Články z kategorie Anglický jazyk


Ohlédnutí za zájezdem Královská města na Dunaji

V tomto školním roce jsme se my, nižší gympl, vydali na historicky první zahraniční zájezd určený pouze pro nás. Čekaly nás tři dny, tři města a tři země, které jsme měli poznat.  

Bratislava

24.6. jsme od budovy gymnázia vyjeli směrem do hlavního města Slovenska, do Bratislavy. Prošli jsme celé historické centrum a vystoupali na Bratislavský hrad. Dokonce jsme před prezidentským palácem viděli i střídání stráží. Následně jsme nastoupili do autobusu a vydali se do Budapeště, kde jsme se ubytovali a hned vyrazili na krátkou procházku večerním městem s rozchodem na večeři.  

Budapešť

Další den byl celý věnován Budapešti. Ráno jsme autobusem dojeli na hrad Budín, kde jsme shodou okolností viděli i albánského prezidenta. Vešli jsme do Matyášova chrámu, prohlédli si Rybářskou baštu a kochali se výhledem na budovu maďarského parlamentu. Poté nás autobus zavezl k budapešťské tržnici, kde jsme měli možnost nakoupit suvenýry. Následovala procházka k bazilice svatého Štěpána, z jejíž věže jsme měli výhled na celé město. Po sluncem rozžhavené Budapešti jsme došli až před budovu parlamentu, kde poznávání památek pro ten den končilo. Večer se zájemci vydali prohlídku náměstí Hrdinů nebo objevovali kouzlo místních ruin barů.  

Vídeň

Poslední den ráno jsme se sbalili a přejeli autobusem do Vídně, poslední zastávky našeho zájezdu. Navštívili jsme všechny hlavní památky kromě Schönbrunnu, což mnoho lidí mrzelo. I tak jsme ale viděli nádhernou Štěpánskou katedrálu či císařské sídlo Hofburg. Po krátké zastávce u Hudertwasserova domu jsme nastoupili do autobusu a nabytí nových informací a plní dojmů, a hlavně opálení, jeli zpět domů.  

Zájezd se všem moc líbil a jako nižší gympl jsme rádi, že jsme mohli takhle spolu někam konečně vyjet.  A moc se těšíme, co si pro nás Mgr. Bruková připraví další rok. 

 Markéta Novotná, 4.A

Královská města na Dunaji – zájezd pro žáky NG

KRÁLOVSKÁ MĚSTA NA DUNAJI 24.06. – 26.06.2024

I pro žáky 1.A, 2.A, 3.A a 4:A jsme si připravili zájezd, na který vyrážíme v pondělí. Je to novinka, zatím byly zájezdy určeny vždy pro studenty vyšších ročníků, tak nám držte palce, ať vše dobře dopadne. 

1. DEN: BRATISLAVA
Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme na Slovensko a zastavovat
budeme jen na protažení a toalety. Dopoledne přijedeme do Bratislavy – hlavního města Slovenské republiky. Navštívíme
Bratislavský hrad s výhledy na historické centrum a Most SNP se známou věží „UFO“. Dále nás čeká procházka uličkami
starého města – Michalská brána, Stará radnice, Hlavní náměstí, neoklasicistní Primaciálný palác (původně sídlo
ostřihomského arcibiskupa), Katedrála sv. Martina a další. Poté budeme mít krátké osobní volno na občerstvení. Odpoledne
odjedeme na ubytování do maďarské metropole Budapešti. V případě časové rezervy a zájmu absolvujeme procházku
večerním městem.

2. DEN: BUDAPEŠŤ – BUDÍN, PEŠŤ
Po snídani nás čeká prohlídka Budapešti. Jako první si prohlédneme západní část města – Budín. Uvidíme impozantní
kostel sv. Matyáše, orientální Rybářskou baštu s působivým výhledem na město, rázovité uličky a náměstí čtvrti Buda i
velkolepé paláce Budínského hradu. Poté se přesuneme do východní části města – Pešti. Nenecháme si ujít turisticky
oblíbenou baziliku sv. Štěpána, impozantní budovu parlamentu, Náměstí hrdinů – monumentální prostranství s
Památníkem tisíciletí a několika významnými stavbami. Odpoledne budeme mít volný čas v okolí živé obchodní třídy Váci
utca a zkusíme vyšetřit i čas na nejznámější budapešťskou tržnici Vásárcsarnok plnou maďarských kulinářských
specialit. Poté se vrátíme na ubytování jako předešlou noc.

3. DEN: VÍDEŇ – HUNDERTWASSERHAUS, HOFBURG, STEPHANSDOM
Po snídani odjedeme do Vídně – hlavního města Rakouska. Nejprve se krátce zastavíme u jedinečné, živou vegetací
prorostlé, stavby Hundertwasserhaus a prohlédneme si exteriéry městského obytného domu, který v r. 1985 postavil
architekt Hundertwasser, a jehož cílem bylo zasadit úder, podle jeho názoru, bezduché moderní architektuře. Poté nás čeká
projížďka a procházka historickým centrem města: uvidíme majestátní radnici, měšťanské divadlo Burgtheater, elegantní
budovu parlamentu, zimní rezidenci rakouských císařů Hofburg, kostel sv. Petra, pěší zónu Graben, velkolepý dóm sv.
Štěpána, nákupní třídu Kärntner Straße, Operu a další zajímavosti města. V podvečer odjedeme zpět do České republiky.
Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

Mini DofE den v MŠ Nerudova

    Mini DofE den

Končí školní rok a zároveň končí druhý ročník projektu Malí a velcí – spolupráce MC DofE Gym Třinec, MŠ Nerudova a třineckého gymnázia. Tentokrát akcí, kterou jsme nazvali Mini DofE den. Cílem bylo ukázat předškolákům, jak funguje DofE a expedice. Učili se stavět stany a dokonce v nich někteří mohli odpoledne přespat. Zájem byl obrovský, pomocníků spousta a nakonec to byl tak neobvyklý zážitek, že ani hodinové čtení pohádek některé neuspalo. Akce dopadla na jedničku a my do příštího roku víme, že můžeme přidat i vaření v přírodě nebo malý výšlap s batůžky. 🙂


Během školního roku jsme předškolákům zorganizovali několik akcí – Bramboriádu – podzimní odpoledne pro děti a rodiče, sportovní dopoledne v naší nové sportovní hale, Mikulášskou besídku, divadelní představení, týden čtení pohádek, dopolední retro hrátky a Mini DofE den. Do školky také pravidelně dochází 8 dobrovolníků, kteří pomáhají učitelkám. Hrají si s dětmi, vyrábějí výzdobu školky, zakládají materiály do portfolií, pomáhají s úklidem postýlek… zkrátka s čím je třeba. Někteří si vymýšlejí a vytvářejí vlastní aktivity pro předškoláky, a pak zkoušejí, jak fungují v praxi. 
Díky tomuto projektu jsme získali ze Sociálního fondu DofE grant ve výši 25 000,- Kč. Za tuto maximální částku, kterou lze v grantovém řízení získat, jsme realizovali akce spojené s projektem. 

Děkujeme všem Dofákům a jejich spolužákům za jejich ochotu zapojit se do projektu. Zároveň děkuji vedení školy i kolegům za podporu. Odměnou jsou nám úsměvy dětí ve školce, nové zážitky a zkušenosti. 

Mgr. Petra Bruková, koordinátor MC DofE Gym Třinec

Projekt Malí a velcí pokračuje – Retro hraní v MŠ

Malí a velcí

Téměř na konci školního roku účastníci programu Ceny vévody z Edinburghu (DofE) a jejich spolužáci z třineckého gymnázia opět navštívili MŠ Nerudova v Třinci, aby si pro předškoláky připravili několik aktivit. Pro děti to byla vítaná změna a pro naše studenty návrat do dětství a vzpomínky na hry, které kdysi hrávali.

V pátek 21. 6. nám přálo počasí, svítilo sluníčko, dopoledne nebyly v předpovědi žádné bouřky, a tak se předškoláci dočkali Retro dopoledne na školní zahradě. Dofáci a jejich spolužáci z 5.A si připravili hry, které oni sami kdysi venku hrávali. Děti se rozdělily do týmů, o které se starali studenti a obcházeli s nimi jednotlivá stanoviště. Všichni si vyzkoušeli skok do písku z místa i do dálky, podběhnout či přeskočit lano, házet míčkem na cíl i do dálky nebo hrát kuličky. Cestičky na zahradě ozdobily obrázky léta a prázdnin, které křídami děti namalovaly. Když ještě na závěr zbyl čas, kluci i holky si s „velkými“ zkusili  přetahovanou. A pokud si pozorně prohlédnete fotogalerii, zjistíte, že si hráli nejen předškoláci. 

Akce se všem líbila – malým, velkým i paním učitelkám. Odnášíme si krásné vzpomínky a také už víme, že dobrovolnictví může mít spoustu podob.

Děkujeme za osvěžující občerstvení, které nám paní učitelky připravily. 

Tobiáš z 1.A vítězem celostátní soutěže časopisu Ready

výherce

Na konci školního roku proběhlo vyhodnocení soutěží časopisu Ready za uplynulé dva měsíce a my jsme se dočkali pěkného výsledku. S časopisem pracují žáci 1.A a 2.A v hodinách anglického jazyka a je výborným doplňkem našich učebnic. V každém časopise redaktoři připraví nejen zajímavé články, poslechy, kvízy, ale i soutěž zaměřenou na slovní zásobu, logické uvažování i procvičování tvoření vět.

V březnové soutěži On the Phone porotu zaujala práce Tobiáše Kotáska z 1.A.

Gratulujeme!

Dofáci na expedici v NP Podyjí

Dofáci na expedici

Koncem května se osm žáků ze čtyř různých tříd vydalo na první DofE bronzovo-stříbrnou expedici v tomto kalendářním roce. Vybrali jsme si pěší expedici v NP Podyjí, kde jsme šli tři různé trasy, díky kterým jsme poznali jak nenarušenou přírodu, tak vinice i několik historických památek. I když byla expedice místy hodně náročná, myslím, že nám všem něco dala. To, co ale já vidím jako nejdůležitější část expedice, je spolupráce. Někteří členové týmu se seznámili až u vlaku, ale i tak se nám povedlo dosáhnout společného cíle: dostat se zpět do Třince živí a zdraví. Mezitím jsme stihli navázat přátelství, něco (většinou) jedlého uvařit, poznat další část naší země, překonat sami sebe a hlavně si to spolu užít a vytvořit zážitky, které nám už nikdo nevezme.

Takže jestli přemýšlíte nad tím, jestli chcete dělat DofE, já ho rozhodně doporučuji. Domluvte se s kamarády, splňte aktivity a vydejte se na svoje vlastní dobrodružství. Opravdu to stojí za to.

Eliška Zielinová, 3.A

Ohlédnutí za zájezdem do Španělska

Píše se polovina května roku 2024, když se přibližně padesát nadšených studentů, společně s učiteli, řidiči a průvodkyněmi, vydává na dobrodružnou jízdu za poznáním krás španělského Katalánska. Ačkoliv byla cesta autobusem přes takřka půl Evropy velmi zdlouhavá, odměnou za vytrvalost nám všem byla nádherná panoramata, bohatá kultura a úchvatné památky tohoto jedinečného španělského regionu. 

Malgrad de Mar

Zatímco většinu víkendu jsme strávili v nevelkém prostoru autobusu, po dlouhé, ale vzrušující cestě jsme v neděli odpoledne dorazili do malebného městečka Malgrat de Mar na pobřeží Costa Brava. Po příjezdu jsme zbytek dne věnovali odpočinku u moře nebo individuálnímu prozkoumávání tohoto kouzelného místa, což nám pomohlo načerpat energii na nadcházející dobrodružství. A že, jak se zanedlouho ukázalo, jsme tu energii potřebovali. 

před katedrálou

Pondělí jsme zahájili návštěvou historického městečka Besalú, které na nás všechny ihned začalo dýchat svou dlouhou historií. Skvěle zachovalé středověké centrum, impozantní románský most, židovská čtvrť či klášter Sant Pere – toto všechno nám poskytlo jedinečný pohled do minulosti a umožnilo nám prozkoumat bohatou historii a architekturu tohoto malebného města. Následně jsme zamířili do Girony, místa plného historie a kultury, kde nás úzké uličky, barevné domy podél řeky Onyar a fascinující katedrála s jednou z nejširších gotických lodí na světě naprosto uchvátily. 

muzeum Dalího


 Úterní program zahrnoval návštěvu Montserratu, kde jsme měli možnost s úžasem obdivovat jedinečný klášter zasazený do vysutých skalnatých hor a z jehož terasy jsme jako přikovaní mohli jen němě obdivovat úchvatný výhled na okolní krajinu. Odpoledne jsme se přesunuli do Barcelony, kde jsme se procházeli parkem Güell, plným Gaudího fantastických staveb a mozaik, a vrcholem dne byla návštěva monumentálního chrámu Sagrada Família. 

Cadaquez

Středa byla věnována městu Figueres, kde jsme navštívili muzeum Salvadora Dalího. Tento jedinečný prostor, který sám umělec navrhl a je dnes jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí v Katalánsku, nám poskytl pohled na nesčetně surrealistických děl a excentrických instalací, odrážejících Dalího fascinující a bizarní mysl. Následně jsme se plní dojmů všichni přesunuli do malebného městečka Cadaqués, kde jsme si užili poklidnou procházku půvabnými uličkami a odpočinek na klidném pobřeží. 

Casa Milá

Poslední den našeho španělského dobrodružství jsme strávili v Barceloně. Část studentů navštívila modernistický skvost Casa Milá, známý také jako La Pedrera, zatímco ostatní si prohlédli slavný fotbalový stadion FC Barcelona, Camp Nou, který je největším stadionem v Evropě a nabízí fascinující pohled do světa jednoho z nejúspěšnějších fotbalových klubů na světě. Po společném poledním setkání jsme pokračovali v objevování dalších krás tohoto mimořádného města, včetně Placa Nova, tržiště a baziliky de Merced. 

v gotické čtvrti Barcelony

Ve večerních hodinách nás již vyzvedl náš milý autobus a my jsme se, celí vyčerpaní ale zároveň obohaceni o nesčetně nových poznatků, vydali na dlouhou cestu zpátky domů. Ať už si každý budeme pamatovat úchvatná místa, která jsme objevili, společné chvíle strávené u moře, kulinářské speciality, protančené večery plné smíchu a radosti nebo jen poklidné chvíle s přáteli, každý z nás si odnesl nespočet vzpomínek. Zájezd do Katalánska tak nebyl jen cestou za krásami a poznáním. Byla to cesta, která zůstane v našich srdcích ještě dlouho. 

Proto ten největší dík patří hlavně učitelskému sboru složenému z paní učitelky Caputové, Samcové a Brukové za jejich podporu, organizaci a vytvoření pozitivní atmosféry, dále dvěma skvělým řidičům za jejich shovívavost a bezpečnou jízdu, a v neposlední řadě oběma průvodkyním, za jejich úžasné vedení. Jen díky nim jsme totiž měli možnost se tohoto nezapomenutelného zájezdu účastnit. 

Eliška Veselá, 6.A 
fotografie: Eliška Hubáčková, 3.D

Dobrovolnictví v DofE? Třeba divadlo pro předškoláky.

Dobrovolnictví je kromě fyzické aktivity a zdokonalování se v nějaké dovednosti povinnou součástí programu Ceny vévody z Edinburghu. Ema, Sára a Beata v rámci dobrovolnictví pomáhají koordinátorce DofE Mgr. Brukové. Jejich činnost je pestrá – připravily prezentaci o všech expedicích, podrobně zpracovaly seznam materiálového vybavení na expedice včetně fotografií, tvoří příspěvky na IG a poslední měsíc se věnovaly přípravě a realizaci loutkového představení na čtyřech odděleních MŠ Nerudova. S touto školkou spolupracujeme v rámci projektu Malí a velcí a snažíme se připravovat různé aktivity pro děti. Propojujeme tak nejen generace, ale i sociální vrstvy. 

A jak svoji aktivitu prožila děvčata? 

loutkové divadlo

„V posledních dvou týdnech jsme strávily dva dny v nejbližší mateřské školce. Pro děti jsme si připravily loutkové divadlo a zahrály jim důě pohádky, O Červené karkulce a O Perníkové chaloupce. Během hry jsme dětem pokládaly různé otázky a komunikovaly s nimi. Jelikož malé děti neposedí moc dlouho, na řadu pak přišla rozcvička společně s tanečkem. Přitom do pozadí hrály písničky z pohádek. Další část programu bylo vyrábění vlastních loutek. Děti jsme rozdělily do několika skupinek a každý si mohl vybrat, jakou chce hrát roli v pohádce O řepě. Když byly loutky vybarvené a nalepené na špejli, mohlo se jít hrát. Jedna z nás vyprávěla příběh a děti se i s loutkami řadily vedle sebe. Nakonec v posledním oddělení, protože nám zbyl čas, jsme stihly si s dětmi i popovídat o jejich oblíbených pohádkách. 

  Příprava nám trvala několik dní. Musely jsme divadlo nacvičit a hlavně vymyslet další aktivity. Napadala nás spoustu nápadů, ale nakonec jsme vybraly jen pár. Děkujeme paní učitelce Žáčkové za zapůjčení loutkového divadla, písničky jsme pouštěly na „repráku“ a loutky k vyrábění jsme vytiskly a vystřihly. 
  Vystoupení nás bavilo. Děti byly šikovné, dávaly pozor, odpovídaly na otázky a většina spolupracovala. Nejvíce nadšené byly z tancování, a proto jsme tančily hned několikrát. Jsme rády, že jsme si mohly vyzkoušet práci ve školce a zároveň jsme se utvrdily v tom, že cesta ani jedné z nás nepovede právě tam.“

Ema, Sára a Beata

Moc děkuji holkám za perfektní přípravu i velký úspěch u předškoláků a učitelek MŠ Nerudova. 

Mgr. Petra Bruková, koordinátor MC DofE 

Je ti 18? Vyhraj jízdenku na cestu po Evropě díky Discover EU.

Je vám 18 let a máte bydliště v některém z členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu Erasmus+? Pak s námi můžete objevovat krásy Evropy! DiscoverEU dnes spadá pod program Erasmus+.

Co je DiscoverEU?

Jedná se o akci v rámci programu Erasmus+, díky níž můžete cestovat po Evropě a poznávat její obyvatele, historii a kulturu. Cestovat budete hlavně po železnici (kromě určitých výjimek umožňujících účast těch, kteří žijí na ostrovech nebo v odlehlých oblastech). Budete mít možnost obdivovat dechberoucí přírodu, kterou náš světadíl ukrývá, a naše nádherná města. Každý rok lze podat přihlášku v rámci dvou kol soutěže. Výherci obdrží časovou jízdenku.

Lidem ve věku 18 let, kteří mají bydliště v některé ze zemí Evropské unie nebo třetích zemí přidružených k programu Erasmus+, jako je například Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko, nabízí soutěž DiscoverEU možnost získat jedinečný cestovatelský zážitek, poznat rozmanitost Evropy, dozvědět se více o našem kulturním dědictví a historii a setkat se s obyvateli různých zemí. Tato zkušenost vám navíc pomůže rozvíjet dovednosti, jako je nezávislost, sebedůvěra a otevřenost vůči jiným kulturám, což se vám bude v budoucnu určitě hodit.  

Vybraní účastníci obdrží Evropskou kartu mládeže programu DiscoverEU, která jim umožní získat slevy na kulturní akce, vzdělávací a sportovní aktivity, místní dopravu, ubytování, stravování atp.

Kdy proběhne další kolo?

Od prvního kola soutěže, které proběhlo v červnu 2018, již časovou jízdenku získalo téměř 200 000 mladých lidí. Do dalšího kola se můžete přihlásit od 16. dubna 2024 12.00 (tj. poledne SEČ) do 30. dubna 2024 12.00 (tj. poledne SEČ). Přihlásit se můžete pomocí tlačítka „Přihlásit se“ na stránce https://youth.europa.eu/discovereu_cs, kde najdete i více informací. 

Podmínky účasti v soutěži:
datum narození spadající do období od 1. července 2005 (včetně) do 30. června 2006 (včetně)
zadání platného čísla občanského průkazu, cestovního pasu nebo pobytové karty do elektronické přihlášky
státní příslušnost jedné z následujících zemí, případně oprávněný pobyt* v dané zemi: 
         – členský stát Evropské unie včetně zámořských zemí a území (ZZÚ) nebo 
         – třetí země přidružená k programu Erasmus+: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko 

Další informace získáte v Pravidlech soutěže, konkrétně v části „2. Kdo se může přihlásit“

Poté musíte správně odpovědět na kvízové otázky (tato podmínka neplatí, pokud jste podali přihlášku jako člen skupiny).

Pokud budete vybráni, získáte možnost cestovat po dobu 1 až 30 dnů v období od 1. července 2024 do 30. září 2025

V případě, že jste zdravotně postižení nebo trpíte jiným zdravotním omezením, které by vaši cestu stěžovalo, uděláme vše pro to, abyste se mohli soutěže DiscoverEU účastnit. Více informací najdete v části Časté dotazy – odpověď na otázku C.13.

Ještě vám nebylo 18 let? To nevadí! Další kolo se bude konat na jaře a pak i na podzim a na jaře v dalších letech.

Mohu cestovat s přáteli?

Samozřejmě, to záleží jen na vás. Můžete cestovat samostatně nebo až se čtyřmi přáteli ve skupině, a to za předpokladu, že všichni splňují výše uvedené podmínky účasti v soutěži. Členové vaší skupiny použití k podání přihlášky kód vaší přihlášky. Více informací najdete v části Časté dotazy – odpovědi na otázky B.5 až B.11.

Cestu si můžete naplánovat i s ostatními účastníky soutěže DiscoverEU. K tomu vám pomůže facebooková skupina DiscoverEU. Již teď se můžete zapojit do chatu s ostatními účastníky.

Jakmile budete vybráni, kontaktuje vás národní agentura programu Erasmus+, která vám pomůže navázat kontakt s ostatními účastníky a zorganizovat setkání před odjezdem pomocí meet-upů.

Máš Evropu na dosah. Nepropásni tak skvělou příležitost.

citováno z: Soutěž DiscoverEU | European Youth Portal (europa.eu)

 

 

Stříbro z Konverzační soutěže v AJ – krajské kolo

2. dubna se Vojtěch Šlouf zúčastnil krajského kola Konverzační soutěže v AJ. V náročné konkurenci zabojoval a umístil se na krásném 2. místě. A jak soutěž Vojta popsal? 

„Krajské kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo v Ostravě v nové budově International School of Ostrava. Zahájení proběhlo v 9:00 a po krátkém přivítání a rozdělení do skupin se šlo na věc. Soutěžící měli také možnost zúčastnit se přednášek o nově vydaných publikacích v anglickém jazyce. Skupina gymnázia a SOŠ+ měla celkem 10 soutěžících a celá soutěž byla rozdělena do tří částí. První bylo čtení s porozuměním (kde jsem ztratil body) a poté dvakrát dialog, jednou samostatně s porotou, podruhé ve vylosované dvojici. Úkolem bylo vést smysluplný rozhovor o tématu na obrázcích, např. o některém ze světových problémů.

Mé celkové dojmy ze soutěže jsou menší zklamání, protože si myslím, že kdybych nemusel vstávat v 6 hodin ráno, tak jsem mohl být první. Přece jenom vím, že soustředění na text je mou slabostí a ranní vstávání není moje oblíbená činnost. Ale i tak jsem rád, že jsem se umístil aspoň na druhém místě.“

My vyučující víme, že 2. místo v kraji v této soutěži je v historii školy velký úspěch, zejména v kategorii SŠ.  Vojtovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

4.A v Bludišti

Ve dnech 26. a 27. března se třída 4.A a pár šťastlivců ze 3.A účastnili natáčení televizní soutěže Bludiště.  

soutěž Bludiště

V úterý 26. března jsme dopoledne vyrazili vlakem na hlavní nádraží v Ostravě, kde čekal autobus České televize, který nás dopravil až na místo natáčení – do oblasti Dolních Vítkovic. Členy našeho červeného týmu „Goroli”, kapitána Matyáše Jaroslava Šingela, Raula Stuchlíka, Janu Capkovou a Kateřinu Buryovou si štáb odvedl do šatny a následně na natáčení jednoho z úkolů – laserů, který se natáčel bez publika. My diváci jsme si mohli krátit dlouhou chvíli buď v divácké šatně, nebo procházkou po sluncem zalitém areálu. Pro hladové jedince byla hned vedle studia kavárna.  

Natáčení s diváky začalo okolo druhé odpoledne, přičemž jsme hned pochopili, že to bude dlouhé. Jen samotný náběh soutěžících se točil natřikrát!  

Po pomalejším startu ve sportovních kolech soutěže nadešel čas na kola vědomostní. Náš tým správně odpovídal jednu otázku za druhou a dotáhl se na soupeře. V posledním kole se týmy mezi sebou utkaly, kdo podle nápověd uhodne vynález – kanalizaci. Mezi indiciemi byl například plyšový potkan, trubice nebo obrázky kanálu La Manche a televize. Naše Katka vytáhla na poslední chvíli eso z rukávu a vítězství bylo naše! 

balancovník

Zlatého bludišťáka jsme si sice na „balancovníku” nevybalancovali, ale i tak jsme všichni byli rádi, že zítra nemusíme do školy a jedeme natáčet další kolo. 

Následující den jsme se do Ostravy vydali již brzy ráno. Na place se naštěstí na nic nečekalo a natáčet se šlo skoro hned.  

Sportovní kola se týmu Gorolů vydařila lépe než předešlý den, z čehož jsme všichni měli velkou radost. Vědomosti se opět staly silnou stránkou našeho týmu, bohužel u hádání osobnosti nám chyběly sekundy k výhře. Modrý tým z Brna uhodl podle indicií Leonarda da Vinciho rychleji, a stal se tak vítězem klání. 

Domů jsme sice tentokrát jeli poražení, ale plni dojmů a se dvěma plyšovými bludišťáky. Za jednoho z nich vděčíme našemu odvážnému spolužákovi Matouši Ruckému, který ho vydobyl svým soutěžním tygřím skokem.  

noví třídní miláčci

Chtěli bychom poděkovat naší paní třídní učitelce Mgr. Petře Brukové, která nás do soutěže přihlásila a ve zdraví nás dopravila na místo natáčení i zpět domů, a která v učitelských výzvách pomohla svým skvělým výkonem týmu k zisku sedmi bodů.  

Markéta Novotná 

A jaké byly pocity soutěžících?

tým Goroli

„Soutěž byla opravdu napínavá a šlo hlavně o čas. Často rozhodovalo jen pár okamžiků. Rozhodně ale musím říct, že spousta lidí v zákulisí bylo skvělých a budu na ně vzpomínat.“ Jana Capková

„Ze začátku jsem byla hodně nervózní, protože jsem nevěděla, do čeho jdu, ale to po prvním kole hned opadlo. Nej moment byl, když jsem uhádla závěrečnou hádanku, čímž jsme vyhráli celou soutěž. Skvělý zážitek.“ Katka Buryová

„Nejprve bych chtěl pochválit náš celý tým, protože odvedl skvělou práci. I když jsme v druhém kole vypadli, tak to byl super zážitek, na který budeme vzpomínat s celou třidou. Hlavně jsme se dva dny nemuseli učit ve škole, ale úplně jiným dovednostem, a taky jsme se seznámili s fungováním natáčení a prací v televizi.“  kapitán týmu Matyáš Šingel

  

Stříbrní a bronzoví Dofáci z roku 2023 byli oceněni

Již čtvrtým rokem funguje na našem gymnáziu program DofE. Začátky vůbec nebyly jednoduché, začínali jsme v roce 2020 v době pandemie Covidu-19 a prvních 25 zájemců se sešlo na online schůzce a vybírali si první aktivity a cíle. Trochu jsme improvizovali, abychom dodrželi všechny vládní zákazy. Přesto jsme věřili, že se situace zlepší a na cvičné i ostré expedice pojedeme. Nakonec se vše podařilo, sice jen v rámci Moravy a Slezska, ale i tak byly expediční zážitky nezapomenutelné. A prvních 23 účastníků v roce 2022 získalo bronzový odznak a certifikát. 

ocenění

V dalším roce šest dívek pokračovalo ve stříbrné úrovni a přibylo dalších 25 zájemců o bronzovou úroveň. Ti všichni se snažili naplnit myšlenku z roku 1956 Jeho královské Výsosti, prince Philipa, vévody z Edinburghu, manžela britské královny Alžběty II, donutit se na na sobě pravidelně pracovat a rozvíjet se ve sportu, nějaké dovednosti, věnovat svůj volný čas dobrovolnictví a zvládnout expedici bez vymožeností civilizace. DofE není úplně pro každého a ne každý dojde do cíle. A ten, kdo splní všechny cíle, zvládne cvičnou i ostrou expedici spolu se svým týmem, se dočká slavnostní ceremonie, vrcholu každé úrovně DofE a významné společenské události. Je to setkání absolventů, jejich vedoucích a také krajského i celostátního vedení DofE. 

V loňském roce si pět děvčat převzalo ocenění za stříbrnou úroveň a dalších 23 obdrželo certifikát a odznak za bronzovou úroveň. V letošní roce byl počet absolventů stejný, ale stříbrný odznáček si odneslo 13 účastníků a 15 Dofáků splnilo bronzovou úroveň. Letošní ceremonie probíhala v aule Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Atmosféra byla jako vždy slavnostní, včetně kulturního vystoupení a poděkování všem Dofákům a vedoucím. Tohoto nelehkého úkolu se letos zhostila Jana Capková a moc jí děkujeme za odvahu i milá slova.

Děkuji všem lidem podporujícím program DofE. Děkuji účastníkům, vedoucím, vedení gymnázia, Veronice Ormaniecové, naší krajské koordinátorce, týmu Czech DofE a všem sponzorům. 

Mgr. Petra Bruková, koordinátorka MC DofE Gymnázia, Třinec

Oslavme svátek sv. Patrika – 18. 3. 2024

 

Den sv. Patrika sice v České republice není státním svátkem, ale přesto mnozí patrona Irska oslavují. Na naší škole jsme loni obnovili krásnou tradici, kdy se studenti oblékli do zeleného, vyzdobili si třídy, nachystali zelené dobroty či pití a spolu s dalšími si připomněli nejvýznamnější irský svátek.  Připojte se!

Přijďte v zeleném, vyzdobte si třídy, upečte si něco dobrého a přiťukněte si zeleným nápojem (samozřejmě nealkoholickým:)).
My pro žáky NG chystáme novinku – hodinu připravenou Dr. Rithiem. Nechte se překvapit. 

Kdo byl svatý Patrik? 
Byl to starověký biskup a misionář, který se narodil na přelomu 4. a 5. století v Anglii. V mládí ho zajali piráti a ti ho odvezli do otroctví do Irska. Odtud se mu podařilo uprchnout do Francie. Později se do Irska vrátil, aby zde začal šířit křesťanství.Jedním ze symbolů svátku svatého Patrika je irský zelený trojlístek. Podle starých písemností právě skrze trojlístek jetele vysvětloval svatý Patrik pohanům svatou trojici, kterou představují Otec, Syn a Duch svatý. Říká se o něm, že se mu podařilo z Irska vyhnat všechny hady. Po své smrti se stal patronem Irska stejně jako je patronem České republiky sv. Václav. 

Svátek slaví lidé na celém světě, zejména v zemích s irskými přistěhovalci. V Londýně nasvětlí London Eye zeleným světlem, podobně zezelená i Eiffelova věž v Paříži či Velká čínská zeď. V v americkém Chicagu obarví řeku do zelena a v hospodách po celém světě čepují zelené pivo a whiskey. Děti ve školách hledají poklad skřítka Leprechauna a předhánějí se v originálnosti kostýmů. 

Valentýnská pošta

pošťáci

I v letošním roce jste mohli poslat valentýnku některému ze spolužáků či spolužaček. Sice to nebylo přesně na svátek Valentýna, který byl o jarních prázdninách, ale o týden později.  Podle rekordního počtu valentýnek to vůbec nikomu nevadilo.  Sešlo se jich kolem 280 a naši speciální valentýnští pošťáci Elišky a Tobiáš ze 4.A měli spoustu práce s jejich doručením adresátům.

gymtri valentýnky

Mnozí lidé se na svátek sv. Valentýna dívají jako na zvyk importovaný ze Západu, který propagují hlavně obchodníci. Ve skutečnosti má ryze evropské kořeny. Sv. Valentýn, kterého si v polovině února připomínáme, podle historiků žil ve 3. století n. l. a legenda tvrdí, že byl popraven kvůli lásce. Císař Marcus Aurelius Claudius tehdy zrušil manželství, protože nechtěl, aby se muži rozptylovali od vojenských povinností. Jenže Valentýn i přes zákaz zamilované páry tajně oddával. A v nemilost císaře upadl i proto, že mužům radil, aby své ženy neopouštěli a do válek neodcházeli. Tím si podepsal ortel a 14. února 269 ho císař nechal popravit.

Se svátkem sv. Valentýna je spojena řada tradic. Tak například populární darování květin se odvozuje přímo ze života biskupa Valentýna. Podle legendy totiž obdarovával mladé páry kyticemi z biskupské zahrady. Z britských ostrovů pochází starobylý zvyk zasílat na svátek sv. Valentýna milované osobě milostné anonymní dopisy. Například na začátku 19. století pošta v Anglii doručila šedesát tisíc valentýnských pohlednic. Od poloviny 19. století se pak zavedly poštovní známky, jejich cena klesla a pohledy si mohla dovolit posílat spousta lidí. Díky tomu se zvyk rozšířil téměř po celém světě.

Zlato a bronz z okresního kola Konverzační soutěže v AJ

 

27. února se konalo okresní kolo Konverzační soutěže v angličtině. 

kategorie VGII

 

 

V kategorii VGII (víceletá gymnázia – tercie a kvarta) nás reprezentoval Štěpán Indrák ze 4.A. V soutěži mu  k lepšímu umístění chybělo trochu štěstí ve výběru přísloví, ke kterému se měl vyjádřit. Vy sami si můžete vyzkoušet, zda bez přípravy byste dokázali dvě minuty souvisle a smysluplně mluvit na téma A rolling rock gathers no moss. Ale i třetí místo je vynikající výsledek vzhledem ke stále se zvyšující úrovni soutěže.

 

 

 

 

 

 

kategorie G

 

Také Vojtěchu Šloufovi z 3.D se v soutěži v kategorii G (gymnázia) dařilo, zejména v ústní části.  Tentokrát si na rozdíl od loňského roku, kdy se umístil na 2. místě,  zlepšil spelling, poslechové dovednosti i práci s textem, a tak s vysokým bodovým náskokem zaslouženě získal 1. místo.

Oběma gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.  Vojtovi budeme držet palce v krajském kole 2. dubna 2024. 

Starší články »