Články z kategorie Fotogalerie


Ámos bodoval v krajském kole soutěže středoškolských časopisů

Čtete rádi náš školní časopis? Těšíte se na další číslo Ámose? Ve středu 27. 9. se ukázalo, že nejste sami. Tehdy se v prostorách třinecké knihovny konalo slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže o nejlepší studentský časopis roku. Ámos se v konkurenci dalších osmi přihlášených škol rozhodně neztratil – získal speciální cenu poroty, 1. místo při hlasování členů ostatních zúčastněných redakcí a hlavně celkové 2. místo zaručující mu postup do celostátního finále, které se uskuteční 24. listopadu v Brně.

Kromě vyzrálé obsahové i grafické podoby časopisu oceňovala porota zejména originalitu, s jakou si redakce umí udělat legraci i ze svých učitelů, stejně jako odvahu učitelů tuto legraci přijmout.

Jen tak dál, Ámosi, a vy pište, čtěte a držte palce v listopadu!

Studenti 1.A a 2.A zamířili do minulosti

Do dob dávno minulých se vydali v úterý 19. září naši nejmladší studenti. Třídy 1.A a 2.A vyrazily na exkurzi do Archeoparku Chotěbuz – Podobora, aby se v rámci výukového programu Branou do minulosti seznámily se životem našich předků.  

V historickém areálu si děti prohlédly polozemnice a další obytné domy, v nichž se žilo na začátku raného středověku, vyzkoušely si na žernovu namlít obilí, zastřílely si lukem a někteří kluci se na chvíli proměnili v udatné středověké bojovníky. Plno zážitků a nových poznatků si studenti odnesli také z vnitřní interaktivní expozice, kde se hravou formou seznámili s archeologickými nálezy, zkusili si vyrýt svá jména hlaholicí do voskové tabulky a dověděli něco více o dějinách tohoto předního českého naleziště. 

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nejstarší stopy osídlení nese z pozdní doby bronzové a halštatské, několik stovek let později ho na témže místě nahradilo raně středověké slovanské hradisko. Archeopark je jednou z poboček Muzea Těšínska.  

Mgr. Šárka Szlaurová

Zeměpisná exkurze po České republice

Ve dnech 24. – 27. 4. 2023 se třídy 2.D, 2.E a 6.A zúčastnily zeměpisné exkurze po ČR. Každá třída měla částečně společný, ale trochu jiný program.

První den měly jednotlivé třídy následující exkurze:

Všechny třídy navštívily:

  • Potravinářská firma Marlenka, s ochutnávkou jejich výrobků, s přednáškou o historii vzniku této úspěšné firmy a prohlídkou provozu,
  • Cvičná štola Staříč,

Odlišný program:

Po prvním náročném dni jsme se ubytovali v kempu Olšovec u obce Jedovnice  na východním okraji Moravského krasu. Po večeři se hrála odbíjená, kopaná a poté se opekly špekáčky. Druhý den si pro nás připravili průvodci ekologického střediska Rychta 5,5 hodinový program s názvem „Moravským krasem od severu k jihu“. V průběhu cesty autobusem se studenti stali sami sobě průvodci.

Fotogalerie 2.E

Fotogalerie 2.D

Fotogalerie 6.A

Úspěch Rút Borské v soutěži Komenský a my

Velký úspěch zaznamenala Rút Borská z 3.A, která se se svou esejí probojovala do celostátního finále soutěže „KOMENSKÝ A MY“. Naše gymnázium reprezentovala v Národním pedagogickém muzeu v Praze, kde na dvacítku finalistů z celé ČR čekal závěrečný znalostní test.

Literárně historická a výtvarná soutěž zaměřená na život, dílo a myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského probíhá ve třech věkových kategoriích, z nichž každá má jiné tematické i formální zaměření. V kategorii B určené pro 6. – 9. ročních ZŠ a víceletá gymnázia, v níž soutěžila i Rút, měli žáci formou úvahy zpracovat téma „Co znamená cítit se v bezpečí“. Autoři 20 nejlepších prací pak byli pozváni do Prahy.

Vyhlašovatelem soutěže Komenský a my je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, organizačně soutěž zajišťuje ZŠ J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Asociace učitelů dějepisu, Sdružení historiků ČR a město Brandýs nad Orlicí.

Rútce k účasti ve finále blahopřejeme.

Šárka Szlaurová

Studentská konference 2023

Máme za sebou další úspěšný ročník Studentské konference, letos na téma CYKLUS. Konference byla rozdělena na 2 části, první pro studenty vyššího gymnázia proběhla v úterý 21. 3., druhá pro mladší žáky v úterý 28. 3. Našim inspirujícím soutěžícím nechyběla odvaha, kreativita, nadšení, my jsme tak mohli vidět celkem 20 zajímavých příspěvků, které soutěžící obhajovali před odbornou porotou i diváky. I ti se mohli zapojit a hlasovat o svého favorita. A jak to všechno dopadlo?

21. 3. 2023:

1. místo vybojovali Marek Raška a Adéla Ponczová (4. E) s prací Fraktály.
2. místo obsadila Zuzana Sikorová (2. D) s prací Textile waste.
3. místo a také Cenu diváků vyhrála děvčata Jana Balcárková a Tereza Twardziková (2. E) s prací Spánkový cyklus.

28. 3. 2023:

1. místo a také Cenu diváků vybojovaly Adéla Kawuloková a Tereza Kostková (4. A) s prací Stres aneb Nekonečný cyklus.
2. místo vyhrála Anežka Ponczová (3. A) s prací Srdeční cyklus.
3. místo obsadil Matěj Marek (1. A) s prací Cyklus tasemnic.

Konferenci i letos zpříjemnilo hudební vystoupení talentovaných muzikantů Filipa Danyśe, Honzy Miškeje a Dominika Golise. Vítězům blahopřejeme, soutěžícím děkujeme za podnětná vystoupení, publiku za výbornou atmosféru a už se těšíme na příští ročník.

Školní kolo Biologické olympiády – výsledky

Od ledna probíhala na našem gymnáziu školní kola Biologické olympiády ve všech kategoriích. Kdo chce uspět, musí ukázat velké znalosti z celé oblasti biologie. Všeobecné zaměření má test a poznávání organismů. Daného tématu se týkají praktické úkoly. Pro nižší gymnázium bylo téma Bezlesí, pro vyšší gymnázium Život není fér! aneb Jak se organismy vyrovnávají s abiotickým zlem prostředí. A jaké je výsledné pořadí?

Kategorie D
1. Radim Kohut 1. A
2. Vojtěch Němec 2. A
3. Matěj Szotkowski 2. A

Kategorie C
1. Eliška Boffová 3. A
2. Jana Capková 3. A
3. Kateřina Buryová 3. A

Kategorie B
1. Milan Holotňák 2. E
2. Tereza Kidoňová 6. A
3. Anna Kozielková 2. E

Kategorie A
1. Rudolf Kubik 8. A
2. Adéla Ponczová 4. E
3. Martin Urban 7. A

Všichni uvedení z kategorií D a C postupují do okresního kola soutěže. Z kategorií B a A postupují přímo do krajského kola jen vítězové. Všem budeme držet palce.

Vítězství v Přírodovědné soutěži

Lidské tělo – to bylo téma letošního ročníku Přírodovědné soutěže, kterou již po čtrnácté pořádalo Mendlovo gymnázium v Opavě. Letos podruhé i pro celý Moravskoslezský kraj. A je to podruhé, co družstvo kvarty našeho gymnázia s přehledem zvítězilo. Náš tým Včelky bojoval ve složení Alice Burdová, Anna Krhutová a Veronika Procházková a spolu s vítězstvím v soutěži a cenou za druhé nejlepší video si odvezl i hodnotné ceny.
Ani druhý tým Kočkodanky, za který soutěžily Daniella Elizabeth Sutor, Tereza Kostková a Adéla Kawuloková, si nevedl špatně. Obsadil nepopulární čtvrté místo. Ale všichni si soutěž, ve které celé dopoledne bádali, řešili praktické i teoretické úkoly z  oblasti chemie, fyziky, biologie, ekologie a zeměpisu opravdu užili.

Ohlédnutí za Křtem gympláka v reportáži GymtriTV

Koncem října se v prostorách naší školy odehrála tradiční a velmi oblíbená akce, při které byli všichni letošní i loňští prváci jednak pasováni do stavu gympláků, ale i řádně vylekáni a pobaveni maturanty, kteří pro své nejmladší spolugympláky celý úžasný program připravili.
V reportáži naší televize můžete nasát trochu atmosféry této nezapomenutelné noci.
odkaz na reportáž
 

Adventní koncert

V pondělí 12. 12. 2022 jsme do auly našeho gymnázia pozvali rodiče, babičky a dědečky, spolužáky, kolegy a všechny přátele školy, abychom si písněmi i krásným slovem společně užili čas adventu. Na koncertu vystoupili Pěvecký sbor Gymnázia Třinec, Doprovodná skupina GT, žáci 2. A, 5.A, 7.A a hosté Vojtěch Špiller, Patrik Rajca. Všem děkujeme za krásný zážitek.

Mladí šachisté postoupili do krajského kola

Dne 13. 12. 2022 se ve Frýdku-Místku ve středisku volného času Klíč konal Okresní přebor škol v šachu 6. – 9. tříd. Soutěžní čtveřici našich šachistů tvořili Jana Sikorová (4.A), Alex Macošek (2.A), Ondřej Boff (1.A) a Marek Koždoň (1.A). Na turnaj se nominovalo 14 ZŠ a odpovídající stupně gymnázií. Naši šachisté obsadili 2. místo a postoupili do krajského kola, které se bude konat v lednu 2023. K dosaženému výsledku blahopřejeme. 

 

Starší články »