Články z kategorie Výuka a soutěže


Školní kolo Biologické olympiády má své vítěze

Ještě před jarními prázdninami proběhlo školní kolo Biologické olympiády v kategoriích A a B. Téma letošního ročníku znělo Mládí vpřed! Studenti se během čtyř vyučovacích hodin museli vypořádat s velmi těžkými úlohami, které nejenom prověřily jejich znalosti, ale také je obohatily o nové informace.
V kategorii A zvítězila Gabriela Šišková ze 3. D, v kategorii B loňské vítězství obhájila  Juliana Turoňová ze 4. C.
Oběma dívkám gratulujeme a přejeme mnoho štěstí do krajského kola.

                      

Školní kolo Biologické olympiády kategorie C, D

Ve dnech 5. a 6. 2. 2019 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo 53. ročníku Biologické olympiády kategorií C a D určené žákům nižšího gymnázia. Téma letošní olympiády znělo „Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven“.

Mezi první tři nejúspěšnější řešitele kategorie C patřili Samuel Glet, Rudolf Kubik a Prokop Jachnicki. V kategorii D byli nejlepší Vendula Szczotková, Tereza Kidoňová a Adéla Škulcová.

Všem blahopřejeme a držíme palce v okresním kole.

 

Biologická olympiáda

Také v letošním roce proběhne školní kolo Biologické olympiády.

Pro nižší gymnázium, tedy kategorie C a D, je vyhlášeno téma Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven. Školní kola budou probíhat během ledna. Zájemci, domluvte se se svými učiteli biologie, kteří vám sdělí bližší informace.  

Pro vyšší gymnázium, tedy kategorie A a B, je vyhlášeno téma Mládí vpřed. Školní kolo proběhne pravděpodobně ve středu 6. 2. 2019. Součástí soutěže bude jako vždy poznávání organismů, test všeobecných znalostí a praktické úkoly, které se týkají zadaného tématu. Bližší informace a přípravný text je na www.biologickaolympiada.cz. Několik přípravných textů je k dispozici také v tištěné podobě, vyzvednout si je můžete v kabinetě 119.

Když musíš, tak musíš …

Když musíš tak musíš…aneb Odpady v přírodě, tak zní téma 52. ročníku Biologické olympiády kategorií A a B. Studenti během tří vyučovacích hodin plnili náročné úlohy praktické i teoretické, záludné otázky daly některým velmi zabrat. Ani poznávání organismů letos nezklamalo, dozvěděli jsme se i velmi úsměvné informace, například místo muflona někdo napsal, že je to kozel horský. Proto náročnost této soutěže činí vítězství ještě cennějším. Z vítězství a postupu do krajského kola se tedy mohou radovat Daniel Ferfecký ze 3.E v kategorii A a Juliana Turoňová ze 3.C v kategorii B.

Ostatní výsledky najdete v přiložené tabulce zde.

Pro zájemce o biologickou olympiádu kategorie A a B

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 od 10:00 se v učebně 208 uskuteční školní kolo Biologické olympiády kategorií A a B – kategorie pro SŠ

Téma letošního ročníku se týká vylučování a zní „Když musíš, tak musíš…aneb Odpady v přírodě“

Součástí soutěže bude poznávání rostlin a živočichů formou prezentace, všeobecný znalostní test (v rozsahu učiva SŠ) a praktické úkoly týkající se letošního tématu.
Veškeré informace o soutěži, seznam organismů k poznávání a přípravný text najdete na www.biologickaolympiada.cz.

Zájemci se mohou hlásit u Hany Frankové (kabinet č. 119) do úterý 6. 2.
Kontrolu přihlášek proveďte osobně na dveřích kabinetu 119 ve středu 7. 2.

Biologie 1.A v přírodě

Jak smysluplně využít první hodinu biologie, není-li zrovna elektřina? Paní učitelka Dohnalová vzala naše nejmenší studenty do přírody, kde soutěžili ve znalostech o přírodě, poznávali vůně koření, sbírali živočichy. Doufáme, že je pro tento předmět nadchla a budeme tak mít nové soutěžící pro biologickou olympiádu. 

  

Pro zájemce o biologickou olympiádu

Ve čtvrtek 16. 2. 2017 od 8:55 se v učebně 208 uskuteční školní kolo Biologické olympiády kategorií A a B – kategorie pro SŠ

Téma letošního ročníku:  Budiž světlo!

Součástí soutěže bude poznávání rostlin a živočichů, všeobecný znalostní test a praktické úkoly týkající se letošního tématu.
Veškeré informace o soutěži, seznam organismů k poznávání a přípravný text najdete na www.biologickaolympiada.cz
K dispozici je také několik přípravných textů v tištěné podobě – kabinet 119.

Zájemci se mohou hlásit u Hany Frankové (kabinet č. 119) do úterý 14. 2.
Kontrolu přihlášek proveďte osobně na dveřích kabinetu 119.

 

 

Výsledky školního kola Biologické olympiády kategorie A a B

037038

 

 

 

 

 

Školní kolo jubilejního 50. ročníku Biologické olympiády má své vítěze. Ve středu 3. 2. se zájemci o biologii utkali ve velmi náročném boji, kdy během tří vyučovací ch hodin plnili zajímavé, ale zároveň velmi těžké úlohy na téma „Život je jen náhoda aneb Evoluce života na Zemi“. Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Školní kolo Biologické olympiády

Školní kolo Biologické olympiády kategorie A a B se uskuteční ve středu 3. února od 10:00 v učebně 208.
Téma letošního ročníku: Život je jen náhoda aneb Evoluce života na Zemi.
Zájemci, hlaste se v kabinetě 119, případně u svých vyučujících biologie.
V kabinetě 119 je k dispozici také několik výtisků přípravných textů.

Školní kolo Biologické olympiády

V letošním školním roce se naše škola již tradičně zapojí do jubilejního 50. ročníku Biologické olympiády. Pro jednotlivé kategorie jsou vyhlášena tato témata:
kategorie C a D (odpovídá 6. – 9. ročníku ZŠ) – „Život v temnotě“
kategotie A a B – SŠ – „Život je jen náhoda aneb Evoluce života na Zemi“.

Zájemci z řad mladších ročníků se přihlásí u svých učitelů biologie, kteří jim upřesní termín i pravidla soutěže.

Studenti, kteří se zapojí do řešení v kategoriích A nebo B, se mohou informovat u svých vyučujících biologie nebo v kabinetu 119 (Mgr. Franková, Mgr. Hložková), kde si lze vyzvednout i přípravné texty. Další informace najdete na www.biologickaolympiada.cz
Předpokládaný termín konání – konec ledna až první polovina února.

 

Vyhlášení školního kola biologické olympiády

Ve středu 28. 1. 2015 se uskuteční školní kolo BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
kategorie C – 1. a 2. ročník šestiletého studia.

Téma letošního ročníku: Život stromu

Součástí soutěže bude poznávání rostlin a živočichů, znalostní test a praktický úkol.

V úterý 3. 2. 2015 se uskuteční školní kolo BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
kategorie A (5.a 6. ročník šestiletého, 3.a 4. ročník čtyřletého)
kategorie B (3.a 4. ročník šestiletého, 1.a 2. ročník čtyřletého)

Téma letošního ročníku: Příroda ve službách člověka

Součástí soutěže budou praktické úkoly, test (všeobecné biologické znalosti, otázky nemusí být přímo zaměřené k danému tématu) a poznávání organismů.

Veškeré informace o soutěži, seznam organismů k poznávání a přípravný text najdete na www.biologickaolympiada.cz.

Zájemci se mohou hlásit u svých vyučujících biologie nebo u Hany Frankové (kabinet č. 119), zde je k dispozici i několik kusů přípravných textů v tištěné podobě.

Výsledky Biologické olympiády kategorie A a B

Ve čtvrtek 6. 2. se na naší škole konalo školní kolo Biologické olympiády kategorie A a B na téma „Komunikace“. Během tří vyučovacích hodin studenti plnili velmi náročné, ale zajímavé úlohy a vyzkoušeli si, jak jsou na tom s poznáváním organismů. Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům přejeme mnoho štěstí v krajském kole.

Výsledková listina

P1130455-001P1130451-001

Výsledky Biologické olympiády kategorie C.

Ve středu 29. 1. 2014 se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády kategorie C. Soutěže na téma „Světlo a barvy v přírodě“ se zúčastnilo celkem 21 studentů. Všem děkujeme za účast
a vítězům gratulujeme. Budeme jim držet palce v okresním kole, které se uskuteční 26. 3. 2014.

Výsledková listina zde

P1130440-001P1130414