Články z kategorie Důležité informace


Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče, milí studenti, dne 27. listopadu 2023 se pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci Gymnázia Třinec rozhodli připojit k výstražné jednodenní stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Z objektivní příčiny nemožnosti zajistit provoz tak bude škola i školní jídelna v tento den uzavřena.Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení. 

Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D., ředitelka školy

Webové stránky k přijímacímu řízení 2024

Došlo ke spuštění webových stránek, které budou hlavním zdrojem informací o novém systému přijímání do středních škol v roce 2024: www.prihlaskynastredni.cz. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, harmonogram přijímacího řízení a další důležité dokumenty. Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

 • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
 • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
 • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
 • zveřejnění výsledků.

Den otevřených dveří

V pátek 17. 11. 2023 Vás rádi přivítáme od 10:00 do 15:00 hodin na naší škole. V rámci tradičního dne otevřených dveří máte jedinečnou možnost nahlédnout i do nové sportovní haly. Přijďte se k nám podívat, bude nám potěšením Vás školou provést.

Pozvánka

Večírek absolventů 17. listopadu 2023

U příležitosti 55. výročí založení Gymnázia Třinec se bude dne 17. listopadu 2023 od 18 hodin konat v Kulturním domě Trisia večírek pro absolventy naší školy. Cena jedné vstupenky činí 500 Kč, součástí vstupného je i teplá nebo studená večeře. Prodej vstupenek probíhá jak v pokladně KD Trisia, tak také on-line zde: Vstupenky na večírek absolventů 17. 11. 2023

Při prodeji vstupenek si absolventi nevybírají jednotlivá místa, ale kupují vstupenku podle roku, kdy absolvovali maturitní zkoušku. Kategorie jsou rozděleny do období: 1965-1975, 1976-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000, 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2016-2023. Host si otevře událost, klikne na koupi vstupenky a vyskočí mu všechny uvedené kategorie. Po výběru jedné z nich vybere počet a může zaplatit. Na pokladně v Trisii se pokladní vždy zeptá na maturitní ročník a podle toho vstupenku prodá. Až bude prodej ukončen, budou hosté podle počtu prodaných vstupenek rozděleni do jednotlivých sálů Kulturního domu Trisia. Do správných prostor pak budou hosté podle vstupenky organizátory akce naváděni  při vstupu na večírek. 

Těšíme se na viděnou!

Cambridge English Preparation Centre Certificate 2023-2024

V minulých dnech nám byl udělen certifikát, který z nás dělá oficiálního partnera CambridgeCentra přímo v Cambridge. 

Cambridge English Preparation Centre Certificate 2023-2024

Dear Cambridge English Preparation Centre,We are delighted to count you among our most loyal preparation centres. Over the last academic year, you have prepared and registered 30 or more candidates for Cambridge English Qualifications. Thank you for your hard work! In recognition of your commitment, we are pleased to send you the attached certificate testifying that you are one of our most valuable Preparation Centres.Please do print and display it on your premises and publish the electronic version on your website.If you notice any mistake for the information on the certificate, please contact Gabriela George at gabriela.george@cambridge.org and a new one will be re-issued. In addition, please contact your exam centre and ask for the change of details for the incorrect information to be completed on the Cambridge English for Centres Portal (only the exam centre can request this change which you will be able to approve). We use the information declared by the exam centres for rewarding and issuing logo/certificate for preparation centres, thus the importance of having the correct information on our portal.Kind regards,Your Cambridge teamCambridge University Press & Assessment is the publishing and assessment department of the University of Cambridge. The corporate title of the University is The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge. Our principal office is at Shaftesbury Road, Cambridge, CB2 8EA, United Kingdom, with registered VAT number GB 823 8476 09. We are a not-for-profit organisation and an exempt charity under the Charities Act 2011.DisclaimerThis email is intended solely for the recipient and may contain confidential information. If you have received this email in error, please let us know and then delete the original email and any attachments. Do not use, copy or disclose the contents of this email or any attachment. Any views or opinions in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of Cambridge, unless specifically stated.

 

Jak postupovat po přijímacích zkouškách

Dne 28. 4. 2023 škola od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) obdrží výsledky testů. Poté škola provede vyhodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení, tj. podle hodnocení na vysvědčeních ze ZŠ a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na těchto webových stránkách i u vstupu do budovy školy nejdříve dne 28. 4. 2023 po 16. hodině. Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky.

Další postup:

 1. Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. (Zápisový lístek žáci obdrží od své ZŠ.) Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 2. 5. 2023. Včasným odevzdáním zápisového lístku výrazně urychlíte průběh celého přijímacího řízení. (Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.)

   Rozhodne-li se přijatý uchazeč nastoupit na jinou školu, prosíme o sdělení této informace na e-mailovou adresu sekretariat@gymtri.cz.

 1. Není-li uchazeč přijat:
 • může si jeden z rodičů vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v úterý 2. 5. 2023 od 7 do 17 hodin nebo ve středu 3. 5. 2023 od 7 do 13 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 3. 5. 2023 odpoledne odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka. (Pro urychlení procesu přijímacího řízení preferujeme osobní předání rozhodnutí rodičům uchazeče.)
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možno ve škole podat rovnou při osobním převzetí rozhodnutí. Formuláře pro podání odvolání budou na sekretariátu k dispozici, je možno si je stáhnout také zde: Vzor odvolání proti nepřijetí.
 • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
 • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty, popř. vyzvedl prostřednictvím své datové schránky.
 • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.
 • Jsou-li třídy naplněny, je možno zastavit odvolací řízení prostřednictvím této žádosti: Žádost o zastavení řízení ve věci odvolání proti nepřijetí

Přijímačky bez obav

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) nabízí v rámci podpůrné kampaně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tzv. „Přijímačky bez obav“ s cílem usnadnit uchazečům přípravu na jednotnou přijímací zkoušku. Prostřednictvím webové stránky https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/368-online-reseni-testy-jednotna-prijimaci-zkouska můžete řešit celý test nebo si vybrat samostatnou tematicky zaměřenou skupinu úloh. Následně si můžete test i úlohy vyhodnotit zobrazením klíče správných řešení. K dispozici jsou i vzorová řešení některých úloh.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Ředitelka gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma vzdělávání) a do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2023/2024. Podle § 60 odst. 5 školského zákona je součástí přijímacího řízení u výše jmenovaných oborů vzdělávání jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro podrobné informace k přijímacímu řízení klikněte zde: https://www.gymtri.cz/prijimaci-rizeni/ 

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří v reportáži GymtriTV

V tomto školním roce se všechny dveře našeho gymnázia otevřely nezvykle až na Mikuláše. Přicházeli zejména uchazeči o studium, aby se porozhlédli na místech své možné budoucí střední školy, ale i bývalí studenti, aby zavzpomínali. Naši reportéři se pokusili zaznamenat atmosféru tohoto lidmi i dojmy nabitého odpoledne a při té příležitosti vyzpovídali mnoho studentů a učitelů. Zajímá vás, čeho si studenti na naší škole nejvíce cení? A jak jsou zde spokojení učitelé? Podívejte se na reportáž.

Studenti si vyzkoušeli volbu prezidenta

12. a 13. prosince 2022 měli studenti starší 15 let po celé republice možnost volit nanečisto. Projekt pořádal Jeden svět na školách a zapojilo se i naše gymnázium. Ze školního klubu se stala volební místnost se vším všudy! Nechyběly plenty ani volební urna. Studenti měli možnost přijít před vyučováním a o velké přestávce. Volební komise se skládala ze čtyř členů.

A jak volby na naší škole dopadly? Ze 195 odevzdaných hlasů jich bylo platných 189. Jasnou vítězkou se stala Danuše Nerudová s nadpoloviční většinou hlasů. S odstupem skončil Petr Pavel, který nechal peloton kandidátů daleko za sebou, nejblíže mu byl Marek Hilšer. (Podrobné výsledky v grafech níže.) Účast byla 52,28 % a největší zájem měly třídy 3.D a 8.A. Někteří studenti těchto tříd budou moci příští měsíc poprvé volit i doopravdy.

Cílem tohoto projektu byla popularizace voleb. Předat to, že volby jsou důležité a není třeba se jich bát. Děkuji všem voličům, členům volební komise i vyučujícím, kteří se na akci podíleli.

Za volební komisi a školní parlament
Adam Slaninák, 5.A        

Studentské prezidentské volby 2022 v na Gymnáziu Třinec v grafech

Starší články »