Informace pro maturitní ročník

Základní informace

Vždy aktuální informace o maturitní zkoušce (termíny společné části, katalogy požadavků, ilustrační testy, kritéria hodnocení, maturitní zpravodaje aj.) najdete na webových stránkách https://maturita.cermat.cz/ .

Termíny didaktických testů MZ v jarním termínu 2020

MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma a kritéria hodnocení maturitní zkoušky (zde). Dokumenty stanovují časový rozpis konání didaktických testů v jarním zkušebním období a způsob hodnocení zkoušek společné části ve školním roce 2019/2020. 

Termíny konání ústních maturitních zkoušek v jarním termínu 2020

  • Maturitní třída 6.A: 10. 6.–16. 6. 2020
  • Maturitní třída 4.D: 17. 6.–23. 6. 2020
  • Maturitní třída 4.E: 10. 6.–16. 6. 2020

Pokyny k ochraně zdraví v průběhu MZ v jarním termínu 2020

Způsob hodnocení ústní zkoušky v profilové části MZ v jarním termínu 2020

  • Návrh způsobu hodnocení každé profilové zkoušky a způsobu stanovení výsledného hodnocení zkoušek je k dispozici zde.
  • Způsob hodnocení aktualizován dne 14. 5. 2020: Způsob hodnocení ústní zkoušky v roce 2019/2020.
  • Návrh schvaluje zkušební maturitní komise nejpozději před započetím zkoušek.

Předměty pro společnou část MZ ve šk. roce 2019/2020

V rámci společné části maturitní zkoušky bude každý žák povinně skládat 2 zkoušky, a to zkoušku z českého jazyka a literatury a dále si bude moci vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. U zkoušky z cizího jazyka si může žák vybírat z těchto možností: jazyk anglický, německý, španělský a ruský.

V případě nepovinných zkoušek si ve společné části maturitní zkoušky žáci budou moci zvolit maximálně dvě nepovinné zkoušky, a to z cizího jazyka nebo matematiky.

Profilová část maturitní zkoušky ve šk. roce 2019/2020

V rámci profilové části maturitní zkoušky si každý žák vybere 2 povinné zkoušky. Rozhodne-li se žák konat v rámci společné části maturitní zkoušky zkoušku z matematiky, musí si v rámci profilové části zvolit minimálně jednu zkoušku z cizího jazyka. Každý žák si může vybrat také maximálně 2 nepovinné zkoušky.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky naleznete v tomto souboru: Profilová zkouška 2019/2020.

Maturitní témata profilových zkoušek naleznete v záložce Pro studenty – Maturita – Maturitní témata / konkrétní vyučovací předmět.

Informace k nepovinné zkoušce Matematika+

Základní informace i příklady testů nejdete na adrese: https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-plus.

Prospěchové stipendium SRPŠ

Kritéria pro stipendium SRPŠ – upravená pro školní rok 2019/2020