Články autora Romana Cieslarová


Talent 2019

Dne 13. 6. 2019 byla v Kulturním domě Trisia předána ocenění žákům, kteří v končícím školním roce prokázali svůj talent a nadání.

Městem Třinec byli na základě návrhu školy ocenění tito naši studenti: Johanna Szpyrcová (4.C), Kateřina Balcarová (4.C) a Jakub Danyś (3.D). Na základě nominací uměleckými školami či sportovními oddíly získali titul Talent 2019 rovněž Jan Horáček (2.A), Vojtěch Špiller (2.A), Karolína Sasynová (2.D) a Michaela Holotňáková (4.A).

Třinecké železárny pak tradičně předávají žákům regionu ocenění za úspěchy v olympiádách a soutěžích technického zaměření. Z rukou významných představitelů společnosti převzali odměny tito naši studenti: Vojtěch Zielina (1.A), Jan Miškej (2.A), Lenka Ostruszková (3.A), Jiří Marosz, Lukáš Tomoszek (3.C), Ondřej Danyś, Samuel Klus, Ben Klus (3.D), Michaela Holotňáková, Rudolf Kubik, Petr Martynek (4.A), Andrea Švaňová, Ondřej Hložek (4.C), Karolína Franková (4.D), Aneta Adamusová (5.A), Martin Dinh a Daniel Martynek (6.A).

Děkujeme městu Třinec i Třineckým železárnám za podporu našich nadaných studentů a všem oceněným blahopřejeme!

Seznamy učebnic pro školní rok 2019/2020

Učebnice pro 4leté a 8leté studium:

 

Učebnice pro 6leté studium:

Shromáždění SRPŠ Gymnázia Třinec

Vážení rodiče,

zveme Vás tímto na Shromáždění SRPŠ, které proběhne 11. června od  16.00 h v aule gymnázia. Mimo jiné se bude volit nové složení revizní komise a hlasovat o výši členského příspěvku na rok 2019/2020. Těšíme se na Vaši účast.

Výbor SRPŠ

Významné ocenění

Celkem 25 pedagogů převzalo letos u příležitosti Dne učitelů ocenění z rukou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislawa Folwarczného. Byla mezi nimi i naše kolegyně Mgr. Miroslava Babilonová, která byla oceněna za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. Srdečně blahopřejeme! 

 

Přihlašování ke zkoušce Matematika+

Od 2. do 31. ledna 2019 probíhá přes Výsledkový portál žáka (VPŽ, vpz.cermat.cz) přihlašování žáků maturitního ročníku k výběrové zkoušce Matematika+. Úspěšný výsledek této zkoušky lze uplatnit v přijímacím řízení a stipendijních programech na řadě fakult vysokých škol v ČR. Bližší informace o zkoušce naleznou žáci na těchto webových stránkách.

Výsledek ankety

Do ankety týkající se zvonění na našem gymnáziu se bohužel zapojilo pouze 40 procent respondentů z řad žáků a pedagogů školy. 143 účastníků ankety se vyslovilo pro návrat klasického zvonění, 120 dotázaných by preferovalo zvonění melodické, někteří se vyslovili pro obě možnosti. Skutečnost, že v současnosti nezvoní, vyhovuje 27 respondentům.

Úspěch v soutěži Vaříme z regionálních potravin

Soutěž Vaříme z regionálních potravin, kterou pořádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se stala výzvou i pro naše paní kuchařky. Pracovníci školních jídelen zřizovaných krajem měli za úkol připravit obědové menu pro žáky ve věku 15–18 let za použití alespoň jednoho potravinářského produktu, který byl v rámci regionu oceněn značkou kvality. Návrh menu zpracovaný našimi skvělými kuchařkami postoupil do finálového kola, které proběhlo 28. 11. 2018 v gastrocentru Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce. Zde vybojovala naše hlavní kuchařka – paní Vlasta Kawuloková – vynikající 3. místo. Děkujeme celému týmu školní jídelny nejen za úspěšnou reprezentaci školy, ale především za každodenní dobrou práci a její výsledky!

Odkaz na tiskovou zprávu KÚ MSK: https://www.msk.cz/cz/skolstvi/zname-viteze-souteze-_varime-z-regionalnich-potravin_-124743/

Poděkování

Děkujeme všem pedagogům a studentům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akcí souvisejících s oslavami 65. výročí založení naší školy a 50. výročí Gymnázia v Třinci. Všem hostům děkujeme za účast na oslavách a sponzorům za finanční dary, díky nimž jsme mohli jednotlivé akce uspořádat.

Sborníky, vydané u příležitosti oslav výročí, jsou ještě k dispozici v pokladně školy (1. poschodí, č. 111) nebo na sekretariátu (1. poschodí, č. 112).

Večírek absolventů se blíží!

Milí absolventi,

chystáte-li se na sobotní večírek, jistě oceníte tyto informace:

  1. Kam v KD Trisia jít? Odpověď na tuto otázku najdete zde: Večírek absolventů gymnázia 2018 – orientační plán.
  2. Večeře? Bude se postupně všem účastníkům večírku vydávat v restauraci od 18.30 do 23.30 h. Poukázkou na večeři bude vstupenka, pořadateli pouze označená u vstupu na akci.

Na viděnou se těší učitelé Gymnázia Třinec

Základní informace o činnosti SRPŠ Gymnázia Třinec

Výbor SRPŠ pracuje ve školním roce 2018/2019 v tomto složení:

  • předseda: Ing. Jaroslav STOŠEK
  • místopředsedkyně: Irena MODEROVÁ
  • jednatelka: Mgr. Soňa BRUDNÁ
  • hospodářka: Ing. Dana Martynková
  • členové: Marek Frederyk KORNUTA, MUDr. Jan KUBÁLEK, Marcela SIKOROVÁ, Mgr. Iveta FERFECKÁ, Mgr. Radek WIDENKA, Julija JEŽKOVÁ, PhDr. Marcela KLUSOVÁ, Dana BALCAROVÁ, Markét BAJTKOVÁ, Radim FOJKES, Radka SLANINÁKOVÁ
 

Revizní komise SRPŠ pracuje ve školním roce 2018/2019 v tomto složení:

  • předsedkyně: Ing. Lenka SIKOROVÁ
  • členky: Beáta NAGAJDOVÁ, Mgr. Darja HOFFMANNOVÁ

Informace o aktivitách Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec: Tradiční aktivity SRPŠ

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec: Stanovy SRPŠ Gymnázia Třinec

Formulář žádosti o sociální příspěvek SRPŠ: Žádost o sociálni příspěvek SRPŠ

Rámcový program pravidelných jednání výboru SRPŠ (vždy druhé úterý v měsíci): Program jednáni

Plenární schůze SRPŠ Gymnázia Třinec se konala dne 12. 6. 2018. Na této schůzi byla schválena výše příspěvku na školní rok 2018/2019, a to 500 Kč na rodinu. V případě více sourozenců studujících na Gymnáziu Třinec platí příspěvek pouze nejmladší sourozenec, příspěvek za další sourozence je dobrovolný.

Zájemci o práci ve výboru SRPŠ mohou kontaktovat kohokoliv ze současných členů výboru.

Starší články »