Články z kategorie Předměty


Valentýnská pošta

Děkujeme Emě a Kristýně ze 4.A za roznesení valentýnských přáníček do tříd. Doufáme, že všichni adresáti z nich mají radost a že jsme jim dnešní školní den trochu zpestřili.

 

Exkurze v Městské nemocnici Ostrava

Studenti maturitního ročníku biologického semináře pro zdravotní obory absolvovali exkurzi v Městské nemocnici Ostrava .

Studenti se dozvěděli mnoho zajímavých informací, které jim podal primář Centra hyperbarické medicíny. Toto zařízení je jediné léčebné zařízení svého druhu na Moravě. Historicky souvisí s léčbou horníků po otravách oxidem uhelnatým. Tento způsob léčby je aplikován pacientům po popáleninách, při léčbě špatně hojitelných ran a mnoha dalších onemocněních.

Dalším bodem exkurze byla krátká přednáška přednosty neurochirurgie MUDr. Kroupy. Po přednášce proběhla diskuze na téma, které souvisí s léčbou centrální nervové soustavy a neurochirurgií. Po diskuzi byli studenti provedeni neurochirurgickým oddělením. O lůžkové části oddělení jim podala informaci vrchní sestra. Ta  je informovala o práci  a povinnostech zdravotnického personálu a významu jednotlivých zdravotnických profesí. Největším zážitkem pro studenty byla návštěva operačního sálu.

Závěr exkurze byl spojen s krátkou přednáškou z neurologie a  návštěvou oddělení radiologie a zobrazovacích metod. Studentům byly podány informace ohledně fungování přístrojů a jejich významu pro lékařskou diagnostiku. Mohli například vidět zobrazení na  jednom z nejmodernějších přístrojů nukleární magnetické rezonance.

Poděkování za organizaci exkurze patří pracovníkům Městské nemocnice Ostrava, kteří studenty provázeli a podali jim cenné informace z praxe. Děkujeme také Ing. Jaroslavu Stoškovi, který tento zajímavý a bohatý program připravil. 

Vernisáž výtvarných prací na Magistrátu města Třince

V pondělí 4. února byla v prostorách Magistrátu města Třince (na 3. podlaží) slavnostně zahájena výstava výtvarných prací našich studentů. Po přivítání paní primátorky RNDr. Věry Palkovské ovládli tento prostor studenti. Nejdříve všechny přítomné sladila na jednu vlnu píseň v podání trojice výborných muzikantů Jakuba Hoty, Aničky Nieslanikové a Václava Humpolce. Poté si hosté prohlédli téměř třicet prací, které vznikly v posledních deseti letech, ale také zcela nová, dosud nikde nezveřejněná díla. Výstava zahrnuje několik témat jako je čas, láska k přírodě či člověku, smrt, démoni a také zamyšlení nad tím, co se skrývá pod povrchem viděného. Svou práci, námět, nápad a techniku popsaly divákům i novinářům Anička Bojková a Katka Balcarová. Malby, kresby i koláže získaly nemalý obdiv, o čemž svědčí fakt, že se někteří účastníci vernisáže dotazovali, zda jsou prodejné. Pokud byste si chtěli výstavu prohlédnout, máte možnost do konce března.

Lenka Klepaczová

Pod pojmem magistrát se mi vybaví typické kancelářské prostředí. Bílé nudné stěny, vážní pánové v oblecích a dámy v kostýmcích, papíry, lejstra, razítka, přepážky… Přesně těchto stereotypů jsem se před vstupem obávala. Mé představy naboural již vstup do dlouhé chodby, na jejíchž zdech visela celá řada barevných, optimismem sršících obrazů, které jsem doposud vídávala v prostorách našeho gymnázia. Poté se na chodbě postupně objevovali přívětiví zaměstnanci třineckého magistrátu a vernisáž mohla začít. Po kulturní vložce jsme dostali slovo my, autoři obrazů. Přítomné dámy a pánové si tak mohli vyslechnout komentáře k našim obrazům: Co tím chtěl vlastně básník říci…

Možná je to mým věkem nebo mým charakterem, ale pro mě tato událost neznamenala splnění mého snu. Trochu jsem se jí i obávala. Nejsem totiž ten typ člověka, který by se rád veřejně prezentoval. Na druhou stranu musím přiznat, že mě někde v srdci hřálo, že i má práce patřila k těm vystaveným. Doufám, že naše obrazy zaujmou, možná pobaví a možná i někomu vylepší náladu. A to by byl můj tajný, splněný sen.

Kateřina Balcarová

 

 

Valentýnská pošta 14. 2.

 

Ve čtvrtek 14. 2. bude na škole Valentýnská pošta. Můžete tak dát vědět, že na někoho myslíte a chcete mu udělat radost. Speciální poštovní schránka bude připravena ve vestibulu od 6.45 do 10.00. Pošta se bude roznášet do tříd od 11.00. Nezapomeňte na psaníčko napsat jméno adresáta a třídu. Dejte si záležet, protože vytržený list ze sešitu asi nikoho nepotěší.

 

Dvojnásobný úspěch v okresním kole Konverzační soutěže v AJ

V okresním kole Konverzační soutěže v AJ, které proběhlo 11. 2. 2019 ve Frýdku-Místku, jsme se po několika letech dočkali vítězství v kategorii II. B a III. A, a to hlavně díky změněným pravidlům soutěže. V obou kategoriích se změnila témata a kromě poslechu se hodnotil také pravopis i práce s textem. Díky bezchybnému výkonu můžeme k prvnímu místu gratulovat Matěji Fonšovi a v kategorii II. B Šimonu Lipusovi. Kategorii I. B jsme bohužel letos neobsadili, protože všichni vítězové školního kola jsou na lyžařském kurzu.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a budeme držet palce v krajském kole.

Školní kolo Biologické olympiády kategorie C, D

Ve dnech 5. a 6. 2. 2019 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo 53. ročníku Biologické olympiády kategorií C a D určené žákům nižšího gymnázia. Téma letošní olympiády znělo „Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven“.

Mezi první tři nejúspěšnější řešitele kategorie C patřili Samuel Glet, Rudolf Kubik a Prokop Jachnicki. V kategorii D byli nejlepší Vendula Szczotková, Tereza Kidoňová a Adéla Škulcová.

Všem blahopřejeme a držíme palce v okresním kole.

 

Deník z Bad Marienbergu

Den 1 – sobota 2. 2. 2019

V sobotu brzo ráno jsme se úspěšně naložili do vlaku směr Praha, a s hrůzou jsme zjistili, že se budeme muset dostat z jednoho konce vlaku na druhý, protože naše místa byla obsazená. Poté jsme se setkali s bratry Slováky a vyrazili společným autobusem do Německa. Po příjezdu jsme byli rozděleni do jednotlivých pokojů, které jsme sdíleli s našimi vrstevníky z odlišných zemí. Po večeři následovaly seznamovací aktivity, po kterých jsme si ještě zahráli stolní tenis, aby se nám lépe spalo, a zakončili touto pohybovou aktivitou první den.

Dodo

Den 2 – neděle 3. 2. 2019

Neděle začala ice-breaking aktivitami, které nám pomohly se lépe seznámit s ostatními. Celé dopoledne jsme hráli hry a vytvářeli skvělou atmosféru. Po obědě jsme se vrhli na aktivitu zvanou World Café. Postupně jsme se vystřídali v malých skupinkách a řešili různá témata. Otázky byly velmi rozmanité, např. „Co tě udělá šťastným?“, „Chtěli byste mít uprchlický tábor vedle svého domu?“ nebo „Mohl by voják z Malty chránit tvoji rodinu?“ Názory různých národností se velmi lišily a někdy byla diskuze velmi bouřlivá. Večer se uskutečnil Candle-light dinner, kde se každá země prezentovala typickým jídlem, tancem či zpěvem. Naše výprava předvedla polku v českotěšínských krojích za doprovodu písně Beskyde, Beskyde. Velký úspěch sklidilo české nealkoholické pivo Birrel, naše jednohubky, chlebíčky a cukroví. Naopak nám z cizích jídel chutnalo typické nizozemské pečivo, řecké sladkosti nebo maďarské lečo. Večer si všichni užili a čekáme, co nám přenese další den.

Anička K.

Den 3  – pondělí 4. 2. 2019

Pondělí zahájily stmelovací aktivity, které si pro nás připravili studenti z Holandska. Pak jsme se během dopoledne zabývali tématem Já, jako Evropan, na základě kterého jsme se rozdělili do malých skupinek a diskutovali o problémech a přednostech Evropy. Naším úkolem bylo najít tři témata, která nás zaujala nejvíce, a společně vyfotit originální tematické fotografie. Po obědě následovalo vyhodnocení nejlepších a nejoriginálnějších fotografií. O výhru se zasloužil tým naší studentky Olgy. Odpoledne nás čekala zimní procházka městem s kamarádem jiné národnosti. Cílem této aktivity bylo více se mezinárodně poznat a užít si volný čas venku. Večer se uskutečnil Youth in concert, kdy jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je být v kůži slavných zpěváků či skupin. Naše pěvecké i taneční výkony byly hodnoceny porotou a výherci následně odměněni. Koncert byl příjemnou tečkou za uplynulým dnem.

Marie V.

Den 4 – úterý 5. 2. 2019

Úterý začalo jako každý den snídaní, po které následoval Morning energizer, tentokrát vedený polskou delegací. Poté, co nám rozproudil krev v žilách, se naše skupina rozdělila na tři menší a následovaly Labs složené ze dvou her. První hra s názvem Role plays byla zaměřená na sociální problémy. Každý ze skupiny dostal malý papír, na kterém byla napsána jeho sociální role (např. syn čínského imigranta, lesbička, prostitutka HIV pozitivní ve středním věku, sedmdesátiletý muž bez domova, bankéř), a postavil se před startovní čáru. Dále vedoucí hry četl různá prohlášení (např. Nejsem diskriminovaný ve své společnosti.; Mám možnost studovat na univerzitě. atd.) a úkolem každého bylo udělat jeden krok dopředu, pokud pro něj dané prohlášení platilo. Na konci hry stála část hráčů proti stěně a druhá často neučinila jediný krok. Poté následovala diskuze o tom, zda mají tito lidé šanci na změnu a jak se ve své roli cítí. Druhá hra byla zaměřená na globální problémy. Na začátku hry seděli hráči uprostřed místnosti, každý na své židli, a v jednotlivých rozích místnosti byly papíry označující kontinenty. V prvním kole se měli hráči rozhodnout, kolik lidí žije v jednotlivých částech světa, v dalším, jaké je bohatství země, a nakonec kolik lidí se z dané oblasti v průměru migruje. Tato aktivita nám názorně ukázala nerovnoměrné uspořádání v jednotlivých zemích. 

Po obědě jsme autobusem vyrazili do Speyeru. Zde jsme se ubytovali a následovala prohlídka města zapsaného na seznamu památek UNESCO.

Anička

Den 5 – středa 6. 2. 2019

Brzy ráno jsme vyjeli ze Speyeru do blízkého Štrasburku, města, kde sídlí Evropský parlament. Zde jsme si mohli prohlédnout sněmovnu a vyzkoušet formou hry, jak probíhá schvalování nových zákonů. Pochopili jsme, že práce členů Evropského parlamentu je docela náročná a že shodnout se je často obtížné. Po návštěvě Parlamentu jsme se přesunuli do historického centra, kde jsme mohli obdivovat krásnou francouzskou architekturu. Odpoledne jsme se vydali na zpáteční cestu do Bad Marienbergu. O půl desáté jsme se dočkali večeře a další den našeho pobytu skončil.

Vítek

 

Den 6 – čtvrtek 7. 2. 2019

 

Ráno začalo snídaní klasicky v osm hodin. Poté následoval seminář, kde jsme probírali nejprve problémy EU a poté, co jsme se rozdělili do mezinárodních skupinek po čtyřech, jsme se dohodli na jednom tématu a zaměřili se na daný problém ze tří různých pohledů – snílka, realisty a pesimisty. O půl jedné jako obvykle následoval oběd a o hodinu později jsme všichni nasedli do dvou autobusů a vyrazili do Altenkirchenu, do uměleckého studia, kde jsme se měli seznámit s pojmem graffiti a co tento druh umění obnáší. S tímto uměleckým vyjadřováním nás seznamoval Kai – graffiti umělec, který se tímto uměním zabývá více než pětadvacet let. Vysvětlil nám práci s přípravou šablon a sprejováním. Následně jsme si vše mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Vyráběli jsme si každý svou židličku. Někteří si posprejovali nejen židličku, ale i své ruce. Po dvacetiminutovém mrznutí mimo studio se konečně objevil autobus a my vyrazili zpátky na základnu do Bad Marienbergu na večeři.

Julča

Den 7 – pátek 8. 2. 2019

Na celý den jsme se opět přesunuli do umělecké školy do Altenkirchenu, kde jsme vytvářeli graffiti na plátna. Pracovali jsme v mezinárodních skupinách a postupně se na obrazech objevovala témata jako rasismus, xenofobie, no brexit, globální oteplování, volný pohyb osob, migrace, znečištění ovzduší, plasty nebo korupce. Některé skupiny vytvořily společné dílo, v jiných jednotlivci malovali každý své plátno, ale se stejným motivem. Z prvních nesmělých pokusů postupně vznikala téměř umělecká díla a bylo co obdivovat. Nakonec každý tým svou práci okomentoval a vysvětlil svůj motiv. Naše snažení zhodnotil i Kai, který ocenil zejména práci týmu, ve kterém byly Anička a Katka. A protože i nám se velmi líbila, pokusíme se ji převézt až do Třince, aby nám ozdobila některou z chodeb nebo učeben.

P. Bruková

Den 8 – sobota 9. 2. 2019

V sobotu jsme dokončili práci s graffiti. Napsali jsme slovní komentáře k našim dílům a zahráli si poslední hru „game of life“, která rozpoutala bouřlivou diskuzi. Tato hra nám měla ukázat smutný fakt, že myslíme sami na sebe a neustále soutěžíme. Po obědě jsme strávili poslední společné chvíle tím, že jsme si na záda nalepili papír, chodili po místnosti a psali si různé vzkazy. Na závěr jsme si rozdali dopisy, které jsme si posílali během celého týdne. Potom jsme dostali certifikáty, pronesli naše závěrečná slova a oficiálně ukončili tento program. Následovala naše poslední noc spolu a loučení. 

Katka

Den 9 – neděle 10. 2. 2019

Loučíme se s Bad Marienbergem a se všemi delegacemi. Odjíždíme plní dojmů, zážitků a nových přátel. Někteří i možná víc než přátel. Čeká nás dlouhá cesta autobusem a vlakem a pak už zase každodenní realita.

 

Nejlepší přípravné centrum v celé České republice

Naše škola získala významné ocenění v soutěži o nejlepší jazykové přípravné centrum 2018 a stala se tak nejlepším přípravným centrem v celé České republice, které připravuje naše studenty k anglickým cambridgeským zkouškám FCE a CAE. Odborná porota, která se skládala ze zástupců Cambridge Assessment English a Cambridge University Press, nás vybrala jako vítěze této  nejprestižnější kategorie nejen díky úspěchům v roce 2018, ale také přihlédla k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Zde je vyjádření zástupkyně Cambridge Centra pro Českou republiku a Slovensko:

Dovolte mi, abych Vám pogratulovala, protože Gymnázium Třinec bylo vybráno jako výherce v kategorii Best Cambridge English Exam User. V této kategorii jsme chtěli vyzdvihnout a ocenit úsilí školy, která soustavně připravuje studenty ke zkouškám Cambridge English a dosahuje výborných výsledků.

Martina Břeňová

Business Development Manager, Czech Republic and Slovakia

Ocenění pro nejlepší přípravné centrum v České republice převezme koncem března
v Cambridge koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem Mgr. Zlatka Bichlerová. Poděkování patří všem bývalým i současným vyučujícím, kteří mají velkou zásluhu na úspěších našich studentů, jmenovitě Mgr. Vilmě Sikorové, Mgr. Libuši Raszkové, Mgr. Barboře Zawiszové a Mgr. Zlatce Bichlerové. Stejné úspěchy přejeme do budoucna i novým studentům, které připravuje Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Ve své lektorské činnosti i nadále pokračují Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Barbora Zawiszová.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

Preparation centre awards 2018 winners.

 

Dvojnásobný úspěch v okresním kole Konverzační soutěže v němčině

V okresním kole Konverzační soutěže v němčině, které proběhlo 7. 2. 2019 ve Frýdku-Místku, zopakoval Jakub Danyś loňský úspěch a s přehledem vyhrál ve své kategorii (III A). Také v kategorii I B jsme byli zásluhou Sáry Sniegonové úspěšní a získali první místo. Soutěž se již tradičně skládá z poslechu, konverzace na zadané téma, popisu obrázku a řešení jazykové situace.

Děkujeme ze vzornou reprezentaci školy a Jakubovi budeme držet palce v krajském kole.

Vítězství o jednu setinu sekundy

     V úterý 5. 2. 2019 proběhl ve Frýdku-Místku okresní přebor čtyřčlenných školních družstev ve šplhu. Naše gymnázium vyslalo do soutěží celkem tři družstva. Nejvíce se dařilo děvčatům v kategorii středních škol.
     Družstvo ve složení: Hana Petříčková 1. D, Daniela Mauritzová, Julie Novotná a Kateřina Bocková (všechny 3. C), zvítězilo nejtěsnějším možným rozdílem jedné setiny sekundy a postoupilo do krajského finále. Stříbrnou medaili za výkon  8,78 (4,29+4,49) získala mezi staršími dívkami Hana Petříčková.
     Družstvo mladších chlapců (ZŠ) skončilo celkově třetí. Vít Holub obsadil mezi jednotlivci v této kategorii neoblíbené 4. místo.
     V kategorii starších hochů, v nejsilněji obsazené soutěži, skončilo naše družstvo na 6. místě.
     Děvčata a mladší hoši šplhají s přírazem na tyči. Starší hoši pak bez přírazu na laně se startem ze sedu. Všechny kategorie šplhají 4,5 m. Každý závodník má postupně tři pokusy, dva nejlepší časy se sčítají, výsledný čas družstva je součtem časů tří lepších členů.
Pozn. Ve šplhu na laně získalo tehdejší Československo první zlatou olympijskou medaili. Stalo se tak na olympijských hrách v roce 1924 v Paříži, kde člen Sokola Bedřich Šupčík vyšplhal 8 m na laně bez přírazu za 7,2 s.
Celkové výsledky

IT novinky: Kriminalita na českém internetu roste

Kriminalita prostřednictvím internetu v Česku za posledních sedm let vzrostla o 400 procent. Zatímco v roce 2011 policisté zaznamenali 1500 trestných činů spáchaných prostřednictvím celosvětové počítačové sítě, loni jich bylo už téměř 7000. Podle ředitele odboru prevence kriminality ministerstva vnitra Michala Barboříka, který v pondělí statistiku zveřejnil, je však kyberkriminalita v tuzemsku z 90 procent skrytá.
Zatímco trestná činnost v ČR v posledních letech klesá, kriminalita páchaná prostřednictvím internetu naopak. Od roku 2017 do loňska meziročně stoupla o 1300 případů. „Jedna z příčin poklesu kriminality je její přesun do kyberprostoru,” uvedl Barbořík. Policisté nejčastěji zaznamenávají různá podvodná jednání, podle Jakuba Vinšálka z Národní centrály proti organizovanému zločinu však nejvíce roste mravnostní trestná činnost, ta se nezřídka zaměřuje na děti – mimo jiné dětská pornografie, sexuální zneužívání, nátlak a vydírání. V této oblasti je pak podle policistů velmi důležitá prevence. Rodiče si například neuvědomují, jak pedofilové zneužívají rodinné fotografie nahých malých dětí.
Ministerstvo vnitra podle Barboříka podpořilo aktivity projektu Kraje pro bezpečný internet v posledních letech dvěma miliony korun. Projekt se zabývá prevencí ve školách, ale i mezi seniory a rodinami.

Zdroj: novinky.cz

Beseda s RNDr. Jiřím Kottasem, CSc.

     Ve středu 30. ledna 2019 proběhla v aule školy beseda studentů maturitních a předmaturitních ročníků s matematikem, bankéřem a fotografem Jiřím Kottasem. Absolvent našeho gymnázia z roku 1977 drží dodnes rekord školy v běhu na 1000 m výkonem 2:32,5.      
    Učil 17 let na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, posléze se uplatnil se svými znalostmi v bankovním sektoru a pracoval v deseti zemích světa (např. Vietnamu, Indii, Barmě). Jeho celoživotním koníčkem je fotografování.  www.jkottas.com  
     Do Třince zavítal na 27. ročník Beskydské laťky. Besedu zakončil osobním darem pro reprezentanty ČR v bězích, sourozence Reného a Karolínu Sasynovy.

Skupina Striped – GymtriStar 2019

Gratulujeme vítězům a držitelům titulu GymtriStar 2019. Hvězdou našeho gymnázia se pro tento rok stala skupina Striped s písní Perfect od Eda Sheerana. Po několika letech zde opět vznikla hudební skupina, která byla oceněna nejenom publikem, ale také odbornou porotou.                                                               

Třetí ročník GymtriStar proběhl v prostorách auly 31. 1. 2019 pro třídy, které měly své odvážné zástupce mezi soutěžícími.

Do odborné poroty letos zasedli vítězka GymtriStar 2018 Markéta Foltýnová, finalista GymtriStar 2018 Jakub Hota, velký hudební fanda pan profesor Michal Foff a producent, textař a absolvent  třineckého gymnázia Petr Šiška.

Divákům se představilo celkem 21 soutěžících v 15 vystoupeních. Slyšeli jsme skvělé výkony zpěváků, klavíristů, houslistů, a dokonce i mimořádné vystoupení recitátora Vojty Zieliny. Do finálového kola poslali diváci po „fazolovém hlasování“ s nejvyšším počtem bodů Trio Yamaha, výše zmíněnou skupinu Striped a nadějného zpěváka s kytarou Adama Slanináka. Odborná porota ocenila jak hudební stránku, tak smysl pro humor (především v podání skupiny Trio Yamaha). Byla také udělena mimořádná cena poroty, a to klavíristovi Tomáši Workovi.

Velké poděkování patří porotcům a všem, kteří se podíleli na organizaci akce. Především paní Mgr. Andree Skupieň, která provázela jednotlivá vystoupení slovem. Dále panu Mgr. Marcelu Gibiecovi a jeho pomocníkům Jakubu Kotajnému a Dominiku Stoszkovi, kteří se postarali o nazvučení vystoupení, a v neposlední řadě reportérům naší školní televize GymtriTV Kláře Byrtusové a Petru Stefkovi.

Těším se s vámi na další ročník.

Vlasta Liberdová

Beskydská laťka mládeže

Dopoledne před 27. ročníkem Beskydské laťky se uskutečnil ve Werk aréně závod mládeže, kterého se zúčastnilo i družstvo našeho gymnázia. V soutěži žákovských družstev obsadili naši ziskem 550 bodů 3. místo . Body jsou součtem zdolaných výšek v cm dvou lepších žáků a dvou žákyň. V jednotlivcích se nejlépe dařilo Martinu Kovářovi, který výkonem 160 cm obsadil 2. místo. V kategorii juniorů byl Patrik Vašíček celkově šestý.
Naše sestava: Bára Kajzarová, Lucie Krčková, Zuzana Bojková, Martin Kovář, Vít Holub a Jáchym Turoň.
Výsledky 27. ročníku Beskydské laťky

Fotogalerie Jiřího Kottase

Starší články »