Články autora Marcel Gibiec


COVID-19 – aktuálně

Pokyny k výuce od 12. 4. 2021 do odvolání

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k omezení provozu ve školách v 1. fázi rozvolnění neumožňuje osobní přítomnost našich žáků ve vyučování. Výuka i provoz školní jídelny pokračují beze změn.

Pokyny k výuce ve dnech 29. 3.–11. 4. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila stávající omezení provozu škol do 11. dubna 2021. Výuka i provoz školní jídelny pokračují beze změn.

Pokyny k výuce ve dnech 22.-28. 3. 2021

Usnesením vlády ze dne 18. 3. 2021 byla stávající opatření prodloužena do 28. 3. 2021. Výuka i provoz školní jídelny pokračují beze změn.

Pokyny k výuce ve dnech 8.-21. 3. 2021

Osobní přítomnost žáků ve škole je i nadále zakázána, gymnázium tedy po jarních prázdninách pokračuje ve vzdělávání distančním způsobem.

Školní jídelna bude v provozu, ale bude se vařit pouze jedno jídlo. Studenti vzdělávající se distančně, popř. jejich rodiče, si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů, a to každý den od 14 h do 14.30 h. 

Pokyny k výuce ve dnech 15. 2.-7. 3. 2021

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol zůstává od 15. do 28. 2. 2021 ve stejném režimu jako dosud. Všechny třídy našeho gymnázia pokračují v distančním vzdělávání. Ve dnech 1.-7. 3. 2021 budou mít žáci škol našeho okresu jarní prázdniny.

Školní jídelna bude (s výjimkou jarních prázdnin) v provozu, ale bude se vařit pouze jedno jídlo. Studenti vzdělávající se distančně, popř. jejich rodiče, si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů, a to každý den od 14 h do 14.30 h. 

Pokyny k výuce ve dnech 1.-14. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci probíhá provoz škol v období od 1.-14. 2. 2021 ve stejném režimu jako dosud, všechny třídy našeho gymnázia tedy pokračují v distančním vzdělávání.

Pokyny k výuce ve dnech 4.-28. 1. 2021

Ve dnech 4.-28. 1. 2021 bude probíhat výuka pro všechny třídy pouze distančně. Videokonference budou probíhat dle dosavadních rozvrhů a pravidel. Dne 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny. Výpisy z vysvědčení s hodnocením za 1. pololetí žáci obdrží, jakmile jim bude povolena prezenční výuka. 

Vánoční prázdniny

Dny 21. a 22. prosince 2020 rozhodlo MŠMT stanovit pro žáky jako volné dny. Následují vánoční prázdniny. Výuka bude zahájena 4. ledna 2021. O organizaci výuky v novém roce rozhodneme v závislosti na aktuálním stupni PES, v němž po Vánocích budeme.

Pokyny k výuce od 7. 12. 2020

V souladu s aktuálními informacemi MŠMT je výuka v období 7.- 22. 12. 2020 na našem gymnáziu naplánována takto:

 1. Třídy nižšího gymnázia pokračují v rotační výuce, tj. týden prezenčně, týden distančně. V týdnu od 7. 12. 2020 budou tedy ve škole třídy 2.A a 4.A, od 14. 12. 2020 opět 1.A a 3.A, ve dnech 21.-22. 12. 2020 přijde do školy 2.A a 4.A.
 2. Maturitní třídy se budou učit prezenčně dle rozvrhu v plném rozsahu.
 3. Ostatní třídy vyššího gymnázia se budou učit rotačním způsobem, tedy týden prezenčně, týden distančně, a to takto:
 • v týdnu 7.-11. 12. 2020 budou mít prezenční výuku třídy: 1.D, 2.D, 5.A, 6.A;
 • v týdnu 14.-18. 12. 2020 budou mít prezenční výuku třídy: 1.E, 2.E, 3.D, 3.E, 5.C (předmaturitní ročníky včetně seminářů ve smíšených skupinách);
 • ve dnech 21.-22. 12. 2020 budou mít prezenční výuku třídy: 1.D, 2.D, 5.A, 6.A.

Ve všech vnitřních prostorách školy je povinná ochrana nosu a úst rouškou, popř. respirátorem.

Výdej obědů do jídlonosičů od 30. 11. 2020

 • Vzhledem k postupnému obnovování prezenční výuky bude výdej stravy do jídlonosičů probíhat od pondělka 30. 11. 2020 pouze od 14 do 14.30 h.

Pokyny k výuce tříd nižšího gymnázia od 30. 11. 2020

 • 30. 11. 2020 bude pro žáky nižšího gymnázia zahájena rotační prezenční výuka. V týdnu 30.11.-4.12.2020 přijdou do školy žáci tříd 1.A a 3.A, třídy 2.A a 4.A pokračují v distanční výuce. V týdnu 7.-11.12. 2020 budou chodit do školy žáci tříd 2.A a 4.A, třídy 1.A a 3.A se budou vzdělávat distančně.
 • Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu. V hodinách TV budou žáci za příznivého počasí chodit na vycházky.
 • Na obědy budou žáci chodit v určenou dobu tak, aby se nepotkávali s žáky jiných tříd.
 • Ve všech prostorách školy musí žáci i učitelé používat roušky a dezinfekci. Z důvodu pravidelného větrání doporučujeme teplejší oblečení.

Pokyny k výuce maturitních tříd od 25. do 27. 11. 2020

 • Od 25. 11. 2020 přechází maturitní třídy  4. D, 4. E, 6. C zpět k prezenční výuce.
 • Z důvodu nutného zachování homogennosti skupin jsou tento týden semináře ve středu, čtvrtek a pátek zrušeny. Žákům bude přes Teams zaslána práce pro samostudium.
 • V hodinách TV je možný pohyb venku (procházka, rychlá chůze), v případě špatného počasí je možno zvolit teoretickou náplň hodiny (film, prezentace, diskuse).
 • V jídelně nesmí docházet k prolínání žáků z různých tříd při čekání na výdej stravy a při její konzumaci (ve frontě i u stolu – jen žáci jedné třídy). Max počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Žáci i učitelé musí všude ve škole dodržovat pravidlo 3R (rozestupy, mytí rukou a dezinfekce, roušky po celou dobu pobytu ve škole ve všech jejích prostorách).
 • V prostorách školy se bude pravidelně větrat, proto doporučujeme teplejší oblečení.
 • Před zahájením výuky, o přestávkách i po skončení výuky se žáci z různých tříd snaží vyhýbat osobnímu kontaktu.

 

Pokyny pro období 14.-30. října 2020

od středy 14. října 2020 se budou na dálku vzdělávat i žáci nižšího stupně víceletého gymnázia. Pro žáky tříd 1.A, 2.A, 3.A a 4.A platí:

 • Výuka se bude řídit stávajícím rozvrhem, žáci budou mít zadánu práci na každou hodinu s výjimkou TV. Do konce října nebudou dostávat žáci úkoly ani z HV a VV.
 • Do 16. října 2020 budou žáci pracovat formou samostatné práce, výuku formou videokonferencí zahájíme v pondělí 19. října 2020.

   

Výdej obědů žákům od 14. října 2020

Obědy budeme žákům (popř. jejich rodičům) od 14. 10. 2020 vydávat do jídlonosičů z rampy školní jídelny (za školním parkovištěm), a to od 13.15 h do 14.30 h (v případě nutnosti do 14.45 h).

Pokyny pro výdej obědů žákům od 14. 10. 2020

Pokyny pro období 12.-30. října 2020

Ve dnech 12.-25. října 2020 (včetně) pokračuje výuka na našem gymnáziu ve stávajícím režimu: žáci nižšího stupně víceletého gymnázia (1.A, 2.A, 3.A a 4.A) mohou chodit do školy, takže se i nadále budou vzdělávat prezenčně, žáci vyššího gymnázia pokračují v distančním vzdělávání. Školní jídelna bude fungovat ve stejném režimu jako v tomto týdnu.

Dny 26. října a 27. října 2020 jsou stanoveny opatřením MŠMT jako volné dny. Následuje státní svátek dne 28. října a podzimní prázdniny (29. a 30. října 2020). V týdnu 26.-30. října 2020 bude školní jídelna mimo provoz.

O výuce v období od 2. listopadu 2020 Vás budeme včas informovat.

Pokyny pro vydávání obědů žákům vyššího gymnázia v době distančního vzdělávání

Pokyny jsou k dispozici zde: Pokyny k výdeji obědů do jídlonosičů pro období distančního vzdělávání

Mimořádné opatření KHS MSK Ostrava pro období 5.-18. října 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v mimořádném opatření č. 6/2020 nařídila mj. omezení provozu středních škol. V období 5.-18. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve školách, s výjimkou žáků, kteří plní povinnou školní docházku. V důsledku tohoto opatření:

 • třídy nižšího gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) mohou i nadále chodit do školy a učit se prezenčně;
 • třídy vyššího gymnázia (všechny ostatní) přecházejí od 5. 10. 2020 na distanční vzdělávání.

Provoz školní jídelny bude upraven takto:

 • žáci tříd nižšího gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) budou obědvat ve školní jídelně dle zvláštního rozpisu v období od 11.40 h do 13 h;
 • žákům tříd vyššího gymnázia nebo jejich zákonným zástupcům bude umožněno odebrání oběda do jídlonosiče, a to od 13.15 h do 14.30 h.

Další pokyny budeme zveřejňovat postupně v souladu s doporučeními MŠMT a KHS.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest účinné od 18. 9. 2020

Základní pravidla pro vzdělávání žáků v karanténě

Populační census

Sčítání lidu (Populační census)

 

Vědělii jste že:

 • nejstarší sčítání lidu proběhlo v jižní části Mezopotámie Babylóňany na území dnešního Iráku v roce 3800 př. n. l. ? Opakovalo se každých 6 – 7 let a sčítali se lidé, dobytek, ale i produkty jako např. med, máslo, mléko, vlna atd.,
 • sčítal se také lid, který vyváděl Mojžíš z Egypta,
 • sčítání probíhalo v Perské, Maurijské říši (dnešní Indie), starověkém Římě, v Číně za dynastie Chan atd.,
 • svůj lid sčítali například také Inkové a výsledky zaznamenávali metodou uzlíčků na pestrobarevných šňůrkách, které byly vyrobeny ze srsti lam a alpak,
 • v novodobé historii proběhlo první celonárodní sčítání lidu na Islandu v roce 1073,
 • v Československu to bylo krátce po jeho vzniku v roce 1921,
 • státům EU nařizuje tuto povinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008,
 • sčítání lidu probíhá téměř ve všech státech světa.

 

Kde se tedy neprovádí?

 • například ve státech, kde aktuálně probíhá válečný konflikt.

 

Co zjišťuje? Informace například o:

 • rozložení obyvatelstva, 
 • místě narození,
 • vzdělání, 
 • bydlení,
 • víře a náboženství 

 

K čemu se využívá?

 • pro efektivní rozvoj infrastruktury,
 • k podkladům pro plánování dopravy,
 • je nezbytné jako základ pro další šetření (sociologické, názorové či marketingové průzkumy),
 • výsledky sčítání mohou být použity výhradně ke statistickým účelům,
 • nebo třeba k výuce zeměpisu.

 

Máme se bát prozrazení nebo zneužití údajů, které v dotazníku vyplníme?

 • všechny zjištěné údaje podléhají zákonům, která chrání naše osobní data,
 • za zneužití údajů hrozí pokuta až 500.000,- Kč.

 

Kde výsledky sčítání lidu najdete?

 

Sčítání lidu v ČR je dobrovolné nebo povinné a kdo se ho účastní?

 • je povinné,
 • musí se zúčastnit každý občan ČR, který má na našem území trvalý pobyt bez ohledu na to, zda zde skutečně žije,
 • musí se zúčastnit cizinci, kterým byl u nás povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů a pro osoby, kterým byl u nás udělen azyl.

 

Hrozí nějaká sankce v případě nevyplnění dotazníku?

 • ano, hrozí finanční pokuta.

 

Zdroje informací:

Sčítání lidu – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD_lidu

K čemu je dobré sčítání | Statistika&My. Statistika&My | Magazín Českého statistického úřadu [online]. Copyright © Český statistický úřad [cit. 28.03.2021]. Dostupné z: https://www.statistikaamy.cz/2021/01/20/k-cemu-je-dobre-scitani

Finance.cz – daně, banky, kalkulačky, spoření, kurzy měn [online]. Dostupné z: https://www.finance.cz/536258-scitani-lidu/

Festival – Týden mozků

Týden mozku je festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998 více o akci

Zdroj: O Festivalu – Týden mozku AV ČR. [online]. Copyright © Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. [cit. 11.03.2021]. Dostupné z: http://www.tydenmozku.cz/festival/

A jaké přednášky uslyšíte?

16. 3. 2021   9:30 – 11:00 h   Chemie psychedelických látek<https://youtu.be/YySdKXXdsbs>

Odkaz na stream: https://youtu.be/YySdKXXdsbs

16. 3. 2021   11:00 – 12:30 h   Psychedelika jako potenciální léčiva v psychiatrické praxi<https://youtu.be/hXDp1fCyGQE>

Odkaz na stream: https://youtu.be/hXDp1fCyGQE

Kompletní informace naleznete ZDE<https://www.vscht.cz/popularizace/projekty/tyden_mozku>.

Letní vědecký tábor VŠCHT Praha pro žáky středních škol

Letní stáž ve firmě Fénixfert<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/letni-tabor/ss>

Termín konání tábora:     25. – 30. 7. 2021
Věková kategorie:             15 – 17 let (i pro žáky s přestupem z 9. třídy ZŠ na 1. stupeň SŠ)
Kapacita:                             24 dospívajících chemiků
Cena:                                   2800 Kč
Pokud se tábor bude moct vzhledem k situaci, kterou bedlivě sledujeme, uskutečnit, nástup na něj bude v neděli 25. 7. 2021 od 17:00 do 18:00 na koleji Volha, K Verneráku 950/45, 14800 Praha-Kunratice.
Kompletní informace naleznete ZDE<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/letni-tabor/ss>.
Přihlašování je do 15. 4. 2021 ZDE<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/letni-tabor/prihlaska>.

Kariérní poradenství pro žáky středních škol Skupinový kariérní coaching<https://pkc.vscht.cz/karierni-poradna/karierni-poradenstvi-pro-ss>

V rámci skupinového coachingu se můžeš ptát nebo jen poslouchat, na co se ptají ostatní z tvých vrstevníků, a dozvědět se tak informace, které ti pomohou s výběrem vysoké školy a oboru. Dozvíš se také něco o tom, proč zvolit právě VŠCHT.
Individuální kariérní konzultace<https://studuj.vscht.cz/magazin/karierni-konzultace-pro-stredoskolaky/>
Během individuální konzultace si můžeš ujasnit, který obor na této škole je pro Tebe ten pravý. Pokud stále váháš mezi několika vysokými školami, můžeš získat další informace pro své finální rozhodnutí.
Kompletní informace a přihlašování k poradenství naleznete ZDE<https://pkc.vscht.cz/karierni-poradna/karierni-poradenstvi-pro-ss>

Konzultace pro maturanty
VŠCHT Praha nabízí s ohledem na epidemiologickou situaci a s ní související omezení na středních školách pomoc žákům i jejich učitelům v podobě individuálních konzultací k maturitě z chemie, matematiky a biologie.
Více naleznete ZDE<https://www.vscht.cz/hmch/konzultace-pro-zaky-ss>.

Fotosoutěž Svět (je) chemie

VŠCHT Praha vyhlásila 12. ročník Fotosoutěže Svět (je) chemie 2021. Své fotografie do 1. kola můžete nahrávat do 15. 6. 2021 v rámci přihlašovadla ZDE<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/fotosoutez/prihlaska>.
Kompletní informace naleznete ZDE<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/fotosoutez>.

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

17. 2. 2021 se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Stejně jako většina soutěží proběhlo on-line. Naši žáci soutěžili ve všech kategoriích a vedli si velmi dobře. Na pomyslných stupních vítězů se umístili: Petr Martynek na 1. místě v kategorii D a David Mordáč na 3. místě v kategorii C. Za reprezentaci školy děkujeme všem, kteří se popasovali se složitými úkoly, a přejeme hodně štěstí postupujícím do Krajského kola.

Naši školu reprezentovali: Joel Pietak, Matouš Rucki, Bára Gajzdzicová v kategorii A, Tereza Kostková, Matěj Čmiel a Matěj Fojkes v kategorii B, David Mordáč, David Běhálek a Tabita Piataková v kategorii C a Petr Martynek, Jakub Hložek a Rudolf Kubik v kategorii D.

Prezentiáda 2021

Prezentiáda 2021 – Neschovávej se. Ukaž, co v sobě máš!  

Vážení a milí spolužáci.

Nebaví Vás pouze neustále sedět před počítačem a sledovat výklad profesorů? Chcete konečně zažít nějaké to dobrodružství, poznat nové, inspirativní lidi a zlepšit své soft-skills? Jste tvořiví, komunikativní a nebojíte se žádných výzev? Pak je Prezentiáda stvořená právě pro Vás!

Tato soutěž Vám pomůže zbavit se trémy, zlepší Vaši schopnost mluvení před publikem, pomůže Vám utřídit si vlastní názory a naučíte se dobře argumentovat. Ale co je hlavní, pořádně si to užijete! Navíc můžete vyhrát věcné ceny od firem, jako jsou například Albi, Fluidum Té a Mentos. A to se vyplatí!

Takže naberte odvahu, jednoho, či dva kamarády a poměřte své prezentační dovednosti s týmy z celé České a Slovenské republiky! Dejte si však pozor, z jedné školy můžou soutěžit maximálně čtyři týmy z jedné kategorie (ZŠ a SŠ), tak kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Do dvanáctého ročníku tohoto projektu se můžete přihlásit do konce března. Témata pro základní školu jsou Akce a reakce a Tohle téma je tabu. Pro střední školy byla vybrána témata 90, 60, 90 a Správná odpověď neexistuje. Zvolte si tedy to své a jděte do toho na plno! A hlavně originálně.

Bývalí účastníci Prezentiády si ji pochvalují, jako třeba youtuber Kovy, který v roce 2014 získal 5. místo na finále. Řekl: ,,Prezentiáda je skvělá! Byla to má první zkušenost s prezentováním před větším množstvím lidí. Naučil jsem se především předstoupit před lidi a s vážným výrazem jim prezentovat sebevětší pitomost. Skvělá průprava do života, kde se tohle stává často.“

Letos budou tři soutěžní kola. Nominační, Online a Grandfinále, které už snad proběhne prezenčně. Více informací naleznete na webu Prezentiády, Facebooku soutěže, YouTube a nebo například v příspěvku v České Televizi.

V případě, že byste měli jakékoliv dotazy, či problémy, neváhejte mi napsat. Budu se těšit na všechny z Vás, se kterými se tam potkám.

Za organizační tým Prezentiády,

Michaela Holotňáková

 

 

Zeměpis může být nejen zábava, ale také profese

Pro všechny nadšence zeměpisu, kteří se chtějí něco nového dozvědět, chtějí najít jiné zdroje informací, rádi si hrají, chtějí si procvičit své znalosti, chtějí si zasoutěžit nebo zjistit,  jaká zaměstnání čekají absolventy studia tohoto oboru.

Znáte tyhle webové stránky:

 1. Webové stránky školy nabízejí:

 

 1. Další webovky spjaté se školním zeměpisem

 

 1. Hry
 • Zeměpisné kvízy – SETERRA
 • Zábavné zeměpisné kvízy TOPOROPA
 • Úniková hra na téma zeměpisné souřadnice – Flippity
 • Místopis světa politická mapa –  Mapchart.net

 

       4. Prověření a procvičení svých znalostí a dovedností

 

     5. Kde všude se dá uplatnit s geografií?

 

 1. Zajímavostí o geografii

     

 

 

Starší články »