Články z kategorie Důležité informace


Ples gymnázia

Spolek rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec srdečně zve všechny rodiče žáků, zaměstnance a hosty Gymnázia Třinec na tradiční školní ples, který se bude konat dne 24. ledna 2020 od 19 h v prostorách Hotelu Vitality ve Vendryni. Prodej vstupenek a rezervace míst budou zahájeny již 2. prosince 2019 na sekretariátu školy. Místenky je možno si rezervovat také na tel. čísle 558 325 284, popř. na adrese sekretariat@gymtri.cz.

Seznamy učebnic pro školní rok 2019/2020

Učebnice pro 4leté a 8leté studium:

 

Učebnice pro 6leté studium:

Nejlepší přípravné centrum v celé České republice

Naše škola získala významné ocenění v soutěži o nejlepší jazykové přípravné centrum 2018 a stala se tak nejlepším přípravným centrem v celé České republice, které připravuje naše studenty k anglickým cambridgeským zkouškám FCE a CAE. Odborná porota, která se skládala ze zástupců Cambridge Assessment English a Cambridge University Press, nás vybrala jako vítěze této  nejprestižnější kategorie nejen díky úspěchům v roce 2018, ale také přihlédla k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Zde je vyjádření zástupkyně Cambridge Centra pro Českou republiku a Slovensko:

Dovolte mi, abych Vám pogratulovala, protože Gymnázium Třinec bylo vybráno jako výherce v kategorii Best Cambridge English Exam User. V této kategorii jsme chtěli vyzdvihnout a ocenit úsilí školy, která soustavně připravuje studenty ke zkouškám Cambridge English a dosahuje výborných výsledků.

Martina Břeňová

Business Development Manager, Czech Republic and Slovakia

Ocenění pro nejlepší přípravné centrum v České republice převezme koncem března
v Cambridge koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem Mgr. Zlatka Bichlerová. Poděkování patří všem bývalým i současným vyučujícím, kteří mají velkou zásluhu na úspěších našich studentů, jmenovitě Mgr. Vilmě Sikorové, Mgr. Libuši Raszkové, Mgr. Barboře Zawiszové a Mgr. Zlatce Bichlerové. Stejné úspěchy přejeme do budoucna i novým studentům, které připravuje Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Ve své lektorské činnosti i nadále pokračují Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Barbora Zawiszová.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

Preparation centre awards 2018 winners.

 

Důležité termíny školního roku 2019/2020

 

Vyučování ve školním roce 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019 a končí v úterý 30. června 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Termíny třídních schůzek pro rodiče:

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků           3. září 2019 (1.A, 1.D, 1.E)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí                        19. listopadu 2019
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                            21. dubna 2019

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny                        29. – 30. října 2019
Vánoční prázdniny 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
Pololetní prázdniny                               31. ledna 2020
Jarní prázdniny            24. února – 1. března 2020
Velikonoční prázdniny                                9. dubna 2020
Hlavní prázdniny        1. července – 31. srpna 2020

 Akce školy:

Adaptační pobyty                          9. – 13. září 2019
Sportovně-turistický kurz                          9. – 13. září 2019
Návštěva kina – výročí sametové revoluce                         14. listopadu 2019
Den otevřených dveří                         26. listopadu 2019
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                       do 1. prosince 2019
Zahájení přípravných kurzů                                    leden 2019
Školní ples                              24. ledna 2020
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ                         do 1. března 2020
Lyžařský kurz SKI areál Bílá (1.D, 1.E)                         3. – 7. února 2020
Lyžařský kurz SKI areál Bílá (5.A)                     10. – 14. února 2020
Lyžařský kurz Velké Karlovice (2.A)                     17. – 21. února 2020
Studentská vědecká konference (vyšší stupeň)                            17. března 2020
Studentská vědecká konference (nižší stupeň)                            24. března 2020
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia                     12. – 28. dubna 2020
Přijímací zkoušky do víceletého studia                     12. – 28. dubna 2020
Projekt pro 1.A: Kraj známý a neznámý                     15. – 17. dubna 2020
Projekt pro 3.A na Skalce                        4. – 6. května 2020
Geografická exkurze 4.C                    27. – 28. dubna 2020
Geografická exkurze 2.D                    28. – 29. dubna 2020
Geografická exkurze 2.E                    29. – 30. dubna 2020
Maturitní zkouška – písemná část                     8. a 30. dubna, 4. – 6. května 2020
Maturitní zkouška – ústní část                   18. – 29. května 2020
Zahraniční zájezd do Severního Walesu                    23. – 29. května 2020
Zahraniční zájezd do Pobaltí                    14. – 22. května 2020
Slavnostní ukončení studia                              6. června 2020
Setkání s rodiči žáků budoucích 1. ročníků                              9. června 2020
Valná hromada SRPŠ                              9. června 2020
Olympijský šestiboj                            24. června 2020

Seznamy učebnic

Žáci nižšího stupně gymnázia učebnice obdrží od školy. Žáci vyššího stupně gymnázia si pořídí učebnice dle následujících seznamů:

1. – 4. ročník čtyřletého studia

3. – 6. ročník šestiletého studia

Projekt Moderní škola

V rámci OP VVV číslo výzvy 02_16_035 naše škola získala prostředky ve výši 940 090,- Kč na realizaci projektu s názvem Moderní škola.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006657

Cílem projektu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu, prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a podpořit žáky prostřednictvím možnosti doučování.

Možnost spojení účtů v aplikaci Bakaláři

Vážení rodiče,

máte na naší škole více dětí? Pak Vás jistě zaujme možnost spojení účtů, díky které se nebudete muset hlásit
k informacím o každém z dětí zvláštním heslem.

  1. Přihlaste se do Bakalářů pomocí přístupů rodiče vygenerovaných pro jedno dítě.
  2. Rozklikněte panel Nástroje a vyberte možnost Spojení/Propojení účtů.
  3. Zadejte do tabulky přístupy vygenerované pro rodiče dalšího dítěte.
  4. Dojde k propojení přístupů, k informacím o jednotlivých dětech se pak dostanete přepnutím tlačítka ve tvaru trojúhelníku v horním panelu vedle jména dítěte.

Seznamy učebnic pro šk. rok 2017/2018

Učebnice pro žáky čtyřletého studia

Učebnice pro žáky šestiletého studia

Starší články »