Školská rada

Ve volebním období 2023–2026 pracuje Školská rada při Gymnáziu Třinec v tomto složení:

Členové jmenovaní zřizovatelem:
  • Mgr. Martin Raška (místopředseda školské rady)
  • Ing. Ivo Kantor
Členové zvoleni z pedagogického sboru:
  • Mgr. Petra Bruková (jednatelka školské rady)
  • Mgr. René Brauner
Členové jmenovaní ředitelkou školy z řad zákonných zástupců žáků:
  • Markéta Bajtková
  • Ing. Jaroslav Stošek (předseda školské rady)
Kontakt:
  • podněty adresujte jednatelce školské rady: Mgr. Petra Bruková
  • e-mail: petra.brukova@gymtri.cz
  • telefon: 558 325 284
Zápisy z jednání: