Články autora Romana Cieslarová


Ples gymnázia

Spolek rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec srdečně zve všechny rodiče žáků, zaměstnance a hosty Gymnázia Třinec na tradiční školní ples, který se bude konat dne 24. ledna 2020 od 19 h v prostorách Hotelu Vitality ve Vendryni. Prodej vstupenek a rezervace míst budou zahájeny již 2. prosince 2019 na sekretariátu školy. Místenky je možno si rezervovat také na tel. čísle 558 325 284, popř. na adrese sekretariat@gymtri.cz.

Třídní schůzky

Dne 19. listopadu 2019 se od 16 do 18 hodin konají třídní schůzky a konzultace prospěchu žáků školy. Všechny rodiče srdečně zveme.

Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny zájemce na den otevřených dveří, který naše gymnázium letos pořádá 26. listopadu 2019 od 13.30 do 18.00 hodin. Účastníci si mohou prohlédnout vybavení učeben a prezentace jednotlivých předmětů, seznámit se s průběhem studia a možnostmi studentů na naší škole, získat informace o přijímacím řízení a dovědět se mnoho dalších zajímavostí ze života školy. Těšíme se na viděnou!

 

Talent 2019

Dne 13. 6. 2019 byla v Kulturním domě Trisia předána ocenění žákům, kteří v končícím školním roce prokázali svůj talent a nadání.

Městem Třinec byli na základě návrhu školy ocenění tito naši studenti: Johanna Szpyrcová (4.C), Kateřina Balcarová (4.C) a Jakub Danyś (3.D). Na základě nominací uměleckými školami či sportovními oddíly získali titul Talent 2019 rovněž Jan Horáček (2.A), Vojtěch Špiller (2.A), Karolína Sasynová (2.D) a Michaela Holotňáková (4.A).

Třinecké železárny pak tradičně předávají žákům regionu ocenění za úspěchy v olympiádách a soutěžích technického zaměření. Z rukou významných představitelů společnosti převzali odměny tito naši studenti: Vojtěch Zielina (1.A), Jan Miškej (2.A), Lenka Ostruszková (3.A), Jiří Marosz, Lukáš Tomoszek (3.C), Ondřej Danyś, Samuel Klus, Ben Klus (3.D), Michaela Holotňáková, Rudolf Kubik, Petr Martynek (4.A), Andrea Švaňová, Ondřej Hložek (4.C), Karolína Franková (4.D), Aneta Adamusová (5.A), Martin Dinh a Daniel Martynek (6.A).

Děkujeme městu Třinec i Třineckým železárnám za podporu našich nadaných studentů a všem oceněným blahopřejeme!

Seznamy učebnic pro školní rok 2019/2020

Učebnice pro 4leté a 8leté studium:

 

Učebnice pro 6leté studium:

Shromáždění SRPŠ Gymnázia Třinec

Vážení rodiče,

zveme Vás tímto na Shromáždění SRPŠ, které proběhne 11. června od  16.00 h v aule gymnázia. Mimo jiné se bude volit nové složení revizní komise a hlasovat o výši členského příspěvku na rok 2019/2020. Těšíme se na Vaši účast.

Výbor SRPŠ

Významné ocenění

Celkem 25 pedagogů převzalo letos u příležitosti Dne učitelů ocenění z rukou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislawa Folwarczného. Byla mezi nimi i naše kolegyně Mgr. Miroslava Babilonová, která byla oceněna za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. Srdečně blahopřejeme! 

 

Výsledek ankety

Do ankety týkající se zvonění na našem gymnáziu se bohužel zapojilo pouze 40 procent respondentů z řad žáků a pedagogů školy. 143 účastníků ankety se vyslovilo pro návrat klasického zvonění, 120 dotázaných by preferovalo zvonění melodické, někteří se vyslovili pro obě možnosti. Skutečnost, že v současnosti nezvoní, vyhovuje 27 respondentům.

Úspěch v soutěži Vaříme z regionálních potravin

Soutěž Vaříme z regionálních potravin, kterou pořádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se stala výzvou i pro naše paní kuchařky. Pracovníci školních jídelen zřizovaných krajem měli za úkol připravit obědové menu pro žáky ve věku 15–18 let za použití alespoň jednoho potravinářského produktu, který byl v rámci regionu oceněn značkou kvality. Návrh menu zpracovaný našimi skvělými kuchařkami postoupil do finálového kola, které proběhlo 28. 11. 2018 v gastrocentru Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce. Zde vybojovala naše hlavní kuchařka – paní Vlasta Kawuloková – vynikající 3. místo. Děkujeme celému týmu školní jídelny nejen za úspěšnou reprezentaci školy, ale především za každodenní dobrou práci a její výsledky!

Odkaz na tiskovou zprávu KÚ MSK: https://www.msk.cz/cz/skolstvi/zname-viteze-souteze-_varime-z-regionalnich-potravin_-124743/

Starší články »