Články autora Hana Franková


Prázdniny s Brontosaurem

Hnutí Brontosaurus za podpory MŠMT připravilo pro studenty ve věku 15–22 let nabídku letních dobrovolnických zážitkových akcí zaměřených na pomoc naší přírodě a památkám.

Akce zahrnují program skládající se ze zážitkových aktivit zaměřených na osobnostní růst studentů, neformální vzdělávání, exkurze v lokalitě, kde se akce koná, i samotné dobrovolnické činnosti s adekvátní náročností.

Bližší informace na e-mailu programy@brontosaurus.cz nebo na www.brontosaurus.cz

Soutěž žáků základních škol První pomoc – zachraň život

Dne 7. 6. 2019 v DDM Třinec proběhla soutěž týmů základních škol První pomoc – zachraň život.
Akce se účastnilo 14 týmů ze základních škol Třince a  okolí. Naše gymnázium reprezentovalo  dívčí družstvo 3. A ve složení Veronika Ciencialová, Karin Ciencialová, Zuzana Bojková, Zuzana Karasová a Sabina Wrzecionková.
Děvčata  řešila složité situace, např. si musela poradit se zásahem u autonehody nebo se zajímavou situací při ošetření poranění turisty po pádu z výšky.
V silné konkurenci náš tým vybojoval 4.–5. místo, tímto děvčatům děkujeme za reprezentaci školy.

Školní kolo Biologické olympiády má své vítěze

Ještě před jarními prázdninami proběhlo školní kolo Biologické olympiády v kategoriích A a B. Téma letošního ročníku znělo Mládí vpřed! Studenti se během čtyř vyučovacích hodin museli vypořádat s velmi těžkými úlohami, které nejenom prověřily jejich znalosti, ale také je obohatily o nové informace.
V kategorii A zvítězila Gabriela Šišková ze 3. D, v kategorii B loňské vítězství obhájila  Juliana Turoňová ze 4. C.
Oběma dívkám gratulujeme a přejeme mnoho štěstí do krajského kola.

                      

Exkurze v Městské nemocnici Ostrava

Studenti maturitního ročníku biologického semináře pro zdravotní obory absolvovali exkurzi v Městské nemocnici Ostrava .

Studenti se dozvěděli mnoho zajímavých informací, které jim podal primář Centra hyperbarické medicíny. Toto zařízení je jediné léčebné zařízení svého druhu na Moravě. Historicky souvisí s léčbou horníků po otravách oxidem uhelnatým. Tento způsob léčby je aplikován pacientům po popáleninách, při léčbě špatně hojitelných ran a mnoha dalších onemocněních.

Dalším bodem exkurze byla krátká přednáška přednosty neurochirurgie MUDr. Kroupy. Po přednášce proběhla diskuze na téma, které souvisí s léčbou centrální nervové soustavy a neurochirurgií. Po diskuzi byli studenti provedeni neurochirurgickým oddělením. O lůžkové části oddělení jim podala informaci vrchní sestra. Ta  je informovala o práci  a povinnostech zdravotnického personálu a významu jednotlivých zdravotnických profesí. Největším zážitkem pro studenty byla návštěva operačního sálu.

Závěr exkurze byl spojen s krátkou přednáškou z neurologie a  návštěvou oddělení radiologie a zobrazovacích metod. Studentům byly podány informace ohledně fungování přístrojů a jejich významu pro lékařskou diagnostiku. Mohli například vidět zobrazení na  jednom z nejmodernějších přístrojů nukleární magnetické rezonance.

Poděkování za organizaci exkurze patří pracovníkům Městské nemocnice Ostrava, kteří studenty provázeli a podali jim cenné informace z praxe. Děkujeme také Ing. Jaroslavu Stoškovi, který tento zajímavý a bohatý program připravil. 

Školní kolo Biologické olympiády kategorie C, D

Ve dnech 5. a 6. 2. 2019 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo 53. ročníku Biologické olympiády kategorií C a D určené žákům nižšího gymnázia. Téma letošní olympiády znělo „Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven“.

Mezi první tři nejúspěšnější řešitele kategorie C patřili Samuel Glet, Rudolf Kubik a Prokop Jachnicki. V kategorii D byli nejlepší Vendula Szczotková, Tereza Kidoňová a Adéla Škulcová.

Všem blahopřejeme a držíme palce v okresním kole.

 

Biologická olympiáda

Také v letošním roce proběhne školní kolo Biologické olympiády.

Pro nižší gymnázium, tedy kategorie C a D, je vyhlášeno téma Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven. Školní kola budou probíhat během ledna. Zájemci, domluvte se se svými učiteli biologie, kteří vám sdělí bližší informace.  

Pro vyšší gymnázium, tedy kategorie A a B, je vyhlášeno téma Mládí vpřed. Školní kolo proběhne pravděpodobně ve středu 6. 2. 2019. Součástí soutěže bude jako vždy poznávání organismů, test všeobecných znalostí a praktické úkoly, které se týkají zadaného tématu. Bližší informace a přípravný text je na www.biologickaolympiada.cz. Několik přípravných textů je k dispozici také v tištěné podobě, vyzvednout si je můžete v kabinetě 119.

Úspěch v soutěži „První pomoc – zachraň život“

Poskytnout 1. pomoc by měl umět každý žák i každý učitel naší školy. Zvládnout teorii je jedna věc, ale umět své znalosti uplatnit v praxi je druhá, daleko složitější věc. Skupina žáků 3. A obojí zvládla dokonale. V pátek 8. června se zúčastnili již 7. ročníku soutěže „První pomoc – zachraň život“, kterou pořádala agentura Kapa. Umístili se na krásném druhém místě a pro naši školu získali cvičný přenosný defibrilátor. Ze soutěže si všichni odnesli nejenom radost z pěkného umístění, ale hlavně cenné zkušenosti a velmi reálné zážitky. Skvěle si poradili s bezvědomím, popáleninami, amputovaným prstem, otevřenou zlomeninou, hromadnou dopravní nehodou a dalšími záludnostmi, které pro ně zkušení záchranáři připravili.  Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a doufáme, že v praxi své znalosti nikdy nebudou muset uplatnit.

Přednáška o pytláctví v Africe

Ve dnech 22. 2. 2018 a 26. 2. 2018 navštívil školu náš bývalý student Arthur F. Sniegon. Před několika lety se vydal do střední Afriky, která mu učarovala. Od té doby velmi intenzivně bojuje za záchranu ohrožených pralesních slonů.

Věděli jste například, že v Africe pytláci každý den zabijí zhruba sto slonů? Nebo že od roku 1989, kdy byl celosvětově zakázán obchod se slonovinou, klesl počet divokých slonů o polovinu? Tohle všechno a mnohem víc už vědí někteří studenti maturitních a předmaturitních ročníků, kteří se zúčastnili přednášky o pytláctví v Africe. Tuto problematiku jim Arthur velice barvitě vysvětlil. Díky poutavému vypravování, obohaceném o mnohé osobní zkušenosti, krásné fotky a videa dokázal získat pozornost každého studenta a donutil ho přemýšlet o tom, jak je důležité, abychom chránili naši přírodu. Chcete-li se dovědět více a chcete-li pomoci, navštivte Arthurovy úžasné webové stránky www.save-elephants.org

Když musíš, tak musíš …

Když musíš tak musíš…aneb Odpady v přírodě, tak zní téma 52. ročníku Biologické olympiády kategorií A a B. Studenti během tří vyučovacích hodin plnili náročné úlohy praktické i teoretické, záludné otázky daly některým velmi zabrat. Ani poznávání organismů letos nezklamalo, dozvěděli jsme se i velmi úsměvné informace, například místo muflona někdo napsal, že je to kozel horský. Proto náročnost této soutěže činí vítězství ještě cennějším. Z vítězství a postupu do krajského kola se tedy mohou radovat Daniel Ferfecký ze 3.E v kategorii A a Juliana Turoňová ze 3.C v kategorii B.

Ostatní výsledky najdete v přiložené tabulce zde.

Pro zájemce o biologickou olympiádu kategorie A a B

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 od 10:00 se v učebně 208 uskuteční školní kolo Biologické olympiády kategorií A a B – kategorie pro SŠ

Téma letošního ročníku se týká vylučování a zní „Když musíš, tak musíš…aneb Odpady v přírodě“

Součástí soutěže bude poznávání rostlin a živočichů formou prezentace, všeobecný znalostní test (v rozsahu učiva SŠ) a praktické úkoly týkající se letošního tématu.
Veškeré informace o soutěži, seznam organismů k poznávání a přípravný text najdete na www.biologickaolympiada.cz.

Zájemci se mohou hlásit u Hany Frankové (kabinet č. 119) do úterý 6. 2.
Kontrolu přihlášek proveďte osobně na dveřích kabinetu 119 ve středu 7. 2.

Školní kolo biologické olympiády má své první vítěze

V předvánočním čase proběhla ve třídách nižšího gymnázia soutěž skládající se z poznávání organismů, teoretického testu a praktického úkolu. Letošní téma bylo zaměřeno na pohyb a tak si žáci mimo jiné prohlédli v mikroskopu důmyslnou stavbu ptačích per, dozvěděli se spoustu zajímavostí o migraci zvířat nebo o pohybu žížaly pod zemí.

Z jedenácti účastníků jich 7 dosáhlo  50% úspěšnosti a doufáme, že se postupujícím děvčatům bude dařit v okresním kole ještě lépe. Výsledková listina je k nahlédnutí na nástěnce biologie ve 2.patře.

Poděkování patří všem žákům, kteří se rozhodli věnovat svůj čas poznávání přírody nad rámec svých vyučovacích hodin biologie, a příští rok se budeme těšit na další setkání.

Biologie 1.A v přírodě

Jak smysluplně využít první hodinu biologie, není-li zrovna elektřina? Paní učitelka Dohnalová vzala naše nejmenší studenty do přírody, kde soutěžili ve znalostech o přírodě, poznávali vůně koření, sbírali živočichy. Doufáme, že je pro tento předmět nadchla a budeme tak mít nové soutěžící pro biologickou olympiádu. 

  

Starší články »