Články autora Kateřina Hanáková

Maturitní témata ze základů společenských věd pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní témata ze základů společenských věd pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Úvod do studia psychologie
2 Osobnost člověka
3 Psychické procesy a stavy
4 Úvod do studia sociologie
5 Člověk v sociálních vztazích
6 Sociální poznávání
7 Základy teorie státu
8 Politologie
9 Základy teorie práva
10 Ústava ČR a lidská práva
11 Trestní, správní a pracovní právo
12 Občanské a rodinné právo
13 Tržní ekonomika, marketing, management
14 Peníze v tržní ekonomice, zaměstnanost
15 Úloha státu a právní subjekty v tržní ekonomice
16 Mezinárodní integrace
17 Základy religionistiky, východní filozofie, sekty
18 Judaismus, křesťanství, islám
19 Úvod do studia filozofie
20 Filozofie starověkého Řecka – předsokratovská filozofie a Sokrates
21 Filozofie starověkého Řecka – Platon, Aristoteles a helénismus
22 Středověká, renesanční a barokní filozofie
23 Osvícenství a německá filozofie
24 Filozofie 19. a 20. století
25 Základy etiky

Olympiáda lidských práv

Dne 14. 12. 2018 se na Magistrátu hlavního města Prahy konalo finále celostátní soutěže Olympiáda lidských práv. V něm naši školu reprezentovali Matěj Fonš a Jana Stonawská. Po slavnostním přivítání měli za úkol napsat esej na různá aktuální témata (migrace, volby ze zahraničí, transsexualita…). Dále je čekaly workshopy UNICEF, Amnesty International a beseda s europoslancem Jiřím Pospíšilem. Ačkoli se našim studentům nepodařilo postoupit do TOP 10, být mezi 60 nejlepšími z asi 1500 zúčastněných je chvályhodný úspěch.

http://www.olpcr.cz/#

Maraton psaní dopisů

V úterý 11. 12. se na našem gymnáziu uskutečnil Maraton psaní dopisů, největší akce na podporu lidských práv na světě. Maraton jsme zorganizovali spolu s členy karvinské pobočky Amnesty International, tvořené hlavně studenty Gymnázia Karviná a jednou žákyní ZŠ Mendelovy. K nim se připojily i dvě naše studentky, které jsou dobrovolnicemi v knihovně Třinec.
Během celého dne tito nadšenci navštívili 7 tříd, kterým případy představili. Celý den byli k dispozici ve vestibulu, kde sbírali podpisy. 
Během akce se nasbíralo 596 dopisů, z toho 72 přepsaných ručně, a vybralo se zhruba 700 korun na jejich odeslání. Děkujeme všem studentům, kteří ukázali, že jim lidská práva nejsou lhostejná. 

EuropaSecura

Tým složený ze 3 studentů třídy 3.C (Ondřej Hložek, Dominik Horňák a Vojtěch Spratek) se dne 24. 5. 2018 zúčastnil ústní části krajského kola soutěže EuropaSecura. Do tohoto kola se probojovalo 5 nejlepších týmů z Moravskoslezského kraje. Podmínkou pro postup bylo zhotovení bezpečnostní analýzy na vybrané téma.

V tomto kole chlapci zavítali na Krajský úřad v Ostravě, kde měli za úkol obhájit svou práci na téma Sýrie a IS a oponovat soupeřům. Nakonec vybojovali krásné 3. místo. Jelikož byli mezi soutěžícími nejmladší, náleží jim velká pochvala a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

http://www.europasecura.cz/

Studenská Agora 2018

V letošním roce se naše škola po roční pauze opět zapojila do debatní soutěže Studentská Agora. Krajské kolo se konalo v kavárně U6 v Dolní oblasti Vítkovice. Tým byl složen převážně ze studentů třídy 5. A. Odvezli si zejména řadu cenných zkušeností, Martin Dinh také cenu pro nejlepšího debatéra v základní části soutěže. 

Zdroj fotografií : Studentská Agora

EuropaSecura

Letos poprvé se žáci gymnázia zapojili do soutěže pro středoškoláky o bezpečnosti, Evropské unii a NATO. Sestavili tříčlenné týmy a jednomu z nich se podařilo postoupit do krajského kola. Jde o Ondřeje Hložka, Dominika Horňáka a Vojtěcha Spratka z 3. C. Gratulujeme a v dalším boji o výlet do Bruselu a kurz přežití držíme palce!

Jeden svět 2018

Festival Jeden svět již 20 let svým divákům přináší filmy o lidských právech. Letos se do kina vypravili naši nejmladší žáci, aby zhlédli projekci tří kratších dokumentů (Poslouchám, Rodinné řeznictví, Poklad). Dotýkaly se tématu rodiny, dospívání, volby povolání či stáří.


Úspěch na okresním kole Dějepisné olympiády

Ve středu 17. 1. 2018 se ve Frýdku-Místku uskutečnilo okresní kolo 47. ročníku Dějepisné olympiády, která je letos věnována 100. výročí vzniku samostatného Československa a nese název „To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938″. Naše gymnázium vzorně reprezentoval Rudolf Kubik ze třídy 3. A, který se umístil na 3. místě a zajistil si tak postup do krajského kola. Rudolfovi gratulujeme a držíme palce v dalším kole soutěže.

Beseda o prezidentských volbách

V pondělí 8. 1. 2017 se maturitní ročníky zúčastnily besedy k tématu blížících se prezidentských voleb. Po úvodu, kdy byl stručně představen současný volební model, se pozornost přesunula k jednotlivým kandidátům a představám studentů o vlastnostech budoucího prezidenta. Přednášející Jitka Pánková nakonec představila nový volební model Demokracie 21.

Filozofická soutěž Nebojme se myslet

15. prosince se několik studentů maturitních ročníků zúčastnilo soutěže Nebojme se myslet, kterou pořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich úkolem bylo napsat esej na jedno ze čtyř témat, která se dotýkala různých oblastí filozofie. Posudky dvou na sobě nezávislých hodnotitelů obdrží každý účastník soutěže na email, celkové výsledky budou zveřejněny koncem ledna.

Příklady témat:

„Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ Ludwig Wittgenstein

„Kde není zákon, není svoboda.“ John Locke

 

Finále Dějepisné soutěže gymnázií

Na konci listopadu se naši studenti již tradičně zúčastnili finále Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Letošní ročník byl zaměřen na události v Československu v letech 1949 – 1967 a nesl výstižný název Léta strachu i naděje. Do finále se z krajských kol probojovalo 75 týmů z celé České i Slovenské republiky. Naše gymnázium vzorně reprezentovalo družstvo ve složení: Nela Kantorová (5. A), Terezie Onderková (6. B) a Václav Humpolec (5. A). Finalisté museli splnit čtyřkolové testy, na kterých se v roli garantů podíleli přední historici jako například prof. Jan Rychlík či prof. Milan Hlavačka. Mezi čestné hosty soutěže patřil například prof. Jiří Drahoš.

Studentům děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů také v dalším ročníku soutěže.  

Třinecké „europoslankyně“ ve Štrasburku

Koncem března jsme se my, žákyně 3. D a 3. E třineckého gymnázia, vydaly na cestu do Štrasburku, kde jsme díky soutěži projektu Euroscola navštívily Evropský parlament. Euroscola je program Evropského parlamentu (EP), který každý rok umožňuje mladým studentům všech členských zemí, aby se zapojili do práce v EP. A jak jsme tuto soutěž vlastně vyhrály?

 Se spolužačkou jsme natočily soutěžní video, ve kterém jsme vysvětlily, co je cena LUX. Samy jsme o ní na začátku nic nevěděly, ale zjistily jsme, že se jedná o filmovou cenu, kterou uděluje EP. Ve videu jsme všechno popsaly a ukázaly co nejzajímavějším způsobem (např. fiktivní předávání ceny LUX nebo rozhovor s bývalou vítězkou této ceny). To pak bylo zveřejněno na internetu, kde mohl hlasovat kdokoli. Soutěž byla vyhodnocena na základě zhlédnutí a „lajků“. Zúčastnily se i žákyně z jiné třídy. Nebyly jsme ve výsledku na předních příčkách, ale i tak jsme získaly finance na návštěvu samotného Evropského parlamentu ve Štrasburku. Nebyla to ovšem žádná exkurze, ale my samy jsme zasedaly na místech europoslanců, kde jsme se zabývaly šesti tématy světového dění, které nám byly zadány předem.

Vše probíhalo ve dvou jazycích, a ačkoli byla tamním jazykem francouzština, angličtina nám byla bližší. Dopoledne jsme si prošly všemi formalitami a seznámením s programem celého dne. Měly jsme možnost také vyzpovídat irského politika Briana Hayese, který byl otevřen všem tématům aktuální situace ve světě. Nejčastější dotazy se týkaly vystoupení Británie z EU, které britští studenti nesli opravdu těžce. Po obědě jsme všichni hráli hru s názvem Eurogame, která nás sblížila s dalšími studenty. Za úkol jsme měli správně odpovědět na otázky. Háček byl v tom, že každá otázka byla v jiném jazyce, a to posílilo spolupráci s našimi zahraničními vrstevníky.

Poté jsme strávili pár hodin ve skupinách, kde jsme řešili vybrané téma. Já osobně jsem patřila do skupiny, která se zabývala nezaměstnaností mladých. Napadlo nás zpřístupnit více jazykových kurzů pro mladé nebo podpořit projekt Erasmus, který umožňuje mladým lidem studovat v zahraničí a tak rozšířit jejich možnosti o více než jen jeden stát.  Své názory jsme sepsali a prezentovali je vybraní mluvčí našeho týmu v jednacím sálu parlamentu, přičemž všichni přítomní studenti mohli klást otázky, které jim byly zodpovězeny právě vybraným mluvčím skupiny.

Náš výlet nebyl jednodenní, takže jsme den předtím, navštívily i německé město Norimberk. Tam nám náš průvodce ukázal místní kostely a výhled na celé město. Neochudil nás také o místní zajímavost v podobě sochy zaječice, která zalehla své mladé a je interpretována jako varování před genetickými pokusy na zvířatech. Nemohly jsme ovšem vynechat ani štrasburskou katedrálu Notre-Dame, která svým gotickým slohem nadchne každého. Další turisticky navštěvovanou atrakcí Alsaska a východní Francie byl hrad Haut-Koenigsbourg, kde jsme strávily náš poslední den. Vše jsme zakončily typickým jídlem Alsaska v podobě  flammeküeche (tj. slaný koláč se slaninou a cibulí).

Markéta Turoňová (3.E)

Úspěch našich mladých historiků

Ve středu 5. dubna se konalo na gymnáziu v Bohumíně krajské kolo dějepisné soutěže studentů gymnázií. Soutěže se účastnilo 16 týmů z celého Moravskoslezského kraje. V letošním ročníku soutěže s podtitulem „Léta strachu i nadějí“ byly prověřeny znalosti studentů z období let 1949-1967. Naši studenti Nela Kantorová, Terezie Onderková a Václav Humpolec obsadili 1. místo a zajistili si tak postup do celostátního kola. Gratulujeme a přejeme hodně sil a vytrvalosti v dalším půlroce příprav na finále, které se již tradičně bude konat na podzim v Chebu.

Starší články »