Články z kategorie Fotogalerie


Celý Třinec zpívá

Celý Třinec zpívá
Dům dětí a mládeže v Třinci přivítal poslední květnový den pěvecké sbory třineckých škol. Hostitelem byl domácí Štývarův dětský sbor pod vedením Zuzany Lasotové. Sbory se navzájem představily svým programem a také došlo na společný zpěv. Náš Pěvecký sbor Gymnázia Třinec nemohl chybět. Vždyť jsme byli věrnými účastníky všech minulých ročníků. Po několikaleté odmlce se letos uskutečnil 11. ročník pěvecké přehlídky dětských a mládežnických sborů a věříme, že se přehlídka opět zařadí mezi tradiční třinecké akce.
Všem organizátorkám velké díky!

Redakční soustředění na Beskydce

V dubnu se po dlouhých měsících plánování odehrálo historicky první dvoudenní soustředění členů našich obou školních redakcí (Ámos, GymtriTV).  Jako místo pro soustředění ideální jsme vybrali osvědčenou, léty prověřenou a spoustu možností vyžití nabízející Beskydku v Dolní Lomné. Co se týče možností vyžití, nám sice udělalo čáru přes naše plány počasí, zima byla větší než v únoru, ale je třeba konstatovat, že to byla asi jediná kaňka na této dvoudenní akci.

Zmrzlé ruce a nohy vyvažoval spokojený úsměv, který neopouštěl většinu účastníků ani při pěším přesunu na trase Bocanovice – Beskydka (a naopak), ani při seznamovacích hrách, při kterých bylo tak originální sledovat souhru primánka a maturantky, a dokonce ani při natáčení hororových filmečků, ze kterých jinak tuhla krev v žilách. S energií a chutí se účastníci pouštěli i do pracovních workshopů, při kterých se mimo jiné učili pracovat s nově nakoupenou technikou (děkujeme, projekte OP JAK a SRPG), nabírali inspiraci pro práci s grafickými editory, podněty pro psaní článků nebo vedení interview.

Věřme, že touto akcí byla zahájena nová tradice, díky které bude i nadále možné členy redakce jednak odměnit za jejich roční práci, ale i vytvořit možnost se vzájemně lépe poznat.

Pokud chcete nasát více z atmosféry celého soustředění, podívejte se na reportáž (odkaz níže). A těšte se na hororová videa natočená během těchto dvou dnů –  již brzy na YT kanále GymtriTV!

Odkaz na reportáž

GymtriStar 2024

GymtriStar 2024 zná svého vítěze. Před plnou aulou předvedlo svá vystoupení 13 odvážných soutěžících. Tak jako v minulých letech i letos hodnotila výkony mladých umělců odborná porota. Důležitou úlohu mělo publikum, které fazolovým hlasováním poslalo do finále 3 soutěžící – kapelu APM, zpěváka lidové písně a basistu Patrika Franka a zpěvačku Emu Adamčíkovou. Vítězem a nositelem titulu GymtriStar 2024 se stala kapela APM. Také byla udělena zvláštní cena poroty klavíristce Rút Borské a Patrikovi Frankovi.

V hodině angličtiny, která navazovala na GymtriStar, jsme si zopakovali hudební nástroje, pár nových se naučili a pak jsme shrnuli dojmy z uplynulých tří hodin…
Jak GymtriStar vnímali diváci?
“Today, a talent show call GymtriStar took place at our school. We saw thirteen incredible
performances, including singers, pianists, dancers, guitarists, and many others.
In our opinion, the cutest contestant was a boy from 1.A who played the bass and sang a folk
song. He recieved a standing ovation for his performance.
We love the idea of an entertaining day at school where we are able to see our schoolmates in a
different light when they show their talent.
What we would recommend for the upcoming year is longer breaks between the performances,
maybe say something more about the performers and ask them some questions. The judges
could also say a bit more.
Overall, we enjoyed the talent show. “
B.D. + Z.K.
“Honestly, we (students) love this contest from the bottom of our hearts and we know that i tis
incredibly difficult to organise and to make things work. The performances themselves were
absolutely incredible. The bar war very high and we believe that the standard keeps getting
higher every year.
Although we really enjoyed the show and loved every second, we would appreciate if the
micrphones were a bit louder. Also, we all agreed that it would be much more fair if the judges
were the ones to pick the top three. “
E.H. + Z.K. + A.S.
A co na to samotní vystupující?
“I definitely enjoyed this talent contest as a performer. I was totally impressed how people
applaused and wanted to hear the programme once more. I operated the fog machine and set
the sound for our performance. I can say that the smoke definitely attracted everybody’s
attention.
I was impressed by our result and I hope we will have other performances where I will play the
guitar too. “
D. M.
An interview
A.P. How long had you been preparing your performance?
L.K. About a month. We decided to sign up last minute but we had been thinking about it long before.
A.P. Was it hard for you to choose the song?
L.K. For me, that was the hardest thing. We had already known that we wanted to sing with the piano but choosing one out of our twenty favourites to play was a struggle.
A.P. Is it difficult to coordinate playing the piano with singing?
L.K. If I sing the main melody, then playing the piano isn’t very hard but harmonising when playing can be a challenge.
A.P. Were you nervous?
L.K. Well, yes, obviously, it’s pretty normal to be but since this is my second time at GymtriStar, I kinda knew what to expect.
A.P. Thanks a lot.

Roboti FSI

V pátek 26.1. se tým složený z žáků 2.C a 5.A, jmenovitě Adama Krupy, Daniela Hubáčka, Michala Chodury a Miroslava Chytky, zúčastnil finálového kola v soutěží Roboti FSI. Navzdory nepřízni osudu obsadil krásné 6. místo. Tento výsledek považujme za velice slibný příslib úspěchů do dalších let. Děkujeme všem zúčastněným za úspěšnou reprezentaci školy.

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří

V pátek 17. 11. 2023 se konal Den otevřených dveří, kdy měli návštěvníci jedinečnou možnost nahlédnout i do nové sportovní haly. Pokud jste to nestihli, podívejte se alespoň na časosběrné video se záběry bourání starých budov a výstavbou nové sportovní haly. Fotky ze slavnostního přestřižení pásky najdete ve fotogalerii.

Pozvánka

Ámos bodoval v krajském kole soutěže středoškolských časopisů

Čtete rádi náš školní časopis? Těšíte se na další číslo Ámose? Ve středu 27. 9. se ukázalo, že nejste sami. Tehdy se v prostorách třinecké knihovny konalo slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže o nejlepší studentský časopis roku. Ámos se v konkurenci dalších osmi přihlášených škol rozhodně neztratil – získal speciální cenu poroty, 1. místo při hlasování členů ostatních zúčastněných redakcí a hlavně celkové 2. místo zaručující mu postup do celostátního finále, které se uskuteční 24. listopadu v Brně.

Kromě vyzrálé obsahové i grafické podoby časopisu oceňovala porota zejména originalitu, s jakou si redakce umí udělat legraci i ze svých učitelů, stejně jako odvahu učitelů tuto legraci přijmout.

Jen tak dál, Ámosi, a vy pište, čtěte a držte palce v listopadu!

Studenti 1.A a 2.A zamířili do minulosti

Do dob dávno minulých se vydali v úterý 19. září naši nejmladší studenti. Třídy 1.A a 2.A vyrazily na exkurzi do Archeoparku Chotěbuz – Podobora, aby se v rámci výukového programu Branou do minulosti seznámily se životem našich předků.  

V historickém areálu si děti prohlédly polozemnice a další obytné domy, v nichž se žilo na začátku raného středověku, vyzkoušely si na žernovu namlít obilí, zastřílely si lukem a někteří kluci se na chvíli proměnili v udatné středověké bojovníky. Plno zážitků a nových poznatků si studenti odnesli také z vnitřní interaktivní expozice, kde se hravou formou seznámili s archeologickými nálezy, zkusili si vyrýt svá jména hlaholicí do voskové tabulky a dověděli něco více o dějinách tohoto předního českého naleziště. 

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nejstarší stopy osídlení nese z pozdní doby bronzové a halštatské, několik stovek let později ho na témže místě nahradilo raně středověké slovanské hradisko. Archeopark je jednou z poboček Muzea Těšínska.  

Mgr. Šárka Szlaurová

Zeměpisná exkurze po České republice

Ve dnech 24. – 27. 4. 2023 se třídy 2.D, 2.E a 6.A zúčastnily zeměpisné exkurze po ČR. Každá třída měla částečně společný, ale trochu jiný program.

První den měly jednotlivé třídy následující exkurze:

Všechny třídy navštívily:

  • Potravinářská firma Marlenka, s ochutnávkou jejich výrobků, s přednáškou o historii vzniku této úspěšné firmy a prohlídkou provozu,
  • Cvičná štola Staříč,

Odlišný program:

Po prvním náročném dni jsme se ubytovali v kempu Olšovec u obce Jedovnice  na východním okraji Moravského krasu. Po večeři se hrála odbíjená, kopaná a poté se opekly špekáčky. Druhý den si pro nás připravili průvodci ekologického střediska Rychta 5,5 hodinový program s názvem „Moravským krasem od severu k jihu“. V průběhu cesty autobusem se studenti stali sami sobě průvodci.

Fotogalerie 2.E

Fotogalerie 2.D

Fotogalerie 6.A

Úspěch Rút Borské v soutěži Komenský a my

Velký úspěch zaznamenala Rút Borská z 3.A, která se se svou esejí probojovala do celostátního finále soutěže „KOMENSKÝ A MY“. Naše gymnázium reprezentovala v Národním pedagogickém muzeu v Praze, kde na dvacítku finalistů z celé ČR čekal závěrečný znalostní test.

Literárně historická a výtvarná soutěž zaměřená na život, dílo a myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského probíhá ve třech věkových kategoriích, z nichž každá má jiné tematické i formální zaměření. V kategorii B určené pro 6. – 9. ročních ZŠ a víceletá gymnázia, v níž soutěžila i Rút, měli žáci formou úvahy zpracovat téma „Co znamená cítit se v bezpečí“. Autoři 20 nejlepších prací pak byli pozváni do Prahy.

Vyhlašovatelem soutěže Komenský a my je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, organizačně soutěž zajišťuje ZŠ J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Asociace učitelů dějepisu, Sdružení historiků ČR a město Brandýs nad Orlicí.

Rútce k účasti ve finále blahopřejeme.

Šárka Szlaurová

Starší články »