Informace pro maturitní ročník

Základní informace

Vždy aktuální informace o maturitní zkoušce (termíny společné části, katalogy požadavků, ilustrační testy, kritéria hodnocení, maturitní zpravodaje aj.) najdete na webových stránkách www.novamaturita.cz .

Předměty pro společnou část maturitní zkoušky ve šk. roce 2018/2019

V rámci společné části maturitní zkoušky bude každý žák povinně skládat 2 zkoušky, a to zkoušku z českého jazyka a literatury a dále si bude moci vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. U zkoušky z cizího jazyka si může žák vybírat z těchto možností: jazyk anglický, německý, španělský a ruský.

V případě nepovinných zkoušek si ve společné části maturitní zkoušky žáci budou moci zvolit maximálně dvě nepovinné zkoušky, a to z cizího jazyka nebo matematiky.

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

V rámci profilové části maturitní zkoušky si každý žák vybere 2 povinné zkoušky. Rozhodne-li se žák konat v rámci společné části maturitní zkoušky zkoušku z matematiky, musí si v rámci profilové části zvolit minimálně jednu zkoušku z cizího jazyka. Každý žák si může vybrat také maximálně 2 nepovinné zkoušky.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky naleznete v tomto souboru: Profilová zkouška 2018/2019.

Maturitní témata profilových zkoušek naleznete v záložce Pro studenty – Maturita – Maturitní témata / konkrétní vyučovací předmět.

Termíny konání didaktických testů a písemných prací v roce 2019

Sdělení MŠMT – termíny zkoušek společné části MZ – jaro 2019

Termíny konání ústních maturitních zkoušek v jarním termínu 2019

  • Maturitní třída 6.A: 20.05-24.05.2019
  • Maturitní třída 4.D: 27.05.-31.05.2019
  • Maturitní třída 4.E: 27.05.-31.05.2019

Způsob hodnocení ústní zkoušky v profilové části maturitní zkoušky konané v jarním termínu 2019

  • Návrh způsobu hodnocení každé profilové zkoušky a způsobu stanovení výsledného hodnocení zkoušek je k dispozici zde.
  • Návrh schvaluje zkušební maturitní komise nejpozději před započetím zkoušek.

Informace k nepovinnné zkoušce Matematika+

Základní informace i příklady testů nejdete zde.

Prospěchové stipendium SRPŠ

Kritéria pro prospěchové stipendium SRPŠ 2019

Kritéria hodnocení zkoušek společné části

Podrobně naleznete kritéria hodnocení společné části maturitních zkoušek a zkoušky Matematika + na odkazu: ZDE