Články z kategorie Základy společenských věd


Olympiáda lidských práv

Dne 14. 12. 2018 se na Magistrátu hlavního města Prahy konalo finále celostátní soutěže Olympiáda lidských práv. V něm naši školu reprezentovali Matěj Fonš a Jana Stonawská. Po slavnostním přivítání měli za úkol napsat esej na různá aktuální témata (migrace, volby ze zahraničí, transsexualita…). Dále je čekaly workshopy UNICEF, Amnesty International a beseda s europoslancem Jiřím Pospíšilem. Ačkoli se našim studentům nepodařilo postoupit do TOP 10, být mezi 60 nejlepšími z asi 1500 zúčastněných je chvályhodný úspěch.

http://www.olpcr.cz/#

Maraton psaní dopisů

V úterý 11. 12. se na našem gymnáziu uskutečnil Maraton psaní dopisů, největší akce na podporu lidských práv na světě. Maraton jsme zorganizovali spolu s členy karvinské pobočky Amnesty International, tvořené hlavně studenty Gymnázia Karviná a jednou žákyní ZŠ Mendelovy. K nim se připojily i dvě naše studentky, které jsou dobrovolnicemi v knihovně Třinec.
Během celého dne tito nadšenci navštívili 7 tříd, kterým případy představili. Celý den byli k dispozici ve vestibulu, kde sbírali podpisy. 
Během akce se nasbíralo 596 dopisů, z toho 72 přepsaných ručně, a vybralo se zhruba 700 korun na jejich odeslání. Děkujeme všem studentům, kteří ukázali, že jim lidská práva nejsou lhostejná. 

EuropaSecura

Tým složený ze 3 studentů třídy 3.C (Ondřej Hložek, Dominik Horňák a Vojtěch Spratek) se dne 24. 5. 2018 zúčastnil ústní části krajského kola soutěže EuropaSecura. Do tohoto kola se probojovalo 5 nejlepších týmů z Moravskoslezského kraje. Podmínkou pro postup bylo zhotovení bezpečnostní analýzy na vybrané téma.

V tomto kole chlapci zavítali na Krajský úřad v Ostravě, kde měli za úkol obhájit svou práci na téma Sýrie a IS a oponovat soupeřům. Nakonec vybojovali krásné 3. místo. Jelikož byli mezi soutěžícími nejmladší, náleží jim velká pochvala a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

http://www.europasecura.cz/

Studenská Agora 2018

V letošním roce se naše škola po roční pauze opět zapojila do debatní soutěže Studentská Agora. Krajské kolo se konalo v kavárně U6 v Dolní oblasti Vítkovice. Tým byl složen převážně ze studentů třídy 5. A. Odvezli si zejména řadu cenných zkušeností, Martin Dinh také cenu pro nejlepšího debatéra v základní části soutěže. 

Zdroj fotografií : Studentská Agora

Letní škola filozofie Aletheia

Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vás zve na první ročník Letní školy filozofie Aletheia, která se uskuteční v Olomouci ve dnech 29.–31. srpna 2018.

Letní škola navazuje na soutěž pro studenty středních škol Nebojme se myslet. Cílem je umožnit studentům předposledních a závěrečných ročníků ve věku od osmnácti let seznámit se s filozofií přístupnou formou, navázat kontakty se svými vrstevníky a v neposlední řadě poznat univerzitní prostředí a samotnou Olomouc.   

Více informací najdete zde: Letní škola filozofie Aletheia 2018

EuropaSecura

Letos poprvé se žáci gymnázia zapojili do soutěže pro středoškoláky o bezpečnosti, Evropské unii a NATO. Sestavili tříčlenné týmy a jednomu z nich se podařilo postoupit do krajského kola. Jde o Ondřeje Hložka, Dominika Horňáka a Vojtěcha Spratka z 3. C. Gratulujeme a v dalším boji o výlet do Bruselu a kurz přežití držíme palce!

Jeden svět 2018

Festival Jeden svět již 20 let svým divákům přináší filmy o lidských právech. Letos se do kina vypravili naši nejmladší žáci, aby zhlédli projekci tří kratších dokumentů (Poslouchám, Rodinné řeznictví, Poklad). Dotýkaly se tématu rodiny, dospívání, volby povolání či stáří.


Studentská Agora

V letošním roce se opět zapojíme do debatní soutěže Studentská Agora. Minulý týden školu navštívil Mgr. Tomáš Bazala, aby s debatováním seznámil třídu 5. A. Nyní napjatě čekáme na soutěžní témata a věříme, že 5.A sestaví opravdu silný soutěžní tým, se kterým v květnu uspěje.

Beseda o prezidentských volbách

V pondělí 8. 1. 2017 se maturitní ročníky zúčastnily besedy k tématu blížících se prezidentských voleb. Po úvodu, kdy byl stručně představen současný volební model, se pozornost přesunula k jednotlivým kandidátům a představám studentů o vlastnostech budoucího prezidenta. Přednášející Jitka Pánková nakonec představila nový volební model Demokracie 21.

Filozofická soutěž Nebojme se myslet

15. prosince se několik studentů maturitních ročníků zúčastnilo soutěže Nebojme se myslet, kterou pořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich úkolem bylo napsat esej na jedno ze čtyř témat, která se dotýkala různých oblastí filozofie. Posudky dvou na sobě nezávislých hodnotitelů obdrží každý účastník soutěže na email, celkové výsledky budou zveřejněny koncem ledna.

Příklady témat:

„Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ Ludwig Wittgenstein

„Kde není zákon, není svoboda.“ John Locke

 

Beseda s RNDr. Věrou Palkovskou

Dnes, tj. 21. 11. 2017, navštívila naši školu starostka města Třince paní RNDr. Věra Palkovská. Žákům třídy 3.C připomněla významné okamžiky z minulosti města a prezentovala koncept tzv. chytrého města. V souvislosti s touto koncepcí vysvětlila i význam nového loga Třince, složeného ze tří propojených barevných trojúhelníků, a slogan Třinec i ty. Vyzvala rovněž studenty, aby v budoucnu převzali pomyslný „štafetový kolík“ v procesu zvelebování města. 

Beseda s pracovnicemi úřadu práce

Ve středu 3. 10. 2017 proběhla v naší škole pro zájemce z řad žáků maturitních tříd beseda s pracovnicemi Úřadu práce ČR. Navštívila nás ředitelka Kontaktního pracoviště Třinec Mgr. Olga Sikorová se svými kolegyněmi Bc. Marcelou Mrózkovou a Ing. Gajdaczovou. Účastníci besedy se seznámii s pojmem statut studenta, se všemi možnostmi dalšího vzdělávání, s předpoklady pro volbu povolání, s aktuální situací na trhu práce, vlivem stupně vzdělání na uplatnitelnost absolventů na trhu práce apod. Že tyto problémy nejsou našim studentům lhostejné, o tom svědčí jejich hojná účast na besedě organizované až v době po vyučování. Děkujeme jak našim hostům, tak také všem účastníkům besedy.

Starší články »