Články autora Lucie Lomozíková

Maturitní témata z matematiky pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

 

Maturitní témata z matematiky pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Přímka a její části
2 Rovina
3 Trojúhelník
4 Mnohoúhelníky
5 Kružnice, kruh, kulová plocha, koule
6 Elipsa
7 Hyperbola
8 Parabola
9 Mnohostěny a rotační tělesa
10 Číselné obory
11 Rovnice a nerovnice
12 Funkce
13 Matematické věty a jejich důkazy
14 Výrazy
15 Absolutní hodnota
16 Parametr
17 Substituce při řešení rovnic
18 Shodnosti a podobnosti
19 Exponenciální funkce, exponenciální rovnice a nerovnice
20 Logaritmus, logaritmická funkce, logaritmické rovnice a nerovnice
21 Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
22 Posloupnosti
23 Řady
24 Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
25 Matematizace reálné situace

Škomam 2021

I letos se konal další ročník Školy matematického modelování (Škomam), který pořádá Katedra aplikované matematiky VŠB – TU Ostrava. Kurz určený především pro studenty maturitního ročníku byl tentokrát dvoudenní a celý online. 

Studenti Adam Gabrys, Ondřej Hložek, Pavel Bojko, Vojtěch Spratek a Daniel Romanowski rozhodně nelitovali, že se kurzu zúčastnili. Vyslechli si mnoho zajímavých online přednášek, zkusili si interaktivní počítačová cvičení. Hodně nového se dozvěděli a zjistili, za čím vším stojí matematika… Zaujala je také přednáška týkající se aktuálního tématu této doby – screeningové testování, chybovost různých druhů testů či matematické modelace šíření nákazy mezi lidmi. 

Seminář je každoročně pro studenty přínosem a jsme rádi, že se i přes nepříznivou situaci konal alespoň touto formou.

 

 

Matematická olympiáda Z9

O chuť zapojit se do soutěže nepřišli ani při distanční výuce čtyři studenti ze 4. A: Balcarová Veronika, Bojko František, Miškej Jan a Běhálek David. Po vyřešení domácího kola se koncem ledna zúčastnili jako úspěšní řešitelé online formy okresního kola.  

Balcarová Veronika a Bojko František ztratili pouze jeden bod a umístili se tak na krásném 2. – 5. místě. 

Všichni čtyři studenti postoupili do krajského kola, které proběhne 16. března. 

Všem děkujeme za reprezentaci školy a držíme pěsti. 

 

Pythagoriáda

Leden jsme zahájili hodinovou matematickou soutěží Pythagoriáda, ve které žáci řeší 15 úloh.
Soutěž je určena pro mladší žáky a letos se jí zúčastnily třídy 1. A, 2. A, 3. A.

Z 82 žáků splnilo limit pro postup do okresního kola 24 soutěžících. Úspěšnými řešiteli jsou tito žáci:           

 1. A: Michal Chodura, Anna Krhutová, Jana Sikorová, Sára Šimonová, Adéla Kawuloková, Daniella Sutor, Tadeáš Zuczek, Hana Czepcová
 2. A: Dominik Skoupil, Nguyen Trong Tuan Ngoc, Jan Sniegon, Adéla Škulcová, Vojtěch Zielina, Eliška Heliošová, Vanesa Lea Gachová, Anežka Skřičková
 3. A: Amálie Staňková, Jan Miškej, Jan Horáček, Miroslav Murin, Lucie Sližová, Sára Sniegonová, Filip Michejda, Petr Widnic

V okresním kole, které se bude konat 26. března 2020, budeme všem soutěžícím držet pěsti.

Matematická olympiáda Z9

Koncem ledna se konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9. Úspěšnými řešitelkami jsou dívky ze 4.A: Lenka Ostruszková a Zuzana Karasová. Mezi dalšími matematickými talenty obsadily 6. místo a postoupily do krajského kola, které se bude konat 17. března 2020.

Oběma řešitelkám blahopřejeme!

 

Matematická olympiáda B, C

Někteří studenti prvních a druhých ročníků zdolali úskalí domácího kola Matematické olympiády kategorie B a C a po úspěšně vyřešených čtyřech úlohách postoupili do školního kola, které se konalo koncem ledna.

Nejlépe dopadl Rostislav Sliž (1. E), stal se úspěšným řešitelem a postoupil do krajského kola, které proběhne 31. března 2020.

Moc blahopřejeme!

Seniorgymnázium

V lednu proběhlo tradiční setkání seniorů a studentů gymnázia, tentokrát na téma Zábavná matematika. Studenti ze 4. D seznámili seniory s řešením mnoha úloh, např. sudoku, číselné rébusy, logické úlohy i zábavné hádanky. Součástí programu bylo i vystoupení čtyř chlapců ze 3. A, kteří předvedli, jak ovládají varianty Rubikovy kostky. Přinesli mnoho typů kostek, uspořádali soutěž mezi sebou a zájemcům z řad seniorů prozradili některé fígle skládání.

Ohlasy byly velmi pozitivní, čas uplynul rychle, zaměstnankyně klubu musely seniory zabrané do počítání a luštění z časových důvodů přerušit, a tak si někteří odnášeli i domácí úkol. 

Matematický Klokan – okresní kolo

Úspěšní studenti ze školního kola matematické soutěže Klokan se výborně umístili i po sečtení všech výsledků v rámci celého okresu:

kategorie Junior: 2. místo – Fargač Martin (4.B) ; 3. místo – Mrajca Miroslav (4.B)

kategorie Student: 3. místo – Cieslar Tomáš (5.B); 4. místo – Šimková Tereza (6.B)

Blahopřejeme k úspěchu.

 

 

Výsledky Matematické olympiády kat. Z8

Ve středu 9. 4. 2014 se konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z8. Během tří hodin studenti plnili velmi náročné úlohy. Nejlépe se mezi 46 soutěžícími umístil Daniel Martynek (1.A), který skončil na 4. místě. Gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Matematický klokan

V pátek 21. 3. 2014 proběhla na naší škole soutěž  Matematický klokan v kategoriích Kadet, Junior a Student.

Kategorie Kadet se zúčastnilo celkem 26 soutěžících, na stupně vítězů se probojovali:

 • 1. místo – Dinh Martin (1. A)
 • 2. místo – Jadviščoková Šárka(2.B)
 • 3. místo – Kantorová Nela (1. A) a Onderková Terezie (2. B)   

kadet

Kategorie Junior se zúčastnilo celkem 70 soutěžících, na stupně vítězů se probojovali:  

 • 1. místo – Fargač Martin (4. B)
 • 2. místo – Mrajca Miroslav (4. B)
 • 3. místo – Stenchlák Štěpán (3. A)

junior

Kategorie Student se zúčastnilo celkem 40 soutěžících, na stupně vítězů se probojovali:

 • 1. místo – Cieslar Tomáš (5. B)
 • 2. místo – Šimková Tereza (6. B)
 • 3. místo –  Bialožyt Daniel (6. A) a Siakala Marek (3. D)

student

Výsledkové listiny jsou k nahlédnutí na nástěnce matematiky.

Všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

 

 

 

Matematická soutěž žáků 8. tříd

Soutěž se už po čtrnácté konala 29. listopadu 2013 ve Frýdlantu nad Ostravici. Tým 1.A, ve složení Terezie Czepczorová, Magda Bruková, Dominika Dudys, Daniel Martynek, Štěpán Stryja, vybojoval 2. místo.

Soutěže jednotlivců se zúčastnilo 69 žáků a 1. místo získala Terezie Czepczorová.

Blahopřejeme k úspěchu.

frýdlant

 

 

 

Krajská soutěž v řešení sudoku

Každým rokem se v listopadu koná Tradiční soutěž v řešení sudoku. Naše škola se opět zúčastnila a družstvo ve složení Simona Novobílská (6. B), Kamil Cinkraut (4. B) a Šárka Jadviščoková (2.B) vybojovalo, v konkurenci 20 družstev, 2.místo.

Sudoku 2013
Blahopřejeme

Matematická olympiáda

Začátkem září 2013 byl vyhlášen 63. ročník Matematické olympiády. Informace o průběhu tohoto ročníku a zadání úloh v jednotlivých kategoriích naleznete zde: MO 2013/2014.

MO je organizována v těchto kategoriích: Kategorie MO.

Důležité informace týkající se termínů jednotlivých kol: Termíny MO.

Zadání úloh si také můžete stáhnout zde: Kategorie Z8, Z9, Kategorie A, B, C.