Články z kategorie Aktuality


Letní škola geografie

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity zasílá nabídku pro studenty středních škol, které baví geografie a mají blízko k přírodě i naší planetě. Naše katedra fyzické geografie a geoekologie připravila na dny 15.–19. srpna „Letní školu DO KRAJINY!!!“, při které si středoškoláci mohou vyzkoušet práci s přístroji, rozličné metody výzkumu nebo mapování přímo v terénu – po loňském pilotním ročníku jsme stanovili symbolický poplatek 500 Kč, ve kterém je zahrnut pětidenní program, možnost přespání i stravování. V příloze Vám připojujeme interaktivní plakát ve formátu pdf (doporučujeme uložit na disk a poté otevřít). Čas na přihlášení je do 31. května 2022

PLAKÁT

Zeměpisná exkurze po České republice

Ve dnech 3. – 6. 5. 2022 se třídy 2.D, 2.E a 6.A zúčastnily zeměpisné exkurze po ČR. Každá třída měla svůj program.

V nabídce prvního dne exkurze byly následující lokality:

Po prvním náročném dni jsme se ubytovali v kempu Olšovec u obce Jedovnice  Kdo neví, kde se tato vesnička nachází, tak vězte, že na východní hranici Moravského krasu. Po večeři se hrála odbíjená, kopaná a poté se opekly špekáčky. Druhý den si pro nás připravili 5,5 hodinový program průvodci ekologického střediska Rychta s názvem „Moravským krasem od severu k jihu“. V průběhu cesty autobusem si studenti sami vyzkoušeli roli průvodců.

Zeměpisná olympiáda 2021/2022 – výsledky okresního kola

23. 2. 2022 a 2. 3. 2022 se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Stejně jako kolo školní proběhlo on-line. Naši žáci soutěžili ve všech kategoriích a vedli si velmi dobře. Na postupových místech se umístili: Adam Talík na 2. místě v kategorii A, Joel Pietak na 3. místě v kategorii B, Rudolf Kubik na 3. místě v kategorii D.  

Naši školu v okresním kole dále reprezentovali: Marek Zadembski, Adam Talík, Alex Macošek v kategorii A, Anna Gluzová, Joel Pietak, Kateřina Buryová v kategorii B, Vojtěch Zielina, Tabita Pietaková, Matěj Čmiel v kategorii C a Petr Martynek, Vojtěch Přeček a Rudolf Kubik v kategorii D.

Všem řešitelům děkujeme za reprezentaci naší školy. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se uskuteční 30. 3. 2022 opět on-line formou.

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády

V lednu proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Letos jsme využili nabídku hlavního organizátora soutěže a po malé úpravě použili zaslané testy pro jednotlivé kategorie. Polovina kategorií soutěžila formou on-line. Novinkou letošního školního kola je také počet postupujících. Z původního jednoho postupujícího za každou kategorii letos do okresního kola postupují první tři řešitelé. Termín okresního kola je 23. 2. 2022. Gratulujeme všem vítězům a přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Výsledky jednotlivých kategorií

Podnebí místního regionu

V pondělí dne 13. prosince k nám zavítal meteorolog – amatér, absolvent našeho gymnázia David Gorný, který našim studentům přiblížil, jak funguje podnebí místního regionu. Přednášky se zúčastnily třídy 1.D, 1.E a 5.A.

Vybrané postřehy studentů si můžete přečíst níže.

„V pondělí mě přednáška obohatila o plno zajímavých poznatků. Dozvěděl jsem se, že naše území, ve kterém žijeme (Beskydy) je nejzajímavější z celé ČR. Dále mě také fascinovalo to, kolik o tom dokázal hovořit a nejvíce mě zaujalo, jak vznikají kroupy a sníh.“

Zjistila jsem, že počasí je mnohem složitější než jsem si myslela. Sympatický pán, který svému oboru opravdu rozumí.“

„Zjistil jsem, jak je moje aplikace nepřesná a měl bych používat jiné stránky.“

„Líbilo se mi, že se někdo v meteorologii takhle našel a že ho to musí hodně bavit.“

Některé zajímavé webové stránky s tématikou meteorologie:

Meteo Beskydy

Český hydrometeorologický ústav

Ventusky

Naši největší cestovatelé

V úctyhodném věku 102 let nás 1. prosince opustil jeden z největších cestovatelů Miroslav Zikmund. Spolu se svým přítelem Jiřím Hanzelkou procestovali 122 zemí světa. Své cesty zdokumentovali ve 4 celovečerních filmech, 147 dokumentech a napsali 20 knih. 

Jejich životní příběh si můžete poslechnout v autentické reportáži Českého rozhlasu.

Textový i obrazový materiál, mapy a další články naleznete na webových stránkách Klubu H+Z.

Ve Zlíně můžete navštívit muzeum Jihovýchodní Moravy s expozicí zaměřenou na život a dílo Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda.

Miroslav Zikmund na fotografiích

Autentický dokument: Hanzelka a Zikmund Afrika I: Z Maroka na Kilimandžáro 1952 ep. 1

Další videa a dokumenty

Terénní cvičení

V tomto školním roce se komise zeměpisu  rozhodla rozdělit dvoudenní terénní cvičení na jeden den během října a druhý den se teprve uskuteční v tradičním jarním termínu. Studenti mají za sebou teoretický nácvik práce s mapou a buzolou, a taktéž praktické využití těchto dovedností cestou na Jahodnou, během které plnili různé úkoly, jako například odečítání nadmořské výšky z mapy, měření azimutu nebo nakreslení výškového profilu viditelné části Moravskoslezských Beskyd. Na Jahodné si zaběhli krátký orientační závod podle nákresu s řadou úkolů na stanovištích. Počasí přálo a všem třem třídám 1.D, 1.E a 5.A se terénní cvičení zdařilo.

Mimořádný úspěch naší školy v celostátním kole EUROREBUS

Dne 16. 6. 2021 se konalo on-line celostátní kolo týmové soutěže Eurorebus.
 
Zúčastnily se třídy v kategoriích:
Středoškolské ročníky
 
 • 2.D Jakub Kijonka, Jan Cieslar a Tereza Bugajová, kteří obsadili 42. místo; 
 • 6.A  Rudolf Kubik, Jakub Hložek a Petr Martynek, kteří obsadili 24. místo;

 

8. a 9. ročník základní školy

 • 3.A Eliška Heliošová, Vojtěch Zielina a Tabita Pietaková, kteří obsadili 8. místo;

 

6. a 7. ročník základní školy

 • 2.A Tereza Kostková, Adéla Kawuloková a Viktorie Bystroňová, které obsadily 10. místo.

 

V celkovém pořadí škol České republiky jsme obsadili 5. místo.

Populační census

Sčítání lidu (Populační census)

 

Vědělii jste že:

 • nejstarší sčítání lidu proběhlo v jižní části Mezopotámie Babylóňany na území dnešního Iráku v roce 3800 př. n. l. ? Opakovalo se každých 6 – 7 let a sčítali se lidé, dobytek, ale i produkty jako např. med, máslo, mléko, vlna atd.,
 • sčítal se také lid, který vyváděl Mojžíš z Egypta,
 • sčítání probíhalo v Perské, Maurijské říši (dnešní Indie), starověkém Římě, v Číně za dynastie Chan atd.,
 • svůj lid sčítali například také Inkové a výsledky zaznamenávali metodou uzlíčků na pestrobarevných šňůrkách, které byly vyrobeny ze srsti lam a alpak,
 • v novodobé historii proběhlo první celonárodní sčítání lidu na Islandu v roce 1073,
 • v Československu to bylo krátce po jeho vzniku v roce 1921,
 • státům EU nařizuje tuto povinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008,
 • sčítání lidu probíhá téměř ve všech státech světa.

 

Kde se tedy neprovádí?

 • například ve státech, kde aktuálně probíhá válečný konflikt.

 

Co zjišťuje? Informace například o:

 • rozložení obyvatelstva, 
 • místě narození,
 • vzdělání, 
 • bydlení,
 • víře a náboženství 

 

K čemu se využívá?

 • pro efektivní rozvoj infrastruktury,
 • k podkladům pro plánování dopravy,
 • je nezbytné jako základ pro další šetření (sociologické, názorové či marketingové průzkumy),
 • výsledky sčítání mohou být použity výhradně ke statistickým účelům,
 • nebo třeba k výuce zeměpisu.

 

Máme se bát prozrazení nebo zneužití údajů, které v dotazníku vyplníme?

 • všechny zjištěné údaje podléhají zákonům, která chrání naše osobní data,
 • za zneužití údajů hrozí pokuta až 500.000,- Kč.

 

Kde výsledky sčítání lidu najdete?

 

Sčítání lidu v ČR je dobrovolné nebo povinné a kdo se ho účastní?

 • je povinné,
 • musí se zúčastnit každý občan ČR, který má na našem území trvalý pobyt bez ohledu na to, zda zde skutečně žije,
 • musí se zúčastnit cizinci, kterým byl u nás povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů a pro osoby, kterým byl u nás udělen azyl.

 

Hrozí nějaká sankce v případě nevyplnění dotazníku?

 • ano, hrozí finanční pokuta.

 

Zdroje informací:

Sčítání lidu – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD_lidu

K čemu je dobré sčítání | Statistika&My. Statistika&My | Magazín Českého statistického úřadu [online]. Copyright © Český statistický úřad [cit. 28.03.2021]. Dostupné z: https://www.statistikaamy.cz/2021/01/20/k-cemu-je-dobre-scitani

Finance.cz – daně, banky, kalkulačky, spoření, kurzy měn [online]. Dostupné z: https://www.finance.cz/536258-scitani-lidu/

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

17. 2. 2021 se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Stejně jako většina soutěží proběhlo on-line. Naši žáci soutěžili ve všech kategoriích a vedli si velmi dobře. Na pomyslných stupních vítězů se umístili: Petr Martynek na 1. místě v kategorii D a David Mordáč na 3. místě v kategorii C. Za reprezentaci školy děkujeme všem, kteří se popasovali se složitými úkoly, a přejeme hodně štěstí postupujícím do Krajského kola.

Naši školu reprezentovali: Joel Pietak, Matouš Rucki, Bára Gajzdzicová v kategorii A, Tereza Kostková, Matěj Čmiel a Matěj Fojkes v kategorii B, David Mordáč, David Běhálek a Tabita Piataková v kategorii C a Petr Martynek, Jakub Hložek a Rudolf Kubik v kategorii D.

Zeměpis může být nejen zábava, ale také profese

Pro všechny nadšence zeměpisu, kteří se chtějí něco nového dozvědět, chtějí najít jiné zdroje informací, rádi si hrají, chtějí si procvičit své znalosti, chtějí si zasoutěžit nebo zjistit,  jaká zaměstnání čekají absolventy studia tohoto oboru.

Znáte tyhle webové stránky:

 1. Webové stránky školy nabízejí:

 

 1. Další webovky spjaté se školním zeměpisem

 

 1. Hry
 • Zeměpisné kvízy – SETERRA
 • Zábavné zeměpisné kvízy TOPOROPA
 • Úniková hra na téma zeměpisné souřadnice – Flippity
 • Místopis světa politická mapa –  Mapchart.net

 

       4. Prověření a procvičení svých znalostí a dovedností

 

     5. Kde všude se dá uplatnit s geografií?

 

 1. Zajímavostí o geografii

     

 

 

Zájezd do Pobaltí

Zahraniční zájezd žáků školy do Pobaltí v květnu 2020 realizován nebude. O výsledcích jednání byli přihlášení studenti i jejich rodiče informováni prostřednictvím zprávy v systému Bakaláři.

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Dne 2. března 2020 se ve Frýdku-Místku konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Vítězové školního kola se v něm umístili do 10. místa. Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Kategorie A – 7. místo  Matěj Čmiel 1.A

Kategorie B – 4. místo David Mordáč 2.A

Kategorie C – 6. místo – Marek Skibinski 4.A

Kategorie D – 7. místo – Rudolf Kubík 5.A, 8. místo – Vojtěch Přeček 5.A a 10. místo Radek Szotkowski 6.A

Starší články »