Vyhledávání

Články z kategorie Výuka a soutěže


Biologická olympiáda

I přes současnou nepříznivou situaci se 55. ročník Biologické olympiády koná. V minulých dnech proběhlo školní kolo ve všech kategoriích. Samozřejmě pouze distančním způsobem, pomocí velmi pěkně zpracovaných úkolů formou testu Forms.  Témata zůstala stejná jako v loňském roce, pro nižší ročníky Těžký život ve vodě, pro vyšší ročníky Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!

Vítězi školního kola jsou:

Kategorie D Miroslav Chytka 2. A
Kategorie C Tereza Kidoňová 4. A
Kategorie B Rudolf Kubik 6. A
Kategorie A Juliana Turoňová
Kateřina Balcarová
6. C
6. C

Všichni vítězové postupují do krajského kola, do kterého jim přejeme hodně štěstí.

Vítězství v soutěži Geologické kladívko

Hornicko-geologická fakulta VŠB pořádala 12. 3. 2021 další ročník oblíbené vědomostní soutěže Geologické kladívko on-line.

Tematicky je soutěž zaměřena na geovědní disciplíny – studenti si mohou ověřit, co ví o nerostech, horninách, zkamenělinách, nerostných surovinách, přírodních jevech, o vodě či přírodních památkách.

Za naši školu se účastnili a skvěle reprezentovali studenti Miroslav Chytka ze 2. A a Tereza Kidoňová ze 4. A.

Z 15 soutěžících Mirek vybojoval 1. místo, kdy získal 68,75 bodů ze 70 možných. Výborně si vedla i Terezka, která se umístila na 4. místě se ziskem 64 bodů.

Oběma studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

   

Biologická olympiáda bude

I letošní, už 55. ročník Biologické olympiády se uskuteční, ovšem vzhledem k současné epidemiologické situaci s celou řadou modifikací.

Témata letošního ročníku zůstávají stejná, jako tomu bylo u ročníku předcházejícího. Pro kategorie A a B se jedná o téma Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! Pod tímto názvem se skrývá vše o obraně organismů proti jiným organismům, tedy mechanická a chemická ochrana rostlin i živočichů, ochranný vzhled, imunita, ale i ochranné typy chování. Pro kategorie C a D je připraveno téma Těžký život ve vodě.
Přípravné texty a seznamy organismů k poznávání najdete na www.biologickaolympiada.cz

Školní kola všech kategorií se uskuteční v týdnu 25.–31. 3. 2021, nejpravděpodobněji online. Bude připravený test a poznávání přírodnin. Pro kategorie C a D bude připravený i laboratorní úkol, který bude možné realizovat v domácím prostředí.

Všichni zájemci se nahlásí písemně do soukromého chatu na Teams na adresu hana.frankova@gymtri.cz. Do chatu mi napište, že máte zájem se soutěže zúčastnit, a také třídu, do které chodíte, případně i kategorii, ve které budete soutěžit. V případě většího zájmu vytvořím v Teams nový kanál Biologická olympiáda, do kterého vás přidám a kde pak najdete veškeré informace.

 

BOV v hodinách biologie

V rámci přírodovědných předmětů se na našem gymnáziu snažíme dle možností kombinovat teoretické poznatky s jejich praktickou aplikací. Studenti tak objevují souvislosti mezi biologií, chemií, fyzikou či zeměpisem a komplexněji se orientují v zadaném problému.

V hodině biologie si tak na principech badatelsky orientované výuky (BOV) mohli sami vyzkoušet, co je podstatou zbarvení podzimních listů nebo jaký vliv má prostředí na barevnost antokyanů ze slupek černého rybízu.

Další praktickou aktivitou bylo určování rostlin v přírodě nebo poznávání léčivých bylin v rámci školní zahrádky. Během ukázky mohli žáci zvolené bylinky očichávat i ochutnávat, přičemž zjistili, že spoustu druhů mají sami doma na zahradě nebo je používají jejich rodiče v kuchyni. Určitě už nikdo z nich nepoplete rozmarýn s levandulí a na chleba s máslem si klidně i vegetariáni přidají kousky bršlice kozí nohy …

Výsledky školního kola Biologické olympiády kategorie A a B

037038

 

 

 

 

 

Školní kolo jubilejního 50. ročníku Biologické olympiády má své vítěze. Ve středu 3. 2. se zájemci o biologii utkali ve velmi náročném boji, kdy během tří vyučovací ch hodin plnili zajímavé, ale zároveň velmi těžké úlohy na téma „Život je jen náhoda aneb Evoluce života na Zemi“. Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně štěstí v krajském kole.