Projekty

Název projektu:  Modernizace chemické laboratoře

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005667

Žadatel: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Poskytovatel dotace: Státní rozpočet ČR a prostředky EU – Evropský fond pro regionální rozvoj

Datum ukončení projektu: 30.09.2018

Popis projektu:

Primárním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Zvýšení  dostupnosti infrastruktur pro vzdělávání a celoživotní učení. Hlavním cílem je

vybudování kvalitní a moderní laboratoře chemie. Cílem je také dobudování bezbariérovosti

školy a internetová konektivita. Specifickým cílem je zkvalitnění výuky přírodních věd,

potažmo chemie, efektivní propojení teoretické a praktické výuky.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Ostatni-dokumenty-v-IROP/Publicita

EUROgymnázia

aneb Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání Webové stránky projektu: Eurogymnázia Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/11.0057 Žadatel projektu: Svět vzdělávání - síť místních center celoživotního vzděl...

Hranice, která...

Hranica, ktorá nerozděluje, ale spája Webové stránky projektu Gymnázium v Třinci se v roce 2010 stalo partnerem Gymnázia Žilina , Varšavská cesta v projektu Hranica, ktorá nerozděluje, ale spája. Jedním z cílů je mapovat historii pomocí ...
Mapa není teritorium, aneb naše regiony očima mladé generace

Mapa není teritorium, aneb naše regiony očima mladé generace

Mapa není teritorium, aneb naše regiony očima mladé generace Náplň projektu: Projekt počítá se zapojením 1 pedagoga a minimálně 4 studentů z každé vybrané školy (celkem 3 na každé straně hranice CZ-SK) a vytvoření interaktivní mapy s názvem „Těšínsk...

Moderní škola

Naší škole byl v rámci výzvy OP VVV Šablony II schválen projekt Moderní škola II V rámci OP VVV číslo výzvy 02_16_035 naše škola získala prostředky ve výši 940 090,- Kč na realizaci projektu s názvem Moderní škola. Registrační čí...

Modernizace chemické laboratoře

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005667 Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program Žadatel: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj Datum ukončení projektu...

Můj pracovní sešit

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Interaktivní výuková aplikace - Můj pracovní sešit Webové stránky projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/.1.1.07.11.00.40 Datum zahájení r...

Projekty ROP

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury ...

Školní výuková zahrada

V rámci projektu skupina žáků 3.C šestiletého studia pod pedagogickým vedením Mgr. Brukové zpracovala žádost o grant. Po schválení žádosti o projekt si třída navrhla, jak bude školní výuková zahrada vypadat a co na ní chtějí pěstovat. Další třídy s...

Učíme ve 21. století

Evidenční číslo : 2018-1-CZ01-KA101-047172  Název projektu: Učíme v 21. století Termín realizace: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020 V rámci tohoto projektu, financovaného z programu EU Erasmus+ se uskuteční výjezdy 10 učitelů naší školy na zahranič...

Moderní škola II.

Naší škole byl v rámci výzvy OP VVV Šablony II schválen projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014098 ve výši 1 737 328 Kč. Doba realizace projektu: 1. 9. 2019-31. 8. 2021 Cílem projektu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pom...