Články z kategorie Anglický jazyk


Další eTwinningový projekt 2. A

Po loňském úspěšném eTwinningovém projektu Secret Agent 007 se pustila 2. A do další zahraniční projektové spolupráce. Cílem projektu s názvem Europe in Myths and Legends, jak ho specifikovala koordinátorka projektu Rosa Guiliano, je propagovat naše kulturní dědictví, stavět mosty mezi zeměmi, uvědomovat si rozdíly i podobnosti a nahlížet na Evropu jako na komunitu založenou na společných hodnotách. Tentokrát spolupracujeme se třemi školami – Yunusemre, Turecko, Pamukale, Turecko a Lamezia Terme, Itálie. Žákům už se podařilo vytvořit několik návrhů na logo projektu, vybrali si a do angličtiny přeložili některé své stěžejní národní legendy a pověsti a za pomocí počítačového programu ToonDoo je zpracovali do podoby komiksu. V prostředí Twinspace pak žáci sdílejí své názory a postřehy na jednotlivé komiksové příběhy. V další fázi žáci vytvoří mezinárodní týmy, vyberou si národní hrdiny jednotlivých zemí a vymyslí o nich příběh, který bude zasazen do současnosti. Výsledkem by měl být elektronický časopis se všemi materiály projektu. I když je spolupráce na tomto projektu oproti loňskému roku výrazně pomalejší a komunikace komplikovanější, doufáme, že se nám podaří všechny aktivity ukončit do konce června.

Mgr. Lenka Rašková

Školní zájezdy 2019/2020

V příštím školním roce připravují zahraniční zájezdy komise anglického jazyka a komise zeměpisu.

Školní zájezd do Belgie, Anglie a Walesu

Program zájezdu, termín a cena

Školní zájezd do Petrohradu a Pobaltí

Program zájezdu, termín a cena

Podrobné informace o zájezdech i přihlašování vám sdělíme v den zahájení školního roku v aule.

eTwinningový projekt se ZŠ na Maltě zná vítěze

Čtvrté kolo jsme měli v únoru a bylo tematicky zimní – řešili jsme úlohy se sněhem a ledem. Nejúspěšnějšími řešiteli tohoto kola byli Petr Martynek (16 bodů), Samuel Glet (15 bodů) a Rudolf Kubik (14 bodů). Výsledky tohoto kola  příliš s konečným pořadím nezamíchaly, a tak po zpracování všech výsledků jsme mohli minulý týden vyhlásit vítěze matematicko-fyzikální soutěže v anglickém jazyce. Celkem bylo možné získat 80 bodů.

1. místo: Petr Martynek (73 bodů)
2. místo: Samuel Glet (70 bodů)
3. místo: Bára Kajzarová (67 bodů)

Vítězům gratuluji a ostatním děkuji za velmi pěkné výsledky i ochotu vyzkoušet si něco nového. A všem také za to, že soutěž i eTwinningový projekt nevzdali, i když spolupráce ze strany maltské školy nebyla vždy na jedničku.

Mgr. Petra Bruková

 

Job shadowing v Madridu

Mgr. Jakub Lukáš se v rámci projektu Erasmus+ pod názvem Učíme v 21. století zúčastnil týdenního job shadowingu a své zážitky shrnul těmito slovy:

„Na konci března jsem měl příležitost strávit týden na Státní jazykové škole Jesús Maestro v Madridu. Má pracovní stáž proběhla v rámci programu Erasmus+, přičemž hlavním úkolem a zároveň cílem bylo sledovat nové metody v rámci výuky cizích jazyků (především angličtiny a španělštiny). Dohromady jsem absolvoval 21 vyučovacích hodin přímých náslechů, s odstupem času mohu konstatovat, že téměř všechny byly inspirující. Za hlavní přínos považuji konzultace s koordinátorkou informačních technologií Juanou Ruiz, díky kterým jsem si rozšířil obzor v rámci multimediálního prostoru výuky cizích jazyků. Těším se, až budu moci vyzkoušet tyto a další nově získané poznatky v praxi mé vlastní výuky španělštiny. Co se týče obecných dojmů z mého pobytu, tak ty jsou veskrze velmi pozitivní. Týdenní výměnná stáž je skvělým prostředkem pro nabytí nových zkušeností pro pedagogy všech předmětů.“

Mgr. Jakub Lukáš

Fotografie byla pořízena koordinátorkou Erasmus+ projektu Elenou Suárez Prieto.

Beskydský Oxford – schůzka 23.4. ve 13.30

Vážení zájemci o soustředění Beskydský Oxford,

vzhledem k tomu že počet zájemců o akci převyšuje kapacitu horské chaty Skalka, se organizátoři soustředění Jiří Mravec a Tomáš Kyzek rozhodli uspořádat příjmací pohovory.

Termín: 23. dubna 2019, 13.30 hodin
Místo: klubovna gymnázia

Na oběd si dojdete po setkání.

 

 

Prima poznává region

Projekt Kraj známý i neznámý není na naší škole žádnou novinkou. Uskutečnil se již počtvrté a tradičně se ho zúčastnili naši nejmenší – 1.A. Spolu s vyučujícími Andreou Skupień Kapsiou, Libuší Raszkovou a Lenkou Raškovou vyměnili minulý týden primáni školní atmosféru klasického vyučování za projektovou výuku v malebném prostředí horské chaty Skalka. V projektu jde především o týmovou spolupráci s cílem dozvědět se co nejvíce o našem kraji, jeho zajímavých místech, zvycích, tradicích i nářečí. Žáci také prohlubují své jazykové dovednosti v anglickém jazyce. A tak členové šesti týmů vymýšleli, kreativně tvořili, dramaticky ztvárňovali, závodili, potýkali se s překladatelskými oříšky, obohacovali se vědomostmi, řešili záhady, ale hlavně se navzájem poznávali. To vše s velkým nadšením a zápalem! A jak akci hodnotí samotní žáci 1.A?

Akce byla velice přínosná, především v oblasti informací o regionu. Byla také zábavná a myslím, že jsme se ještě více poznali.                    Alexandra

Akce byla výborná, hodně jsme se toho dozvěděli. Zábava a program byly dobře připravené. Celkově akci hodnotím velmi dobře.            Vanesa Lea

Hodnotím určitě kladně. Je sranda odejít ze školy se třídou a hrát hry. Více jsme se poznali a hodně jsme se naučili o krojích a nářečí.      Adam

Bylo to zábavné a naučil jsem se pracovat v týmu.                   Jakub

Aktivity byly zajímavé, jídlo vcelku také, pokoje úplně stačily. Určitě doporučuji ostatním.                                                                                   Vojta

 

 

Nové knihy v anglické knihovničce

Díky finančnímu příspěvku z projektu EU Moderní škola jsme mohli obohatit sbírku anglických knih o nové tituly. Některé jsou určeny pro mladší žáky a jsou ve zjednodušené angličtině (level 2 -5). Další jsou psány zrcadlově, tak abyste neměli problémy s vyhledáváním neznámých slovíček. Pro zdatnější angličtináře jsme vybrali knihy v originále, zejména od současných autorů. 

 

Knihovnička je umístěna v jazykové učebně 73 a knihy si můžete vypůjčit u Mgr. Lenky Raškové během velké přestávky nebo prostřednictvím vašich vyučujících angličtiny.

“There is no friend as loyal as a book.”
                                                                   Ernest Hemingway

 

Cambridge – převzetí ocenění pro naši školu

29. března 2019 se Mgr. Zlatka Bichlerová, koordinátorka spolupráce s Cambridgem Centrem a lektorka FCE/CAE kurzů, zúčastnila slavnostního galavečera v anglickém univerzitním městě Cambridge. Byli sem pozváni vítězové jednotlivých evropských zemí, aby zde převzali z rukou zástupců Cambridge University Press významné ocenění pro své školy. Gymnázium Třinec se stalo nejlepším jazykovým přípravným centrem za rok 2018 v celé České republice s přihlédnutím k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Výherci byli vybráni odbornou porotou, kterou tvořili čtyři zástupci Cambridge English: Guy Chapman, ředitel pro mezinárodní školy, Nick Beer, regionální obchodní ředitel pro Evropu, Cécile Loyer, vedoucí marketingu pro Evropu a Duncan Christelow, obchodní ředitel Cambridge University Press pro střední a východní Evropu. Už z toho je zřejmé, že získané ocenění pro naši školu bylo velmi objektivní. Každá země tam měla také svého zástupce /tzv. country manager/, který uvedl vítěze z jednotlivých škol. Na půdě jedné z univerzitních kolejí, kde se tato událost odehrávala, tak padala slova jako „Třinec – město, kde mají výborný hokejový tým, velké ocelárny, ale také vynikající gymnázium, atd.“

Součástí pozvání pro Z. Bichlerovou byl i zajímavý doprovodný program: přednáška o tom, jak se připravují cambridgeské zkoušky, návštěva místa, kde se tisknou testové materiály ke zkouškám /každého pracovníka sledují během pracovní doby čtyři kamery, aby si nemohl nic okopírovat/, prohlídka univerzitních kolejí s průvodcem, především pak návštěva slavné King´s College.

Toto ocenění je pro lektorky jazykových kurzů zavazující směrem do budoucna. Zároveň však může být motivující pro další zájemce o tyto kurzy, aby viděli, že když se budou snažit, mohou být stejně tak úspěšní jako jejich předchůdci.

Zlatka Bichlerová

Projekt Školní výuková zahrada získal 16 000,- Kč

Díky účasti v programu Vy rozhodujete, my pomáháme, skrze který Tesco rozděluje 5 040 000 korun 270 organizacím po celém Česku, aby podpořilo projekty, které pomáhají místním komunitám, naše škola získala 16 000,- Kč na projekt Školní výuková zahrada. 

 

Projekt původně vymysleli někteří žáci 3. C v rámci soustředění Beskydský Oxford, kdy si měli zkusit zažádat o tzv. malý grant, tzn. o grant v maximální výši 30 000,- Kč. Přišli s nápadem školní zahrady a nakonec přesvědčili vedení školy, že by rádi tento projekt zkusili realizovat i prakticky. O pomoc požádali Mgr. Černou a Mgr. Brukovou. 

Ale nebýt všech, kteří v místních supermarketech a obchodech Tesco hlasovali pro náš projekt, byla by tato snaha marná. Děkujeme všem, kteří nás podpořili.

Za tuto částku škola pořídí velké truhlíky, zeminu, nářadí i sazenice. Chybějící finance doplníme z rozpočtu školy. Uvítáme i darované nářadí či semínka nebo sazeničky.

Doufáme, že náš školní pozemek bude zase o něco  krásnější a že brzy budeme moci pozorovat první rostlinky.

Zlato a bronz z krajského kola Konverzační soutěže v AJ

Šimon Lipus v kategorii II B obhájil vítězství z okresního kola a zvítězil i v krajském kole 22. 3. 2019. Postupuje do celostátního kola, které se bude konat 23. 5. 2019 v Praze. Stejně tak uspěla před pěti lety Dominika Dudys, která tenkrát v celostátním kole získala 3. místo.

Gratulujeme ke krásnému umístění a držíme palce i v následujícím kole.

V kategorii III A naši školu v krajském kole reprezentoval Matěj Fonš, který se umístil na 3. místě. I toto umístění je obrovský úspěch, protože je tato kategorie nejnáročnější s největším počtem soutěžících.

Gratulujeme a přejeme úspěchy i v dalších jazykových soutěžích.

Seniorgymnázium na téma Vnoučata a prázdniny

 

Březnové setkání gymnazistů se seniory bylo na téma Vnoučata a prázdniny aneb jak strávit prázdniny zajímavě a téměř zadarmo. Přednášeli studenti, kteří se v posledních letech vypravili do zahraničí díky různým soutěžím, grantům, projektům a chuti poznávat něco nového.

Přiblížili jsme starší generaci, jaké možnosti mají mladí lidé v současnosti. Gabriela Kavalčíková vysvětlila, co je to být au-pair v Anglii. Petr Stefek vyprávěl o svém putování po Japonsku, kam se dostal díky vítězství ve filmařské soutěži a byl pozván do mezinárodního kola soutěže do Tokia. Anna Kantorová se zúčastnila Mezinárodního setkání studentů v Německu a snažila se vysvětlit smysl a cíl těchto setkávání. Michael Csepcsar a Lucie Válková díky dobře napsanému projektu Discover EU získali vlakovou jízdenku po zemích EU a vypravili se do Švédska. Olga Kowolowská přiblížila práci v Anglii, kde vystřídala různá zaměstnání – od stereotypní a nudné práce v továrně po celodenní dřinu v čínské restauraci. Sebastian Filipek všem objasnil, co se skrývá pod mládežnickými programy Erasmus+ a předvedl, jak takové zahraniční stáže mohou vypadat. Natálie Macošková se díky svému zájmu o politiku a ekologii dostala až na simulované jednání do Bruselu a ukázala, jak jednání EU mohou vypadat z pohledu mladé generace.

Doufáme, že jsme všem ukázali, jak mladí lidé dokáží žít aktivně, a že naši zemi umí reprezentovat i v zahraničí.

Děkujeme všem za vzornou přípravu na setkání.

 

Překladatelská soutěž OU – výsledky

12. března proběhlo slavnostní vyhodnocení Překladatelské soutěže vyhlášené Ostravskou univerzitou. Za naši školu jsme mohli odeslat dva příspěvky za každý jazyk. Za angličtinu nás reprezentovaly Nikol Mitrengová a Magda Bruková, za španělštinu Nikol Mitrengová a Alice Zielinová, za polštinu Karolína Franková a Anna Bojková a za němčinu Gabriela Pyszková a Gabriela Kavalčíková. Největší úspěch měl překlad Karolíny Frankové, která porotu zaujala natolik, že získala 1. místo.

Její dojmy z Ostravské univerzity si můžete přečíst zde:

Po předání diplomů a čestných uznání soutěžícím středních i vysokých škol v rámci Dne s překladem proběhlo v aule FF Ostravské univerzity hned několik přednášek na různá témata. Jedna z nich byla zaměřena například na jazykové technologie v audiovizuálním překladu, mezi které spadá třeba titulkování nebo dabing.

V odpoledním programu pak byla možnost zúčastnit se překladatelských dílen. Ty byly určeny především pro oceněné soutěžící, dorazit však mohl v podstatě kdokoliv. Během necelých dvou hodin probíhala diskuse nad konkrétními soutěžními překlady a problémovými pasážemi. Kromě toho jsme se však dozvěděli i něco o překladu obecně, o jeho základních principech, na co si dát pozor a seznámili jsme se také s některými „překladatelskými oříšky“. Soutěž i samotná akce byly pro mě osobně zdrojem mnoha nových informací i zkušeností.

 Karolína Franková, 4.D

 

Soutěž English Pronunciation – výsledky

Ve dnech 6. a 7. března se konala každoroční soutěž v anglické výslovnosti. Nižší kategorie je určena pro první ročník čtyřletého studia a odpovídající ročník víceletého studia a vyšší kategorie je pro studenty maturitního ročníku. V obou kategoriích soutěžící museli přečíst seznam slov, ve kterých se nejčastěji na naší škole chybuje. Mladší museli také rýmovat slova podle obrázků v časovém limitu 30 sekund a starší se museli „poprat“ s anglickou básní plnou jazykolamů a obtížných, méně známých slov.

Rekord v nejmenším počtu chyb sice letos překonán nebyl, ale výsledky  vítězů byly velmi dobré v obou kategoriích.

Nižší kategorie – 1. D, E a 3. C

1. místo – Izabela Kirscherová 3. C
2. místo – Marcel Lačík, Julie Novotná 3. C
3. místo – Kateřina Pilková 1. E

 Vyšší kategorie – 4. D, E a 6. A

1. místo – Nela Kantorová 6.A
2.-3. místo – Terezie Czepczorová 6. A
2.-3. místo – Gabriela Kavalčíková 4. E

 Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast.

 

Napiš esej a vyhraj cestu do Štrasburku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí 
vyhlašuje při příležitosti 70. výročí založení Rady Evropy esejistickou soutěž na téma
„Imagining the European of the future?“

Téma eseje: „Na pozadí 70. výročí založení Rady Evropy zamyšlení se nad propojením 47 členských států RE a 840 miliónů lidí s vyjádřením vize, kde by autor eseje chtěl vidět členské státy RE a obyvatele RE v budoucnu v kontextu základních hodnot RE: lidská práva – demokracie – právní stát“ (www.coe.int/70 ).

Délka eseje: 1 000 slov 
Jazyk eseje: anglický
Cílová skupina legitimní pro vstup do soutěže: mladí lidé žijící v Evropě ve věku 14–18 let.
Vítěz/vítězka esejistické soutěže získá diplom Rady Evropy a bude pozván na oslavu 70. výročí založení Rady Evropy ve Štrasburku v říjnu 2019.

Kritéria pro hodnocení soutěžních příspěvků:
* dodržení rozsahu 1 000 slov (krátké předložky a spojky se počítají jako slova; mezery a interpunkční znaménka se nezapočítávají),
* dodržení tématu,
* zohlednění 70. výročí Rady Evropy v eseji,
* dobrá úroveň anglického jazyka .

Podmínky účasti v soutěži: 
* esej musí být sepsána v dokumentu Word a zaslána formou přílohy na elektronické adresy zdenka.maskova@msmt.cz a adela.linhartova@msmt.cz v termínu do 31. května 2019 (přijetí příspěvku do soutěže bude potvrzeno),
* součástí zaslání příspěvku do soutěže musí být kontaktní údaje soutěžícího (celé jméno, e-mailová adresa, rok narození),
* účastníci soutěže kromě vlastního příspěvku (= eseje) přiloží v elektronické podobě vyplněné a podepsané formuláře Prohlášení o autorství a Souhlas se zpracováním údajů.

Bližší informace: Mgr. Petra Bruková, kabinet 217

Konverzace s Jessicou

V letošním roce mají některé třídy možnost mít v hodině rodilou mluvčí. Protože však není zaměstnancem školy, dochází k nám pouze na pár hodin za měsíc. V hodinách se věnuje konverzaci, rozvíjení slovní zásoby a poslechu. Ale i těchto pár hodin má smysl, jak potvrzuje kladná odezva ze strany studentů i samotné Jessicy. Můžete si přečíst, jak hodnotila svou poslední hodinu v 3.A.

 

It was a joy and privilege to spend time with your students on Monday! I showed them a presentation about Michigan—talking about my family, activities, and food. I am living here in Czech to help train youth in leadership, and to help organize English camps. The students in your class did a great job listening and answering my questions in English. I was also impressed with their English when they showed their presentations about conservation of our environment. I hope to meet these students again! Thank you!

 

 

Starší články »