Školská rada

Ve volebním období 2020–2023 pracuje Školská rada při Gymnáziu Třinec v tomto složení:

Členové jmenovaní zřizovatelem:
  • Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – předseda školské rady
  • Ing. Ivo Žižka – místopředseda školské rady
Členové zvoleni z pedagogického sboru:
  • Mgr. Jana Hložková – jednatelka školské rady
  • Mgr. Marcel Gibiec
Členové jmenovaní ředitelkou školy z řad zákonných zástupců žáků:
  • Ing. Dana Martynková
  • Ing. Jaroslav Stošek
Kontakt:
Zápisy z jednání: