Cambridge Centre

 

KOORDINÁTORKA SPOLUPRÁCE S CAMBRIDGE CENTREM

Mgr. Zlatka Bichlerová

KONTAKT: zlatka.bichlerova@seznam.cz

V sekci Cambridge Centre se seznámíte s typy cambridgeských zkoušek a jejich významem pro Váš další studijní a profesní život. Budeme Vás pravidelně informovat o kurzech, které právě ve škole probíhají a které se chystáme otevřít pro další školní rok. Ukážeme Vám učebnice, které v kurzech používáme a jak si je můžete obstarat. Také se dozvíte termíny a ceny zkoušek pro aktuální školní rok a jak se můžete na zkoušky přihlásit. Cambridgeské zkoušky probíhají na naší škole v počítačové podobě zpravidla v červnu, výjimečně také v listopadu. Atmosféru zkoušek Vám přiblížíme ve fotogalerii, kterou budeme pravidelně aktualizovat.

Nabídka anglických jazykových kurzů pro školní rok 2023/2024


V novém školním roce 2023/2024 otevíráme pro zájemce tyto kurzy:
– první ročník dvouletého FCE kurzu zakončeného cambridgeskou zkouškou FCE.
  Kurzy budou dva, učit v nich budou Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Andrea Skupień
  Kapsia,
– ve výuce budou pokračovat druhé ročníky FCE kurzů vedené Mgr. Zlatkou Bichlerovou,
– dále bude otevřen první ročník dvouletého kurzu KET/PET vedený Mgr. Andreou
   Skupień Kapsia. 

Víme, že mezi studenty je zájem o jednoletý kurz CAE, zakončený CAE zkouškou.
Zda bude tento kurz v novém školním roce otevřen, se dozvíte až po prázdninách.

Zájemce o nový první ročník FCE prosíme, aby se zapisovali do archů na nástěnce Cambridge Centra. Do přiloženého papíru napište i svůj zájem o koupi sady učebnic, které potřebujete pro výuku. Cena za Student´s Book a Woorkbook není součástí ceny kurzu, v loňském roce tyto učebnice stály něco přes 700 Kč.  

Výuka v novém prvním ročníku FCE začne 4. týden v září 2023 a bude končit v polovině června roku 2023 /bude upřesněno podle aktuální situace/. Výuka bude probíhat 1x týdně po dobu dvou vyučovacích hodin, tzn. 1x 90 minut. Den výuky bude stanoven po domluvě s Vámi podle Vašeho rozvrhu. Zájemci o nový FCE kurz se dostaví se svými rozvrhy
v pátek 8. září v 10. 45 hodin na schůzku do jazykové učebny č. 82 /přízemí – Mgr.
Zlatka Bichlerová/ nebo do jazykové učebny č. 314 /3. patro – Mgr. Andrea Skupień
Kapsia/.

Vzhledem k stále narůstajícím cenám za energie nám bude navýšena cena za pronájem
učeben, což se bohužel muselo promítnout i do ceny kurzů. Proto od nového školního roku
2023/24se cena za jeden školní rok FCE kurzu zvyšuje na 8 500,- Kč. Cena KET/PET kurzu bude 5 900,- Kč /časová dotace je 1x 60 minut/. Přesto jsou naše ceny za kurzy pořád nejnižší ze všech jazykových institucí v Třinci a okolí. Po domluvě s vyučujícími je možno zaplatit kurz na dvě splátky.

V případě nejasností se informujte u Zlatky Bichlerové na mailové adrese: zlatka.bichlerova@seznam.cz nebo kabinet v přízemí č. 79. Kontakt na Mgr. Andreu Skupień Kapsia je: viva-academy@seznam.cz,

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem ve Frýdku-Místku

ZKOUŠKY CAE A FCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

      V uplynulém školním roce se na naší škole konaly ve dvou termínech zkoušky CAE, a to 21. ledna 2023 /10 studentů/ a 24. června 2023 /12 studentů/. Všichni kandidáti byli u zkoušek mimořádně úspěšní, o čemž svědčí spousta získaných známek „A“ /celkem 9/. Bohužel se vždycky stane, že někomu unikne „áčko“ o jeden bod, což se přihodilo dvěma studentům i tentokrát. Z celkového počtu 22 studentů si jen tři studenti odnesli známku „C“, ostatních 10 studentů získalo známku „B“. Zkouška CAE je dost náročná, proto všem studentům patří můj obdiv za jejich odhodlání, přípravu, trpělivost a výsledky u CAE zkoušek.

     17. června 2023 byl termín pro zkoušku FCE, která se opět uskutečnila na naší škole. Zúčastnilo se jí celkem 23 studentů, z nichž 14 získalo známku „A“. Studenti, kterým se podaří získat certifikát FCE nebo CAE, mají velkou výhodu v tom, že mohou požádat vedení školy o prominutí maturitní zkoušky z angličtiny. Navíc je stále více vysokých škol, které za tyto certifikáty dávají studentům body při přijímacím řízení. O výhodách FCE nebo CAE zkoušek si můžete vyhledat různé informace na Internetu.

Všem studentům k získaným certifikátům blahopřejeme. CONGRATULATIONS!

Zlatka Bichlerová

Cambridge – převzetí ocenění pro naši školu

29. března 2019 se Mgr. Zlatka Bichlerová, koordinátorka spolupráce s Cambridgem Centrem a lektorka FCE/CAE kurzů, zúčastnila slavnostního galavečera v anglickém univerzitním městě Cambridge. Byli sem pozváni vítězové jednotlivých evropských zemí, aby zde převzali z rukou zástupců Cambridge University Press významné ocenění pro své školy. Gymnázium Třinec se stalo nejlepším jazykovým přípravným centrem za rok 2018 v celé České republice s přihlédnutím k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Výherci byli vybráni odbornou porotou, kterou tvořili čtyři zástupci Cambridge English: Guy Chapman, ředitel pro mezinárodní školy, Nick Beer, regionální obchodní ředitel pro Evropu, Cécile Loyer, vedoucí marketingu pro Evropu a Duncan Christelow, obchodní ředitel Cambridge University Press pro střední a východní Evropu. Už z toho je zřejmé, že získané ocenění pro naši školu bylo velmi objektivní. Každá země tam měla také svého zástupce /tzv. country manager/, který uvedl vítěze z jednotlivých škol. Na půdě jedné z univerzitních kolejí, kde se tato událost odehrávala, tak padala slova jako „Třinec – město, kde mají výborný hokejový tým, velké ocelárny, ale také vynikající gymnázium, atd.“

Součástí pozvání pro Z. Bichlerovou byl i zajímavý doprovodný program: přednáška o tom, jak se připravují cambridgeské zkoušky, návštěva místa, kde se tisknou testové materiály ke zkouškám /každého pracovníka sledují během pracovní doby čtyři kamery, aby si nemohl nic okopírovat/, prohlídka univerzitních kolejí s průvodcem, především pak návštěva slavné King´s College.

Toto ocenění je pro lektorky jazykových kurzů zavazující směrem do budoucna. Zároveň však může být motivující pro další zájemce o tyto kurzy, aby viděli, že když se budou snažit, mohou být stejně tak úspěšní jako jejich předchůdci.

Zlatka Bichlerová

Nejlepší přípravné centrum v celé České republice

Naše škola získala významné ocenění v soutěži o nejlepší jazykové přípravné centrum 2018
a stala se tak nejlepším přípravným centrem v celé České republice, které připravuje naše studenty k anglickým cambridgeským zkouškám FCE a CAE. Odborná porota, která se
skládala ze zástupců Cambridge Assessment English a Cambridge University Press, nás vybrala jako vítěze této  nejprestižnější kategorie nejen díky úspěchům v roce 2018, ale také přihlédla k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Zde je vyjádření zástupkyně Cambridge Centra pro Českou republiku a Slovensko:

Dovolte mi, abych Vám pogratulovala, protože Gymnázium Třinec bylo vybráno jako výherce v kategorii Best Cambridge English Exam User. V této kategorii jsme chtěli vyzdvihnout a ocenit úsilí školy, která soustavně připravuje studenty ke zkouškám Cambridge English a dosahuje výborných výsledků.

Martina Břeňová

Business Development Manager, Czech Republic and Slovakia

Ocenění pro nejlepší přípravné centrum v České republice převezme koncem března
v Cambridge koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem Mgr. Zlatka Bichlerová. Poděkování patří všem bývalým i současným vyučujícím, kteří mají velkou zásluhu na úspěších našich studentů, jmenovitě Mgr. Vilmě Sikorové, Mgr. Libuši Raszkové, Mgr. Barboře Zawiszové a Mgr. Zlatce Bichlerové. Stejné úspěchy přejeme do budoucna i novým studentům, které připravuje Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Ve své lektorské činnosti i nadále pokračují Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Barbora Zawiszová.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

 

VÝSLEDKY FCE/CAE ZKOUŠEK

V sobotu 16. června 19 studentů naší školy skládalo cambridgeskou zkoušku FCE a 3 studenti se pokoušeli zdolat ještě o stupeň vyšší úroveň – CAE. VŠICHNI studenti tyto zkoušky úspěšně složili s následujícími výsledky – u zkoušky FCE 4 studenti dosáhli na známku nejvyšší – „A“, 7 studentů se propracovalo ke známce „B“ a 8 studentů získalo známku „C“. Všechny známky jsou velkým úspěchem, protože zkouška je velmi náročná jak po stránce obsahové, tak časové, jelikož trvá tři a půl hodiny. Zkouška má jazykovou úroveň B2.

Zkoušku CAE poprvé na naší škole skládali tři studenti a jejich úspěch je opravdu vynikající – dvěma studentům se podařilo získat známku nejvyšší – „A“ a třetí z nich za nimi zůstal v těsném závěsu známkou „B“. Tato zkouška studentům zabrala téměř čtyři hodiny. Ti, kteří získali „áčko“, dosáhli na jazykovou úroveň C2 /tj. úroveň rodilý mluvčí/. Známka „B“ patří do kategorie C1.  

Všem studentům k dosaženým úspěchům BLAHOPŘEJEME.  Studenti svými výkony potěšili také své vyučující –  Mgr. Zlatku Bichlerovou a Mgr. Barboru Zawiszovou. Certifikáty FCE/CAE budou studentům předány na počátku nového školního roku.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

ZKOUŠKY FCE A CAE U NÁS VE ŠKOLE
V sobotu 16. června se v prostorách naší škole uskuteční dvě cambridgeské zkoušky v počítačové podobě – 19 studentů se rozhodlo složit zkoušku FCE /B2/ a tři odvážlivci se poprvé v historii naší školy pokusí zdolat /určitě úspěšně/ téměř tu nejvyšší úroveň CAE /C1/. Výsledky obou zkoušek budou studenti znát do 14 dnů od jejich vykonání. Všem držíme palce a přejeme hodně úspěchů!

ZKOUŠKY FCE A CAE – 16. ČERVNA 2018

V obrazové příloze se můžete podívat, jaká byla atmosféra u zkoušek FCE a CAE, které skládali naši studenti v sobotu 16. června. Počítačová část zkoušky – porozumění čtenému textu, gramatika, slovní zásoba, poslech a psaní – trvala téměř 4 hodiny.
Po krátké pauze čekala na studenty ještě ústní část zkoušky, na kterou museli zmobilizovat poslední zbytky sil. 6. července budeme znát výsledky obou zkoušek – FCE/CAE.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

Ohlédnutí za školním rokem 2021/2022

Uplynulý školní rok byl bohatý na skládaní cambridgeských zkoušek na naší škole, což jen dokazuje, že mezi studenty je stále větší zájem o získání certifikátu FCE nebo CAE. Pokud se totiž stanou držiteli jednoho z těchto certifikátů, tak si mohou požádat vedení školy o pro- minutí maturitní zkoušky z anglického jazyka. A stále více vysokých škol dává studentům za tyto certifikáty 6 bodů navíc u přijímacích zkoušek, což studenty motivuje ke složení FCE nebo CAE zkoušky. Jaké tedy měli naši studenti výsledky u cambridgeských zkoušek v minulém školním roce?

Tady jsou: 18. září 2021 menší skupinka studentů v počtu 8 lidí skládala CAE zkoušku s těmito výsledky: 5 studentů získalo známku A /nejvyšší/, 1 student známku B a 2 studenti známku C. Všichni studenti se známkou A obdrželi od Cambridge Centra ve Frýdku-Místku finanční bonus ve výši 500,- Kč.

11. prosince 2021 se konečně podařilo získat termín pro 24 studentů, kterým se příprava na zkoušku FCE díky covidu protáhla o 4 měsíce. Cambridge University si však pro ně připravila dárek v podobě výsledků zkoušky, které studenti obdrželi netradičně přímo na Štědrý den večer v 18 hodin. Pro některé z nich to byl údajně nejkrásnější dárek pod stromečkem. Tady jsou výsledky: 11 studentů získalo známku A, 10 známku B a 3 známku C. Cambridge Centre má více než 50 partnerských škol po celé republice, nejvíce je jich v Čechách. Protože tato „prosincová skupina“ byla nejlepší ze všech partnerských škol, tak všech 11 studentů se známkou A obdrželo také finanční bonus 500,- Kč, který studenti FCE přestali dostávat před několika lety.

18. června 2022 zakončila poslední skupina 19 studentů sérii úspěšného tažení cambridgeskými zkouškami zkouškou FCE s následujícími výsledky. 9 studentů získalo známku A, 6 studentů známku B a 4 studenti známku C.

Ve školním roce 2021/2022 tedy složilo celkem 51 studentů cambridgeské zkoušky, z toho 8 studentů zkoušku CAE a 43 studentů zkoušku FCE. Ani jednou se nestalo, že by někdo zkoušku neudělal, u FCE všichni získali úroveň B2.

Všem studentům blahopřeje také jejich vyučující Zlatka Bichlerová, která se raduje spolu s nimi z těchto úspěšných výkonů.

Zlatka Bichlerová