Vyhledávání

Cambridge Centre

 

V sekci Cambridge Centre se seznámíte s typy cambridgeských zkoušek a jejich významem pro Váš další studijní a profesní život. Budeme Vás pravidelně informovat o kurzech, které právě ve škole probíhají a které se chystáme otevřít pro další školní rok. Ukážeme Vám učebnice, které v kurzech používáme a jak si je můžete obstarat. Také se dozvíte termíny a ceny zkoušek pro aktuální školní rok a jak se můžete na zkoušky přihlásit. Cambridgeské zkoušky probíhají na naší škole v počítačové podobě zpravidla v červnu, výjimečně také v listopadu. Atmosféru zkoušek Vám přiblížíme ve fotogalerii, kterou budeme pravidelně.

Nabídka anglických jazykových kurzů ve školním roce 2020/2021

V novém školním roce 2020/2021 otevíráme pro zájemce tyto kurzy: – první ročník dvouletého FCE kurzu zakončeného cambridgeskou zkouškou FCE, – jednoletý CAE kurz zakončený v červnu 2021 cambridgeskou zkouškou CAE. Letos nebudou otevřeny nové ročníky kurzů KET/PET, stávající první ročníky pokračují druhým ročníkem s Mgr. Andreou Skupień Kapsia. Pokud by měl někdo zájem nastoupit hned do tohoto druhého ročníku, tak se přijde domluvit s vyučující KET/PET kurzu. Druhé ročníky začnou poprvé kurz dle domluvy s Mgr. Andreou Skupień Kapsia. Ve výuce také pokračují druhé ročníky FCE kurzů – jeden s Mgr. Andreou Skupień Kapsia a dva s Mgr. Zlatkou Bichlerovou. V případě, že by některý student chtěl hned začít druhým ročníkem, tak se přijde domluvit s Mgr. Zlatkou Bichlerovou, která ho bude informovat, kde je volné místo. Studenti Zlatky Bichlerové začali výuku už poslední týden v srpnu, studenti Andrey Skupień Kapsie mají informační schůzku ve středu 2. 9. o velké přestávce v jazykové učebně č. 314 ve třetím patře. Zájemce o nové první ročníky prosíme, aby se zapisovali do archů na nástěnce Cambridge Centra. Letošní první ročníky bude učit pouze Mgr. Zlatka Bichlerová. Výuka v FCE/CAE kurzech začne 4. týden v září 2020 a bude končit třetí týden v červnu roku 2021. Výuka bude probíhat 1x týdně po dobu dvou vyučovacích hodin. Den výuky bude stanoven po domluvě s vyučující podle Vašeho rozvrhu. Zájemci o tyto kurzy se dostaví se svými rozvrhy ve středu 9. září v 9. 40 hodin /velká přestávka/ na schůzku do jazykové učebny č. 82 /přízemí/. Je třeba co nejdříve objednat učebnice. Podmínkou otevření CAE kurzu je minimálně 8 zájemců o tento cambridgeský certifikát. V případě, že se tento kurz nenaplní, je možné uvažovat o otevření dvou 1. ročníků FCE. V novém školním roce jsme museli poprvé za 12 let zvýšit cenu kurzů z důvodu navýšení ceny za pronájem učeben. Cena FCE/CAE kurzu bude nově 6 500,- Kč za jeden školní rok. Po domluvě s vyučující je možno zaplatit kurz na dvě splátky. Do přiložených papírů napište i svůj zájem o koupi sady učebnic, které potřebujete do kurzů. Učebnice si můžete koupit i na burze učebnic – SB, WB. Dejte pozor, ať si koupíte správnou učebnici – viz obrázek učebnic na nástěnce. Cena za učebnici není součástí ceny kurzu. V případě nejasností se informujte u Mgr. Zlatky Bichlerové, která Vám sdělí další detaily o kurzech či zkouškách.

Můžete ji kontaktovat buď osobně ve škole /kabinet v přízemí/, nebo na mailové adrese: zlatka.bichlerova@seznam.cz.

Mgr. Zlatka Bichlerová koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem ve Frýdku-Místku 

 

Cambridge – převzetí ocenění pro naši školu

29. března 2019 se Mgr. Zlatka Bichlerová, koordinátorka spolupráce s Cambridgem Centrem a lektorka FCE/CAE kurzů, zúčastnila slavnostního galavečera v anglickém univerzitním městě Cambridge. Byli sem pozváni vítězové jednotlivých evropských zemí, aby zde převzali z rukou zástupců Cambridge University Press významné ocenění pro své školy. Gymnázium Třinec se stalo nejlepším jazykovým přípravným centrem za rok 2018 v celé České republice s přihlédnutím k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Výherci byli vybráni odbornou porotou, kterou tvořili čtyři zástupci Cambridge English: Guy Chapman, ředitel pro mezinárodní školy, Nick Beer, regionální obchodní ředitel pro Evropu, Cécile Loyer, vedoucí marketingu pro Evropu a Duncan Christelow, obchodní ředitel Cambridge University Press pro střední a východní Evropu. Už z toho je zřejmé, že získané ocenění pro naši školu bylo velmi objektivní. Každá země tam měla také svého zástupce /tzv. country manager/, který uvedl vítěze z jednotlivých škol. Na půdě jedné z univerzitních kolejí, kde se tato událost odehrávala, tak padala slova jako „Třinec – město, kde mají výborný hokejový tým, velké ocelárny, ale také vynikající gymnázium, atd.“

Součástí pozvání pro Z. Bichlerovou byl i zajímavý doprovodný program: přednáška o tom, jak se připravují cambridgeské zkoušky, návštěva místa, kde se tisknou testové materiály ke zkouškám /každého pracovníka sledují během pracovní doby čtyři kamery, aby si nemohl nic okopírovat/, prohlídka univerzitních kolejí s průvodcem, především pak návštěva slavné King´s College.

Toto ocenění je pro lektorky jazykových kurzů zavazující směrem do budoucna. Zároveň však může být motivující pro další zájemce o tyto kurzy, aby viděli, že když se budou snažit, mohou být stejně tak úspěšní jako jejich předchůdci.

Zlatka Bichlerová

Nejlepší přípravné centrum v celé České republice

Naše škola získala významné ocenění v soutěži o nejlepší jazykové přípravné centrum 2018
a stala se tak nejlepším přípravným centrem v celé České republice, které připravuje naše studenty k anglickým cambridgeským zkouškám FCE a CAE. Odborná porota, která se
skládala ze zástupců Cambridge Assessment English a Cambridge University Press, nás vybrala jako vítěze této  nejprestižnější kategorie nejen díky úspěchům v roce 2018, ale také přihlédla k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Zde je vyjádření zástupkyně Cambridge Centra pro Českou republiku a Slovensko:

Dovolte mi, abych Vám pogratulovala, protože Gymnázium Třinec bylo vybráno jako výherce v kategorii Best Cambridge English Exam User. V této kategorii jsme chtěli vyzdvihnout a ocenit úsilí školy, která soustavně připravuje studenty ke zkouškám Cambridge English a dosahuje výborných výsledků.

Martina Břeňová

Business Development Manager, Czech Republic and Slovakia

Ocenění pro nejlepší přípravné centrum v České republice převezme koncem března
v Cambridge koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem Mgr. Zlatka Bichlerová. Poděkování patří všem bývalým i současným vyučujícím, kteří mají velkou zásluhu na úspěších našich studentů, jmenovitě Mgr. Vilmě Sikorové, Mgr. Libuši Raszkové, Mgr. Barboře Zawiszové a Mgr. Zlatce Bichlerové. Stejné úspěchy přejeme do budoucna i novým studentům, které připravuje Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Ve své lektorské činnosti i nadále pokračují Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Barbora Zawiszová.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

 

VÝSLEDKY FCE/CAE ZKOUŠEK

V sobotu 16. června 19 studentů naší školy skládalo cambridgeskou zkoušku FCE a 3 studenti se pokoušeli zdolat ještě o stupeň vyšší úroveň – CAE. VŠICHNI studenti tyto zkoušky úspěšně složili s následujícími výsledky – u zkoušky FCE 4 studenti dosáhli na známku nejvyšší – „A“, 7 studentů se propracovalo ke známce „B“ a 8 studentů získalo známku „C“. Všechny známky jsou velkým úspěchem, protože zkouška je velmi náročná jak po stránce obsahové, tak časové, jelikož trvá tři a půl hodiny. Zkouška má jazykovou úroveň B2.

Zkoušku CAE poprvé na naší škole skládali tři studenti a jejich úspěch je opravdu vynikající – dvěma studentům se podařilo získat známku nejvyšší – „A“ a třetí z nich za nimi zůstal v těsném závěsu známkou „B“. Tato zkouška studentům zabrala téměř čtyři hodiny. Ti, kteří získali „áčko“, dosáhli na jazykovou úroveň C2 /tj. úroveň rodilý mluvčí/. Známka „B“ patří do kategorie C1.  

Všem studentům k dosaženým úspěchům BLAHOPŘEJEME.  Studenti svými výkony potěšili také své vyučující –  Mgr. Zlatku Bichlerovou a Mgr. Barboru Zawiszovou. Certifikáty FCE/CAE budou studentům předány na počátku nového školního roku.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

ZKOUŠKY FCE A CAE U NÁS VE ŠKOLE
V sobotu 16. června se v prostorách naší škole uskuteční dvě cambridgeské zkoušky v počítačové podobě – 19 studentů se rozhodlo složit zkoušku FCE /B2/ a tři odvážlivci se poprvé v historii naší školy pokusí zdolat /určitě úspěšně/ téměř tu nejvyšší úroveň CAE /C1/. Výsledky obou zkoušek budou studenti znát do 14 dnů od jejich vykonání. Všem držíme palce a přejeme hodně úspěchů!

ZKOUŠKY FCE A CAE – 16. ČERVNA 2018

V obrazové příloze se můžete podívat, jaká byla atmosféra u zkoušek FCE a CAE, které skládali naši studenti v sobotu 16. června. Počítačová část zkoušky – porozumění čtenému textu, gramatika, slovní zásoba, poslech a psaní – trvala téměř 4 hodiny.
Po krátké pauze čekala na studenty ještě ústní část zkoušky, na kterou museli zmobilizovat poslední zbytky sil. 6. července budeme znát výsledky obou zkoušek – FCE/CAE.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem