Školská rada

Ve volebním období 2017 – 2020 pracuje Školská rada při Gymnáziu Třinec v tomto složení:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

  • Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
  • Ing. Ivo Žižka

Členové zvoleni z pedagogického sboru:

  • Mgr. Jana Hložková
  • Mgr. Marcel Gibiec

Členové jmenovaní ředitelkou školy z řad zákonných zástupců žáků:

  • Ing. Dana Martynková
  • Ing. Jaroslav Stošek