Články z kategorie Anglický jazyk


Halloween v hodinách AJ

Ve vybraných ročnících proběhly v hodinách AJ aktivity spojené se svátkem Halloween. V 1.A si vyzkoušeli, jaké hry a soutěže mají děti na základních školách v anglicky mluvících zemích. Ochutnali irský halloweenský koláč, ve kterém někteří našli prstýnek, minci, hrášek, zlomenou zápalku nebo hadřík. A tak už víme, kdo se příští rok zamiluje, kdo zbohatne nebo naopak zchudne, kdo se může těšit na bohatou úrodu a kdo se bude bát nemocí. Sami žáci s pomocí maminek a babiček napekli, a tak jsme mohli ochutnat typická halloweenská jídla – dýňové koláče, karamelová jablka, perníčky či mozek plavající v krvi. Bylo toho tolik, že jsme se podělili i s kamarády z dalších skupin. 

 

 

 

 

 

Žáci 2.A skládali halloweenské básničky a na jejich tvorbu se můžete těšit v nejbližších dnech. Práce budou vystaveny na nástěnce v přízemí. I oni si na slavnostní vyhodnocení musí počkat do úterka.

Žáci 1.D, 1.E a 3.A soutěžili ve vědomostní soutěži o Halloweenu zaměřenou hlavně na slovní zásobu. Výsledky budou vyhodnoceny příští týden, ale již teď můžeme prozradit, že některým skupinám se dařilo lépe než v předchozích ročnících a jejich výsledky nás mile překvapily.

 

Domácí překladatelská soutěž

Vážení studenti,

Ostravská univerzita vyhlašuje XV. ročník studentské překladatelské soutěže, která již druhým rokem nabízí účast také studentům středních škol. V jubilejním ročníku dostala soutěž své vlastní webové stránky
https://ff.osu.cz/densprekladem/), kde najdete všechny potřebné informace o soutěži a texty  letošního ročníku. Vybrat si můžete z uměleckého a neuměleckého textu z mnoha jazyků. Přeložené práce zašlete v elektronické podobě svým vyučujícím jazyka, ze kterého překládáte. Překladatelé z polštiny posílají své práce Mgr. Jursové. Za každý jazyk může škola odeslat do soutěže dvě práce. Práce by měly být i bez gramatických, lexikálních a stylistických chyb. Termín odeslání prací k posouzení ve školním kole je do 3.1.2020. Soutěž je určena pro studenty středních škol, pokud mají chuť si to vyzkoušet i mladší, rádi si jejich překlady přečteme a ohodnotíme. Do regionálního kola však mohou postoupit pouze práce studentů vyššího gymnázia.

Přejeme vám příjemně strávené chvíle u překladu. 

 

Listopadové soutěže v angličtině a španělštině

Vážení studenti,

komise anglického a španělského jazyka pro vás připravila školní kola dvou celoevropských soutěží.

21. 11. 2019 se bude v jídelně od 10.00 do 12.00 konat školní a zároveň celostátní kolo překladatelské soutěže Juvenes Translatores. Překládat můžete z AJ a ŠJ, případně po domluvě s vyučující také z NJ. Soutěžit mohou studenti 2. D, 2. E, 4. C, 3. D, 3. E a 5. C (+ vybraní studenti maturitního ročníku z ŠJS). Překládá se text v rozsahu A4 s pomocí slovníku v papírové podobě. Slovníky zajistí škola. Více informací o soutěži si můžete přečíst na

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_cs 

29. 11. 2019 se bude v počítačových učebnách od 9.45 do 11.00 konat školní a zároveň evropské kolo soutěže Best in English. Soutěže se mohou zúčastnit studenti vyššího gymnázia s úrovní angličtiny B2-C1. V případě velkého počtu zájemců (počet je limitován počítači v učebnách) rozhodují o účasti vyučující AJ. Na soutěž potřebujete vlastní sluchátka. Rozpis do jednotlivých učeben bude zveřejněn den předem. Více informací o soutěži si můžete přečíst na 

https://bestinenglish.org/

Všem soutěžícím držíme palce.

 

 

 

 

 

Nový eTwinningový projekt 4. A

eTwinning je projekt EU, který propaguje mezinárodní spolupráci evropských škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Letos si mezinárodní spolupráci vyzkouší skupina žáků 4. A v projektu Sheldon´s Chalenge s podtitulem Třinec-Tokio. Naší partnerskou školou je ZŠ Dunakeszi Szent István Általános Iskola z Maďarska. Tématem jsou olympijské hry, které se budou konat v Tokiu. V první části projektu se žáci vzájemně představili. Vyrobili si fotokoláže z fotek, které měly zachytit jejich život a zájmy. Zároveň jsme partnerské škole poslali dopisy, ve kterých se naši žáci představili. Aby to nebylo úplně jednoduché a nudné, fotky a dopisy jsou pomíchané a čekáme, jestli je maďarští žáci správně přiřadí.

Tento měsíc máme za sebou i první kolo soutěže Třinec-Tokio. Každé kolo má dvě části – vědomostní, tentokrát na téma starověké olympijské hry, a matematické, ve které žáci řeší různě obtížné příklady se sportovní tematikou. Důležité není jen příklady vypočítat, ale napsat anglicky i postup řešení a odpověď. Tímto způsobem podporujeme i odborné vzdělávání v AJ a žáci se seznámí se základními matematickými pojmy. Tato metoda výuky se nazývá CLIL.

Po 1. kole soutěže známe naše nejúspěšnější řešitele. Celkový maximální počet bodů byl 30.

1. místo: Zuzka Karasová a Lenka Ostruszková 27 bodů
2. místo: Lucka Krčková, Sabča Wrzecionková a Adélka Kajfoszová  26 bodů

Gratulujeme a všem držíme palce i v dalších kolech.

 

 

Spolupráce našich studentů s Americkým centrem

Otevření Amerického centra v Ostravě za účasti tří našich studentů

 

 

 

 

 

 

V pátek 18. 9. 2019 bylo v Knihovně města Ostravy slavnostně otevřeno Americké centrum. Slavnostního otevření se zúčastnily významné osobnosti, jako velvyslanec USA pro ČR pan Stephen B. King, primátor města Ostrava Tomáš Macura a další.´Tohoto slavnostního otevření se zúčastnili i tři naši studenti. Jakub Sutor (4. A) a Petr Martynek (5. A) byli pozváni jako členové Youth Council (tj. mládežnické rady),  která se v počtu 10 vybraných studentů ve věku 14 až 18 let bude v průběhu školního roku 2019/2020 zabývat americko-českými vztahy. Dále byla pozvána i Anna Kantorová (4. C), která se během prázdnin účastnila projektu Women2women v Bostonu. Jakub Sutor a Petr Martynek byli spolu s ostatními členy Youth Council u příležitosti otevření Amerického centra formálně představeni panu velvyslanci USA. Knihovna města Ostravy s nově otevřeným Americkým centrem se nachází na ul. 28. října u Sýkorova mostu a cílem centra je sdružovat zejména mladé lidi se zájmem o angličtinu a světové politické dění. Centrum nabízí besedy se zahraničními hosty, večerní promítání filmových maratonů a samozřejmě je zde možnost zapůjčení si anglické literatury. Pokud budete mít možnost, vřele doporučujeme návštěvu Amerického centra.

Jakub Sutor a Petr Martynek

Anička Kantorová reprezentovala ČR v Bostonu

 


O prázdninách jsem dostala možnost jet na desetidenní konferenci Women2women, jejíž hlavní náplní byla problematika leadershipu a ženských práv. Strávila jsem tak necelé dva týdny na Simmons College v Bostonu, kde jsem navštívila i slavnou Harvardskou univerzitu a State House, kde jsem se setkala se senátorem Massachusetts a prezentovala náš Action Plan spolu s dalšími dvěma studentkami z České republiky.

Celý program mi uhradila americká ambasáda, která  hradí i další výměnné pobyty. Projít výběrovým řízením nebylo jednoduché, ale jsem ráda, že jsem si to zkusila a v Bostonu reprezentovala Českou republiku i třinecké gymnázium.

Anička Kantorová, 4. C

Zdarma rok studia v USA

V úterý 17.9.2019 se pro zájemce 1. a 2. ročníku střední školy a odpovídajících tříd  víceletého gymnázia konala přednáška o možnostech studia na střední škole v USA.

Děkujeme Mgr. Lence Raškové za organizaci přednášky.

Stipendijní výměnný programu Future Leaders Exchange (FLEX) umožní českým středoškolákům strávit školní rok v USA zdarma.

Program financuje americké Ministerstvo zahraničí a za čtvrt století existence jím prošlo 27 000 studentů ze 17 evropských a asijských zemí. FLEX se v posledních letech rozšiřuje, v tomto roce o další čtyři evropské země. Letos na podzim se do něj mohou poprvé hlásit i středoškoláci z Česka.

Od ostatních programů, které českým žákům středních škol zajišťují roční studijní pobyt v USA, se FLEX liší především tím, že se za něj nic neplatí. Americká vláda stipendistům uhradí cestovní náklady, zajistí ubytování v prověřené hostitelské rodině a docházku na místní střední škole. Studentům také vyplácí měsíční stipendium na základní osobní potřeby a společenské aktivity.

Ve školním roce 2019-20 může s programem FLEX do USA vyjet deset středoškoláků z Česka. Jde tedy o výběrový program, zkusit to ale může opravdu každý. Stačí do 17. října 2019 vyplnit on-line přihlášku, která je dostupná na odkazu ais.americancouncils.org/flex

Šanci mají všichni, kdo splňují následující kritéria:

  1. mají české občanství
  2. narodili se mezi 15. 7. 2001 a 15. 7. 2004
  3. v době přihlášky studují v 1. nebo 2. ročníku střední školy (nebo kvintě a sextě v případě víceletých gymnázií)
  4. dobře se učí a dorozumí se anglicky
  5. splňují podmínky pro udělení vstupního víza do USA pro účastníky výměnných studijních pobytů (nejsou tedy například držiteli zelené karty) a nestrávili v USA v posledních pěti letech více než 90 dnů

Na případné dotazy vám ráda odpoví jak e-mailem, tak telefonicky Kateřina Šantúrová.

Kontakt: Kateřina Šantúrová, koordinátorka programu FLEX v České Republice, Country Representative, Czech Republic
Future Leaders Exchange Program (FLEX)
American Councils for International Education
Tel.: +420 605 187 451

E-mail: czechia@americancouncils.eu

Facebook: FLEX Czech Republic

Web: discoverFLEX.org

Přednáška o soudnictví u nás a v Anglii

Vybraní studenti maturitních seminářů anglického jazyka měli možnost vyslechnout si přednášku Mgr. Romana Raaba, soudce Vrchního soudu v Olomouci, na téma soudní systém v České republice a v Anglii. Ověřili si, zda jsou schopni porozumět v anglickém jazyce i velmi odbornému tématu. V závěru přednášky byl prostor na dotazy a také na modelové situace soudních případů, kdy  studenti v roli „soudců“ museli rozhodnout o trestu. Poté si vyslechli pravděpodobný trest a zdůvodnění, které by k němu vedlo.

 

Doufáme, že přednáška byla přínosná pro všechny zúčastněné a  náročné maturitní téma Crime and Punishment již nebude patřit u maturitní zkoušky mezi ty méně oblíbené.

Mgr. Barbora Zawiszová a Mgr. Petra Bruková

Adaptační kurz 1. A

Ve dnech 10.-11. 9. se naši primánci zúčastnili adaptačního pobytu v krásném prostředí Dolní Lomné. Na chatě Beskydka strávili dva dny plné seznamovacích her, sportovních klání i napínavých aktivit, které pro ně připravily Mgr. Demelová a Mgr. Dohnalová.

A jak se žákům akce líbila?
Aktivity byly zajímavé a hezky vymyšlené. Některé byly velmi vtipné. Díky nim jsme se seznámili.    Filip

Aktivity se nám moc líbily, hlavně stezka odvahy, hra s kartami a hra na „sleponě“. Ubytování bylo skvělé. Myslím, že jsme se dobře vyspali.    Oliver a Marek

Líbily se mi společenské hry a aktivity, hezký pokoj a dobré jídlo. Cesta byla super a vyšlo nám počasí. Učitelé byli hodní a připravili nám dobrý program.   Terka

Na chatě byly super aktivity. Líbil se mi komunitní kroužek a stezka odvahy. Ubytování bylo útulné. Jídlo bylo výborné! Cesta byla náročná, ale zdolali jsme ji. Učitelé byli velmi milí.    Danča

Mgr. Majetná a Mgr. Bruková

Beskydský Oxford Day 5

BESKYDSKÝ OXFORD 2019 – Pátek 6. září:

Páteční den uzavřel třetí ročník akademie Beskydského Oxfordu, kterou pořádají absolventi Gymnázia Třinec pro jeho současné studenty, své následovníky. Nejprve došlo k rozhodnutí o vítězství v celotáborové soutěži, jež byla napínavá až do samého konce. Mezi týmy Kyzek Crew feat. Dodo a I’m Not a Robot nerozhodl ani rozstřel na téma Jak dobře znám svého vedoucího (mentora), a tak se muselo přejít k poslednímu kritériu, střižbě na tři vítězné body. Úspěšnější byli Kyzek Crew feat. Dodo a dobyli celkové první místo.

Poté všech šest družstev v rozmezí zhruba od 9 hodin do 11:30 prezentovalo výsledky projektů, na kterých od pondělí pracovalo. TJ Homo Habafo představili nový sport frisket i s praktickou ukázkou ze hry, Zelí prezentovali spolužákům, s čím se vydat do přírody a jak přežít v divočině, tým Baterky předvedl kouzla s elektromotory, magnety a baterkami a Průští draci odhalili ostatním tajemství 3D tisku. Kyzek Crew feat. Dodo ukázali videa ze své práce napříč různými tématy (zeměpis, sport, hudba, chemie a finančnictví) a zlatý hřeb pátečního programu obstarali I’m Not a Robot se svou rozhlasovou adaptací R.U.R. od Karla Čapka.

Táborníkům byly předány certifikáty o úspěšném absolvování akademie Beskydského Oxfordu a po poděkování a rozloučení s týmem organizátorů se vydali ze Skalky na vlak do Mostů u Jablunkova. Skončilo pět dní, které měly studentům gymnázia zpříjemnit nástup do nového školního roku, které je měly něco nového naučit a také seznámit se spolužáky z jiných tříd i se staršími absolventy. I potřetí se ukázalo, že tato akce má svůj význam a děti byly podle vlastních slov na „Oxfordu v Beskydech“ velmi spokojené. Už teď je jisté, že organizátoři budou chtít další ročník akademie uspořádat i za rok, na začátku září 2020.

Konečné pořadí celotáborové soutěže: 1. Kyzek Crew feat. Dodo (210 bodů a vítězství ve střižbě), 2. I’m Not a Robot (210 bodů), 3. Průští draci (190 bodů), 4. Baterky (180 bodů), 5. Zelí (160 bodů), 6. TJ Homo Habafo (130 bodů).

autor textů: Ondřej Zoubek

Ráda bych poděkovala Tomáši Kyzkovi za vedení soustředění a také všem mentorům (Ondra Zoubek, Martin Kufa, Mirek Mrajca, Marian Konderla, Jarek Cienciala, Gabka Kavalčíková, Dominik Stošek a Katka Bilková) za jejich vzornou přípravu všech projektů i dalších aktivit  a hlavně ochotu věnovat  svůj volný čas Beskydskému Oxfordu bez nároku na finanční odměnu.

Mgr. Petra Bruková

 

 

Beskydský Oxford Day 4

BESKYDSKÝ OXFORD 2019 – čtvrtek 5. září:

Výborné počasí vydrželo účastníkům Beskydského Oxfordu i čtvrtý den jejich pobytu. Při rozcvičce tentokrát přispěli svou troškou do mlýna úplně všichni, a proto ranní tradice zahrnula více než 30 cviků. Dopolední program byl stejně jako v úterý s angličtinou rozdělený na dvě části pro skupinu po třech družstvech. Všech šest týmů prošlo workshopem pod vedením knihovnice a informační pracovnice Hanky Pietrové z Třinecké knihovny. Povídali si o aktuálních tématech jako ověřování informací, sociální sítě, porozumění textu, fake news nebo hospodářský rozvoj světa.

Kdo se zrovna neúčastnil zhruba dvouhodinového workshopu, mohl pokračovat v práci na projektu, hrát deskové hry, vybíjenou nebo volejbal. Smažený sýr na oběd potěšil snad každého a po krátkém odpočinku mohly děti začít finišovat s celotáborovou prací. Týmy dokončily své objevné projekty a zpracovaly výstupy v prezentacích, s nimiž vystoupí v pátek dopoledne.

Po rizotu k večeři, než se setmělo, užili si někteří studenti poslední míčový sport letošního ročníku tábora – před osmou hodinou se sešli k poslední hře, jejíž výsledky se započítávaly do celotáborové soutěže. V hodu vlastnoručně vyrobenou papírovou vlaštovkou byl nejlepší tým I’m Not a Robot. Jeho členové poslali své nástroje v součtu do vzdálenosti přes 32 metrů. Celkové vítězství v soutěži Beskydského Oxfordu ztratili Kyzek Crew feat. Dodo, právě tým I’m Not a Robot je díky vítězství v závěrečné hře dotáhl. O první příčce rozhodne páteční rozstřel, bronz si zajistili Průští draci.

Ještě před pátečními prezentacemi obstaral tradiční zakončení gymnazijní akademie táborák. S párky, hermelínem, písničkami a vším, co k táborovému ohni patří. Děti a organizátoři si společně zazpívali, popovídali si a včetně vzájemné zpětné vazby zhodnotili třetí ročník akce.

Konečné pořadí celotáborové soutěže: 1. Kyzek Crew feat. Dodo a I’m Not a Robot (oba 210 bodů – rozhodne rozstřel), 3. Průští draci (190 bodů), 4. Baterky (180 bodů), 5. Zelí (160 bodů), 6. TJ Homo Habafo (130 bodů).

Beskydský Oxford Day 3

BESKYDSKÝ OXFORD 2019 – Středa 4. září:

Do třetice už Skalku zalilo krásné počasí na celý den a organizátoři si pro studenty připravili ve středu opravdu nabitý program. Při běhavé rozcvičce se táborníci zbavovali „smradlavých ponožek“, po snídani se pustili do další práce na svých projektech. Průští draci si na 3D tiskárně vyrobili stojánek na sluchátka a začali s prezentací, TJ Homo Habafo pokročili s promýšlením nové sportovní disciplíny frisketu, tým Zelí rozepsal příručku o přežití v přírodě. I’m Not a Robot dokončili práci na prvním dějství hry R.U.R. a dějově vstoupili do pasáže s útokem robotů, družstvo Baterky piluje prezentaci o elektromotorech a členové Kyzek Crew feat. Dodo se věnovali tématům ze světa hudby a sportu.

Svíčková zasytila účastníky Beskydského Oxfordu po pracovním dopoledni a po chvilkovém odreagování u volejbalu se spolu s mentory vydali na pěší výlet. Trasa odpoledního výšlapu vedla přes Severku a Tetřev na Velký Polom a Muřínkový vrch. Po cestě se parta zastavila u chaty a rozhledny na Tetřevu, kde táborníci poměřili síly v týmové hře, při které museli kuličku ve vzájemně spojených trubkách dostat z bodu A do bodu B. Nejúspěšnější při této zkoušce byli Průští draci.

Večerní program znovu pod vedením Jarka a Gabky uchvátil. Oba vystoupili v rolích moderátorů talentové show a jednotlivé týmy dostaly kritéria, která musely splnit ve vlastních scénkách. Zábavu a úroveň scének hodnotila odborná porota a nejvíce bodů udělila Baterkám, jež zazářily s představením královské rodiny na výletu. Chvíli po oznámení výsledků byla vyhlášena večerka, ale po ní ještě vytáhli organizátoři děti z postelí kvůli noční hře. Při té bojovali táborníci proti vetřelcům a sbírali jejich vejce, aby nedošlo k zamoření Skalky. Ve čtvrtek budou děti finišovat s projekty a dozví se něco o práci s informacemi a kritickém myšlení.

Průběžné pořadí celotáborové soutěže: 1. Kyzek Crew feat. Dodo (200 bodů), 2. Baterky a I’m Not a Robot (150 bodů), 4. Průští draci (140 bodů), 5. Zelí (120 bodů), 6. TJ Homo Habafo (110 bodů).

Děkujeme Aničce Kantorové a Lukáši Tomoškovi za ochotu ujmout se role porotce ve večerní Talent show.

 

Beskydský Oxford Day 2

BESKYDSKÝ OXFORD 2019 – Úterý 3. září:

V úterý se účastníci Beskydského Oxfordu probudili do pošmourného a studeného rána, ale svižná rozcvička je probrala a po snídani ve formě bohatých švédských stolů lehce vykouklo i sluníčko. Dopoledne děti pilovaly angličtinu, zdokonalovaly svůj mluvený projev, učily se reagovat v určitých situacích nebo vystupovat před spolužáky. Po zvládnutí těchto úkolů mohli studenti zasednout ke stolním hrám ať už v angličtině, nebo v češtině, eventuálně se proběhnout při míčových hrách venku.

K obědu se servírovaly výborné kuřecí nudličky na kari s rýží. Po jídle děti odpočívaly při přednášce a prezentaci mentorky Gabky Kavalčíkové na téma udržitelný rozvoj, ekologie, odpad a nejbližší směřování světa. Gabka s Jarkem Ciencialou se postarali také o dopolední anglický program. Na přednášku a diskuzi navázal odpolední blok tří až čtyř hodin, během kterého studenti Beskydského Oxfordu pracovali na svých projektech.

Průští draci začali s tiskem misky na 3D tiskárně, tým Zelí si zkusil rozdělání ohně v nelehkých podmínkách (odpoledne už sice bylo na Skalce slunečno, nicméně pořád mokro) a následné vaření, družstvo Baterky pracovalo na magnetickém vláčku, dokončilo praktickou část a pomalu se chystá na prezentaci. Skupina Kyzek Crew feat. Dodo se věnovala zeměpisným tématům, tým I’m Not a Robot dokončil předehru k rozhlasové hře R.U.R. a vyladil hudební doprovod a konečně TJ Homo Habafo promysleli základy nové sportovní disciplíny, jež se bude nejspíš týkat frisbee a basketbalu.

Gulášová polévka předcházela večernímu programu, a sice vědomostnímu kvízu s bodováním do celotáborové soutěže. V kvízu dominoval spojený tým mentorů (mimo soutěž), ani letos se žádnému z družstev Beskydského Oxfordu nepovedlo na starší absolventy vyzrát. Nejvíce bodů do celotáborové hry získal tým Kyzek Crew feat. Dodo (seznam účastníků Beskydského Oxfordu podle týmů najdete v článku z prvního dne), dále se seřadila družstva I’m Not a Robot, Zelí, Baterky, TJ Homo Habafo a Průští draci. Zdálo se, že kvíz táborníky zdravě unavil. Po něm dostali čas na hygienu, načež se ve 22 hodin vyhlásila večerka. Ve středu čeká studenty v případě příznivého počasí mimo jiné výlet na Velký Polom nebo Muřinkový vrch.

Průběžné pořadí celotáborové soutěže:

  1. Kyzek Crew feat. Dodo (110 bodů), 2. TJ Homo Habafo, Zelí a Průští draci (všichni 70 bodů), 5. I’m Not a Robot a Baterky (oba 60 bodů).

Nová školní výuková zahrada

V rámci projektu skupina žáků 3.C šestiletého studia pod pedagogickým vedením Mgr. Brukové zpracovala žádost o grant. Po schválení žádosti o projekt si třída navrhla, jak bude školní výuková zahrada vypadat a co na ní chtějí pěstovat. Další třídy smontovaly truhlíky, naplnily je zeminou a zasadily bylinky a zeleninu pod odborným dohledem Mgr. Černé. V příštím školním roce máme v plánu zahradu rozšířit i o ovocné keře. Třídy nižšího gymnázia na zahradě pracují v rámci praktického cvičení z biologie. Ukončením projektu samozřejmě činnost školní zahrady nekončí, budeme v budování pokračovat i v dalších letech. O prázdninách bude o školní výukovou zahradu pečovat skupina dobrovolníků.

Projekt splnil přání žáků mít školní zahradu a cíl vyučujících biologie, kteří takto mohou vyučovat i prakticky a názorně.

Výstupy projektu:

1) Skupina 8 žáků ze 3.C se naučila zpracovat grantovou žádost.

2) Třída 3.C navrhla, jak bude školní zahrada vypadat a jaké rostliny se zde budou pěstovat.

3) Třída 3.A se naučila montovat truhlíky a natřít je.

4) Třída 1.A a 2.A naplnila truhlíky hlínou a zasadila rostliny, které budeme pěstovat. Žáci se naučili pracovat se zakoupeným zahradním nářadím.

5) Uspořádali jsme dobrovolnou sbírku rostlin na školní zahradu pro žáky nižšího gymnázia. Žáky jsme motivovali k dobrovolnictví.

6) Péče o zahradu bude probíhat v rámci praktických cvičení z biologie.

7) Výpěstky budou využity  žáky.

Nyní s potěšením pozorujeme, jak se nám truhlíky zazelenaly a všechny sazeničky se ujaly. Během prázdnin o zahradu pečovali dobrovolníci, kteří ji zalévali. Nyní můžeme sklízet sice skromnou, ale naši, úrodu – rajčata, papriky, bylinky…. A těšíme se na další školní rok, kdy už si vše předpěstujeme sami v truhlících ze semínek.

 

Beskydský Oxford Day 1

BESKYDSKÝ OXFORD 2019 – Pondělí 2. září:

Se startem nového školního ročníku začalo na horské chatě Skalce v Mostech u Jablunkova třetí pokračování akademie Beskydského Oxfordu. 30 studentů třineckého gymnázia ve věku od 12 do 15 let vyrazilo na pětidenní soustředění pod vedením absolventů. Hlavním organizátorem akce je poprvé Tomáš Kyzek, který na této pozici nahradil duchovního otce projektu Jiřího Mravce. Letos Tomášovi s organizací přímo na místě pomáhá šest dalších absolventů a také dva současní studenti gymnázia.

V pondělí ráno vyrazily děti vlakem z Třince do Mostů u Jablunkova a vyšláply si od nádraží na Skalku. Tam na ně čekali organizátoři a po vydatném obědě rozdělili táborníky do šesti týmů po pěti lidech. Každá skupinka má k sobě jednoho nebo dva vedoucí – mentory. Prvním úkolem studentů bylo nakreslit vlajku svého týmu a vymyslet jméno, za které budou v následujících pěti dnech bojovat v celotáborové hře.

Zároveň dostali od mentorů anglická zadání projektů, které budou mimo celotáborovou soutěž na Skalce zpracovávat. Témata projektů jsou pestrá. Někdo si vyzkouší práci s 3D tiskárnou, někdo bude pracovat na příručce k přežití v přírodě, další získají znalosti z oblastí finanční gramotnosti, hudby a zeměpisu. Jedním z projektů je adaptace rozhlasové hry R.U.R. od Karla Čapka, další skupina poznává princip fungování elektrického motoru a šestý tým pracuje na tvorbě nové sportovní disciplíny.

Odpoledne se děti seznamovaly s projekty, jejichž výstupem bude závěrečná páteční prezentace, a po večeři hrály v prostorné společenské místnosti Skalky různé pohybové hry. Počasí v prvním dni Beskydskému Oxfordu příliš nepřálo, na horách pršelo a venkovní aktivity musely být přesunuty na úterý. Studenti se mohou těšit na nabitý program.

Rozdělení do týmů:

TJ Homo Habafo – Ondřej Sikora, Šimon Pohludka, Patrik Vítkovič, Ema Hrabětová, Zuzana Kamarádová, mentor Ondřej Zoubek.

Baterky – Barbora Kajzarová, Petra Bruková, Zuzana Bojková, Jan Kaufman, Jan Horáček, mentor Miroslav Mrajca.

Zelí – Martin Kovář, František Bojko, Amélie Palo, Sára Sniegoňová, Lucie Sližová, mentoři Martin Kufa a Kateřina Bilková.

Kyzek Crew feat. Dodo – Kryštof Labaj, Viktor Szlaur, Michaela Holotňáková, Viktorie Powetzová, Vojtěch Špiller, mentoři Tomáš Kyzek a Dominik Stošek.

Průští draci – Vít Romanowski, Adam Maryniok, Jana Mrajcová, Lucie Krčková, Pavla Muchová, mentor Marian Konderla.

I’m Not a Robot – Karolína Klusová, Zuzana Mlčochová, Jan Miškej, Zuzana Sikorová, Tereza Fojkesová, mentoři Jaroslav Cienciala a Gabriela Kavalčíková.

Starší články »