Označení alergenů

Dle legislativy EU a ČR jsou od  13. 12. 2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování, tedy i ve školních jídelnách. 

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (alergickou reakci). Tyto potraviny či složky potravin však nemají vliv na zdravotní stav u běžné populace, mohou být tedy bez obav konzumovány. 

Školní jídelna bude označovat  „alergenní složky“, které  jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Bude tak plnit pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. 

Seznam alergenů