Články autora Hana Franková


Výsledky školního kola Biologické olympiády

V úterý 28. 1. se konalo školní kolo Biologické olympiády kategorií A a B. Téma letošního ročníku znělo „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte“ a bylo zaměřeno na obranu organismů proti jiným organismům. Bohužel se letošní ročník nesetkal s velkým zájmem ze strany studentů. Je to škoda, protože úkoly byly zajímavé, ale jako každoročně i velmi náročné. Vítězem v kategorii A se stala Juliana Turoňová z 5. C, vítězem v kategorii B je Rudolf Kubik z 5. A. Oba postupují do krajského kola, do kterého jim přejeme hodně štěstí.

Biologická olympiáda – organizace školního kola

Pro letošní ročník Biologické olympiády kategorie A a B (vyšší gymnázium) bylo stanoveno toto téma:

 „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte“ – zabývá se tím, jak se organismy brání proti jiným organismům.

Školní kolo bude rozděleno na dvě části. Ve čtvrtek 23. 1. proběhne od 10.00 v učebně 208 poznávání organismů – rostliny (včetně stromů a keřů) a živočichové. Ti, kteří úspěšně zvládnou tuto část, postoupí do dalšího kola, které se bude konat v úterý 28. 1. V této části soutěže vás budou čekat dva zajímavé praktické úkoly týkající se daného tématu a všeobecný teoretický test.

Veškeré informace (včetně přípravných textů a seznamu přírodnin na poznávání) najdete na www.biologickaolympiada.cz

Přípravné texty pro kategorii A a B v tištěné podobě si můžete vyzvednout v kabinetě 119.

Prosím všechny zájemce, aby se do středy 22. 1. přihlásili v kabinetě 119 u Mgr. Frankové.

 

Registr dárců kostní dřeně

Ve středu 11. 12. se studenti předmaturitního ročníku účastnili přednášky, která měla za cíl rozšířit povědomí o činnosti Českého národního registru dárců dřeně. Zejména pak o transplantaci krvetvorných buněk a nutnosti neustále rozšiřovat databázi registru o mladé dárce, kteří jsou ochotni darovat své buňky vážně nemocným dětským i dospělým pacientům.

Tisková zpráva uvádí:
„Vstoupit do registru sice lze až po dovršení plnoletosti, ale my bychom rádi o tomto tématu hovořili s mladými lidmi už během jejich dospívání. A to proto, aby měli dostatek času si rozmyslet, zda v budoucnu, až se s náborem k nám do registru setkají například na vysoké škole nebo nějakém festivalu, chtějí vstoupit či nikoli,“ uvádí Věra Šilerová, hlavní koordinátorka náborů ČNRDD. „Jde nám především o to, předat studentům relevantní informace, zodpovědět všechny jejich otázky, probrat s nimi jejich zdravotní omezení a naprosto lidsky jim vysvětlit, jak takové dárcovství vlastně probíhá,“ vysvětluje Šilerová.

Mnoho lidí si podle Šilerové totiž plete vstup do registru a samotné darování. K zapsání totiž stačí poskytnout 2 ml krve nebo udělat stěr speciální tyčinkou v dutině ústní. Jen v případě, že lékaři naleznou shodu mezi zaregistrovaným dobrovolníkem a pacientem, se stane z dobrovolníka dárce krvetvorných buněk. „Je to ale jako hledání jehly v kupce sena. V podstatě pouze asi každý sto dvacátý se stane vhodným dárcem, a právě proto potřebujeme databázi dobrovolníků co nejširší. Stále totiž zhruba každý čtvrtý nemocný svého zachránce nenajde,“ popisuje koordinátorka.        

Doufám, že aspoň někdo z našich studentů v budoucnu registr dárců rozšíří, a zároveň všem přeji, aby se nikdy neocitli v situaci, kdy budou muset svého dárce hledat.

Biologická olympiáda

Pro letošní ročník Biologické olympiády byla stanovena tato témata:

Kategorie C a D (nižší gymnázium) – Těžký život ve vodě
Kategorie A a B (vyšší gymnázium) – Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte – téma se zabývá tím, jak se organismy brání proti jiným organismům.

Školní kola jednotlivých kategorií proběhnou v průběhu měsíce ledna a února. Jako každoročně bude školní kolo obsahovat poznávání organismů, praktické úkoly týkající se tématu a všeobecný test.

Veškeré informace (včetně přípravných textů) najdete na www.biologickaolympiada.cz

Přípravné texty pro kategorii A a B v tištěné podobě si můžete vyzvednout v kabinetě 119.

3. A se zapojila do Soutěže mladých zoologů

Během celého týdne probíhá v ZOO Ostrava každoroční Soutěž mladých zoologů, které se účastní mnoho týmů z celého kraje. Tématem letošního ročníku byli Dravci, sovy a sokoli. Do soutěže se v pondělí 11. 11. zapojily         i 3 pětičlenné týmy ze třídy 3. A. Zda byl některý z našich týmů úspěšný a postoupil tak do dalšího kola, zatím nevíme. Ale všem byla odměnou za účast návštěva ZOO. Za reprezentaci školy děkujeme.

Letní biologický kemp

Ve dnech 29. července až 2. srpna jsem se zúčastnila Letního biologického kempu pro žáky středních škol na Moravě. Kemp už několikátým rokem pořádá organizace Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a jedna z největších a nejstarších organizací v České republice se zaměřením na vzdělávání o prostředí, ekologii, biologii…
Letošní ročník byl zaměřen na aktuální téma lesů. Ze základny, kterou bylo letos opět pracoviště Lipky s názvem Rychta, jsme podnikali výlety a túry do okolních lesů Moravského krasu. Navštívili jsme i samotný kras – jak malé přístupné jeskyně, tak větší známou propast Macochu. 
Na debatních přednáškách v terénu i v budově Rychty nám odborníci na lesnictví, myslivost a ochranu prostředí přiblížili problémy a střety jednotlivých oborů. Co si myslí lesníci o hajných a myslivcích a naopak. Také nám představili dřevařskou těžební techniku, hospodářské plánování a  hlavně ochranu přirozeného původního lesa. Profesoři z Mendelovy univerzity nás seznámili s členěním a strukturou českých lesů nejen v Moravském krasu. 
Protože je celá organizace zaměřena na ochranu životního prostředí, podnikli jsme i výlet na kolech směrem k arboretu v Křtinách. Stopování zvěře a poznávání rostlin v terénu bylo prokládáno spoustou kolektivních her. Celý kemp byl zakončen půldenní prohlídkou Fakulty lesnictví Mendelovy univerzity v Brně.

Juliana Turoňová, 5. C  

Soutěž žáků základních škol První pomoc – zachraň život

Dne 7. 6. 2019 v DDM Třinec proběhla soutěž týmů základních škol První pomoc – zachraň život.
Akce se účastnilo 14 týmů ze základních škol Třince a  okolí. Naše gymnázium reprezentovalo  dívčí družstvo 3. A ve složení Veronika Ciencialová, Karin Ciencialová, Zuzana Bojková, Zuzana Karasová a Sabina Wrzecionková.
Děvčata  řešila složité situace, např. si musela poradit se zásahem u autonehody nebo se zajímavou situací při ošetření poranění turisty po pádu z výšky.
V silné konkurenci náš tým vybojoval 4.–5. místo, tímto děvčatům děkujeme za reprezentaci školy.

Školní kolo Biologické olympiády má své vítěze

Ještě před jarními prázdninami proběhlo školní kolo Biologické olympiády v kategoriích A a B. Téma letošního ročníku znělo Mládí vpřed! Studenti se během čtyř vyučovacích hodin museli vypořádat s velmi těžkými úlohami, které nejenom prověřily jejich znalosti, ale také je obohatily o nové informace.
V kategorii A zvítězila Gabriela Šišková ze 3. D, v kategorii B loňské vítězství obhájila  Juliana Turoňová ze 4. C.
Oběma dívkám gratulujeme a přejeme mnoho štěstí do krajského kola.

                      

Školní kolo Biologické olympiády kategorie C, D

Ve dnech 5. a 6. 2. 2019 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo 53. ročníku Biologické olympiády kategorií C a D určené žákům nižšího gymnázia. Téma letošní olympiády znělo „Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven“.

Mezi první tři nejúspěšnější řešitele kategorie C patřili Samuel Glet, Rudolf Kubik a Prokop Jachnicki. V kategorii D byli nejlepší Vendula Szczotková, Tereza Kidoňová a Adéla Škulcová.

Všem blahopřejeme a držíme palce v okresním kole.

 

Úspěch v soutěži „První pomoc – zachraň život“

Poskytnout 1. pomoc by měl umět každý žák i každý učitel naší školy. Zvládnout teorii je jedna věc, ale umět své znalosti uplatnit v praxi je druhá, daleko složitější věc. Skupina žáků 3. A obojí zvládla dokonale. V pátek 8. června se zúčastnili již 7. ročníku soutěže „První pomoc – zachraň život“, kterou pořádala agentura Kapa. Umístili se na krásném druhém místě a pro naši školu získali cvičný přenosný defibrilátor. Ze soutěže si všichni odnesli nejenom radost z pěkného umístění, ale hlavně cenné zkušenosti a velmi reálné zážitky. Skvěle si poradili s bezvědomím, popáleninami, amputovaným prstem, otevřenou zlomeninou, hromadnou dopravní nehodou a dalšími záludnostmi, které pro ně zkušení záchranáři připravili.  Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a doufáme, že v praxi své znalosti nikdy nebudou muset uplatnit.

Když musíš, tak musíš …

Když musíš tak musíš…aneb Odpady v přírodě, tak zní téma 52. ročníku Biologické olympiády kategorií A a B. Studenti během tří vyučovacích hodin plnili náročné úlohy praktické i teoretické, záludné otázky daly některým velmi zabrat. Ani poznávání organismů letos nezklamalo, dozvěděli jsme se i velmi úsměvné informace, například místo muflona někdo napsal, že je to kozel horský. Proto náročnost této soutěže činí vítězství ještě cennějším. Z vítězství a postupu do krajského kola se tedy mohou radovat Daniel Ferfecký ze 3.E v kategorii A a Juliana Turoňová ze 3.C v kategorii B.

Ostatní výsledky najdete v přiložené tabulce zde.