Úřední deska

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

 

Výběrové řízení na pozici kuchař/kuchařka

Gymnázium Třinec vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici kuchaře/kuchařky ve školní jídelně: Výběrové řízení kuchařka.

Cenové srovnání „Dodávka notebooků 2020“

škola vyhlašuje výzvu k podání nabídky:  „Dodávka notebooků“   (cenové srovnání).  V přílohách naleznete zadávací dokumentaci, která zahrnuje text výzvy, návrh kupní smlouvy s přílohami. Termín podání nabídek – do 22.10.2020 do 10.00 hodin.

Cenové srovnání  „Dodávka šatních skříněk – II. etapa“

škola vyhlašuje výzvu k podání nabídky:  „Dodávka šatních skříněk – II. etapa“   (cenové srovnání).  V přílohách naleznete zadávací dokumentaci, která zahrnuje text výzvy, návrh kupní smlouvy s přílohami. Termín podání nabídek – do 29.6.2020 do 11.00 hodin.

Výzva k podání nabídky: Dodávka ICT 2020

v příloze naleznete výzvu, návrh kupní smlouvy, technickou specifikaci, položkový rozpočet a čestné prohlášení k zakázce na dodávku ICT.                        Termín podání nabídky do 9.6.2020 do 11.00 hod.

Výběrové řízení na pracovní pozici správce ICT

Výběrové řízení – správce ICT

Dodávka šatních skříněk – I. etapa

Veřejná zakázka:  Projektová dokumentace na „Přístavbu tělocvičny gymnázia“ v rozsahu DUR, DSP a DPS, AD

Bližší informace k veřejné zakázce naleznete na odkazu: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00005506

Informace o provozu podatelny

  • adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace; 739 61 Třinec, Komenského 713
  • úřední hodiny podatelny: denně 9.40 – 10.00 h a 13.30 – 14.30 h
  • elektronická adresa podatelny: GTR(zavináč)po-msk.cz 
  • velikost zprávy: max. 20 MB
  • možné datové formáty: DOC, DOCX, JPG, PDF, XML, XMLX
  • ID datové schránky: cvrqybw

Informace zveřejněné na základě zákona o svobodném přístupu k informacím

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.