Historie školy

Historie školy v datech

1953 Založena jedenáctiletá střední škola v Jablunkově
1964 Osamostatnění tříleté střední všeobecně vzdělávací školy
1968 Otevřeny první dvě třídy čtyřletého gymnázia v Třinci
1970 Přestěhování gymnázia do Třince
1971 První maturity v Třinci
1979 Gymnázium převzalo budovu bývalé 3. ZŠ do své správy
1980 Zahájení vyučování v provizorní přízemní přístavbě
1991 Právní subjektivita školy
1991 Zahájení výuky v šestiletém studiu (vedle studia čtyřletého)
1997 Zahájení vyučování v přistavěné části hlavní budovy
2014 Rekonstrukce a modernizace školního hřiště
2015  Zahájení výuky v osmiletém studiu

Historie se začala psát v Jablunkově

Po školské reformě v roce 1953 byl v Jablunkově otevřen 9. ročník jedenáctileté střední školy. Tzv. jedenáctiletka byl druh školy, který poskytoval vyšší všeobecné vzdělání s maturitou a namísto zrušených gymnázií připravoval ke studiu na VŠ. První třídy byly umístěny do budovy osmileté střední školy, která se nacházela nedaleko kláštera sester alžbětinek. V roce 1964 se jedenáctiletka (pod novým názvem střední všeobecně vzdělávací škola, zkráceně SVVŠ) osamostatnila a přestěhovala na ulici Školní do budovy nynější Střední školy Jablunkov. Tehdejší pedagogický sbor měl včetně ředitele pouhých 11 členů! V roce 1968 bylo sídlo školy přemístěno do Třince a bylo zahájeno vyučování ve dvou třídách obnoveného čtyřletého gymnázia. Poslední dvě třídy SVVŠ odmaturovaly v Jablunkově v roce 1970.

Od roku 1968 gymnázium sídlí na ulici Komenského v Třinci. Původní budova 3. ZŠ byla roku 1979 převzata do správy gymnázia. 1. října 1991 získala škola právní subjektivitu. 1. října 2001 přešla funkce zřizovatele gymnázia z České republiky na Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem naší školy dosud. 

Škola má v současnosti 16 tříd. Nabízí studium ve dvou oborech: čtyřleté gymnázium a osmileté gymnázium. Poslední absolventi šestiletého studijního programu, který byl na gymnáziu realizován od roku 1991, absolvovali v roce 2022.