Články z kategorie Aktuality


Studentské volby do Evropského parlamentu 2019

Ve čtvrtek 9. 5. se na naší škole uskuteční Studentské volby do Evropského parlamentu. Zúčastnit se jich mohou studenti starší 15 let. Volit se bude v klubovně naší školy (uč. 125) od 7:10 do 8:00 a pak každou přestávku až do 6. vyučovací hodiny. Ve vestibulu naší školy jsou vyvěšeny plakáty, volební kandidátky i pokyny pro voliče. Všechny materiály a informace jsou také dostupné v on-line podobě na webu jsns.cz.  

Sbírka potravinové pomoci

Potravinová banka v Ostravě, z. s. ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pořádá v rámci dne akcí k Mezinárodnímu dni na vymýcení chudoby

SBÍRKU POTRAVINOVÉ POMOCI

V úterý 16. 10. a ve středu 17. 10. 2018

(0. vyučovací hodina a velká přestávka)

Kde: Sborovna Gymnázia Třinec

Jaké potraviny je možno přinést: Trvanlivé potraviny před datem spotřeby (cukr, olej, luštěniny, konzervy, rýže, paštiky, čínské polévky, sirupy, čaje, cukrovinky pro děti…)

Kontakt: Mgr. Marcela Majetná (kab. 216)

Vybrané potraviny budou předány prostřednictvím Slezské diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín středisku BETHEL v Třinci.

Další literární úspěch Kateřiny Balcarové

1. místo v celostátní literární soutěži Můj svět

Naše studentka 3.C Kateřina Balcarová opět uspěla v celostátní literární soutěži! Minulý týden si odnesla v Praze odměnu za 2. místo v soutěži Jeden svět, v pátek 9.3.2018 pak v tradiční literární soutěži Můj svět zvítězila v kategorii próza autorů do 18 let.

V soutěži Můj svět se tentokráte sešlo přes 150 příspěvků z celé České republiky. Téma soutěže bylo inspirováno citátem:

„Jediná cesta je ta ve vlastním nitru.“ (Rainer Maria Rilke).

Porotu zaujalo Katčino zamyšlení „Cesta nitrem“, ve kterém přirovnává svůj život k cestování autem. Kateřině pochopitelně opět gratulujeme k úspěchu. Je to její již několikáté vítězství v literární soutěži.

 

Živá knihovna – moje profese

26. 1. 2018 se stala naše škola dějištěm zatím netradiční akce nazvané Živá knihovna.
Proč Živá knihovna? Protože v roli knih vystoupili skuteční lidé, kteří stejně tak jako knihy přinesli studentům  předmaturitního ročníku cenné informace. Naši hosté, živé knihy, jim umožnili rozšířit si přehled o profesních oborech, a tak se lépe orientovat při nasměrování dalšího studia a následné volbě povolání.
Svou profesi představilo jedenáct odborníků, většinou absolventů Gymnázia Třinec: lékař, manažerka, projektový manažer, právník, redaktorka, radiologická asistentka, architekt, geodet, počítačový expert, zdravotnický záchranář/ biomedicínský inženýr a hutní inženýr. Jsme rádi, že se mohli uvolnit ze svého zaměstnání, aby našim studentům při jejich nesnadném rozhodování pomohli.
Za to jim patří velký dík.

Soutěž s projektem Čtení pomáhá

Informace o tomto projektu najdete na webových stránkách – ZDE. Do konce dubna bude na naší škole probíhat soutěž tříd. Bližší informace poskytne Mgr. Kateřina Macurová nebo váš češtinář.

V loňském školním roce naši studenti úspěšně zvládli 241 testů k přečteným knihám a do projektu tak odeslali 12050 Kč. Věříme, že letos bude odeslaná částka ještě vyšší!

Plakát projektu http://www.ctenipomaha.cz/fm/articles/cteni-a4-tisk.pdf

Úspěšná recitátorka

spryc

Během celého školního roku 2015/2016 naši školu v recitačních soutěžích reprezentovala Johanna Szpyrcová z 1. C. S přehledem vyhrávala jednotlivá postupová kola a její úspěšná cesta vyvrcholila účastí na 45. celostátní přehlídce a dílně dětských recitátorů Dětská scéna 2016 ve Svitavách (10. – 12. 6. 2016).

Děkujeme za reprezentaci školy i města a přejeme další úspěchy.

Beseda s M. Vieweghem a M. Reinerem

509

V třineckém gymnáziu byli ve čtvrtek 8. 10. 2015 poprvé na návštěvě spisovatelé Michal Viewegh a Martin Reiner. Oba přečetli ukázky ze svých nejnovějších knih a pak vtipně odpověděli na dotazy studentů 5. a 6. ročníků. Spokojení studenti i učitelé jsou důkazem, že se akce povedla.

Projekt Čtení pomáhá

Zpráva o výsledcích soutěže s projektem Čtení pomáhá.

1. místo 4.A    45 knih
2. místo 6.B    11 knih
3. místo 3.D     8 knih

Vítězná třída vyhrává dort, z naší školy se zúčastnilo 37 studentů, kteří na charitativní projekty
poslali celkem 4100 Kč.

Celonárodní kolo České lingvistické olympiády

Dne 24. 4. 2015 se konalo v Praze celonárodní kolo České lingvistické olympiády. Naši školu reprezentovali Tomáš Kyzek ze 4. B, Tomáš Cieslar ze 6. B a Jiří Mravec z 5. B. Tomáš Cieslar znovu dokázal využít svých znalostí a obsadil už podruhé 1. místo. Postoupil do mezinárodní-
ho kola, které se letos bude konat v Bulharsku.

Srdečně blahopřejeme!

Literární soutěž 2015

V letošním školním roce se uskutečnila literární soutěž ve dvou kategoriích.

I.kategorie pro první a druhý ročník šestiletého studia zpracovala téma:
Jestliže se budete kamarádit se slepicemi, budete kdákat, ale pokud se budete přátelit s orly, budete stoupat vysoko.
1. Gabriela Pyszková, 2. A
2. Tereza Sikorová, 2 .A
3. Václav Humpolec, 2. A

II.kategorie – všechny ročníky čtyřletého studia a třetí až šestý ročník šestiletého studia. Jejich zadání bylo:
Život je housenková dráha. Má své nahoru i dolů.
1. Vojtěch Raszka, 5. A
2. Zuzana Lipowská, 2. E
3. Tadeáš Cienciala, 4. B

Všem výhercům i ostatním zúčastněným blahopřejeme.

Čtení pomáhá

Na konci dubna končí soutěž
tříd s projektem Čtení pomáhá. Vítězí třída, která vyplní nejvíce testů o
knihách a odešle tak na charitativní projekty nejvíce peněz. Odměnou je
dort pro třídu.

Starší články »