Články z kategorie Předměty


Ohlédnutí za turistickým kurzem

Letošní sportovně turistický kurz máme za sebou a už můžeme jen vzpomínat. Poprvé jsme změnili prostředí slovenských Západních Tater a vyrazili do Jeseníků, a to hned pod nejvyšší horu a zároveň nejvyšší umělý bod České republiky (1637,5 m. n. m). Počasí bylo pro turistiku ideální – příjemná teplota, sem tam mráček. Ve čtvrtek a v pátek přišly přeháňky a my jsme si naplánovali sportovní program a zábavu. Nahlédněte do fotogalerie a nechte se inspirovat k turistice třeba v našich krásných Beskydech.

Dofáci vyrazili na ostré expedice

Putování po okolních hradech

Na ostrou expedici jsme se s holkami rozhodly prozkoumat hrady v našem okolí. Během naší dvoudenní cesty na konci srpna jsme prošly místa jako Kozlovice, Hukvaldy, Měrkovice, Tichá, Frenštát pod Radhoštěm a Štramberk. Celkově jsme ušly první den 21 km a druhý den zhruba 10 km. Počasí nám ovšem moc nepřálo a po celou exkurzi nám střídavě pršelo, takže to místy bylo náročnější, než bychom chtěly. Přes všechny komplikace se nám expedice líbila. Všechny jsme totiž byly na tyto podmínky připravené a nejhorší, co se stalo, byly promoklé boty, ale to byl jen malý detail. Pěší turistika nás všechny baví a trasa byla krásná, i když sem tam pršelo. Možná že tyto drsnější podmínky byly přesně to, co nás připravilo na budoucí výlety. Vyzkoušely jsme si, jaké to je, když vám život nehraje úplně do karet a zvládly jsme vše s úsměvem na tváři a dobrou náladou.

Lucie Fargačová

Rafting na řece Morava 

Jako ostrou expedici projektu DOFE jsme si s holkami zvolily expedici na vodě, jelikož nás všechny tento nápad velmi nadchl. Po výrazně složitějším plánování než u cvičné expedice jsme došly k závěru, že nejlepší pro nás bude sjet řeku Moravu. A tak jsme se brzy ráno 9. září vydaly do našeho startovního bodu, Postřelmova, kde mohlo toto dvoudenní dobrodružství na raftu započít.

První den jsme se s jednou či dvěma přestávkami za pomoci instruktora doplavily do kempu Mohelnice. Cesta byla poklidná a probíhala bez jakýchkoliv velkých komplikací, na které jsme byly před odjezdem téměř neustále upozorňovány. Všechny jsme k naší nevíře neúnavně pádlovaly, což příjezd do kempu patrně zrychlilo a my měly tudíž více času na stavění stanu, vaření večeře a také večerní aktivity. K večeři jsme si uvařily těstoviny s rajskou omáčkou a naservírovaly se strouhaným sýrem. Nabité energií jsme se poté dočkaly i očekávané hry volejbalu, kterou kemp nabízel.

Po noci prospané v chladných teplotách jsme byly ráno více než připraveny vyplout do naší konečné destinace a expedici zakončit. Avšak navzdory narůstající únavě se nám dostalo nespočet skvostných pohledů na tamější krajinu, což z celého výletu udělalo příjemný a nezapomenutelný zážitek. V Litovli už nás čekal odvoz a také učitelé Petra Bruková a Přemysl Zbončák, kteří nám po dobu expedice byli neustále v patách a podporovali nás, za což jim opravdu děkujeme. V neposlední řadě bychom také chtěly poděkovat rodičům dvou členek expedice za sponzorské dary a zajištění odvozu, čímž nám nesmírně usnadnili problémy s dopravou.

Cílem bylo naučit se základům sjíždění řeky, což jsme mimo jiné splnily a já si myslím, že po této expedici už nás žádný jez jen tak nezastraší. Byla to pro nás zkouška, kterou jednomyslně shledáme jako velmi přínosnou, tak jako celý projekt. Bez pochyb doporučujeme!

Tereza Cieslarová

 

Logická olympiáda 2021

Začátek školního roku je v matematických soutěžích už tradičně spojen s Logickou olympiádou. 
V letošním roce proběhne 14. ročník této soutěže, které se zúčastňují tisíce žáků různých věkových kategorií.
Také na naší škole je soutěž nejen velmi oblíbená, ale žáci v ní dosahují skvělých výsledků.
Jedním z mnoha úspěšných řešitelů zapeklitých úloh soutěže je Lukáš Tomoszek, který úspěšně reprezentoval
školu v krajských kolech i v celostátním finále. Lukáš bude v tomto školním roce maturovat, proto se soutěže
zúčastní naposledy. Věříme, že bude mít mnoho zdatných následovníků.

Každý, kdo chce soutěžit, se musí zaregistrovat do 30. září 2021.

Informace k průběhu jednotlivých kol LO naleznete i na stránkách Logické olympiády.

Pokyny před odjezdem na sportovně-turistický kurz

Základní body k účasti na STK (13. – 17. 9. 2021)
1. Sraz účastníků je v 8:00 h. Přistoupit do autobusu v průběhu cesty není možné.
2. Všichni účastníci musí mít s sebou platný průkaz totožnosti (OP, příp. pas), průkaz zdravotní pojišťovny, respirátory.
3. STK je školní akcí, řídí se tedy školním řádem. Žáci jsou povinni respektovat pokyny pedagogů i zdravotníka.
4. Nezapomeňte vhodnou obuv (rozchozenou), oděv (teplé oblečení, softshellová bunda, outdoorové kalhoty, čepice, rukavice, pláštěnka), batůžek pro turistické výlety, lahev na pití, opalovací krém, sluneční brýle, plavky, ručníky, přiměřenou hotovost.

5. Při nástupu do autobusu odevzdáte Prohlášení zákonných zástupců účastníků o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti (ke stažení zde). Zletilí účastníci vyplní prohlášení o bezinfekčnosti sami (ke stažení zde). Bez odevzdání prohlášení se nemůžete akce účastnit.
6. Před příjezdem na místo ubytování proběhne první túra v délce 13 km, kdy projdeme cca 3 hodiny trvající trasu v Jeseníkách. Proto je vhodné obléci si odpovídající turistický oděv, vzít si svačinu a pití do batůžku.
7. Předpokládaná doba návratu ke škole v pátek 17. 9. 2021 je mezi 13. a 15. hodinou.
8. V případě nenadálých změn zdravotního stavu v době před odjezdem prosím informujte vedoucí kurzu Mgr. Ivanu Šotkovskou (např. prostřednictvím aplikace Teams).

 

IT novinky: Budete v září grilovat?


Použijte chytrý teploměr pro měření teploty masa při jeho grilování či pečení!

Tyto teploměry zajistí perfektní výsledek, posunou vaše kuchařské umění zase o stupeň dále a předejdete zbytečné ztrátě tepla při každém otevření a zavření grilu. Zařízení často umožňují připojení další sondy, Vy tak můžete snadno upravovat a monitorovat dva druhy masa najednou. Teploměr Vám umožní sledování teploty prostřednictvím aplikace na Vašem mobilním telefonu čí tabletu.

Aplikace nabízejí obsáhlou databázi různých druhů a typů mas, pro které Vám navrhne stupně propečení dle vaší libosti. Stačí jen rozpálit grill, umístit sondu do masa, v aplikaci nastavit požadované parametry a pak už jen dát maso na gril a sledovat, jak se mění teplota a čas vaření. Díky této funkci získáte dokonalý přehled o aktuálním stavu vašeho jídla.

Zdroj: https://meater.com

Maturitní témata z chemie pro školní rok 2021/2022

Maturitní téma z chemie pro školní rok   2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Složení a struktura atomu
2 Částicové složení látek 
3 Teorie chemické vazby 
4 Základy chemické termodynamiky
5 Rychlost chemických reakcí
6 Chemická rovnováha
7 Reakce acidobazické 
8 Vodík, kyslík. Roztoky
9 s – prvky
10 p1 + p2 – prvky 
11 p3– prvky
12 p4 – prvky
13 p5 – prvky
14 d – prvky 
15 Nasycené uhlovodíky
16 Nenasycené uhlovodíky
17 Areny 
18 Hydroxyderiváty uhlovodíků, thiosloučeniny
19 Dusíkaté deriváty organických sloučenin
20 Karbonylové sloučeniny
21 Karboxylové kyseliny 
22 Deriváty karboxylových kyselin
23 Syntetické makromolekulární látky 
24 Sacharidy
25 Lipidy, heterocyklické sloučeniny

Maturitní témata z dějepisu pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní téma z dějepisu pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Orientální despocie – Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína
2 Odkaz antiky v dějinách evropské civilizace
3 Velká Morava a vývoj českého státu do 12. století
4 Český stát za vlády posledních Přemyslovců
5 Rozkvět českého státu za vlády Lucemburků
6 Husitské hnutí v Čechách, vláda Jiřího z Poděbrad
7 Významná ohniska napětí a válečné konflikty ve středověku
8 Humanismus, renesance a velké zeměpisné objevy
9 Válka za nezávislost a vznik USA, občanská válka v USA
10 Český stavovský stát za vlády Jagellonců, nástup Habsburků, třicetiletá válka
11 Evropské reformační hnutí v 16. a 17. století
12 Osvícenský absolutismus v Evropě a jeho důsledky pro vývoj moderní společnosti
13 Věk revolucí – Nizozemí, Anglie, Francie
14 Doba napoleonských válek, důsledky Vídeňského kongresu
15 Proměny způsobu výroby v průběhu dějin, průmyslová revoluce a její důsledky
16 Rok 1848 v Evropě a v českých zemích
17 České země v rámci Rakouska-Uherska, vznik ČSR
18 První světová válka
19 Československo ve 20. a 30. letech 20. století
20 Totalitní režimy ve 20. století
21 Druhá světová válka
22 Život v Protektorátu Čechy a Morava a na území Těšínska za 2. světové války
23 Ohniska válečných konfliktů a významné problémy ve světě po roce 1945
24 Vývoj Československa v letech 1945 – 1948
25 Od totality k obnově demokracie v Československu (1948 – 1989)

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

 

Maturitní témata z Anglického jazyka pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 The United Kingdom (Velká Británie)
2 London (Londýn)
3 The United States of America (Spojené státy americké)
4 Mass Media and Cultural Life (Masmédia a kulturní život)
5 Australia (Austrálie)
6 Education (Vzdělání)
7 Festivals and celebrations (Svátky a oslavy)
8 My family and me (Moje rodina a já)
9 Canada (Kanada)
10 Reading books (Četba knih)
11 Jobs and my Future Career (Práce a budoucí kariéra)
12 Shopping (Nakupování)
13 Health and Diseases (Zdraví a nemoci)
14 Science and Technology (Věda a technika)
15 Sports and Games (Sporty a hry)
16 Studying Foreign Languages (Studium cizích jazyků)
17 Holidays and Travelling (Dovolená a cestování)
18 Meals and Eating out (Jídlo a návštěva restaurace)
19 Prague (Praha)
20 Social Problems (Sociální problémy)
21 Třinec (Třinec)
22 The Czech Republic (Česká republika)
23 Global Problems (Globální problémy)
24 Crime and Punishment (Zločin a trest)
25 Housing (Bydlení)

Maturitní témata z výtvarné výchovy pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

 

Maturitní témata z výtvarné výchovy pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Počátky umění v pravěku 
2 Umění starověku – Mezopotámie, Egypt
3 Antické umění – Starověké Řecko
4 Etruské umění, umění starověkého Říma
5 Umění středověku – předrománské umění, byzantské umění
6 Románské umění
7 Gotické umění
8 Raná italská renesance
9 Vrcholná renesance manýrismus v Itálii a zaalpských zemích
10 Barokní umění, barokní realismus a klasicismus
11 Vrcholné baroko a rokoko
12 Klasicismus, romantismus a realismus v evropském umění
13 Impresionismus
14 Postimpresionismus, neoimpresionismus
15 Secese
16 Umění první poloviny 20. století – expresionismus, fauvismus, futurismus 
17 Kubismus
18 Abstraktní umění
19 Dadaismus a surrealismus
20 Umění druhé poloviny 20. století

Maturitní témata z informatiky pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní témata z informatiky pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Základy jazyka HTML (CSS, odkazy, obrázky)
2 Odstavec, tabulka v jazyce HTML
3 Programování – algoritmus a objekt
4 Programování – proměnné a datové typy
5 Programování – cyklus a pole
6 Programování – události a funkce
7 Databáze – tabulka, relace, dotaz
8 Databáze – filtr, výstupní sestava, SQL
9 Paměti RAM a ROM, HDD, SSD, CD, DVD
10 Skener, digitální fotoaparát a webkamera
11 Počítačové sítě
12 Informace a informatika
13 Operační systém
14 Monitory, tiskárny, myš
15 Počítačová etika, netiketa, počítačové viry, ochrana počítačové sítě
16 Historie internetu, základní pojmy
17 Počítačová grafika
18 Rastrová grafika (rastrové editory)
19 Vektorová grafika (vektorové editory)
20 Prohlížeče, základní práce v prohlížeči
21 Prezentační program
22 Buňka, adresa, graf v tabulkovém kalkulátoru
23 Funkce a podmíněné formátování v tabulkovém kalkulátoru
24 Formátování textu, tabulka, editor rovnic v textovém editoru
25 Hromadná korespondence, obsah a rejstřík v textovém editoru

Maturitní témata z fyziky pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní témata ze pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Kinematika přímočarých pohybů a křivočarých pohybů
2 Dynamika přímočarých pohybů a křivočarých pohybů
3 Mechanická práce a mechanická energie
4 Gravitační pole
5 Mechanika tuhého tělesa
6 Mechanika tekutin
7 Základní poznatky molekulové fyziky a termiky
8 Struktura a vlastnosti plynů
9 Struktura a vlastnosti kapalin
10 Struktura a vlastnosti pevných látek
11 Skupenské přeměny
12 Mechanické kmitání
13 Mechanické vlnění 
14 Stacionární elektrické pole
15 Vznik elektrického proudu a elektrický proud v kovech
16 Elektrický proud v látkách
17 Stacionární magnetické pole
18 Nestacionární magnetické pole
19 Střídavý proud
20 Elektromagnetické kmitání a vlnění
21 Vlnová optika
22 Paprsková optika
23 Elektromagnetické záření a kvantová optika
24 Obal atomu
25 Fyzika atomového jádra

Maturitní témata ze základů společenských věd pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní témata ze základů společenských věd pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Úvod do studia psychologie
2 Osobnost člověka
3 Psychické procesy a stavy
4 Úvod do studia sociologie
5 Člověk v sociálních vztazích
6 Sociální poznávání
7 Základy teorie státu
8 Politologie
9 Základy teorie práva
10 Ústava ČR a lidská práva
11 Trestní, správní a pracovní právo
12 Občanské a rodinné právo
13 Tržní ekonomika, marketing, management
14 Peníze v tržní ekonomice, zaměstnanost
15 Úloha státu a právní subjekty v tržní ekonomice
16 Mezinárodní integrace
17 Základy religionistiky, východní filozofie, sekty
18 Judaismus, křesťanství, islám
19 Úvod do studia filozofie
20 Filozofie starověkého Řecka – předsokratovská filozofie a Sokrates
21 Filozofie starověkého Řecka – Platon, Aristoteles a helénismus
22 Středověká, renesanční a barokní filozofie
23 Osvícenství a německá filozofie
24 Filozofie 19. a 20. století
25 Základy etiky

Maturitní témata z německého jazyka pro školní rok   2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní témata z německého jazyka pro školní rok   2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Německo, Berlín
2 Rakousko, Vídeň
3 Švýcarsko
4 Prázdniny, dovolená, dopravní prostředky
5 Volný čas, sport a další koníčky
6 Služby
7 Vánoce a jiné svátky
8 Kulturní zájmy
9 Dům a byt
10 Zdraví a zdravý způsob života
11 Národní kuchyně
12 Rodina a manželství
13 Vzdělávací systém v Německu a České republice
14 Práce, volba povolání
15 Ochrana životního prostředí a další problémy světa
16 Masmédia, internet
17 Počasí a roční období
18 Evropská unie
19 Třinec, náš region
20 Česká republika, Praha

Maturitní témata z matematiky pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

 

Maturitní témata z matematiky pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Přímka a její části
2 Rovina
3 Trojúhelník
4 Mnohoúhelníky
5 Kružnice, kruh, kulová plocha, koule
6 Elipsa
7 Hyperbola
8 Parabola
9 Mnohostěny a rotační tělesa
10 Číselné obory
11 Rovnice a nerovnice
12 Funkce
13 Matematické věty a jejich důkazy
14 Výrazy
15 Absolutní hodnota
16 Parametr
17 Substituce při řešení rovnic
18 Shodnosti a podobnosti
19 Exponenciální funkce, exponenciální rovnice a nerovnice
20 Logaritmus, logaritmická funkce, logaritmické rovnice a nerovnice
21 Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
22 Posloupnosti
23 Řady
24 Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
25 Matematizace reálné situace

Maturitní témata z biologie pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

 

Maturitní téma z biologie pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Nebuněční a prokaryota
2 Eukaryotní buňka, chromista a prvoci
3 Pletiva vyšších rostlin a hub
4 Vegetativní orgány vyšších rostlin (kořen, stonek, list) a stavba těla hub
5 Generativní orgány rostlin a rozmnožování hub
6 Fyziologie rostlin
7 Nižší a vyšší rostliny
8 Diblastika a prvoústí s primární tělní dutinou
9 Prvoústí se sekundární tělní dutinou
10 Členovci
11 Paryby a ryby
12 Obojživelníci a plazi
13 Ptáci a savci
14 Opěrná soustava
15 Pohybová soustava
16 Dýchací soustava
17 Oběhová soustava
18 Trávicí soustava
19 Vylučovací soustava a kožní soustava
20 Nervová a hormonální soustava
21 Smyslová soustava
22 Rozmnožovací soustava
23 Genetika člověka
24 Dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků
25 Základy ekologie
Starší články »