Cambridge Centre

 

KOORDINÁTORKA SPOLUPRÁCE S CAMBRIDGE CENTREM

Mgr. Zlatka Bichlerová

KONTAKT: zlatka.bichlerova@seznam.cz

V sekci Cambridge Centre se seznámíte s typy cambridgeských zkoušek a jejich významem pro Váš další studijní a profesní život. Budeme Vás pravidelně informovat o kurzech, které právě ve škole probíhají a které se chystáme otevřít pro další školní rok. Ukážeme Vám učebnice, které v kurzech používáme a jak si je můžete obstarat. Také se dozvíte termíny a ceny zkoušek pro aktuální školní rok a jak se můžete na zkoušky přihlásit. Cambridgeské zkoušky probíhají na naší škole v počítačové podobě zpravidla v červnu, výjimečně také v listopadu. Atmosféru zkoušek Vám přiblížíme ve fotogalerii, kterou budeme pravidelně aktualizovat.

 

Nabídka anglických jazykových kurzů Školní rok 2022/2023

V novém školním roce 2022/2023 otevíráme pro zájemce tyto kurzy:

– první ročník dvouletého FCE kurzu zakončeného cambridgeskou zkouškou FCE. Zatím otevíráme jen jeden ročník tohoto kurzu. V případě většího zájmu budou kurzy dva.

– ve výuce budou pokračovat druhé ročníky FCE kurzů vedené Mgr. Zlatkou Bichlerovou a Mgr. Andreou Skupień Kapsia,

– dále bude pokračovat jednoletý CAE kurz, který začal v lednu 2022 a který vyučuje Mgr. Zlatka Bichlerová,

– taktéž bude 2. rokem pokračovat kurz KET/PET vedený Mgr. Andreou Skupień Kapsia.

O dalších kurzech zatím neuvažujeme. Pokud se z Vaší strany projeví zájem o první ročníky kurzů, které zde nejsou uvedeny, tak tuto situaci budeme řešit až v měsíci září 2022.

Zájemce o nový první ročník FCE prosíme, aby se zapisovali do archu na nástěnce Cambridge Centra. Do přiloženého papíru napište i svůj zájem o koupi sady učebnic, které potřebujete pro výuku. Cena za Student´s Book a Woorkbook není součástí ceny kurzu, v loňském roce tyto učebnice stály něco přes 700 Kč. První ročník FCE kurzu povede Mgr. Zlatka Bichlerová.

Výuka v novém prvním ročníku začne 4. týden v září 2022 a bude končit v polovině června roku 2023 /bude upřesněno podle aktuální situace/. Výuka bude probíhat 1x týdně po dobu dvou vyučovacích hodin, tzn. 1x 90 minut. Den výuky bude stanoven po domluvě s Vámi podle Vašeho rozvrhu. Zájemci o nový FCE kurz se dostaví se svými rozvrhy ve čtvrtek 8. září v 9. 40 hodin /velká přestávka/ na schůzku do jazykové učebny č. 82 /přízemí – Mgr. Zlatka Bichlerová/.

Ročníky, které pokračují v kurzech s Mgr. Zlatkou Bichlerovou a Mgr. Andreou Skupień Kapsia, se domluví se svými vyučujícími už v měsíci červnu na termínech pokračování v září 2022.

Vzhledem k stále narůstajícím cenám za energie nám bude navýšena cena za pronájem učeben, což se bohužel muselo promítnout i do ceny kurzů. Proto od nového školního roku 2022/23 se cena za jeden školní rok FCE kurzu zvyšuje na 7 500,- Kč /studenti CAE kurzu si rozdíl ceny doplatí/. Cena KET/PET kurzu bude 5 500,- Kč. Přesto jsou naše ceny za kurzy pořád nejnižší ze všech jazykových institucí v Třinci a okolí. Po domluvě s vyučujícími je možno zaplatit kurz na dvě splátky.

V případě nejasností se informujte u Zlatky Bichlerové na mailové adrese: zlatka.bichlerova@seznam.cz nebo kabinet v přízemí č. 79. Kontakt na Mgr. Andreu Skupień Kapsia je: viva-academy@seznam.cz,

Mgr. Zlatka Bichlerová

koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem ve Frýdku-Místku

 

Cambridge – převzetí ocenění pro naši školu

29. března 2019 se Mgr. Zlatka Bichlerová, koordinátorka spolupráce s Cambridgem Centrem a lektorka FCE/CAE kurzů, zúčastnila slavnostního galavečera v anglickém univerzitním městě Cambridge. Byli sem pozváni vítězové jednotlivých evropských zemí, aby zde převzali z rukou zástupců Cambridge University Press významné ocenění pro své školy. Gymnázium Třinec se stalo nejlepším jazykovým přípravným centrem za rok 2018 v celé České republice s přihlédnutím k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Výherci byli vybráni odbornou porotou, kterou tvořili čtyři zástupci Cambridge English: Guy Chapman, ředitel pro mezinárodní školy, Nick Beer, regionální obchodní ředitel pro Evropu, Cécile Loyer, vedoucí marketingu pro Evropu a Duncan Christelow, obchodní ředitel Cambridge University Press pro střední a východní Evropu. Už z toho je zřejmé, že získané ocenění pro naši školu bylo velmi objektivní. Každá země tam měla také svého zástupce /tzv. country manager/, který uvedl vítěze z jednotlivých škol. Na půdě jedné z univerzitních kolejí, kde se tato událost odehrávala, tak padala slova jako „Třinec – město, kde mají výborný hokejový tým, velké ocelárny, ale také vynikající gymnázium, atd.“

Součástí pozvání pro Z. Bichlerovou byl i zajímavý doprovodný program: přednáška o tom, jak se připravují cambridgeské zkoušky, návštěva místa, kde se tisknou testové materiály ke zkouškám /každého pracovníka sledují během pracovní doby čtyři kamery, aby si nemohl nic okopírovat/, prohlídka univerzitních kolejí s průvodcem, především pak návštěva slavné King´s College.

Toto ocenění je pro lektorky jazykových kurzů zavazující směrem do budoucna. Zároveň však může být motivující pro další zájemce o tyto kurzy, aby viděli, že když se budou snažit, mohou být stejně tak úspěšní jako jejich předchůdci.

Zlatka Bichlerová

Nejlepší přípravné centrum v celé České republice

Naše škola získala významné ocenění v soutěži o nejlepší jazykové přípravné centrum 2018
a stala se tak nejlepším přípravným centrem v celé České republice, které připravuje naše studenty k anglickým cambridgeským zkouškám FCE a CAE. Odborná porota, která se
skládala ze zástupců Cambridge Assessment English a Cambridge University Press, nás vybrala jako vítěze této  nejprestižnější kategorie nejen díky úspěchům v roce 2018, ale také přihlédla k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Zde je vyjádření zástupkyně Cambridge Centra pro Českou republiku a Slovensko:

Dovolte mi, abych Vám pogratulovala, protože Gymnázium Třinec bylo vybráno jako výherce v kategorii Best Cambridge English Exam User. V této kategorii jsme chtěli vyzdvihnout a ocenit úsilí školy, která soustavně připravuje studenty ke zkouškám Cambridge English a dosahuje výborných výsledků.

Martina Břeňová

Business Development Manager, Czech Republic and Slovakia

Ocenění pro nejlepší přípravné centrum v České republice převezme koncem března
v Cambridge koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem Mgr. Zlatka Bichlerová. Poděkování patří všem bývalým i současným vyučujícím, kteří mají velkou zásluhu na úspěších našich studentů, jmenovitě Mgr. Vilmě Sikorové, Mgr. Libuši Raszkové, Mgr. Barboře Zawiszové a Mgr. Zlatce Bichlerové. Stejné úspěchy přejeme do budoucna i novým studentům, které připravuje Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Ve své lektorské činnosti i nadále pokračují Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Barbora Zawiszová.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

 

VÝSLEDKY FCE/CAE ZKOUŠEK

V sobotu 16. června 19 studentů naší školy skládalo cambridgeskou zkoušku FCE a 3 studenti se pokoušeli zdolat ještě o stupeň vyšší úroveň – CAE. VŠICHNI studenti tyto zkoušky úspěšně složili s následujícími výsledky – u zkoušky FCE 4 studenti dosáhli na známku nejvyšší – „A“, 7 studentů se propracovalo ke známce „B“ a 8 studentů získalo známku „C“. Všechny známky jsou velkým úspěchem, protože zkouška je velmi náročná jak po stránce obsahové, tak časové, jelikož trvá tři a půl hodiny. Zkouška má jazykovou úroveň B2.

Zkoušku CAE poprvé na naší škole skládali tři studenti a jejich úspěch je opravdu vynikající – dvěma studentům se podařilo získat známku nejvyšší – „A“ a třetí z nich za nimi zůstal v těsném závěsu známkou „B“. Tato zkouška studentům zabrala téměř čtyři hodiny. Ti, kteří získali „áčko“, dosáhli na jazykovou úroveň C2 /tj. úroveň rodilý mluvčí/. Známka „B“ patří do kategorie C1.  

Všem studentům k dosaženým úspěchům BLAHOPŘEJEME.  Studenti svými výkony potěšili také své vyučující –  Mgr. Zlatku Bichlerovou a Mgr. Barboru Zawiszovou. Certifikáty FCE/CAE budou studentům předány na počátku nového školního roku.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

ZKOUŠKY FCE A CAE U NÁS VE ŠKOLE
V sobotu 16. června se v prostorách naší škole uskuteční dvě cambridgeské zkoušky v počítačové podobě – 19 studentů se rozhodlo složit zkoušku FCE /B2/ a tři odvážlivci se poprvé v historii naší školy pokusí zdolat /určitě úspěšně/ téměř tu nejvyšší úroveň CAE /C1/. Výsledky obou zkoušek budou studenti znát do 14 dnů od jejich vykonání. Všem držíme palce a přejeme hodně úspěchů!

ZKOUŠKY FCE A CAE – 16. ČERVNA 2018

V obrazové příloze se můžete podívat, jaká byla atmosféra u zkoušek FCE a CAE, které skládali naši studenti v sobotu 16. června. Počítačová část zkoušky – porozumění čtenému textu, gramatika, slovní zásoba, poslech a psaní – trvala téměř 4 hodiny.
Po krátké pauze čekala na studenty ještě ústní část zkoušky, na kterou museli zmobilizovat poslední zbytky sil. 6. července budeme znát výsledky obou zkoušek – FCE/CAE.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

Ohlédnutí za školním rokem 2021/2022

Uplynulý školní rok byl bohatý na skládaní cambridgeských zkoušek na naší škole, což jen dokazuje, že mezi studenty je stále větší zájem o získání certifikátu FCE nebo CAE. Pokud se totiž stanou držiteli jednoho z těchto certifikátů, tak si mohou požádat vedení školy o pro- minutí maturitní zkoušky z anglického jazyka. A stále více vysokých škol dává studentům za tyto certifikáty 6 bodů navíc u přijímacích zkoušek, což studenty motivuje ke složení FCE nebo CAE zkoušky. Jaké tedy měli naši studenti výsledky u cambridgeských zkoušek v minulém školním roce?

Tady jsou: 18. září 2021 menší skupinka studentů v počtu 8 lidí skládala CAE zkoušku s těmito výsledky: 5 studentů získalo známku A /nejvyšší/, 1 student známku B a 2 studenti známku C. Všichni studenti se známkou A obdrželi od Cambridge Centra ve Frýdku-Místku finanční bonus ve výši 500,- Kč.

11. prosince 2021 se konečně podařilo získat termín pro 24 studentů, kterým se příprava na zkoušku FCE díky covidu protáhla o 4 měsíce. Cambridge University si však pro ně připravila dárek v podobě výsledků zkoušky, které studenti obdrželi netradičně přímo na Štědrý den večer v 18 hodin. Pro některé z nich to byl údajně nejkrásnější dárek pod stromečkem. Tady jsou výsledky: 11 studentů získalo známku A, 10 známku B a 3 známku C. Cambridge Centre má více než 50 partnerských škol po celé republice, nejvíce je jich v Čechách. Protože tato „prosincová skupina“ byla nejlepší ze všech partnerských škol, tak všech 11 studentů se známkou A obdrželo také finanční bonus 500,- Kč, který studenti FCE přestali dostávat před několika lety.

18. června 2022 zakončila poslední skupina 19 studentů sérii úspěšného tažení cambridgeskými zkouškami zkouškou FCE s následujícími výsledky. 9 studentů získalo známku A, 6 studentů známku B a 4 studenti známku C.

Ve školním roce 2021/2022 tedy složilo celkem 51 studentů cambridgeské zkoušky, z toho 8 studentů zkoušku CAE a 43 studentů zkoušku FCE. Ani jednou se nestalo, že by někdo zkoušku neudělal, u FCE všichni získali úroveň B2.

Všem studentům blahopřeje také jejich vyučující Zlatka Bichlerová, která se raduje spolu s nimi z těchto úspěšných výkonů.

Zlatka Bichlerová