Články z kategorie Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace;
se sídlem Komenského 713, Staré Město, 739 61 Třinec,
IČO: 00601390,
e-mail: sekretariat@gymtri.cz, telefon: 558 325 284,
(dále jen „správce“).

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Společnost Jobman s.r.o.
se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha,
IČO: 27177726, 
komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha,
e-mail: dpo@dpohotline.cz, telefon: +420 910 120 377,

datová schránka: tkyd8fz.

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době uchovávání osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
  • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI ŽÁKŮ (listopad 2022)