Historie školy

 

Stručný přehled

1953 Založena jedenáctiletá střední škola v Jablunkově
1964 Osamostatnění tříleté střední všeobecně vzdělávací školy
1968 Otevřeny dvě třídy čtyřletého gymnázia v Třinci
1970 Přestěhování gymnázia do Třince
1971 První maturity v Třinci
1974 Navázání družebních styků se slovenským gymnáziem v Šuranech
1976 Přijímáni i žáci z osmých tříd
1979 Gymnázium převzalo budovu bývalé 3. ZŠ do své správy
1980 Zahájeno vyučování v nové přístavbě
1984 Experimentální ověřování nové koncepce vyučování
1990 Humanitní, přírodovědné a všeobecné zaměření studia
1991 Právní subjektivita školy
1991 Zahájení výuky v šestiletém studiu
1997 Slavnostní otevření nově přistavené části hlavní budovy
2015 Zahájení výuky v osmiletém studiu

 

Historie Gymnázia Třinec

V roce 1953 po školské reformě byl v Jablunkově otevřen 9. ročník jedenáctileté střední školy (JSŠ) jako první ročník školy třetího stupně, nástupce gymnázií, která byla zrušena. Byla to jedna třída umístěná v budově osmileté střední školy (OSŠ) pod Alžbětinkami, s níž měla i společné vedení. V roce 1964 se už pod novým názvem střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ) osamostatnila a přestěhovala do budovy nynějšího zemědělského učiliště. Pro zajímavost tehdejší pedagogický sbor měl včetně ředitele 11 členů! V roce 1968 bylo sídlo školy přemístěno do Třince a zahájeno vyučování ve dvou třídách nově zřízeného (obnoveného) čtyřletého gymnázia. Poslední dvě třídy SVVŠ odmaturovaly v Jablunkově v roce 1970.

Počet studentů se neustále zvyšoval a počátkem 3. tisíciletí převyšoval 670. Škola patřila k největším v kraji. Byla rozšířena dvěma přístavbami o kinosál a o další učebny a kabinety v provizorní dřevotřískové přízemní budově v 70. a 80. letech. A 30. září 1997 byla slavnostně otevřena čtyřpodlažní přístavba hlavní budovy, jejíž součástí je také aula s dokonalou zvukovou technikou, bohatá knihovna se studovnou a moderní počítačové učebny.

Největší změny jak v obsahu, tak v organizaci výuky nastaly po listopadu 1989. 1. října 1991 získala škola právní subjektivitu. V témže roce byli přijati první studenti do tří tříd nově zřízeného a experimentálně ověřovaného šestiletého studia. V roce 2015 pak bylo na třineckém gymnáziu zahájeno studium osmileté.