Články autora Kateřina Macurová


Olympiáda lidských práv

Dne 14. 12. 2018 se na Magistrátu hlavního města Prahy konalo finále celostátní soutěže Olympiáda lidských práv. V něm naši školu reprezentovali Matěj Fonš a Jana Stonawská. Po slavnostním přivítání měli za úkol napsat esej na různá aktuální témata (migrace, volby ze zahraničí, transsexualita…). Dále je čekaly workshopy UNICEF, Amnesty International a beseda s europoslancem Jiřím Pospíšilem. Ačkoli se našim studentům nepodařilo postoupit do TOP 10, být mezi 60 nejlepšími z asi 1500 zúčastněných je chvályhodný úspěch.

http://www.olpcr.cz/#

Maraton psaní dopisů

V úterý 11. 12. se na našem gymnáziu uskutečnil Maraton psaní dopisů, největší akce na podporu lidských práv na světě. Maraton jsme zorganizovali spolu s členy karvinské pobočky Amnesty International, tvořené hlavně studenty Gymnázia Karviná a jednou žákyní ZŠ Mendelovy. K nim se připojily i dvě naše studentky, které jsou dobrovolnicemi v knihovně Třinec.
Během celého dne tito nadšenci navštívili 7 tříd, kterým případy představili. Celý den byli k dispozici ve vestibulu, kde sbírali podpisy. 
Během akce se nasbíralo 596 dopisů, z toho 72 přepsaných ručně, a vybralo se zhruba 700 korun na jejich odeslání. Děkujeme všem studentům, kteří ukázali, že jim lidská práva nejsou lhostejná. 

EuropaSecura

Tým složený ze 3 studentů třídy 3.C (Ondřej Hložek, Dominik Horňák a Vojtěch Spratek) se dne 24. 5. 2018 zúčastnil ústní části krajského kola soutěže EuropaSecura. Do tohoto kola se probojovalo 5 nejlepších týmů z Moravskoslezského kraje. Podmínkou pro postup bylo zhotovení bezpečnostní analýzy na vybrané téma.

V tomto kole chlapci zavítali na Krajský úřad v Ostravě, kde měli za úkol obhájit svou práci na téma Sýrie a IS a oponovat soupeřům. Nakonec vybojovali krásné 3. místo. Jelikož byli mezi soutěžícími nejmladší, náleží jim velká pochvala a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

http://www.europasecura.cz/

Studenská Agora 2018

V letošním roce se naše škola po roční pauze opět zapojila do debatní soutěže Studentská Agora. Krajské kolo se konalo v kavárně U6 v Dolní oblasti Vítkovice. Tým byl složen převážně ze studentů třídy 5. A. Odvezli si zejména řadu cenných zkušeností, Martin Dinh také cenu pro nejlepšího debatéra v základní části soutěže. 

Zdroj fotografií : Studentská Agora

Letní škola filozofie Aletheia

Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vás zve na první ročník Letní školy filozofie Aletheia, která se uskuteční v Olomouci ve dnech 29.–31. srpna 2018.

Letní škola navazuje na soutěž pro studenty středních škol Nebojme se myslet. Cílem je umožnit studentům předposledních a závěrečných ročníků ve věku od osmnácti let seznámit se s filozofií přístupnou formou, navázat kontakty se svými vrstevníky a v neposlední řadě poznat univerzitní prostředí a samotnou Olomouc.   

Více informací najdete zde: Letní škola filozofie Aletheia 2018

EuropaSecura

Letos poprvé se žáci gymnázia zapojili do soutěže pro středoškoláky o bezpečnosti, Evropské unii a NATO. Sestavili tříčlenné týmy a jednomu z nich se podařilo postoupit do krajského kola. Jde o Ondřeje Hložka, Dominika Horňáka a Vojtěcha Spratka z 3. C. Gratulujeme a v dalším boji o výlet do Bruselu a kurz přežití držíme palce!

Jeden svět 2018

Festival Jeden svět již 20 let svým divákům přináší filmy o lidských právech. Letos se do kina vypravili naši nejmladší žáci, aby zhlédli projekci tří kratších dokumentů (Poslouchám, Rodinné řeznictví, Poklad). Dotýkaly se tématu rodiny, dospívání, volby povolání či stáří.


Studentská Agora

V letošním roce se opět zapojíme do debatní soutěže Studentská Agora. Minulý týden školu navštívil Mgr. Tomáš Bazala, aby s debatováním seznámil třídu 5. A. Nyní napjatě čekáme na soutěžní témata a věříme, že 5.A sestaví opravdu silný soutěžní tým, se kterým v květnu uspěje.

Úspěch na okresním kole Dějepisné olympiády

Ve středu 17. 1. 2018 se ve Frýdku-Místku uskutečnilo okresní kolo 47. ročníku Dějepisné olympiády, která je letos věnována 100. výročí vzniku samostatného Československa a nese název „To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938″. Naše gymnázium vzorně reprezentoval Rudolf Kubik ze třídy 3. A, který se umístil na 3. místě a zajistil si tak postup do krajského kola. Rudolfovi gratulujeme a držíme palce v dalším kole soutěže.

Beseda o prezidentských volbách

V pondělí 8. 1. 2017 se maturitní ročníky zúčastnily besedy k tématu blížících se prezidentských voleb. Po úvodu, kdy byl stručně představen současný volební model, se pozornost přesunula k jednotlivým kandidátům a představám studentů o vlastnostech budoucího prezidenta. Přednášející Jitka Pánková nakonec představila nový volební model Demokracie 21.

Filozofická soutěž Nebojme se myslet

15. prosince se několik studentů maturitních ročníků zúčastnilo soutěže Nebojme se myslet, kterou pořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich úkolem bylo napsat esej na jedno ze čtyř témat, která se dotýkala různých oblastí filozofie. Posudky dvou na sobě nezávislých hodnotitelů obdrží každý účastník soutěže na email, celkové výsledky budou zveřejněny koncem ledna.

Příklady témat:

„Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ Ludwig Wittgenstein

„Kde není zákon, není svoboda.“ John Locke

 

Finále Dějepisné soutěže gymnázií

Na konci listopadu se naši studenti již tradičně zúčastnili finále Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Letošní ročník byl zaměřen na události v Československu v letech 1949 – 1967 a nesl výstižný název Léta strachu i naděje. Do finále se z krajských kol probojovalo 75 týmů z celé České i Slovenské republiky. Naše gymnázium vzorně reprezentovalo družstvo ve složení: Nela Kantorová (5. A), Terezie Onderková (6. B) a Václav Humpolec (5. A). Finalisté museli splnit čtyřkolové testy, na kterých se v roli garantů podíleli přední historici jako například prof. Jan Rychlík či prof. Milan Hlavačka. Mezi čestné hosty soutěže patřil například prof. Jiří Drahoš.

Studentům děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů také v dalším ročníku soutěže.  

Vzdělávací akce „Staň se diplomatem!“

Dne 31. října 2017 se na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě konal již druhý ročník vzdělávací akce s názvem „Staň se diplomatem!“ Akce byla určena žákům 8. a 9. tříd základních škol či víceletých gymnázií Moravskoslezského kraje a byla vedena vybranými zástupci Pražského studentského summitu. Naši školu reprezentovala Laura Lipowská z 2. C, která si vyzkoušela spolu s ostatními účastníky simulaci zasedání Rady bezpečnosti OSN, během které se zástupci jednotlivých zemí zabývali obtížnou problematikou řešení války v Sýrii. Každý účastník reprezentoval jeden z členských států Rady bezpečnosti OSN, přičemž na Lauru připadl nelehký úkol hájit zájmy Sýrie, kterou jako diplomatka zastupovala. Studenti se živě zapojovali do diskuse a akci zhodnotili jako velmi přínosnou a dobře zorganizovanou.

Soutěžní projekt Akademie mladých občanů

Soutěžní vzdělávací projekt Akademie Mladých občanů (AMOB) je určen pro vybrané studenty středních škol a gymnázií z celé České republiky. Je pořádán pod záštitou Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Institutu veřejné správy při Katedře veřejné ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a je zcela zdarma. Projekt usiluje o zlepšení kritického smýšlení studentů, snaží se motivovat studenty k vyššímu zájmu o veřejné dění a nabízí jim možnost zajímavých setkání s významnými osobnostmi. 

Více informací naleznete na http://www.mladiobcane.cz/?page=amob

 

 

Starší články »