Články autora Michal Foff

Příběhy našich sousedů u nás na škole

Projekt Příběhy našich sousedů pořádá organizace Post Bellum a v letošním roce se ho zúčastnily dva týmy tvořené našimi studenty. První vytvořili studenti 4.A (Šárka Labajová, Toňa Gorylová, Klára Bugajová, Adam Slaninák, Vojta Zielina a David Mordáč) a druhý studentky ze 7.A (Adriana Varmusová, Daniela Indráková a Michaela Holotňáková).

Náplň projektu je opravdu užitečná. Studenti mají za úkol vyzpovídat pamětníka a následně jeho příběh, často plný silných osobních zážitků, příkoří a křivd napáchaných oběma totalitními režimy, zpracovat například formou videa nebo komiksu. Právě video a komiks byly formy, které si naše týmy vybraly.

V pondělí 20. 6. se v kině Kosmos konalo slavnostní vyhlášení výsledků projektu, na kterém se oba naše týmy blýskly působivými prezentacemi své práce, skupinka ze 4.A dokonce celou soutěž vyhrála. To hlavní si ale (nezávisle na umístění) odnášejí členové všech zapojených týmů – spoustu nových dovedností z mediální oblasti a velmi konkrétní ponor do dějin druhé poloviny 20. století, který asi žádné učebnice nabídnout nedovedou.

Na video a komiks našich týmů i výstupy dalších skupin se můžete podívat zde: příběhy našich sousedů

Děkujeme všem účastníkům za energii, kterou projektu věnovali.

DofE expedice Zlatá parta vyrazila za zlatým pokladem do Zlatých Hor

V pondělí 13.6. jsme vyrazili vstříc spoustě dobrodružství na průzkumnou expedici do Zlatých Hor. Ráno jsme vyjeli z Třince vlakem a po dvou přestupech jsme dorazili do Jeseníku. Odtud nás čekala poměrně náročná túra. Na zádech jsme nesli těžké batohy a slunečné počasí vystřídal déšť a mlha. Po cestě jsme minuli rozhlednu Zlatý chlum a k večeru úspěšně dorazili do skanzenu. Naší odměnou za náročných 16 kilometrů byly špagety. Opravdu se nám povedly. V úterý jsme se probudili do nádherného dne. V tento den jsme měli v plánu splnit cíl naší expedice – přijít na kloub zlaté horečce, prozkoumat kraj pokladů a zapojit se jako dobrovolníci do aktuálně potřebných prací v okolí skanzenu (sbírání odpadků po cestě na nedalekou rozhlednu). Vše jsme zvládli. Dokonce jsme si odvezli jako památku trochu zlatého pokladu. Večer jsme si uvařili zeleninovou polévku a svlažili nohy ve zlatonosném potoce. Naše expedice se pomalu chýlila ke konci a zbýval nám už jen poslední den. Během tohoto dne jsme se sbalili a vydali se na autobusové nádraží. Po téměř celodenní cestě zpět jsme se konečně dostali domů… Naše skupinka byla namíchaná z lidí z různých tříd a před odjezdem jsme se prakticky neznali,  tato expedice nás ale neuvěřitelně sblížila a moc jsme si ji užili…

Lucie Foldynová, Daniela Gavelčíková, Miroslav Chytka, Eliška Humpolcová a Adéla Rybová

A skvělý doprovod – Michal Foff a Libuše Kohutová

První místo v krajském kole Dějepisné olympiády patří Jakubu Kijonkovi

Velký úspěch zaznamenal student našeho gymnázia Jakub Kijonka ze 3.D v letošním ročníku Dějepisné olympiády. V krajském kole obsadil ve své kategorii první příčku a probojoval se do celostátního kola, které proběhne na konci května v Praze. K vítězství v kraji gratulujeme a budeme držet palce i v ústředním kole!

Vynikající úspěch fiktivních firem GYMTRI na veletrhu v Ostravě

Výsledek půlroční práce, objevení nových netušených talentů, prohloubení znalostí marketingu, dodržování přísného time-managementu, stres a často podceňování ze strany odborníků… Toto jsou jen některé z charakteristik činnosti a vnímání kroužku fiktivních firem, které došly svého naplnění dne 24. 3. v rámci Veletrhu fiktivních firem na výstavišti Ostrava – Černá louka. 
Naši školu reprezentovaly dvě „fiktivky“… a výsledek byl mimořádný: zisk 6 ocenění v různých kategoriích a celkově GYMTRI jako nejúspěšnější škola.
V jakých kategoriích se naše firmy umístily? Jak vypadal jejich stánek a jak vypadá nefalšovaná radost při předávání ocenění? To vše naleznete v přiložené fotogalerii.
 
Týmy:
Adrenal Třinec (Zuzka Bojková, Verča Ciencialová, Kája Graniová a Viky Powetzová)
BEPO (Jan Matušek a Pavel Wrana + support Bára Swatková a Martin Pánek).
 
Srdečně gratulujeme!!!
 
Přemysl Zbončák

Výsledky školního kola Dějepisné olympiády

Po dvou karanténou ovlivněných ročnících proběhne letos, doufejme, kompletní verze Dějepisné olympiády. Zatím máme za sebou školní kolo, které dopadlo následovně. V první kategorii svedli velmi těsný, takřka bratrovražedný souboj Adam Slaninák a Vojtěch Zielina (oba ze 4.A), až rozstřel rozhodl, že vítězem se stal první jmenovaný. Na třetím místě skončila Alžběta Szlaurová (3.A). V kategorii druhé (starší) obhájil první místo Jakub Kijonka ze 3.D před Davidem Běhálkem (5.A) a Filipem Stonavským (2.D). 

Do okresního kola tak postupuje Adam Slaninák, Jakub Kijonka a David Běhálek. Budeme jim v březnu držet palce.

Všem soutěžícím ve školním kole děkujeme za účast.

Fiktivní firma v plném proudu

V pátek 11.2. se několik studentů zúčastnilo workshopu Obchodní akademie a VOŠ v Mariánských Horách s názvem „Podnikání a podnikavost“. Šlo o akci projektu OKAP II., který zaštiťuje Moravskoslezský kraj. 

Tito studenti v rámci našeho gymnázia navštěvují kroužek „Fiktivní firma“, kde si vymysleli svou firmu, stanovili předmět podnikání, řešili, jakým způsobem budou firmu prezentovat a seznámili se s celou řadu dalších aktivit, které jsou s vedením firmy spojeny. 
Účast na workshopu poskytla příležitost podívat se na podnikání a podnikavost z jiného úhlu. Hlavním cílem setkání bylo ukázat přesah výše zmíněných termínů do praktického života. Studenti plnili celou řadu úkolů zaměřených nejen na komunikační techniky, práci s klientem, nápady na podnikání, ale také jak se např. bránit prokrastinaci a dát svému životu ten správný impulz a směr.

Projekt „Fiktivní firma“ bude mít velké finále v Ostravě dne 24.3.2022, kdy se uskuteční Veletrh fiktivních firem. Naši studenti zde budou své firmy prezentovat. Držme jim palce!

Přemysl Zbončák a Marian Plucnar

Tým fiktivní firmy

Maturitní témata z dějepisu pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní téma z dějepisu pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Orientální despocie – Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína
2 Odkaz antiky v dějinách evropské civilizace
3 Velká Morava a vývoj českého státu do 12. století
4 Český stát za vlády posledních Přemyslovců
5 Rozkvět českého státu za vlády Lucemburků
6 Husitské hnutí v Čechách, vláda Jiřího z Poděbrad
7 Významná ohniska napětí a válečné konflikty ve středověku
8 Humanismus, renesance a velké zeměpisné objevy
9 Válka za nezávislost a vznik USA, občanská válka v USA
10 Český stavovský stát za vlády Jagellonců, nástup Habsburků, třicetiletá válka
11 Evropské reformační hnutí v 16. a 17. století
12 Osvícenský absolutismus v Evropě a jeho důsledky pro vývoj moderní společnosti
13 Věk revolucí – Nizozemí, Anglie, Francie
14 Doba napoleonských válek, důsledky Vídeňského kongresu
15 Proměny způsobu výroby v průběhu dějin, průmyslová revoluce a její důsledky
16 Rok 1848 v Evropě a v českých zemích
17 České země v rámci Rakouska-Uherska, vznik ČSR
18 První světová válka
19 Československo ve 20. a 30. letech 20. století
20 Totalitní režimy ve 20. století
21 Druhá světová válka
22 Život v Protektorátu Čechy a Morava a na území Těšínska za 2. světové války
23 Ohniska válečných konfliktů a významné problémy ve světě po roce 1945
24 Vývoj Československa v letech 1945 – 1948
25 Od totality k obnově demokracie v Československu (1948 – 1989)

Vynikající úspěch Veroniky Sarah Wapienikové!

Studentka 2. D, Veronika Sarah Wapieniková, se může pochlubit velkými znalostmi z historie. Probojovala se v Dějepisné olympiádě až do celostátního kola. Poradila si se silnou konkurencí a získala skvělé 4. místo.

Srdečně blahopřejeme!

Rasputin očima 4.A

Doba koronavirová přináší spoustu změn, zdá se, že nezůstává kámen na kameni. Ale některé jistoty trvají. Třeba ta, že na naší škole pracujeme – my učitelé – s úžasným materiálem! Takto si studenti 4.A poradili s úkolem: „Umělecky znázorni život Rasputina a jeho vliv na Rusko na počátku 20. století.“

Podívejte se například na hudební video poloviny osazenstva kapely The Striped nebo na animaci od Veroniky Balcarové.

Více z kreativní dílny 4.A můžete již brzy zhlédnout na instagramovém účtu školy.

 

 

Časopis Ámos inspiruje

V závěru tohoto podivného pololetí k nám na školu dorazila jedna velmi dobrá zpráva – školní časopis Ámos byl vybrán mezi deset nejinspirativnějších středoškolských časopisů v České republice pro školní rok 2019/2020.

Celé redakci moc děkujeme a gratulujeme!

diplom

Trojnásobný úspěch na okresním kole Dějepisné olympiády

Dne 16.1. se ve Frýdku-Místku uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentoval v 1. kategorii (8. a 9. ročník ZŠ) Matyáš Filla (4.A), který se umístil na krásném třetím místě a slaví postup do kola krajského. Ve 2. kategorii (střední školy) se za naši školu bili Bruno Skupień (1.E) a Jakub Kijonka (1.D), oba rovněž postupují do krajského kola, Bruno dokonce z druhého místa.

Všem třem mladým historikům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v březnu v Ostravě!

Starší články »