Články z kategorie Důležité informace


Talent 2019

Dne 13. 6. 2019 byla v Kulturním domě Trisia předána ocenění žákům, kteří v končícím školním roce prokázali svůj talent a nadání.

Městem Třinec byli na základě návrhu školy ocenění tito naši studenti: Johanna Szpyrcová (4.C), Kateřina Balcarová (4.C) a Jakub Danyś (3.D). Na základě nominací uměleckými školami či sportovními oddíly získali titul Talent 2019 rovněž Jan Horáček (2.A), Vojtěch Špiller (2.A), Karolína Sasynová (2.D) a Michaela Holotňáková (4.A).

Třinecké železárny pak tradičně předávají žákům regionu ocenění za úspěchy v olympiádách a soutěžích technického zaměření. Z rukou významných představitelů společnosti převzali odměny tito naši studenti: Vojtěch Zielina (1.A), Jan Miškej (2.A), Lenka Ostruszková (3.A), Jiří Marosz, Lukáš Tomoszek (3.C), Ondřej Danyś, Samuel Klus, Ben Klus (3.D), Michaela Holotňáková, Rudolf Kubik, Petr Martynek (4.A), Andrea Švaňová, Ondřej Hložek (4.C), Karolína Franková (4.D), Aneta Adamusová (5.A), Martin Dinh a Daniel Martynek (6.A).

Děkujeme městu Třinec i Třineckým železárnám za podporu našich nadaných studentů a všem oceněným blahopřejeme!

Seznamy učebnic pro školní rok 2019/2020

Učebnice pro 4leté a 8leté studium:

 

Učebnice pro 6leté studium:

Shromáždění SRPŠ Gymnázia Třinec

Vážení rodiče,

zveme Vás tímto na Shromáždění SRPŠ, které proběhne 11. června od  16.00 h v aule gymnázia. Mimo jiné se bude volit nové složení revizní komise a hlasovat o výši členského příspěvku na rok 2019/2020. Těšíme se na Vaši účast.

Výbor SRPŠ

Nejlepší přípravné centrum v celé České republice

Naše škola získala významné ocenění v soutěži o nejlepší jazykové přípravné centrum 2018 a stala se tak nejlepším přípravným centrem v celé České republice, které připravuje naše studenty k anglickým cambridgeským zkouškám FCE a CAE. Odborná porota, která se skládala ze zástupců Cambridge Assessment English a Cambridge University Press, nás vybrala jako vítěze této  nejprestižnější kategorie nejen díky úspěchům v roce 2018, ale také přihlédla k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Zde je vyjádření zástupkyně Cambridge Centra pro Českou republiku a Slovensko:

Dovolte mi, abych Vám pogratulovala, protože Gymnázium Třinec bylo vybráno jako výherce v kategorii Best Cambridge English Exam User. V této kategorii jsme chtěli vyzdvihnout a ocenit úsilí školy, která soustavně připravuje studenty ke zkouškám Cambridge English a dosahuje výborných výsledků.

Martina Břeňová

Business Development Manager, Czech Republic and Slovakia

Ocenění pro nejlepší přípravné centrum v České republice převezme koncem března
v Cambridge koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem Mgr. Zlatka Bichlerová. Poděkování patří všem bývalým i současným vyučujícím, kteří mají velkou zásluhu na úspěších našich studentů, jmenovitě Mgr. Vilmě Sikorové, Mgr. Libuši Raszkové, Mgr. Barboře Zawiszové a Mgr. Zlatce Bichlerové. Stejné úspěchy přejeme do budoucna i novým studentům, které připravuje Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Ve své lektorské činnosti i nadále pokračují Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Barbora Zawiszová.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

Preparation centre awards 2018 winners.

 

Důležité termíny školního roku 2018/2019

 

Vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018 a končí v pátek 28. června 2019.

Termíny třídních schůzek pro rodiče:

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků 11. září 2018 (1.A, 1.D, 1.E)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí         13. listopadu 2018
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                9. dubna 2018

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny         29. – 30. října 2018
Vánoční prázdniny 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny                  1. února 2019
Jarní prázdniny       18. – 24. února 2019
Velikonoční prázdniny               18. dubna 2019
Hlavní prázdniny  29. června – 1. září 2019

 Akce školy:

Adaptační pobyty         4. – 7. září 2018
Sportovně-turistický kurz     17. – 21. září 2018
Den otevřených dveří     16. listopadu 2018
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce   do 1. prosince 2018
Zahájení přípravných kurzů           15. ledna 2019
Školní ples           18. ledna 2019
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ      do 1. března 2019
Lyžařský kurz Velké Karlovice (2.A)   11. – 15. února 2019
Lyžařský kurz Bílá (1.D, 1.E) 11. – 15. března 2019
Lyžařský zájezd do Alp 25. – 29. března 2019
Studentská vědecká konference (vyšší stupeň)          19. března 2019
Studentská vědecká konference (nižší stupeň)         26. března 2019
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia  12. a 15. dubna 2019
Přijímací zkoušky do víceletého studia  16. a 17. dubna 2019
Geografická exkurze 2.D  29. – 30. dubna 2019
Geografická exkurze 2.E     2. – 3. května 2019
Geografická exkurze 4.C     6. – 7. května 2019
Maturitní zkouška – písemná část   10. – 11. dubna, 2. – 10. května 2019
Maturitní zkouška – ústní část 20. – 31. května 2019
Slavnostní ukončení studia           8. června 2019
Setkání s rodiči žáků budoucích 1. ročníků          11. června 2019
Valná hromada SRPŠ          11. června 2019
Olympijský šestiboj          26. června 2019

Seznamy učebnic

Žáci nižšího stupně gymnázia učebnice obdrží od školy. Žáci vyššího stupně gymnázia si pořídí učebnice dle následujících seznamů:

1. – 4. ročník čtyřletého studia

3. – 6. ročník šestiletého studia

Projekt Moderní škola

V rámci OP VVV číslo výzvy 02_16_035 naše škola získala prostředky ve výši 940 090,- Kč na realizaci projektu s názvem Moderní škola.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006657

Cílem projektu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu, prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a podpořit žáky prostřednictvím možnosti doučování.

Možnost spojení účtů v aplikaci Bakaláři

Vážení rodiče,

máte na naší škole více dětí? Pak Vás jistě zaujme možnost spojení účtů, díky které se nebudete muset hlásit
k informacím o každém z dětí zvláštním heslem.

  1. Přihlaste se do Bakalářů pomocí přístupů rodiče vygenerovaných pro jedno dítě.
  2. Rozklikněte panel Nástroje a vyberte možnost Spojení/Propojení účtů.
  3. Zadejte do tabulky přístupy vygenerované pro rodiče dalšího dítěte.
  4. Dojde k propojení přístupů, k informacím o jednotlivých dětech se pak dostanete přepnutím tlačítka ve tvaru trojúhelníku v horním panelu vedle jména dítěte.
Starší články »