Články z kategorie Pěvecký sbor


Adventní koncert

Adventní koncert poprvé konaný v aule našeho gymnázia je již historií. A opravdu byl pátek 13. 12. 2019 šťastným a veselým a věřím, že koncert pro mnohé krásným zážitkem. Co více si mohou účinkující přát než vyprodaný sál. To bylo první velké překvapení. Další předvedli ve svých vystoupeních žáci 1. A a 2. A. Ti potěšili slovem i písní – ať už autorským čtením nebo muzikálovou pohádkou. Pěvecký sbor Gymnázia Třinec zazpíval vánoční písně. Skvělí muzikanti se postarali o nádherný doprovod a velký obdiv obecenstva si zasloužili sóloví zpěváci.

Děkování není nikdy dost, a tak bych ráda znovu poděkovala všem, kteří se o úspěšný večer zasloužili. Zpěvákům, muzikantům, hercům, recitátorům. Zvláštní poděkování za vedení a přípravu vystoupení žáků patří Mgr. Marcele Majetné a Mgr. Karle Demelové. Za zvuk děkuji Mgr. Marcelu Gibiecovi a jeho týmu a za vánoční výzdobu auly Mgr. Lukáši Adamíkovi a výtvarnicím 4. C.

Přeji vám všem krásné prožití Vánoc

Vlasta Liberdová

Jarní koncert PSGT a výstava výtvarných prací žáků + reportáž

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme v aule školy uspořádali již 8. Jarní koncert a výstavu výtvarných prací našich žáků. Rodičům, spolužákům a dalším hostům se představil Pěvecký sbor Gymnázia Třinec, sóloví zpěváci, klavíristé a po dlouhé době opravdová popová skupina The Striped, která se zformovala z žáků 2. A a 1. A.  Zpestřením a milým překvapením byla adaptace scénky Dobytí Jižního pólu, kterou nastudovala děvčata ze 4. C.  Závěr čtvrtečního odpoledne patřil komentované výstavě výtvarných prací našich žáků, na kterou hosty pozvala Mgr. Lenka Klepaczová. 
 
Děkuji všem účinkujícím za krásný zážitek, který nám svým vystoupením dopřáli. Velké díky také patří všem zvukařům.
 
Vlasta Liberdová
 

 

Koncert a výstava + reportáž

Ve čtvrtek 19. 4. se v aule konal koncert Pěveckého sboru Gymnázia Třinec spojený s výstavou výtvarných prací žáků. Pěvecký sbor zazpíval písně nové, ale i stálice v repertoáru. V programu vystoupili také nejúspěšnější účastníci GymtriStar, včetně malého překvapení – nově vzniklé skupiny v 1.A „7UP“. Před plnou aulou zazpívali také Johanna Szpyrcová, duo Anna Nieslaniková a Jakub Hota a Magdaléna Majetná. Závěrečná část patřila výstavě výtvarných prací našich žáků. Hosté si nejdříve vyslechli průvodní slovo paní učitelky Lenky Klepaczové a poté si práce prohlédli zblízka.

 

Reportáž

Ohlédnutí za 4. jarním koncert PSGT a výstavou výtvarných prací studentů školy

Dne 19. 4. 2016 se v aule našeho gymnázia zpívalo, hrálo, vzpomínalo. Jarní nálada koncertu Pěveckého sboru Gymnázia Třinec se odrazila také ve výtvarných pracích na výstavě věnované přírodě a lidem a umožnila tak malou výpravu za krásami kresby a malby v podání našich studentů. Pěvecký sbor uvedl písně, které mají již stálé místo v repertoáru, ale také několik novinek. Jako vzpomínka na bývalého sbormistra a učitele hudební výchovy Václava Štývara zazněla v premiéře píseň „Salome“, kterou pro náš sbor upravil.

Velké poděkování patří nejen mladým výtvarníkům a zpěvákům pěveckého sboru, ale také moderátorům Soně Mucinové a Jarkovi Ciencialovi, dále Lukáši Supikovi, Ondřeji Motykovi a Nele Kantorové – našim skvělým muzikantům, kteří písně originálním způsobem doprovodili.

V neposlední řadě děkuji Mgr. Lence Klepaczové, která připravila výstavu, a Mgr. Marcelu Gibiecovi, který se zasloužil o to, že vše bylo skvěle nazvučeno.

Dopolední „veřejnou zkoušku“ pro naše studenty i odpolední koncert s výstavou pro hosty si můžete připomenout ve fotogalerii.

Vlasta Liberdová

Fotogalerie – 4. jarní koncert PSGT a výstava výtvarných prací – koncert

Fotogalerie – 4. jarní koncert PSGT a výstava výtvarných prací – výstava

Seniorgymnázium 24. 4. 2014

Dne 24. 4. 2014 přivítala naše škola členy Klubu seniorů Třinec. V rámci projektu Seniorgymnázium se naši hosté v první části přednášky seznámili s historií sborového zpěvu na gymnáziu, doplněnou prezentací s archívními fotografiemi a poslechli si část sborového repertoáru. Ve druhé části shlédli komentovanou prezentaci výtvarných děl našich žáků, byli seznámeni s různými výtvarnými technikami. V závěru si prohlédli výzdobu školních prostor a odborné učebny hudební a výtvarné výchovy.

Pozvánka – Seniorgymnázium – 24.4.2014

Fotogalerie

Přehled akcí PSGT do konce školního roku

Přehled akcí pěveckého sboru do konce školního roku:                                                                                                                                                                                                                                  Duben:                                                                                                                                                               8. 4. 2014     prodloužená zkouška;                                                                                                   22. 4. 2014     dopoledne zkouška ve škole;                                                                                                             od 16.00 rozezpívání ve foyer KD Trisia;                                                                                              od 17. 00 koncert PSGT a hostů z řad studentů;

              24. 4. 2014     od 12. 35 rozezpívání;                                                                                                                          od 13. 30 vystoupení v aule v rámci Seniorgymnázia;

Červen:
7. 6. 2014      závěrečné vystoupení u příležitosti předání maturitních vysvědčení.

 

 

Nábor nových zpěváků do PSGT

 Pěvecký sbor Gymnázia Třinec (PSGT)                                                                                        zve do svých řad nové členy – zpěváky. Zkoušíme každé úterý od 13. 30 v učebně hudební            výchovy (nebo po domluvě v aule gymnázia). Novinkou budou i mimořádné prodloužené    zkoušky. I ve druhém pololetí nás čeká řada vystoupení a akcí.                                                          Přidejte se k nám k nácviku nového repertoáru!

PSGT

 

Pěvecký sbor Gymnázia Třinec

Sborový zpěv má na třineckém gymnáziu dlouholetou tradici. Ve školním roce 1977/78 vznikl v rámci nepovinné hudební výchovy Dívčí sbor Gymnázia Třinec, který byl dlouhá léta veden sbormistrem Václavem Štývarem. Po jeho odchodu do důchodu práci se sborem převzaly vyučující hudební výchovy Mgr. Alena Macošková a Mgr. Karla Demelová.

Od školního roku 2000/2001 sbor pracuje pod vedením Mgr. Vlasty Liberdové. Během let se měnil repertoár sboru, ale i jeho složení. O sborové zpívání projevili zájem také chlapci, a proto se změnil název na Pěvecký sbor Gymnázia Třinec (PSGT).

PSGT pravidelně vystupuje na kulturních akcích školy, účastní se každoroční přehlídky třineckých sborů, kterou pořádá DDM Třinec.

Ve školním roce 2012/2013 oslavil veřejným koncertem 35. výročí založení sborové tradice na gymnáziu.

Zkoušky pěveckého sboru se konají každé úterý od 13.30 – 14.15 v učebně HV.