Články z kategorie Důležité informace


Informace pro budoucí studenty 1. ročníků

Blahopřejeme k přijetí na Gymnázium Třinec a připojujeme pár základních informací:

 • souhlas s přijetím není potřeba vyjadřovat, od září počítáme se všemi přijatými studenty;
 • kapacity tříd jsou zcela naplněny, 2. kolo přijímacího řízení tedy nebudeme vyhlašovat;
 • informační setkání s budoucími studenty a jejich rodiči proběhne v úterý 18. 6. 2024 v aule školy, a to:
  • od 15.30 h pro budoucí studenty 8letého studia a jejich rodiče;
  • od 17.00 h pro budoucí studenty 4letého studia a jejich rodiče.

Těšíme se s Vámi všemi na viděnou!

Webové stránky k přijímacímu řízení 2024

Došlo ke spuštění webových stránek, které budou hlavním zdrojem informací o novém systému přijímání do středních škol v roce 2024: www.prihlaskynastredni.cz. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, harmonogram přijímacího řízení a další důležité dokumenty. Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

 • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
 • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
 • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
 • zveřejnění výsledků.

Všechny potřebné informace k přijímacímu řízení a další důležité odkazy najdete na našich webových stránkách zde: https://www.gymtri.cz/prijimaci-rizeni/

Cambridge English Preparation Centre Certificate 2023-2024

V minulých dnech nám byl udělen certifikát, který z nás dělá oficiálního partnera CambridgeCentra přímo v Cambridge. 

Cambridge English Preparation Centre Certificate 2023-2024

Dear Cambridge English Preparation Centre,We are delighted to count you among our most loyal preparation centres. Over the last academic year, you have prepared and registered 30 or more candidates for Cambridge English Qualifications. Thank you for your hard work! In recognition of your commitment, we are pleased to send you the attached certificate testifying that you are one of our most valuable Preparation Centres.Please do print and display it on your premises and publish the electronic version on your website.If you notice any mistake for the information on the certificate, please contact Gabriela George at gabriela.george@cambridge.org and a new one will be re-issued. In addition, please contact your exam centre and ask for the change of details for the incorrect information to be completed on the Cambridge English for Centres Portal (only the exam centre can request this change which you will be able to approve). We use the information declared by the exam centres for rewarding and issuing logo/certificate for preparation centres, thus the importance of having the correct information on our portal.Kind regards,Your Cambridge teamCambridge University Press & Assessment is the publishing and assessment department of the University of Cambridge. The corporate title of the University is The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge. Our principal office is at Shaftesbury Road, Cambridge, CB2 8EA, United Kingdom, with registered VAT number GB 823 8476 09. We are a not-for-profit organisation and an exempt charity under the Charities Act 2011.DisclaimerThis email is intended solely for the recipient and may contain confidential information. If you have received this email in error, please let us know and then delete the original email and any attachments. Do not use, copy or disclose the contents of this email or any attachment. Any views or opinions in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of Cambridge, unless specifically stated.

 

Jak postupovat po přijímacích zkouškách

Dne 28. 4. 2023 škola od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) obdrží výsledky testů. Poté škola provede vyhodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení, tj. podle hodnocení na vysvědčeních ze ZŠ a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na těchto webových stránkách i u vstupu do budovy školy nejdříve dne 28. 4. 2023 po 16. hodině. Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky.

Další postup:

 1. Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. (Zápisový lístek žáci obdrží od své ZŠ.) Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 2. 5. 2023. Včasným odevzdáním zápisového lístku výrazně urychlíte průběh celého přijímacího řízení. (Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.)

   Rozhodne-li se přijatý uchazeč nastoupit na jinou školu, prosíme o sdělení této informace na e-mailovou adresu sekretariat@gymtri.cz.

 1. Není-li uchazeč přijat:
 • může si jeden z rodičů vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v úterý 2. 5. 2023 od 7 do 17 hodin nebo ve středu 3. 5. 2023 od 7 do 13 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 3. 5. 2023 odpoledne odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka. (Pro urychlení procesu přijímacího řízení preferujeme osobní předání rozhodnutí rodičům uchazeče.)
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možno ve škole podat rovnou při osobním převzetí rozhodnutí. Formuláře pro podání odvolání budou na sekretariátu k dispozici, je možno si je stáhnout také zde: Vzor odvolání proti nepřijetí.
 • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
 • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty, popř. vyzvedl prostřednictvím své datové schránky.
 • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.
 • Jsou-li třídy naplněny, je možno zastavit odvolací řízení prostřednictvím této žádosti: Žádost o zastavení řízení ve věci odvolání proti nepřijetí

Přijímačky bez obav

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) nabízí v rámci podpůrné kampaně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tzv. „Přijímačky bez obav“ s cílem usnadnit uchazečům přípravu na jednotnou přijímací zkoušku. Prostřednictvím webové stránky https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/368-online-reseni-testy-jednotna-prijimaci-zkouska můžete řešit celý test nebo si vybrat samostatnou tematicky zaměřenou skupinu úloh. Následně si můžete test i úlohy vyhodnotit zobrazením klíče správných řešení. K dispozici jsou i vzorová řešení některých úloh.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Ředitelka gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma vzdělávání) a do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2023/2024. Podle § 60 odst. 5 školského zákona je součástí přijímacího řízení u výše jmenovaných oborů vzdělávání jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro podrobné informace k přijímacímu řízení klikněte zde: https://www.gymtri.cz/prijimaci-rizeni/ 

Starší články »