Cambridge Centre

 

KOORDINÁTORKA SPOLUPRÁCE S CAMBRIDGE CENTREM

Mgr. Zlatka Bichlerová

KONTAKT: zlatka.bichlerova@seznam.cz

V sekci Cambridge Centre se seznámíte s typy cambridgeských zkoušek a jejich významem pro Váš další studijní a profesní život. Budeme Vás pravidelně informovat o kurzech, které právě ve škole probíhají a které se chystáme otevřít pro další školní rok. Ukážeme Vám učebnice, které v kurzech používáme a jak si je můžete obstarat. Také se dozvíte termíny a ceny zkoušek pro aktuální školní rok a jak se můžete na zkoušky přihlásit. Cambridgeské zkoušky probíhají na naší škole v počítačové podobě zpravidla v červnu, výjimečně také v listopadu. Atmosféru zkoušek Vám přiblížíme ve fotogalerii, kterou budeme pravidelně aktualizovat.

Nabídka anglických jazykových kurzů ve školním roce 2021/2022

V novém školním roce 2021/2022 otevíráme pro zájemce tyto kurzy:

– první ročník dvouletého FCE kurzu zakončeného cambridgeskou zkouškou FCE,

– první ročník dvouletého KET/PET kurzu, který může být přípravou na kurz FCE.

Pokud bude zájem o jednoletý kurz CAE, tak bude otevřen až v lednu 2022, protože nynější studenti FCE kurzu budou skládat zkoušku až v prosinci 2021. Kurz CAE zpravidla navazuje na kurz FCE, který by za normálních okolností končil v červnu 2021, ale díky covidové situaci byla tato zkouška posunuta až na prosinec.

Ve výuce bude pokračovat druhý ročník FCE vedený Mgr. Zlatkou Bichlerovou, který bude zakončený cambridgeskou zkouškou v červnu 2022. Výuku si prodlouží současné dva druhé ročníky FCE /vedené Mgr. Zlatkou Bichlerovou/, které čeká zkouška 11. prosince 2021. 18. září 2021 půjde ke zkoušce CAE skupina studentů, které vyučuje Zlatka Bichlerová.

Podle Vašeho zájmu otevřeme dva nové první ročníky FCE, které budou učit Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Kurz KET/PET povede také Mgr. Andrea Skupień Kapsia – mailová adresa: viva-academy@seznam.cz, případný kurz CAE Mgr. Zlatka Bichlerová. Podmínkou otevření všech kurzů je minimální počet 10 studentů.

Zájemce o nové první ročníky prosíme, aby se zapisovali do archů na nástěnce Cambridge Centra. Do přiložených papírů napište i svůj zájem o koupi sady učebnic, které potřebujete do kurzů. Cena za učebnici není součástí ceny kurzu, v loňském roce stála kolem 680,- Kč.

Výuka v nových prvních ročnících začne 4. týden v září 2021 a bude končit v polovině června roku 2022 /bude upřesněno podle aktuální situace/. Výuka bude probíhat 1x týdně po dobu dvou vyučovacích hodin, tzn. 1x 90 minut. Den výuky bude stanoven po domluvě s vyučujícími podle Vašeho rozvrhu. Zájemci o nové FCE kurzy se dostaví se svými rozvrhy ve středu 8. září v 9. 40 hodin /velká přestávka/ na schůzku do jazykové učebny č. 82 /přízemí – Mgr. Zlatka Bichlerová/ a zájemci o 1. ročník FCE a 1. ročník KET/PET budou mít informativní schůzku s Mgr. Andreou Skupień Kapsia 8. září v 9.40 v jazykové učebně č. 314 /3. poschodí/. Zájemci o roční kurz CAE, který bude probíhat od ledna 2022 do ledna 2023 se zatím jen zapíší do přiloženého archu na nástěnce Cena FCE a CAE kurzů je na jeden školní rok 6 900,- Kč. Cena KET/PET kurzu je 4900,- Kč. Po domluvě s vyučujícími je možno zaplatit kurz na dvě splátky. Vzhledem k nárůstu cen za energie byla bohužel navýšena i cena za pronájmy učeben. Pokud se opět zhorší covidová situace, budou všechny kurzy probíhat online jako v minulém školním roce, což se nakonec ukázalo být v mnoha případech naopak výhodou.

V případě nejasností se informujte u Zlatky Bichlerové na mailové adrese: zlatka.bichlerova@seznam.cz nebo kabinet v přízemí č. 79.

Mgr. Zlatka Bichlerová koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem ve Frýdku-Místku

Nabídka anglických jazykových kurzů ve školním roce 2020/2021

V novém školním roce 2020/2021 otevíráme pro zájemce tyto kurzy: – první ročník dvouletého FCE kurzu zakončeného cambridgeskou zkouškou FCE, – jednoletý CAE kurz zakončený v červnu 2021 cambridgeskou zkouškou CAE. Letos nebudou otevřeny nové ročníky kurzů KET/PET, stávající první ročníky pokračují druhým ročníkem s Mgr. Andreou Skupień Kapsia. Pokud by měl někdo zájem nastoupit hned do tohoto druhého ročníku, tak se přijde domluvit s vyučující KET/PET kurzu. Druhé ročníky začnou poprvé kurz dle domluvy s Mgr. Andreou Skupień Kapsia. Ve výuce také pokračují druhé ročníky FCE kurzů – jeden s Mgr. Andreou Skupień Kapsia a dva s Mgr. Zlatkou Bichlerovou. V případě, že by některý student chtěl hned začít druhým ročníkem, tak se přijde domluvit s Mgr. Zlatkou Bichlerovou, která ho bude informovat, kde je volné místo. Studenti Zlatky Bichlerové začali výuku už poslední týden v srpnu, studenti Andrey Skupień Kapsie mají informační schůzku ve středu 2. 9. o velké přestávce v jazykové učebně č. 314 ve třetím patře. Zájemce o nové první ročníky prosíme, aby se zapisovali do archů na nástěnce Cambridge Centra. Letošní první ročníky bude učit pouze Mgr. Zlatka Bichlerová. Výuka v FCE/CAE kurzech začne 4. týden v září 2020 a bude končit třetí týden v červnu roku 2021. Výuka bude probíhat 1x týdně po dobu dvou vyučovacích hodin. Den výuky bude stanoven po domluvě s vyučující podle Vašeho rozvrhu. Zájemci o tyto kurzy se dostaví se svými rozvrhy ve středu 9. září v 9. 40 hodin /velká přestávka/ na schůzku do jazykové učebny č. 82 /přízemí/. Je třeba co nejdříve objednat učebnice. Podmínkou otevření CAE kurzu je minimálně 8 zájemců o tento cambridgeský certifikát. V případě, že se tento kurz nenaplní, je možné uvažovat o otevření dvou 1. ročníků FCE. V novém školním roce jsme museli poprvé za 12 let zvýšit cenu kurzů z důvodu navýšení ceny za pronájem učeben. Cena FCE/CAE kurzu bude nově 6 500,- Kč za jeden školní rok. Po domluvě s vyučující je možno zaplatit kurz na dvě splátky. Do přiložených papírů napište i svůj zájem o koupi sady učebnic, které potřebujete do kurzů. Učebnice si můžete koupit i na burze učebnic – SB, WB. Dejte pozor, ať si koupíte správnou učebnici – viz obrázek učebnic na nástěnce. Cena za učebnici není součástí ceny kurzu. V případě nejasností se informujte u Mgr. Zlatky Bichlerové, která Vám sdělí další detaily o kurzech či zkouškách.

Můžete ji kontaktovat buď osobně ve škole /kabinet v přízemí/, nebo na mailové adrese: zlatka.bichlerova@seznam.cz.

Mgr. Zlatka Bichlerová koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem ve Frýdku-Místku 

 

Cambridge – převzetí ocenění pro naši školu

29. března 2019 se Mgr. Zlatka Bichlerová, koordinátorka spolupráce s Cambridgem Centrem a lektorka FCE/CAE kurzů, zúčastnila slavnostního galavečera v anglickém univerzitním městě Cambridge. Byli sem pozváni vítězové jednotlivých evropských zemí, aby zde převzali z rukou zástupců Cambridge University Press významné ocenění pro své školy. Gymnázium Třinec se stalo nejlepším jazykovým přípravným centrem za rok 2018 v celé České republice s přihlédnutím k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Výherci byli vybráni odbornou porotou, kterou tvořili čtyři zástupci Cambridge English: Guy Chapman, ředitel pro mezinárodní školy, Nick Beer, regionální obchodní ředitel pro Evropu, Cécile Loyer, vedoucí marketingu pro Evropu a Duncan Christelow, obchodní ředitel Cambridge University Press pro střední a východní Evropu. Už z toho je zřejmé, že získané ocenění pro naši školu bylo velmi objektivní. Každá země tam měla také svého zástupce /tzv. country manager/, který uvedl vítěze z jednotlivých škol. Na půdě jedné z univerzitních kolejí, kde se tato událost odehrávala, tak padala slova jako „Třinec – město, kde mají výborný hokejový tým, velké ocelárny, ale také vynikající gymnázium, atd.“

Součástí pozvání pro Z. Bichlerovou byl i zajímavý doprovodný program: přednáška o tom, jak se připravují cambridgeské zkoušky, návštěva místa, kde se tisknou testové materiály ke zkouškám /každého pracovníka sledují během pracovní doby čtyři kamery, aby si nemohl nic okopírovat/, prohlídka univerzitních kolejí s průvodcem, především pak návštěva slavné King´s College.

Toto ocenění je pro lektorky jazykových kurzů zavazující směrem do budoucna. Zároveň však může být motivující pro další zájemce o tyto kurzy, aby viděli, že když se budou snažit, mohou být stejně tak úspěšní jako jejich předchůdci.

Zlatka Bichlerová

Nejlepší přípravné centrum v celé České republice

Naše škola získala významné ocenění v soutěži o nejlepší jazykové přípravné centrum 2018
a stala se tak nejlepším přípravným centrem v celé České republice, které připravuje naše studenty k anglickým cambridgeským zkouškám FCE a CAE. Odborná porota, která se
skládala ze zástupců Cambridge Assessment English a Cambridge University Press, nás vybrala jako vítěze této  nejprestižnější kategorie nejen díky úspěchům v roce 2018, ale také přihlédla k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Zde je vyjádření zástupkyně Cambridge Centra pro Českou republiku a Slovensko:

Dovolte mi, abych Vám pogratulovala, protože Gymnázium Třinec bylo vybráno jako výherce v kategorii Best Cambridge English Exam User. V této kategorii jsme chtěli vyzdvihnout a ocenit úsilí školy, která soustavně připravuje studenty ke zkouškám Cambridge English a dosahuje výborných výsledků.

Martina Břeňová

Business Development Manager, Czech Republic and Slovakia

Ocenění pro nejlepší přípravné centrum v České republice převezme koncem března
v Cambridge koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem Mgr. Zlatka Bichlerová. Poděkování patří všem bývalým i současným vyučujícím, kteří mají velkou zásluhu na úspěších našich studentů, jmenovitě Mgr. Vilmě Sikorové, Mgr. Libuši Raszkové, Mgr. Barboře Zawiszové a Mgr. Zlatce Bichlerové. Stejné úspěchy přejeme do budoucna i novým studentům, které připravuje Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Ve své lektorské činnosti i nadále pokračují Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Barbora Zawiszová.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

 

VÝSLEDKY FCE/CAE ZKOUŠEK

V sobotu 16. června 19 studentů naší školy skládalo cambridgeskou zkoušku FCE a 3 studenti se pokoušeli zdolat ještě o stupeň vyšší úroveň – CAE. VŠICHNI studenti tyto zkoušky úspěšně složili s následujícími výsledky – u zkoušky FCE 4 studenti dosáhli na známku nejvyšší – „A“, 7 studentů se propracovalo ke známce „B“ a 8 studentů získalo známku „C“. Všechny známky jsou velkým úspěchem, protože zkouška je velmi náročná jak po stránce obsahové, tak časové, jelikož trvá tři a půl hodiny. Zkouška má jazykovou úroveň B2.

Zkoušku CAE poprvé na naší škole skládali tři studenti a jejich úspěch je opravdu vynikající – dvěma studentům se podařilo získat známku nejvyšší – „A“ a třetí z nich za nimi zůstal v těsném závěsu známkou „B“. Tato zkouška studentům zabrala téměř čtyři hodiny. Ti, kteří získali „áčko“, dosáhli na jazykovou úroveň C2 /tj. úroveň rodilý mluvčí/. Známka „B“ patří do kategorie C1.  

Všem studentům k dosaženým úspěchům BLAHOPŘEJEME.  Studenti svými výkony potěšili také své vyučující –  Mgr. Zlatku Bichlerovou a Mgr. Barboru Zawiszovou. Certifikáty FCE/CAE budou studentům předány na počátku nového školního roku.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

ZKOUŠKY FCE A CAE U NÁS VE ŠKOLE
V sobotu 16. června se v prostorách naší škole uskuteční dvě cambridgeské zkoušky v počítačové podobě – 19 studentů se rozhodlo složit zkoušku FCE /B2/ a tři odvážlivci se poprvé v historii naší školy pokusí zdolat /určitě úspěšně/ téměř tu nejvyšší úroveň CAE /C1/. Výsledky obou zkoušek budou studenti znát do 14 dnů od jejich vykonání. Všem držíme palce a přejeme hodně úspěchů!

ZKOUŠKY FCE A CAE – 16. ČERVNA 2018

V obrazové příloze se můžete podívat, jaká byla atmosféra u zkoušek FCE a CAE, které skládali naši studenti v sobotu 16. června. Počítačová část zkoušky – porozumění čtenému textu, gramatika, slovní zásoba, poslech a psaní – trvala téměř 4 hodiny.
Po krátké pauze čekala na studenty ještě ústní část zkoušky, na kterou museli zmobilizovat poslední zbytky sil. 6. července budeme znát výsledky obou zkoušek – FCE/CAE.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem