Články autora Romana Cieslarová

Výzva: skupinová mobilita do španělské Cartageny

Pro skupinovou mobilitu do španělské Cartageny, která proběhne na podzim 2024, hledáme zájemce ze stávajícího druhého ročníku čtyřletého studia a šestého ročníku osmiletého studia (tedy ze tříd 2.B, 2.C a 6.A).
Vycestoval by mělo 10 žáků, které zajímá environmentální problematika. Pokud chcete být jedním z nich, prostudujte si následující kritéria. Zájemci, kteří splňují hlavní kritéria, vyplňte tuto závaznou přihlášku do 10. 7. 2024. Součástí žádosti je medailonek žáka v anglickém jazyce v rozsahu cca 150 slov. Pokyny týkající se medailonku najdete zde.
Informace o účasti na skupinové mobilitě budou zveřejněny 2.9.2025, včetně seznamu náhradníků.
 
Výzva
 
 
 
 

Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče, milí studenti, dne 27. listopadu 2023 se pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci Gymnázia Třinec rozhodli připojit k výstražné jednodenní stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Z objektivní příčiny nemožnosti zajistit provoz tak bude škola i školní jídelna v tento den uzavřena.Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení. 

Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D., ředitelka školy

Webové stránky k přijímacímu řízení 2024

Došlo ke spuštění webových stránek, které budou hlavním zdrojem informací o novém systému přijímání do středních škol v roce 2024: www.prihlaskynastredni.cz. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, harmonogram přijímacího řízení a další důležité dokumenty. Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

 • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
 • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
 • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
 • zveřejnění výsledků.

Všechny potřebné informace k přijímacímu řízení a další důležité odkazy najdete na našich webových stránkách zde: https://www.gymtri.cz/prijimaci-rizeni/

Večírek absolventů 17. listopadu 2023

U příležitosti 55. výročí založení Gymnázia Třinec se bude dne 17. listopadu 2023 od 18 hodin konat v Kulturním domě Trisia večírek pro absolventy naší školy. Cena jedné vstupenky činí 500 Kč, součástí vstupného je i teplá nebo studená večeře. Prodej vstupenek probíhá jak v pokladně KD Trisia, tak také on-line zde: Vstupenky na večírek absolventů 17. 11. 2023

Při prodeji vstupenek si absolventi nevybírají jednotlivá místa, ale kupují vstupenku podle roku, kdy absolvovali maturitní zkoušku. Kategorie jsou rozděleny do období: 1965-1975, 1976-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000, 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2016-2023. Host si otevře událost, klikne na koupi vstupenky a vyskočí mu všechny uvedené kategorie. Po výběru jedné z nich vybere počet a může zaplatit. Na pokladně v Trisii se pokladní vždy zeptá na maturitní ročník a podle toho vstupenku prodá. Až bude prodej ukončen, budou hosté podle počtu prodaných vstupenek rozděleni do jednotlivých sálů Kulturního domu Trisia. Do správných prostor pak budou hosté podle vstupenky organizátory akce naváděni  při vstupu na večírek. 

Těšíme se na viděnou!

Jak postupovat po přijímacích zkouškách

Dne 28. 4. 2023 škola od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) obdrží výsledky testů. Poté škola provede vyhodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení, tj. podle hodnocení na vysvědčeních ze ZŠ a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na těchto webových stránkách i u vstupu do budovy školy nejdříve dne 28. 4. 2023 po 16. hodině. Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky.

Další postup:

 1. Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. (Zápisový lístek žáci obdrží od své ZŠ.) Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 2. 5. 2023. Včasným odevzdáním zápisového lístku výrazně urychlíte průběh celého přijímacího řízení. (Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.)

   Rozhodne-li se přijatý uchazeč nastoupit na jinou školu, prosíme o sdělení této informace na e-mailovou adresu sekretariat@gymtri.cz.

 1. Není-li uchazeč přijat:
 • může si jeden z rodičů vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v úterý 2. 5. 2023 od 7 do 17 hodin nebo ve středu 3. 5. 2023 od 7 do 13 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 3. 5. 2023 odpoledne odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka. (Pro urychlení procesu přijímacího řízení preferujeme osobní předání rozhodnutí rodičům uchazeče.)
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možno ve škole podat rovnou při osobním převzetí rozhodnutí. Formuláře pro podání odvolání budou na sekretariátu k dispozici, je možno si je stáhnout také zde: Vzor odvolání proti nepřijetí.
 • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
 • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty, popř. vyzvedl prostřednictvím své datové schránky.
 • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.
 • Jsou-li třídy naplněny, je možno zastavit odvolací řízení prostřednictvím této žádosti: Žádost o zastavení řízení ve věci odvolání proti nepřijetí
Starší články »