Informace pro maturitní ročník

Základní informace

Vždy aktuální informace o maturitní zkoušce (termíny společné části, katalogy požadavků, ilustrační testy, kritéria hodnocení, maturitní zpravodaje aj.) najdete na webových stránkách https://maturita.cermat.cz/ .

Předměty pro společnou část MZ ve šk. roce 2019/2020

V rámci společné části maturitní zkoušky bude každý žák povinně skládat 2 zkoušky, a to zkoušku z českého jazyka a literatury a dále si bude moci vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. U zkoušky z cizího jazyka si může žák vybírat z těchto možností: jazyk anglický, německý, španělský a ruský.

V případě nepovinných zkoušek si ve společné části maturitní zkoušky žáci budou moci zvolit maximálně dvě nepovinné zkoušky, a to z cizího jazyka nebo matematiky.

Profilová část maturitní zkoušky ve šk. roce 2019/2020

V rámci profilové části maturitní zkoušky si každý žák vybere 2 povinné zkoušky. Rozhodne-li se žák konat v rámci společné části maturitní zkoušky zkoušku z matematiky, musí si v rámci profilové části zvolit minimálně jednu zkoušku z cizího jazyka. Každý žák si může vybrat také maximálně 2 nepovinné zkoušky.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky naleznete v tomto souboru: Profilová zkouška 2019/2020.

Maturitní témata profilových zkoušek naleznete v záložce Pro studenty – Maturita – Maturitní témata / konkrétní vyučovací předmět.

Termíny didaktických testů a písemných prací MZ v jarním termínu 2020

MŠMT určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020. Sdělení MŠMT zde: MZ jaro 2020 termíny.

Podrobné jednotné zkušební schéma pro jarní období 2020: Jednotné zkušební schéma 2020.

Termíny konání ústních MZ zkoušek v jarním termínu 2020

  • Maturitní třída 6.A: 18. 5.–22. 5. 2020
  • Maturitní třída 4.D: 25. 5.–29. 5. 2020
  • Maturitní třída 4.E: 18. 5.–22. 5. 2020

Způsob hodnocení ústní zkoušky v profilové části MZ v jarním termínu 2020

  • Návrh způsobu hodnocení každé profilové zkoušky a způsobu stanovení výsledného hodnocení zkoušek je k dispozici zde.
  • Návrh schvaluje zkušební maturitní komise nejpozději před započetím zkoušek.

Informace k nepovinnné zkoušce Matematika+

Základní informace i příklady testů nejdete na adrese: https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-plus.

Prospěchové stipendium SRPŠ

Kritéria pro stipendium SRPŠ 2020