinecké „europoslankyně“ ve Štrasburku

Koncem března jsme se my, žákyně 3. D a 3. E třineckého gymnázia, vydaly na cestu do Štrasburku, kde jsme díky soutěži projektu Euroscola navštívily Evropský parlament. Euroscola je program Evropského parlamentu (EP), který každý rok umožňuje mladým studentům všech členských zemí, aby se zapojili do práce v EP. A jak jsme tuto soutěž vlastně vyhrály?

 Se spolužačkou jsme natočily soutěžní video, ve kterém jsme vysvětlily, co je cena LUX. Samy jsme o ní na začátku nic nevěděly, ale zjistily jsme, že se jedná o filmovou cenu, kterou uděluje EP. Ve videu jsme všechno popsaly a ukázaly co nejzajímavějším způsobem (např. fiktivní předávání ceny LUX nebo rozhovor s bývalou vítězkou této ceny). To pak bylo zveřejněno na internetu, kde mohl hlasovat kdokoli. Soutěž byla vyhodnocena na základě zhlédnutí a „lajků“. Zúčastnily se i žákyně z jiné třídy. Nebyly jsme ve výsledku na předních příčkách, ale i tak jsme získaly finance na návštěvu samotného Evropského parlamentu ve Štrasburku. Nebyla to ovšem žádná exkurze, ale my samy jsme zasedaly na místech europoslanců, kde jsme se zabývaly šesti tématy světového dění, které nám byly zadány předem.

Vše probíhalo ve dvou jazycích, a ačkoli byla tamním jazykem francouzština, angličtina nám byla bližší. Dopoledne jsme si prošly všemi formalitami a seznámením s programem celého dne. Měly jsme možnost také vyzpovídat irského politika Briana Hayese, který byl otevřen všem tématům aktuální situace ve světě. Nejčastější dotazy se týkaly vystoupení Británie z EU, které britští studenti nesli opravdu těžce. Po obědě jsme všichni hráli hru s názvem Eurogame, která nás sblížila s dalšími studenty. Za úkol jsme měli správně odpovědět na otázky. Háček byl v tom, že každá otázka byla v jiném jazyce, a to posílilo spolupráci s našimi zahraničními vrstevníky.

Poté jsme strávili pár hodin ve skupinách, kde jsme řešili vybrané téma. Já osobně jsem patřila do skupiny, která se zabývala nezaměstnaností mladých. Napadlo nás zpřístupnit více jazykových kurzů pro mladé nebo podpořit projekt Erasmus, který umožňuje mladým lidem studovat v zahraničí a tak rozšířit jejich možnosti o více než jen jeden stát.  Své názory jsme sepsali a prezentovali je vybraní mluvčí našeho týmu v jednacím sálu parlamentu, přičemž všichni přítomní studenti mohli klást otázky, které jim byly zodpovězeny právě vybraným mluvčím skupiny.

Náš výlet nebyl jednodenní, takže jsme den předtím, navštívily i německé město Norimberk. Tam nám náš průvodce ukázal místní kostely a výhled na celé město. Neochudil nás také o místní zajímavost v podobě sochy zaječice, která zalehla své mladé a je interpretována jako varování před genetickými pokusy na zvířatech. Nemohly jsme ovšem vynechat ani štrasburskou katedrálu Notre-Dame, která svým gotickým slohem nadchne každého. Další turisticky navštěvovanou atrakcí Alsaska a východní Francie byl hrad Haut-Koenigsbourg, kde jsme strávily náš poslední den. Vše jsme zakončily typickým jídlem Alsaska v podobě  flammeküeche (tj. slaný koláč se slaninou a cibulí).

Markéta Turoňová (3.E)

Starší články »