Články autora Marcel Gibiec


COVID-19 – aktuálně

Výdej obědů do jídlonosičů od 30. 11. 2020

 • Vzhledem k postupnému obnovování prezenční výuky bude výdej stravy do jídlonosičů probíhat od pondělka 30. 11. 2020 pouze od 14 do 14.30 h.

Pokyny k výuce tříd nižšího gymnázia od 30. 11. 2020

 • 30. 11. 2020 bude pro žáky nižšího gymnázia zahájena rotační prezenční výuka. V týdnu 30.11.-4.12.2020 přijdou do školy žáci tříd 1.A a 3.A, třídy 2.A a 4.A pokračují v distanční výuce. V týdnu 7.-11.12. 2020 budou chodit do školy žáci tříd 2.A a 4.A, třídy 1.A a 3.A se budou vzdělávat distančně.
 • Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu. V hodinách TV budou žáci za příznivého počasí chodit na vycházky.
 • Na obědy budou žáci chodit v určenou dobu tak, aby se nepotkávali s žáky jiných tříd.
 • Ve všech prostorách školy musí žáci i učitelé používat roušky a dezinfekci. Z důvodu pravidelného větrání doporučujeme teplejší oblečení.

Pokyny k výuce maturitních tříd od 25. do 27. 11. 2020

 • Od 25. 11. 2020 přechází maturitní třídy  4. D, 4. E, 6. C zpět k prezenční výuce.
 • Z důvodu nutného zachování homogennosti skupin jsou tento týden semináře ve středu, čtvrtek a pátek zrušeny. Žákům bude přes Teams zaslána práce pro samostudium.
 • V hodinách TV je možný pohyb venku (procházka, rychlá chůze), v případě špatného počasí je možno zvolit teoretickou náplň hodiny (film, prezentace, diskuse).
 • V jídelně nesmí docházet k prolínání žáků z různých tříd při čekání na výdej stravy a při její konzumaci (ve frontě i u stolu – jen žáci jedné třídy). Max počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Žáci i učitelé musí všude ve škole dodržovat pravidlo 3R (rozestupy, mytí rukou a dezinfekce, roušky po celou dobu pobytu ve škole ve všech jejích prostorách).
 • V prostorách školy se bude pravidelně větrat, proto doporučujeme teplejší oblečení.
 • Před zahájením výuky, o přestávkách i po skončení výuky se žáci z různých tříd snaží vyhýbat osobnímu kontaktu.

 

Pokyny pro období 14.-30. října 2020

od středy 14. října 2020 se budou na dálku vzdělávat i žáci nižšího stupně víceletého gymnázia. Pro žáky tříd 1.A, 2.A, 3.A a 4.A platí:

 • Výuka se bude řídit stávajícím rozvrhem, žáci budou mít zadánu práci na každou hodinu s výjimkou TV. Do konce října nebudou dostávat žáci úkoly ani z HV a VV.
 • Do 16. října 2020 budou žáci pracovat formou samostatné práce, výuku formou videokonferencí zahájíme v pondělí 19. října 2020.

   

Výdej obědů žákům od 14. října 2020

Obědy budeme žákům (popř. jejich rodičům) od 14. 10. 2020 vydávat do jídlonosičů z rampy školní jídelny (za školním parkovištěm), a to od 13.15 h do 14.30 h (v případě nutnosti do 14.45 h).

Pokyny pro výdej obědů žákům od 14. 10. 2020

Pokyny pro období 12.-30. října 2020

Ve dnech 12.-25. října 2020 (včetně) pokračuje výuka na našem gymnáziu ve stávajícím režimu: žáci nižšího stupně víceletého gymnázia (1.A, 2.A, 3.A a 4.A) mohou chodit do školy, takže se i nadále budou vzdělávat prezenčně, žáci vyššího gymnázia pokračují v distančním vzdělávání. Školní jídelna bude fungovat ve stejném režimu jako v tomto týdnu.

Dny 26. října a 27. října 2020 jsou stanoveny opatřením MŠMT jako volné dny. Následuje státní svátek dne 28. října a podzimní prázdniny (29. a 30. října 2020). V týdnu 26.-30. října 2020 bude školní jídelna mimo provoz.

O výuce v období od 2. listopadu 2020 Vás budeme včas informovat.

Pokyny pro vydávání obědů žákům vyššího gymnázia v době distančního vzdělávání

Pokyny jsou k dispozici zde: Pokyny k výdeji obědů do jídlonosičů pro období distančního vzdělávání

Mimořádné opatření KHS MSK Ostrava pro období 5.-18. října 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v mimořádném opatření č. 6/2020 nařídila mj. omezení provozu středních škol. V období 5.-18. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve školách, s výjimkou žáků, kteří plní povinnou školní docházku. V důsledku tohoto opatření:

 • třídy nižšího gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) mohou i nadále chodit do školy a učit se prezenčně;
 • třídy vyššího gymnázia (všechny ostatní) přecházejí od 5. 10. 2020 na distanční vzdělávání.

Provoz školní jídelny bude upraven takto:

 • žáci tříd nižšího gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) budou obědvat ve školní jídelně dle zvláštního rozpisu v období od 11.40 h do 13 h;
 • žákům tříd vyššího gymnázia nebo jejich zákonným zástupcům bude umožněno odebrání oběda do jídlonosiče, a to od 13.15 h do 14.30 h.

Další pokyny budeme zveřejňovat postupně v souladu s doporučeními MŠMT a KHS.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest účinné od 18. 9. 2020

Základní pravidla pro vzdělávání žáků v karanténě

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2020

Mimořádná doba vyžaduje mimořádné akce… V aule gymnázia dne 26. 6. 2020 takovou akcí bylo slavnostní předávání maturitních vysvědčení našim absolventům. Vše proběhlo komorně, tentokrát pouze za přítomnosti vedení školy a učitelů. Ředitelka školy, Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D., předala nejlepším studentům finanční odměny SRPŠ a mimořádná stipendia.

Office 365 – poslední upozornění!!!

Vzhledem k administrátorskému nastavení aplikace Office 365 budou v pondělí dne 29. června 2020 smazány všechny studentské profily. Všichni studenti si do tohoto data ze svého profilu zálohují všechna data. Způsob přihlášení do osobního účtu bude oznámen prostřednictvím aplikace Bakaláři. 
Vzhledem k množícím se dotazům, jak si zálohovat ​data z Office 365, přidáváme informaci. Data máte uložená v cloudovém uložišti One Drive. Z tohoto uložiště si zkopírujte všechna data do svého PC, na externí uložiště nebo do svého jiného cloudového uložiště. 
 
 

Děkujeme za spolupráci.

Admistrátoři 

Marek Ernst, Marcel Gibiec

 

Výsledky ankety

V minulých dnech měli studenti možnost zapojit se do ankety na téma Zajímá nás, jak se vám daří. Zúčastnilo se bohužel jen 49 % žáků naší školy, nicméně výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že distanční vzdělávání studenti docela dobře zvládají a vnímají období karantény především jako novou zkušenost, díky které se mohou mj. zlepšit v dovednosti plánovat svou práci.

Starší články »