Články z kategorie Aktuality


Prázdniny s Brontosaurem

Hnutí Brontosaurus za podpory MŠMT připravilo pro studenty ve věku 15–22 let nabídku letních dobrovolnických zážitkových akcí zaměřených na pomoc naší přírodě a památkám.

Akce zahrnují program skládající se ze zážitkových aktivit zaměřených na osobnostní růst studentů, neformální vzdělávání, exkurze v lokalitě, kde se akce koná, i samotné dobrovolnické činnosti s adekvátní náročností.

Bližší informace na e-mailu programy@brontosaurus.cz nebo na www.brontosaurus.cz

Soutěž žáků základních škol První pomoc – zachraň život

Dne 7. 6. 2019 v DDM Třinec proběhla soutěž týmů základních škol První pomoc – zachraň život.
Akce se účastnilo 14 týmů ze základních škol Třince a  okolí. Naše gymnázium reprezentovalo  dívčí družstvo 3. A ve složení Veronika Ciencialová, Karin Ciencialová, Zuzana Bojková, Zuzana Karasová a Sabina Wrzecionková.
Děvčata  řešila složité situace, např. si musela poradit se zásahem u autonehody nebo se zajímavou situací při ošetření poranění turisty po pádu z výšky.
V silné konkurenci náš tým vybojoval 4.–5. místo, tímto děvčatům děkujeme za reprezentaci školy.

Školní kolo Biologické olympiády má své vítěze

Ještě před jarními prázdninami proběhlo školní kolo Biologické olympiády v kategoriích A a B. Téma letošního ročníku znělo Mládí vpřed! Studenti se během čtyř vyučovacích hodin museli vypořádat s velmi těžkými úlohami, které nejenom prověřily jejich znalosti, ale také je obohatily o nové informace.
V kategorii A zvítězila Gabriela Šišková ze 3. D, v kategorii B loňské vítězství obhájila  Juliana Turoňová ze 4. C.
Oběma dívkám gratulujeme a přejeme mnoho štěstí do krajského kola.

                      

Exkurze v Městské nemocnici Ostrava

Studenti maturitního ročníku biologického semináře pro zdravotní obory absolvovali exkurzi v Městské nemocnici Ostrava .

Studenti se dozvěděli mnoho zajímavých informací, které jim podal primář Centra hyperbarické medicíny. Toto zařízení je jediné léčebné zařízení svého druhu na Moravě. Historicky souvisí s léčbou horníků po otravách oxidem uhelnatým. Tento způsob léčby je aplikován pacientům po popáleninách, při léčbě špatně hojitelných ran a mnoha dalších onemocněních.

Dalším bodem exkurze byla krátká přednáška přednosty neurochirurgie MUDr. Kroupy. Po přednášce proběhla diskuze na téma, které souvisí s léčbou centrální nervové soustavy a neurochirurgií. Po diskuzi byli studenti provedeni neurochirurgickým oddělením. O lůžkové části oddělení jim podala informaci vrchní sestra. Ta  je informovala o práci  a povinnostech zdravotnického personálu a významu jednotlivých zdravotnických profesí. Největším zážitkem pro studenty byla návštěva operačního sálu.

Závěr exkurze byl spojen s krátkou přednáškou z neurologie a  návštěvou oddělení radiologie a zobrazovacích metod. Studentům byly podány informace ohledně fungování přístrojů a jejich významu pro lékařskou diagnostiku. Mohli například vidět zobrazení na  jednom z nejmodernějších přístrojů nukleární magnetické rezonance.

Poděkování za organizaci exkurze patří pracovníkům Městské nemocnice Ostrava, kteří studenty provázeli a podali jim cenné informace z praxe. Děkujeme také Ing. Jaroslavu Stoškovi, který tento zajímavý a bohatý program připravil. 

Školní kolo Biologické olympiády kategorie C, D

Ve dnech 5. a 6. 2. 2019 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo 53. ročníku Biologické olympiády kategorií C a D určené žákům nižšího gymnázia. Téma letošní olympiády znělo „Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven“.

Mezi první tři nejúspěšnější řešitele kategorie C patřili Samuel Glet, Rudolf Kubik a Prokop Jachnicki. V kategorii D byli nejlepší Vendula Szczotková, Tereza Kidoňová a Adéla Škulcová.

Všem blahopřejeme a držíme palce v okresním kole.

 

Přednáška o pytláctví v Africe

Ve dnech 22. 2. 2018 a 26. 2. 2018 navštívil školu náš bývalý student Arthur F. Sniegon. Před několika lety se vydal do střední Afriky, která mu učarovala. Od té doby velmi intenzivně bojuje za záchranu ohrožených pralesních slonů.

Věděli jste například, že v Africe pytláci každý den zabijí zhruba sto slonů? Nebo že od roku 1989, kdy byl celosvětově zakázán obchod se slonovinou, klesl počet divokých slonů o polovinu? Tohle všechno a mnohem víc už vědí někteří studenti maturitních a předmaturitních ročníků, kteří se zúčastnili přednášky o pytláctví v Africe. Tuto problematiku jim Arthur velice barvitě vysvětlil. Díky poutavému vypravování, obohaceném o mnohé osobní zkušenosti, krásné fotky a videa dokázal získat pozornost každého studenta a donutil ho přemýšlet o tom, jak je důležité, abychom chránili naši přírodu. Chcete-li se dovědět více a chcete-li pomoci, navštivte Arthurovy úžasné webové stránky www.save-elephants.org

Když musíš, tak musíš …

Když musíš tak musíš…aneb Odpady v přírodě, tak zní téma 52. ročníku Biologické olympiády kategorií A a B. Studenti během tří vyučovacích hodin plnili náročné úlohy praktické i teoretické, záludné otázky daly některým velmi zabrat. Ani poznávání organismů letos nezklamalo, dozvěděli jsme se i velmi úsměvné informace, například místo muflona někdo napsal, že je to kozel horský. Proto náročnost této soutěže činí vítězství ještě cennějším. Z vítězství a postupu do krajského kola se tedy mohou radovat Daniel Ferfecký ze 3.E v kategorii A a Juliana Turoňová ze 3.C v kategorii B.

Ostatní výsledky najdete v přiložené tabulce zde.

Školní kolo biologické olympiády má své první vítěze

V předvánočním čase proběhla ve třídách nižšího gymnázia soutěž skládající se z poznávání organismů, teoretického testu a praktického úkolu. Letošní téma bylo zaměřeno na pohyb a tak si žáci mimo jiné prohlédli v mikroskopu důmyslnou stavbu ptačích per, dozvěděli se spoustu zajímavostí o migraci zvířat nebo o pohybu žížaly pod zemí.

Z jedenácti účastníků jich 7 dosáhlo  50% úspěšnosti a doufáme, že se postupujícím děvčatům bude dařit v okresním kole ještě lépe. Výsledková listina je k nahlédnutí na nástěnce biologie ve 2.patře.

Poděkování patří všem žákům, kteří se rozhodli věnovat svůj čas poznávání přírody nad rámec svých vyučovacích hodin biologie, a příští rok se budeme těšit na další setkání.

První pomoc

Uměli byste poskytnout první pomoc např. kamarádovi,  který se vážně zranil po pádu na kole?
Doufám, že studenti 5.A a 3.D ano. Obě třídy totiž 3. 5. 2017  navštívily přednáškové prostory agentury KAPA, kde je dvojice zkušených záchranářek poučila o zásadách první pomoci v nejrůznějších situacích. Výklad jim zpestřily historkami ze svého profesního života a filmem. Studenti si nově nabyté vědomosti mohli ihned prakticky vyzkoušet na figurínách.
A jak akci zhodnotili sami studenti? Považovali ji za velmi přínosnou a užitečnou, ale doufají, že tyto znalosti nebudou muset v praxi využít.

 

Zábavná etologie

Ve  středu  3. května se  studenti  2.E  a 3.A  zúčastnili v rámci terénních cvičení výukového programu ostravské ZOO se zaměřením na chování zvířat.

Osobitá přednáška Mgr.Bergera protkaná jeho postřehy z mnohých podobností v chování lidí a zvířat určitě rozšířila naše znalosti. Poutavé vyprávění o přeskokovém, komfortním  či  rozmnožovacím chování , osvěta  v oblasti umělého odchovu zvířat nebo špatného lidského chování v přírodě – to vše zpestřilo běžnou výuku  hodin biologie.

Počasí nám přálo, nálada byla skvělá. Takže příští rok se mohou těšit další ročníky!

Seniorgymnázium

Dne 20. 4. proběhla další přednáška Seniorgymnázia, tentokrát na biologické téma „Vliv výživy na zdraví a nemoc“. Nelehkého úkolu se ujala děvčata z 3. D – Viktorie Čmielová, Dominika Grygová a Tereza Byrtusová. Vedla si velice dobře, svůj výklad podpořila i praktickou ukázkou zdravé svačiny a ochutnávkou některých „superpotravin“. Po přednášce se rozproudila debata s osobními zkušenostmi seniorů, kteří většinou s děvčaty souhlasili, i když byla slyšet i poznámka, že bůček a tlačenka jsou stejně nejlepší.

Detektivem v přírodě

Detektivem v přírodě

– tak znělo hlavní téma letošního ročníku biologické olympiády kat. D, které se účastnila téměř celá třída našich nejmladších žáků z 1.A a vybraní zájemci z třídy 2.A.

Ti si pod vedením Mgr. Pavlíny  Madari vyzkoušeli nejen své teoretické znalosti v testové části soutěže, ale také praktické poznávání zástupců naší fauny a flóry či precizní práci s dotvářením těl vybraných živočichů. Na žácích bylo patrné zaujetí a velké nasazení, které někteří korunovali vysokým ziskem bodů.

Vyhlášení výsledků a předání diplomů nejlepším soutěžícím proběhne v pondělí  30. 1. v 8:45 hod v biologické učebně č.205.

Děkujeme všem žákům za účast, protože vyhrát sice mohou jen někteří, ale praktické poznatky z letošního kola jistě obohatí každého. Mějme tedy v přírodě oči otevřené a všímejme si všech velkých i malých zázraků, kterými nás neustále obohacuje.

Úspěch v ZOO Ostrava

Minulý týden se účastnilo družstvo 2. A ve složení  Adriana Varmusová, Rudolf Kubik, Patrik Rajca, Ondřej Sikora a Samuel Glet  již tradiční Soutěže mladých zoologů v ostravské ZOO. Letošní ročník byl zaměřen na exotické ptactvo –papoušky. Ačkoli žádný ze studentů nemá takového opeřence doma, připravili se velmi zodpovědně. Ve vědomostním testu ztratili na vítězné družstvo pouhých 8 bodů a celkově se umístili v konkurenci  145 soutěžních týmů na krásném 14.místě!

Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

 

S Arthurem za slony na ČT2

Česká televize v úterý 6. 7. 2016 odvysílala krátký dokumentární film o práci našeho absolventa Arthura F. Sniegoně při záchraně slonů v Africe. Reprízu můžete shlédnout v neděli 10. 7. 2016 na programu ČT2 ve 12.35 nebo na odkaze ZDE.  Další dokument o práci vycvičených psů najdete ZDE. Další aktuální informace o jeho projektu najdete na stránkách Save elephants .

1. pomoc – zachraň život

V pátek  10.6. se družstvo 1.C ve složení  K. Czepczorová,  M. Vrabelová, K. Balcarová, K. Kufová  a O. Hložek  zúčastnilo již pátého ročníku soutěže v poskytování první pomoci, 1. pomoc – zachraň život. Studenti si mohli v praxi ověřit své znalosti a všichni jsme se shodli na tom, že teorie a reálná pomoc v často velmi stresujících podmínkách jsou zcela odlišné věci.

Hned na prvním z osmi stanovišť čekal na naše družstvo popálený muž v šoku, který si způsobil své zranění neopatrnou manipulací s plynem a následný výbuch ho zranil. Figurantem byl náš letošní maturant Jarek Cienciala z 6. B, který situaci zahrál tak dokonale, že se děvčatům ještě pár minut po ukončení ošetření klepaly strachem ruce.

Mezi další problémy, které čekaly na každé z celkově devíti soutěžících družstev, patřila např. dopravní  autonehoda se třemi zraněnými, resuscitace utonulého, pád jezdkyně z koně, zraněné děti po úrazu na in-line bruslích a další.

Konečné páté místo přineslo studentům nejen diplomy a věcnou cenu, ale především spoustu nových dovedností a praktických tipů, jak poskytovat pomoc co nejúčinněji. Velký podíl na této velmi zdařilé akci mají bezesporu i ochotní hasiči a zdravotníci, kteří se všem věnovali ve svém osobním volnu, zcela nezištně, ale přitom s obrovským nasazením a ochotou odpovídat na všemožné otázky.

Děkujeme družstvu 1.C za reprezentaci školy a všem přejeme hlavně bezpečné prázdniny!

P1010278P1010281P1010289

Starší články »