ISIC

Studentské průkazy ISIC na naší škole

Gymnázium Třinec nabízí svým studentům možnost výhodnějšího získání studentského průkazu ISIC. ISIC karta je identifikačním dokladem, prokazuje status studenta naší školy a zároveň se jedná o mezinárodně uznávaný studentský průkaz, který svého držitele opravňuje k získávání řady výhod, mezi které patří např.:

– je uznáván mnohými institucemi jako plnohodnotné potvrzení o studiu,

–  je akceptován většinou dopravních podniků po celé ČR jako potvrzení o studiu,

– výhodné cestovní pojištění,

– slevy při nákupech ve více než 2000 kamenných obchodech i e-shopech,

–  slevy na autobusové a vlakové jízdné,

–  slevy na vstupné do hradů, zámků, muzeí apod.,

– slevy na vstupné na některá filmová představení, koncerty, hudební festivaly,

–  slevy na vstupné do světově proslulých kulturně-historických památek,

–  slevy na vstupné do sportovních areálů a na permanentky v lyžařských areálech.

Školní ISIC není nutné si každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia. Standardní platnost průkazu je 16 měsíců, od září jednoho roku do prosince roku následujícího, po roce se následně žák může rozhodnout, zda si zakoupí prodlužovací známku ISIC (revalidační známka), kterou získá pouze ve škole. Pokud má kartu vystavenou jinde, musí mu být vystavena zcela nová karta.

 Školní ISIC je levnější!

  • Prvotní pořízení karty stojí 290 Kč
  • Cena prodloužení v dalších letech je 180 Kč – revalidační známka
  • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč

     (ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč za každý rok)

Jak si ISIC objednat?

O průkazy ISIC se na naší škole stará paní Marta Liszková (sekretariát školy), v jejíž kanceláři si v případě zájmu můžete vyzvednout formulář žádosti o vydání průkazu.

K podání žádosti přineste s sebou:

  • fotografii průkazového formátu v elektronické podobě, tu vkládejte elektronicky přes formulář na webové stránce http://informatika.gymtri.cz/ISIC/ nebo v  papírové podobě,
  • 290 Kč.

Další informace najdete na www.isic.cz