Články z kategorie Výuka a soutěže


Nabídka anglických jazykových kurzů ve školním roce 2019/2020

    V novém školním roce 2019/2020 zahájíme jako každoročně nové první ročníky dvouletého přípravného kurzu cambridgeské zkoušky FCE. Z řad zájemců vytvoříme tři samostatné kurzy, které povedou Mgr. Zlatka Bichlerová /2 kurzy/ a Mgr. Andrea Skupień Kapsia, která tak bude pokračovat se svými současnými studenty PET kurzu, kteří se začnou připravovat na zkoušku FCE. V případě, že by některý student chtěl přejít hned do druhého ročníku FCE, domluví se předem s Mgr. Bichlerovou. Stávající první ročníky budou pokračovat druhým ročníkem pod vedením svých současných vyučujících – Mgr. Zlatky Bichlerové, Mgr. Barbory Zawiszové a Mgr. Andrey Skupień Kapsie.

    Výuka v FCE kurzech začne 4. týden v září 2019. Výuka bude probíhat 1x týdně po dobu 120 minut /60 minut – přestávka – 60 minut/. Den výuky bude stanoven podle Vašeho rozvrhu. Zájemci o tyto kurzy se dostaví se svými rozvrhy ve středu 4. září v 9. 40 hodin /velká přestávka/ na schůzku do jazykové učebny č. 82 /kurzy vedené Mgr. Zlatkou Bichlerovou/ a do jazykové učebny č. 314 /kurz vedený Mgr. Andreou Skupień Kapsia/. Se svými vyučujícími se domluvíte na vhodném dni, ve kterém bude kurz probíhat. Skupiny budoucích 2. ročníků FCE Mgr. Zlatky Bichlerové, Mgr. Barbory Zawiszové a Mgr. Andrey Skupieň Kapsie se domluví se svými vyučujícími na dni výuky také 4. září v 9.40 hodin ve stejných učebnách: učebna č. 82 – kurz vedený Z. Bichlerovou, učebna č. 314 – kurz vedený A. Skupień Kapsia, učebna č. 73 – kurz vedený B. Zawiszovou. V případě, že jste se do 4. září 2019 nestihli zapsat do některého z kurzů, kontaktujte osobně vyučující, o jejíž kurz máte zájem. Vyučující angličtiny najdete v jejich kabinetech: přízemí Z. Bichlerová a B. Zawiszová, 3. patro – A. Skupień Kapsia.

    V novém školním roce znovu otevřeme jednoletý kurz CAE zakončený v červnu 2020 cambridgeskou zkouškou v počítačové podobě. Tento kurz opět povede Mgr. Zlatka Bichlerová. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 8 zájemců o tento cambridgeský certifikát. Kurz bude mít časovou dotaci 120 minut a bude probíhat jednou týdně. Zájemci o tento kurz se také dostaví na schůzku 4. září v 9.40 hodin do jazykové učebny č. 82, aby si zde domluvili vhodný termín pro návštěvu kurzu.

    Ve školním roce 2019/2020 otevíráme dvouleté přípravné kurzy, připravující studenty ke složení mezinárodní zkoušky PET/ Preliminary English Test /, úroveň B1 / říjen – květen / a KET / Key English Test /, úroveň A2 / říjen – květen/. Kurzy jsou vhodné pro nižší ročníky a s jejich obsahem seznámí nové student naší školy na počátku září jejich vyučující Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Výuka v těchto kurzech začne od měsíce října jednou týdně po dobu 90 minut.

    Další podrobnosti o zkouškách se dozvíte na nástěnce Cambridge Centra v přízemí nebo na webových stránkách školy v sekci O škole – Cambridge Centre. Zájemci o kurzy se zapíší na archy na nástěnce Cambridge Centra v přízemí školy.

Mgr. Zlatka Bichlerová

koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

Šimon Lipus je 2. nejlepší angličtinář v republice

Šimon Lipus se probojoval svým vítězstvím ve školním, okresním i krajském kole v Konverzační soutěži v anglickém jazyce až do celostátního kola a svým výkonem porotu zaujal natolik, že získal 2. místo. Je to další významné ocenění v historii naší školy po vynikajícím výkonu Dominiky Dudys před pěti lety, kdy ve stejné kategorii obsadila 3. místo.

Protože Šimon jel na soutěž bez pedagogického doprovodu, rád se s námi o své dojmy a zážitky podělil:

„Když jsem přijel na soutěž, bušilo mi srdce tak rychle, jako kdybych běžel 500 metrů v tělocviku. Všude velcí, 14 -15 letí lidé, přitom všichni v mé kategorii IIB (kategorie pro 8. a 9. třídy jazykových škol a gymnázií). Připravil jsem se na nejhorší a šel jsem na listening. Prvním úkolem byl spelling. Se spellingem problém nemám, ale měl jsem smůlu. Sedl jsem si totiž hned před jejich Core i5 laptop a 2 malé Genius reproduktory. To byla osudová chyba, jelikož v poslechové části reproduktory byly tak nahlas, že jsem měl problém rozeznávat jednotlivá slova. Dalším úkolem byl writing, kde se mi dařilo.“

Dojmy po dvou částech soutěže?
„Listening katastrofa a writing nevím. Na speaking jsem čekal asi hodinu a čtvrt. Tam už to tak těžké nebylo, protože se na mě usmálo štěstí a dostal jsem téma technologie. Paní učitelky v porotě byly velmi milé a odcházel jsem s dobrým dojmem. Po třech hodinách čekání nás čekalo vyhodnocení. Měli tam nějaký divný systém, protože četli všechna jména až na první čtyři oceněné podle abecedy a vítěze vyhlásili až nakonec. Když četli jména, přeskočili v mé kategorii L a šli rovnou na S. To mi dalo naději a také způsobilo obrovské napětí při vyhlašování vítězů. 4. místo… 3. místo…. a pak vyhlásili mé jméno na 2. místě. Potom už následovalo focení a rozloučení.“

Šimonovi gratulujeme a držíme palce, aby se mu v anglických soutěžích dařilo i v následujících letech.

eTwinningový projekt se ZŠ na Maltě zná vítěze

Čtvrté kolo jsme měli v únoru a bylo tematicky zimní – řešili jsme úlohy se sněhem a ledem. Nejúspěšnějšími řešiteli tohoto kola byli Petr Martynek (16 bodů), Samuel Glet (15 bodů) a Rudolf Kubik (14 bodů). Výsledky tohoto kola  příliš s konečným pořadím nezamíchaly, a tak po zpracování všech výsledků jsme mohli minulý týden vyhlásit vítěze matematicko-fyzikální soutěže v anglickém jazyce. Celkem bylo možné získat 80 bodů.

1. místo: Petr Martynek (73 bodů)
2. místo: Samuel Glet (70 bodů)
3. místo: Bára Kajzarová (67 bodů)

Vítězům gratuluji a ostatním děkuji za velmi pěkné výsledky i ochotu vyzkoušet si něco nového. A všem také za to, že soutěž i eTwinningový projekt nevzdali, i když spolupráce ze strany maltské školy nebyla vždy na jedničku.

Mgr. Petra Bruková

 

Cambridge – převzetí ocenění pro naši školu

29. března 2019 se Mgr. Zlatka Bichlerová, koordinátorka spolupráce s Cambridgem Centrem a lektorka FCE/CAE kurzů, zúčastnila slavnostního galavečera v anglickém univerzitním městě Cambridge. Byli sem pozváni vítězové jednotlivých evropských zemí, aby zde převzali z rukou zástupců Cambridge University Press významné ocenění pro své školy. Gymnázium Třinec se stalo nejlepším jazykovým přípravným centrem za rok 2018 v celé České republice s přihlédnutím k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Výherci byli vybráni odbornou porotou, kterou tvořili čtyři zástupci Cambridge English: Guy Chapman, ředitel pro mezinárodní školy, Nick Beer, regionální obchodní ředitel pro Evropu, Cécile Loyer, vedoucí marketingu pro Evropu a Duncan Christelow, obchodní ředitel Cambridge University Press pro střední a východní Evropu. Už z toho je zřejmé, že získané ocenění pro naši školu bylo velmi objektivní. Každá země tam měla také svého zástupce /tzv. country manager/, který uvedl vítěze z jednotlivých škol. Na půdě jedné z univerzitních kolejí, kde se tato událost odehrávala, tak padala slova jako „Třinec – město, kde mají výborný hokejový tým, velké ocelárny, ale také vynikající gymnázium, atd.“

Součástí pozvání pro Z. Bichlerovou byl i zajímavý doprovodný program: přednáška o tom, jak se připravují cambridgeské zkoušky, návštěva místa, kde se tisknou testové materiály ke zkouškám /každého pracovníka sledují během pracovní doby čtyři kamery, aby si nemohl nic okopírovat/, prohlídka univerzitních kolejí s průvodcem, především pak návštěva slavné King´s College.

Toto ocenění je pro lektorky jazykových kurzů zavazující směrem do budoucna. Zároveň však může být motivující pro další zájemce o tyto kurzy, aby viděli, že když se budou snažit, mohou být stejně tak úspěšní jako jejich předchůdci.

Zlatka Bichlerová

Zlato a bronz z krajského kola Konverzační soutěže v AJ

Šimon Lipus v kategorii II B obhájil vítězství z okresního kola a zvítězil i v krajském kole 22. 3. 2019. Postupuje do celostátního kola, které se bude konat 23. 5. 2019 v Praze. Stejně tak uspěla před pěti lety Dominika Dudys, která tenkrát v celostátním kole získala 3. místo.

Gratulujeme ke krásnému umístění a držíme palce i v následujícím kole.

V kategorii III A naši školu v krajském kole reprezentoval Matěj Fonš, který se umístil na 3. místě. I toto umístění je obrovský úspěch, protože je tato kategorie nejnáročnější s největším počtem soutěžících.

Gratulujeme a přejeme úspěchy i v dalších jazykových soutěžích.

Překladatelská soutěž OU – výsledky

12. března proběhlo slavnostní vyhodnocení Překladatelské soutěže vyhlášené Ostravskou univerzitou. Za naši školu jsme mohli odeslat dva příspěvky za každý jazyk. Za angličtinu nás reprezentovaly Nikol Mitrengová a Magda Bruková, za španělštinu Nikol Mitrengová a Alice Zielinová, za polštinu Karolína Franková a Anna Bojková a za němčinu Gabriela Pyszková a Gabriela Kavalčíková. Největší úspěch měl překlad Karolíny Frankové, která porotu zaujala natolik, že získala 1. místo.

Její dojmy z Ostravské univerzity si můžete přečíst zde:

Po předání diplomů a čestných uznání soutěžícím středních i vysokých škol v rámci Dne s překladem proběhlo v aule FF Ostravské univerzity hned několik přednášek na různá témata. Jedna z nich byla zaměřena například na jazykové technologie v audiovizuálním překladu, mezi které spadá třeba titulkování nebo dabing.

V odpoledním programu pak byla možnost zúčastnit se překladatelských dílen. Ty byly určeny především pro oceněné soutěžící, dorazit však mohl v podstatě kdokoliv. Během necelých dvou hodin probíhala diskuse nad konkrétními soutěžními překlady a problémovými pasážemi. Kromě toho jsme se však dozvěděli i něco o překladu obecně, o jeho základních principech, na co si dát pozor a seznámili jsme se také s některými „překladatelskými oříšky“. Soutěž i samotná akce byly pro mě osobně zdrojem mnoha nových informací i zkušeností.

 Karolína Franková, 4.D

 

Soutěž English Pronunciation – výsledky

Ve dnech 6. a 7. března se konala každoroční soutěž v anglické výslovnosti. Nižší kategorie je určena pro první ročník čtyřletého studia a odpovídající ročník víceletého studia a vyšší kategorie je pro studenty maturitního ročníku. V obou kategoriích soutěžící museli přečíst seznam slov, ve kterých se nejčastěji na naší škole chybuje. Mladší museli také rýmovat slova podle obrázků v časovém limitu 30 sekund a starší se museli „poprat“ s anglickou básní plnou jazykolamů a obtížných, méně známých slov.

Rekord v nejmenším počtu chyb sice letos překonán nebyl, ale výsledky  vítězů byly velmi dobré v obou kategoriích.

Nižší kategorie – 1. D, E a 3. C

1. místo – Izabela Kirscherová 3. C
2. místo – Marcel Lačík, Julie Novotná 3. C
3. místo – Kateřina Pilková 1. E

 Vyšší kategorie – 4. D, E a 6. A

1. místo – Nela Kantorová 6.A
2.-3. místo – Terezie Czepczorová 6. A
2.-3. místo – Gabriela Kavalčíková 4. E

 Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast.

 

Dvojnásobný úspěch v okresním kole Konverzační soutěže v AJ

V okresním kole Konverzační soutěže v AJ, které proběhlo 11. 2. 2019 ve Frýdku-Místku, jsme se po několika letech dočkali vítězství v kategorii II. B a III. A, a to hlavně díky změněným pravidlům soutěže. V obou kategoriích se změnila témata a kromě poslechu se hodnotil také pravopis i práce s textem. Díky bezchybnému výkonu můžeme k prvnímu místu gratulovat Matěji Fonšovi a v kategorii II. B Šimonu Lipusovi. Kategorii I. B jsme bohužel letos neobsadili, protože všichni vítězové školního kola jsou na lyžařském kurzu.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a budeme držet palce v krajském kole.

Nejlepší přípravné centrum v celé České republice

Naše škola získala významné ocenění v soutěži o nejlepší jazykové přípravné centrum 2018 a stala se tak nejlepším přípravným centrem v celé České republice, které připravuje naše studenty k anglickým cambridgeským zkouškám FCE a CAE. Odborná porota, která se skládala ze zástupců Cambridge Assessment English a Cambridge University Press, nás vybrala jako vítěze této  nejprestižnější kategorie nejen díky úspěchům v roce 2018, ale také přihlédla k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Zde je vyjádření zástupkyně Cambridge Centra pro Českou republiku a Slovensko:

Dovolte mi, abych Vám pogratulovala, protože Gymnázium Třinec bylo vybráno jako výherce v kategorii Best Cambridge English Exam User. V této kategorii jsme chtěli vyzdvihnout a ocenit úsilí školy, která soustavně připravuje studenty ke zkouškám Cambridge English a dosahuje výborných výsledků.

Martina Břeňová

Business Development Manager, Czech Republic and Slovakia

Ocenění pro nejlepší přípravné centrum v České republice převezme koncem března
v Cambridge koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem Mgr. Zlatka Bichlerová. Poděkování patří všem bývalým i současným vyučujícím, kteří mají velkou zásluhu na úspěších našich studentů, jmenovitě Mgr. Vilmě Sikorové, Mgr. Libuši Raszkové, Mgr. Barboře Zawiszové a Mgr. Zlatce Bichlerové. Stejné úspěchy přejeme do budoucna i novým studentům, které připravuje Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Ve své lektorské činnosti i nadále pokračují Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Barbora Zawiszová.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

Preparation centre awards 2018 winners.

 

Soutěž ve Scrabble

V úterý 29. ledna se na příborském gymnáziu konalo krajské kolo soutěže ve Scrabble. Naši školu na soutěži pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií reprezentovala Ema Moderová a Petr Martynek ze 4.A. Oba účastníci podali velmi pěkné výkony, ale jejich umístění ovlivnilo nepříznivé rozlosování soupeřů. Zejména Ema se v prvním kole trápila, když její soupeř neznal ani základní pravidla. Přesto soutěž nevzdala a v dalších kolech se výrazně zlepšila. Petr ve všech kolech podal velmi vyrovnaný výkon a skončil na 5. místě ze 46 přihlášených soutěžících.

 

 

 

Výsledky 1. kola Olympiády AJ – kategorie I. B

Dne 17. 1. 2019 proběhlo 1. kolo Konverzační soutěže v AJ v nejmladší kategorii, které se zúčastnili žáci 1. A         a 2. A. Ústní kolo proběhne 6. vyučovací hodinu ve středu 30. 1. 2019 ve sborovně 115. V ústním kole budete popisovat obrázek, řešit jednoduchou situaci a sdělíte informace o sobě, své rodině, místě, kde žijete, škole, koníčcích a zájmech, a jestli víte něco o našem kraji. V porotě zasednou Mgr. Rašková a Mgr. Skupień Kapsia.

Do 2. kola soutěže postupují:
Pavla Muchová, Jan Miškej, Sára Sniegonová, Elen Sikorová, Jan Kaufman, Amálie Staňková, Petr Widnic 2. A, David Mordáč, Jakub Krumpholz 1. A

Soutěžícím držíme palce!

 

Olympiáda v AJ – výsledky 1. kola

1. kola Konverzační soutěže v AJ kategorie II. B (3. A a 4. A) se zúčastnilo 25 žáků. Poslech byl na úrovni maturity+.

Tito žáci postupují do dalšího kola:
Šimon Lipus, Matyáš Filla, Viktorie Powetzová, Lenka Ostruszková, Ema Moderová, Vojtěch Přeček, Patrik Rajca, Pavel Myrdacz, Rudolf Kubik a Petr Martynek

Gratulujeme!

Ústní kolo kategorie II. B bude 31. 1. ve 3. vyučovací hodině ve sborovně 115. Zadání je popis obrázku, téma, řešení situace. V porotě budou hodnotit Mgr. Raszková a Mgr. Lisztwanová.

Témata: The CR – places of interest, My family, pets, Food and eating habits in our country, Hobbies and free time activities, sports, The place where I live, my flat/house, Everyday life, school, duties, Holidays and Festivals in our country

1. kola Konverzační soutěže v AJ kategorie III. A (střední škola) se zúčastnilo 50 studentů. Poslech byl na úrovni CAE a Proficiency.

Tito studenti postupují do dalšího kola:
Jan Zaremba 2. E, Andrea Švaňová, Ondřej Hložek 4. C, Anna Bojková, Adam Byrtus, Jakub Danyś 3. D, Markéta Hankeová 3. E, Matěj Fonš 5. A

Gratulujeme!

Ústní kolo kategorie III. A bude 24. ledna 5., 6. vyučovací hodinu ve sborovně 115. Ústní kolo se bude skládat z popisu obrázku, diskuze o aktuálních problémech v anglicky mluvících zemích a řešení vylosované situace. Výkon budou hodnotit Mgr. Zawiszová a Mgr. Bruková.

Překladatelská soutěž Juvenes Translatores

Dne 22.11. se na naší škole konala mezinárodní překladatelská soutěž Juvenes Translatores, ve které studenti mohou překládat ze všech jazyků Evropské unie. Oblíbeným překládaným jazykem je angličtina, ze které překládalo 43 studentů, a španělština, kde se o překlad pokusilo 7 studentů. O vítězích v angličtině rozhodovala porota ve složení Mgr. Zawiszová, Mgr. Bruková a Mgr. Lisztwanová. Ukázalo se, že největším překladatelským oříškem byl nadpis, který se správně povedl přeložit jen třem studentům.

Že se nejednalo o lehký text, se můžete přesvědčit zde.

1. místo –  Katka Rusnoková 5. A  66,5 bodů
2.  místo –  Ondřej Hložek 4. C 64 bodů
3.  místo –  Alexandr Šimon 5. A, Johanna Szpyrcová 4. C  61 bodů

 

Velmi pěkné práce měli také Lukáš Míra 5. A, Jan Zaremba 2. E, Adam Michalek 5. A, Matěj Fonš 5. A, Jaroslav Szkandera 4. C, Kamila Wrzecionková 5. A, Ondřej Cienciala 3. D a Jakub Danyś 3. D.

Práce ve španělském jazyce hodnotila Mgr. Caputová a nejlépe si vedly tyto studentky:

1.- 2. místo – Eliška Hečková a Tereza Sikorová 6. A
3. místo – Markéta Hankeová 3. E

Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast. 

Vítězství v soutěžích R+R a Gate

I v letošním roce se žáci nižšího gymnázia zapojili do celostátních soutěží časopisů R+R a Gate, se kterými pracujeme v hodinách angličtiny. Přišly první výsledky a my se můžeme radovat.

Amálie Staňková vyhrála říjnovou soutěž „What´s your job?“ a získala knihu Henryho Jamese Turn of the Screw.

Žákyně 3. A Karin Ciencialová, Veronika Ciencialová, Zuzana Bojková a Petra Bruková uspěly v zářijovém a říjnovém kole celoroční soutěže Agent Gate a správně vyřešily všechny zakódované úlohy. Od nakladatelství Bridge obdržely reklamní předměty.

Výherkyním gratulujeme a ostatním držíme palce, aby se také dočkali úspěchů.

TOP TEN v soutěži Best in English

Dne 30.11. 2018 se i na naší škole konala mezinárodní soutěž Best in English, které se letos zúčastnilo více než 17 000 studentů ze 750 škol 29 států. Soutěž se koná online a prověřuje komplexní znalosti anglického jazyka. V letošním roce zájem o tuto soutěž opět stoupl a odvahu poměřit si své znalosti našlo 78 studentů vyššího gymnázia. Celkový počet bodů, kterého bylo možno dosáhnout, byl 122.
A zde je našich TOP TEN:

1. místo – Nela Kantorová 6. A 106,5 bodů
2. místo – Matěj Fonš 5. A 106 bodů
3. místo – Jakub Danyś 3. D 103 body
4. místo – Lukáš Kawulok 5. A 101,5 bodů
5. místo – Jan Szopa 4. E 99,5 bodů
6. místo – Anna Bojková 3.D 99 bodů
7. místo – Dominika Dudys 6. A 97 bodů
8. místo – Jan Zaremba 2. E 96 bodů
9. místo – Klára Foltýnová 4. D 94,5 bodů
10. místo – Gabriela Kavalčíková 4. E 94 bodů

Gratulujeme!

  

Starší články »