Články z kategorie Výuka a soutěže


Úspěchy v soutěžích časopisu Ready

Na konci školního roku proběhlo vyhodnocení soutěží časopisu Ready a my jsme se dočkali pěkných výsledků. S časopisem pracují žáci 1.A a 2.A v hodinách anglického jazyka a je výborným doplňkem našich učebnic. V každém časopise redaktoři připraví nejen zajímavé články, poslechy, kvízy, ale i soutěž zaměřenou na slovní zásobu, logické uvažování i procvičování tvoření vět a krátkých článků. 

V letošním roce porotu zaujaly práce Radka Samohyla 1.A na téma At the Wax Museum v listopadovém čísle, Anny Gluzové 2.A na téma Wild Boar v prosincovém čísle a Puzzle Time Beáty Ponczové 1.A v lednovém čísle.

Vítězkám gratulujeme a ostatním žákům těchto tříd děkujeme za příspěvky do soutěží.

Jakub Hložek je na 2. místě v Konverzační soutěži v AJ

diplom

 

11. května se v Ostravě Jakub Hložek, student 7.A, účastnil krajského kola Konverzační soutěže v AJ. Poradil si s náročným poslechem i tématem ústního kola – Ukrajina, uprchlíci a utečenecké tábory. Nakonec mezi samými děvčaty získal 2. místo a je náhradníkem pro celostátní kolo této soutěže. 

Ke krásnému umístění mu gratulujeme!

English pronunciation – výsledky nižší kategorie

V pondělí 11. dubna proběhla soutěž English pronunciation pro první ročníky čtyřletého gymnázia a žáky 3.A, kteří jsou sice o dva roky mladší, ale jejich úroveň angličtiny je srovnatelná. Ukázalo se, že zdánlivě jednoduchý úkol – najít mezi obrázky slova, která se rýmují – pořádně soutěžící potrápil a nikdo tento úkol nedokázal dokončit správně v daném časovém limitu. Ani seznam dvaceti speciálně vybraných slov nikdo nepřečetl správně, a tak na vítězství stačilo udělat méně než pět chyb. Rekord školy i v této kategorii zůstal nepřekonán. 
Čtyřiadvacet soutěžících zjistilo, že anglická výslovnost není jednoduchá, ale přesto jejich výkon porotce Mgr. Heczka a Mgr. Brukovou mnohdy potěšil.

 1. – 2. místo: Viktorie Czudková 3.A, Tereza Sikorová 1.E
  3. místo: Veronika Havlová 1.D

Děvčatům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.

Soutěž English Pronunciation pro maturanty

31. března se konala každoroční soutěž v anglické výslovnosti. Máme připraveny dvě kategorie. Nižší kategorie je určena pro první ročník čtyřletého studia a odpovídající ročník víceletého studia a vyšší kategorie je pro studenty maturitního ročníku. V obou kategoriích soutěžící musí přečíst seznam slov, ve kterých se nejčastěji na naší škole chybuje. Mladší musí také rýmovat slova podle obrázků v časovém limitu 30 sekund a starší se musí „poprat“ s anglickou básní plnou jazykolamů a obtížných, méně známých slov.

Rekord v nejmenším počtu chyb sice letos opět překonán nebyl, ale výsledky všech maturantů byly obdivuhodné.

 1. místo: Marcel Lačík 6.C
 2. místo: Dominik Cedro 4.E
 3. místo: Izabela Marie Kirschnerová 6.C

Gratulujeme vítězům a děkujeme porotě Mgr. Kohutové a Mgr. Kalincovi za přípravu i vyhodnocení soutěže.

Na výsledky v nižší kategorii si musíme počkat do 11. dubna. Přihlášených je 32 studentů z 90, což je rekordní počet v desetileté historii soutěže.

American Dream získal 1. a 3. místo

American Corner

Studenti 6.C se pokusili „poprat“ s výzvou ostravské knihovny a zapojili se do soutěže American Dream. Cílem bylo napsat rozhovor s někým, kdo si splnil nebo si chce splnit svůj americký sen. Sešly se zajímavé příběhy a do regionálního kola jsme zaslali příspěvky Barbory Švaňové, Jakuba Kotajného, Magdaleny Majetné, Marcela Lačíka a Kateřiny Bilkové.

Dva studenti z našeho gymnázia se svými příspěvky umístili na vítězných pozicích v soutěži Můj americký sen, kterou pořádalo oddělení Knihovny města Ostravy, American Corner Ostrava:

 

výherci

1. místo obsadila Magdalena Majetná s příspěvkem „American Dream Full of Hats“ 
https://www.kmo.cz/pobocky/ustredni-knihovna/american-corner/literarni-soutez-muj-americky-sen/american-dream-full-of-hats/

3. místo obsadil Marcel Lačík s příspěvkem „Dream Scholarship“.
https://www.kmo.cz/pobocky/ustredni-knihovna/american-corner/literarni-soutez-muj-americky-sen/dream-scholarship/

 

 

Oba výherci získali PocketBook Touch HD 3. Ocenili i ostatní účastníky a věnovali jim knihu Martina Nekoly „Praguers Around the World“.

 

 

Angličtináři úspěšní v okresním kole

10. března proběhlo okresní kolo Konverzační soutěže v AJ, kde nás reprezentovali vítězové jednotlivých kategorií. A dopadlo to úžasně. 

okresní kolo

Štěpán Indrák v kategorii IB zvítězil. Tím pro něj bohužel soutěž končí, protože krajské kolo pro tuto kategorii se neorganizuje. 
Jakub Casadio v kategorii IIB obsadil krásné druhé místo a je náhradníkem pro krajské kolo.
V nejvyšší kategorii s přehledem zvítězil Jakub Hložek, jehož ústní projev zaujal všechny porotkyně a navíc měl nejméně chyb v poslechové části, spellingu a práci s textem. Kubovi budeme držet 11. května palce v krajském kole v Ostravě.

 

Moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy a krásné výsledky.

Konverzační soutěž v AJ – výsledky školního kola

V únoru na naší škole probíhala ve třech kategoriích dvoukolová Konverzační soutěž v AJ. Zájemců byla spousta, proto se po prvním poslechovém kole muselo vyřazovat. V ústním kole nejmladší účastníci mluvili o sobě a svých zájmech, v kategorii IIB (odpovídající 8. a 9. třídě ZŠ) se rozmluvili o tématu, které je v současné době nejvíce zajímá. Mnohá témata zaujala i porotu, např. srovnání britské a americké angličtiny, kriminalita u nás a v anglicky mluvících zemích, lucidní sny, novinky v počítačových hrách, zajímavé seriály i knihy. Soutěžící v nejstarší kategorii probrali aktuální problémy v anglicky mluvících zemích. Všichni také popisovali obrázek a vymýšleli k němu příběh.

Porotci se shodli, že úroveň anglického jazyka neustále stoupá a je čím dál těžší rozhodovat o vítězích. Potěšili nás zkrátka všichni.

Děkujeme všem za účast a vítězům gratulujeme. Do okresního kola postupují pouze vítězové jednotlivých kategorií. 

kategorie IB

 

Kategorie IB (17 účastníků), porota Mgr. Bruková, Mgr. Rašková, Mgr. Lisztwanová
1. místo – Štěpán Indrák 2.A
2. místo – Sofie Burawa 2.A
3. místo – Barbora Lipusová 2.A

 

kategorie IIB

 

Kategorie IIB (25 účastníků), porota Mgr. Bruková, Mgr. Zawiszová
1. místo – Jakub Casadio 4.A
2. místo – Antonie Gorylová 4.A
3. místo – Tereza Kostková 3.A

 

kategorie IIIA

 

Kategorie IIIA (30 účastníků), porota Mgr. Bruková, Mgr. Kalinec, Mgr. Heczko
1. místo – Jakub Hložek 7.A
2. místo – Elen Sikorová 5.A
3. místo – Ema Moderová 7.A

 

 

 

A Story behind the Picture – výsledky

V této soutěži měli žáci možnost vymyslet příběh k obrázku. Porota hodnotila nápad, použitou slovní zásobu a gramatiku. Rozhodování bylo těžké – originálních nápadů s vynikající angličtinou bylo tolik, že v jedné kategorii byla udělena dvě první místa. I vy si můžete zkusit roli porotců a příběhy si přečíst.

 výsledky 2. kategorie – 3.A, 4.A
1. místo – Alexandra Pilchová 4.A
2. místo – Daniella Sutor, Adéla Kawuloková
3. místo – Adam Slaninák 4.A


výsledky 3. kategorie – vyšší gymnázium

1. – 2. místo – Barbora Švaňová, Jakub Kotajny 6.C
3. místo – Karolína Graniová

 

 

 

You Tell the Story – výsledky 1.A, 2.A

Naši nejmladší žáci dostali možnost zúčastnit se literární soutěže You Tell the Story. V zadání dostali dva obrázky. Podle nich měli napsat začátek příběhu v angličtině. Každý obrázek doprovodili textem v minimálním rozsahu 20 – 30 slov. Potom měli dokreslit dva navazující obrázky a dokončit příběh. Při výběru vítězů jsme hodnotili příběh, výtvarné zpracování, úroveň angličtiny, kreativitu, originalitu a dodržení pravidel. 

A zde jsou vítězky a jejich příběhy…

1. místo – Anežka Ponczová 2.A, Beáta Ponczová 1.A  14 bodů
2. místo – Tereza Kawuloková 1.A  13 bodů
3. místo – Rút Borská 2.A   12 bodů

Gratulujeme! A všem ostatním děkujeme za účast.

 

Překladatelská soutěž FF OU – výsledky AJ

Den s překladem je překladatelská soutěž Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jejíž součástí je také jednodenní konference a překladatelské workshopy. Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářských a magisterských programů bez ohledu na typ školy a studijní obor. Od roku 2018 je soutěž otevřená také studentům středních škol, kteří by si rádi prověřili své překladatelské schopnosti a talent. I naše škola se pravidelně této soutěže účastní.

Soutěž byla až do loňského roku jediná svého druhu v ČR, která je určena výhradně studentům, kteří teprve získávají první zkušenosti s překlady nejrůznějších textů současné i starší beletrie, poezie i textů z populárně naučné literatury či literatury faktu. Soutěžní překlady posuzují nezávisle na sobě dva členové poroty. 

Díky soutěži mají studenti možnost porovnat kvalitu překladů a získat cenné rady zkušených profesionálů. Den s překladem tak pro mnohé může být odrazovým můstkem k budoucí profesi překladatele.

A kteří dva „překladatelé“ si letos s nelehkými texty poradili nejlépe? Porota ve školním kole ocenila překlad uměleckého textu Izabely Marie Kirschnerové, která dokázala vystihnout dvě stylistické roviny a použila obecnou češtinu, která nahradila v originálním textu dialekt, a také Anny Kantorové, které se podařilo zvolit správnou terminologii při překládání odborného textu.

Vítězkám gratulujeme a držíme palce, aby se jim v regionálním kole dařilo.

 

American Dream – výsledky literární soutěže

Studenti 6.C se pokusili „poprat“ s výzvou ostravské knihovny a zapojili se do soutěže American Dream. Cílem bylo napsat rozhovor s někým, kdo si splnil nebo si chce splnit svůj americký sen. Sešly se zajímavé příběhy a do regionálního kola zasíláme příspěvky Barbory Švaňové, Jakuba Kotajného a Magdaleny Majetné.

Držíme jim palce, aby se jejich práce líbily i odborné porotě.

Christmas detective stories – výsledky

Desetidílná série vánočních detektivních příběhů pro žáky nižšího gymnázia skončila. Příběhy byly náročnější než v loňském roce, prázdniny kratší a školní rok vyčerpávající. Přesto se někteří pustili do práce detektivů, řešili jednotlivé stopy a pátrali po pachatelích v galerii, na palubě zámořské lodi, na večírku, v obchodním domě nebo v hokejovém klubu. To vše v anglickém jazyce, s gramatikou a slovní zásobou, kterou běžně nepoužívají. A tak si obdiv zaslouží i ti, kteří to nakonec po několika kolech vzdali.

Při hodnocení se bodovalo odhalení pachatele a vyřešení jednotlivých stop. A kdo jsou nejlepší detektivové na naší škole?

 1. místo: Mirek Chytka 3.A – 57 bodů
 2. místo: Tuan Ngoc Nguyen Trong 4.A – 51,5 bodů
 3. místo: Alice Burdová 3.A – 37 bodů

Gratuluji!

Detective stories – vánoční soutěž pro nižší gymnázium

I v letošním roce jsem si pro vás, tentokrát ve spolupráci s Terezou Cieslarovou ze 3.E, připravila pět detektivních příběhů. Jsou v angličtině, a tak si procvičíte dvě věci najednou – anglický jazyk a logické myšlení.
Pravidla: 
1) V Teamsech bude utvořena skupina pro 1.A, 2.A, 3.A a 4.A, kde najdete každý den zadání. Soutěž je zcela dobrovolná. Pokud se nechcete zúčastnit, nemusíte zadání otvírat nebo ho můžete odkliknout jako hotové. 
2) Každý detektivní příběh je rozdělen do dvou částí a každá část má několik úkolů. Cílem je vypátrat pachatele a vyřešit co nejvíce úkolů. Odpovědi odesílejte do zadání – buď ve Wordu nebo je můžete napsat čitelně a poslat fotokopii řešení. 
3) Soutěž začíná 23. 12. 2021 a končí 1. 1. 2022. 2. ledna proběhne závěrečné vyhodnocení.
4) Zadání bude zveřejněno každý den ve 12:00 a na řešení a odeslání odpovědí máte čas do 24:00. Každá část detektivky se řeší zvlášť. Není žádný bonusový bod za nejrychlejší odevzdání.
5) Nemusíte vyřešit všechny úkoly ani všechna kola. Je to jen hra. Co zvládnete, to zvládnete. Možná zjistíte, že toho umíte víc, než jste si mysleli.

Přeji vám krásné vánoční svátky a těším se na vaše detektivní úspěchy. 
Mgr. Petra Bruková

P.S.: Zde je část první detektivky.

 

 

Juvenes Translatores – výsledky

Děkujeme všem mladým překladatelům za účast v soutěži a za jejich překladatelské práce. Porota ve složení Mgr. Liszwanová, Mgr. Bruková a Mgr. Kalinec překlady přečetla, přidělila body a nyní můžeme vyhlásit vítěze. Celkem se školního kola Juvenes Translatores zúčastnilo 30 studentů, o něco méně než obvykle. Velkou konkurencí soutěži byl letošní shodný termín veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Brně. 

Anglický jazyk

 1. místo – Filip Michejda   5.A           75 bodů  
 2. místo – Amálie Staňková  5.A       74 bodů
 3. místo – Petr Martynek  7.A           73 bodů

Vítězům gratulujeme a Filipovi i Amálii držíme palce v celostátním kole!

Další velmi pěkné překlady odevzdali Dominik Cedro 4.D 71 bodů, Veronika Sarah Wapieniková 3.D 68 bodů a Elen Sikorová 5.A 65 bodů.

Vítězů jsme se zeptali, jaké to je stát se na dvě hodiny překladatelem?

Filip Michejda: “ S nástupem na vyšší gymnázium se nám „otevřely dveře“ do mnoha soutěží, mimo jiné jsme měli tu čest poměřit naše síly v překládání cizojazyčného textu v soutěži Juvenes Translatores. Účasti v soutěži rozhodně nelituji, byla to neskutečně cenná zkušenost. 

Výchozí text určený k překladu se mi nezdál vůbec těžký, odpovídal mým očekáváním (a byl podle mě vhodně zvolen), rozuměl jsem téměř všemu a překlad mi nedělal nějaké větší obtíže. Téma mi celkem sedlo, i když se mi zdálo, že jsou některé části textu naprosto zbytečné, avšak překládat je byla zábava.  

V textu se objevilo pár frazeologismů, idiomů, a dokonce slovní hříčka, převést některé z nich do češtiny byl opravdu oříšek. Snažil jsem se překládat tak, aby text zněl zajímavě, originálně a hlavně přirozeně. Baví mě, když mám u překladu volnou ruku, můžu si hrát se slovy a hledat vhodné výrazy, které se do textu hodí. Vždy mám pocit, jako bych skládal puzzle – hledám dílky, ze kterých se snažím postavit skládačku. 

Překládání je velmi zajímavá a těžká disciplína, jež prověřuje nejen naše znalosti v angličtině, ale zároveň i to, jak dokážeme používat náš rodný jazyk, který není někdy vůbec jednoduchý, přestože jsme rodilí mluvčí. Bohužel se na významnou roli překladatelů často zapomíná, třebaže je jejich práce velmi důležitá a právě oni zodpovídají za výslednou podobu textu.“

Amálie Staňková: „Soutěž mi přišla docela těžká. Nečekala jsem, že budeme překládat dopisy. Nejtěžší bylo rozhodně překládat idiomatické výrazy, zvláště když na ně bylo později navazováno slovní hříčkou. Tehdy nastalo dilema, zda idiom přeložit doslovně, aby hra se slovy dávala smysl, nebo zda idiom nahradit ekvivalentním českým a slovní hříčku tomu složitě přizpůsobit. Našla se také slovní spojení, která jsou v angličtině zažitá, ale v češtině nemají zažitý ekvivalent. Přišlo mi vtipné, že jsme si museli sami zvolit pohlaví autorů dopisů, protože obě uvedená jména byla neutrální. Na překládání mě baví hlavně psaní. Zdá se mi, že i když překládám text někoho jiného, slova a jejich spojení tvořím sama, a protože píšu ráda jak v češtině, tak v angličtině, překládání se k tomu přidává v podstatě přirozeně.“

Petr Martynek: „Jako každý rok jsem se zúčastnil překladatelské soutěže Juvenes Translatores. Zpočátku jsem měl trochu dilema, ze kterého jazyka překládat, váhal jsem mezi polštinou a angličtinou. Nakonec vyhrála angličtina a neprohloupil jsem. Výchozí text pojednával o komunikaci dvou aktivistů, kteří se chystali na klimatickou konferenci do Glasgow. Téma mě sice nikdy nějak hlouběji neoslovovalo, ale díky tomu, že dnešní média jsou tohoto tématu plná, měl jsem aspoň nějaké ponětí o tom, co překládám.
Právě kvůli specifičnosti tématu jsem o svém překladu neměl valné mínění, a proto mě tolik překvapilo, že jsem se umístil.“

 

 

 

English competition for 1.A, 2.A

YOU Tell the Story

Jste žáci 1.A nebo 2.A?
Chtěli byste si vyzkoušet napsat příběh v angličtině?
Rádi kreslíte?
Zapojte se do 2. ročníku naší nové školní soutěže!

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

 • Pozorně si prohlédněte dva obrázky na této straně. 
  Podle nich napište začátek příběhu v angličtině. Každý obrázek doprovoďte textem v minimálním rozsahu 20 až 30 slov.
 • Vymyslete si, jak by váš příběh mohl pokračovat a jak by mohl skončit. Dokreslete dva navazující obrázky. Popište je textem opět v minimálním rozsahu 20 až 30 slov.
 • Váš příběh se tedy bude skládat ze čtyř obrázků: naše dva obrázky z této strany a vaše dva dokreslené obrázky. Všechny obrázky popíšete textem příběhu, jehož celkový počet slov nepřekročí 150.
 • Účastnit se mohou jednotlivci i dvojice.
 • Při výběru vítězů zvážíme příběh, výtvarné zpracování, úroveň angličtiny, kreativitu, originalitu a dodržení pravidel.
 • Své příběhy odevzdejte svým učitelům angličtiny nejpozději 7. 1. 2022.
 • Nezapomeňte uvést:
  • své jméno a příjmení
  • třídu
 • Vítězové budou vyhlášeni na konci ledna.
Starší články »