Projekty

Modernizace chemické laboratoře

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005667

Žadatel: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Poskytovatel dotace: Státní rozpočet ČR a prostředky EU – Evropský fond pro regionální rozvoj

Datum ukončení projektu: 30.09.2018

Popis projektu: Primárním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizace přispěje rovněž ke zvýšení dostupnosti infrastruktur pro vzdělávání a celoživotní učení. Vybudování kvalitní a moderní laboratoře chemie je spojeno s dobudováním bezbariérovosti celé školy a se zlepšením internetové konektivity. Specifickým cílem je zkvalitnění výuky přírodních věd, zejména chemie, a efektivní propojení teoretické výuky s praktickou.

EUROgymnázia

aneb Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání

Hranice, která...

Hranica, ktorá nerozděluje, ale spája
Mapa není teritorium, aneb naše regiony očima mladé generace

Mapa není teritorium, aneb naše regiony očima mladé generace

Mapa není teritorium, aneb naše regiony očima mladé generace Náplň projektu: Projekt počítá se zapojením 1 pedagoga a minimálně 4 studentů z každé vybrané školy (celkem 3 na každé straně hranice CZ-SK) a vytvoření interaktivní mapy s názvem „Těšínsk...

Moderní škola

V rámci OP VVV Šablony pro SŠ a VOŠ I (číslo výzvy 02_16_035) naše škola získala prostředky ve výši 940 090,- Kč na realizaci projektu s názvem Moderní škola. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006657 Cílem projektu je podpořit ...

Můj pracovní sešit

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Interaktivní výuková aplikace - Můj pracovní sešit

Projekty ROP

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury ...

Školní výuková zahrada

V rámci projektu skupina žáků 3.C šestiletého studia pod pedagogickým vedením Mgr. Brukové zpracovala žádost o grant. Po schválení žádosti o projekt si třída navrhla, jak bude školní výuková zahrada vypadat a co na ní chtějí pěstovat. Další třídy s...

Učíme ve 21. století

Evidenční číslo : 2018-1-CZ01-KA101-047172  Název projektu: Učíme v 21. století Termín realizace: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020 V rámci tohoto projektu, financovaného z programu EU Erasmus+ se uskuteční výjezdy 10 učitelů naší školy na zahranič...

Moderní škola II

Naší škole byl v rámci výzvy OP VVV Šablony pro SŠ a VOŠ II schválen projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014098 ve výši 1 737 328 Kč. Doba realizace projektu: 1. 9. 2019-31. 8. 2021. S ohledem na pandemii COVID-19 bylo nutno dobu realiz...

Digitální učební materiály