Články z kategorie Aktuality


Další literární úspěch Kateřiny Balcarové

1. místo v celostátní literární soutěži Můj svět

Naše studentka 3.C Kateřina Balcarová opět uspěla v celostátní literární soutěži! Minulý týden si odnesla v Praze odměnu za 2. místo v soutěži Jeden svět, v pátek 9.3.2018 pak v tradiční literární soutěži Můj svět zvítězila v kategorii próza autorů do 18 let.

V soutěži Můj svět se tentokráte sešlo přes 150 příspěvků z celé České republiky. Téma soutěže bylo inspirováno citátem:

„Jediná cesta je ta ve vlastním nitru.“ (Rainer Maria Rilke).

Porotu zaujalo Katčino zamyšlení „Cesta nitrem“, ve kterém přirovnává svůj život k cestování autem. Kateřině pochopitelně opět gratulujeme k úspěchu. Je to její již několikáté vítězství v literární soutěži.

 

Živá knihovna – moje profese

26. 1. 2018 se stala naše škola dějištěm zatím netradiční akce nazvané Živá knihovna.
Proč Živá knihovna? Protože v roli knih vystoupili skuteční lidé, kteří stejně tak jako knihy přinesli studentům  předmaturitního ročníku cenné informace. Naši hosté, živé knihy, jim umožnili rozšířit si přehled o profesních oborech, a tak se lépe orientovat při nasměrování dalšího studia a následné volbě povolání.
Svou profesi představilo jedenáct odborníků, většinou absolventů Gymnázia Třinec: lékař, manažerka, projektový manažer, právník, redaktorka, radiologická asistentka, architekt, geodet, počítačový expert, zdravotnický záchranář/ biomedicínský inženýr a hutní inženýr. Jsme rádi, že se mohli uvolnit ze svého zaměstnání, aby našim studentům při jejich nesnadném rozhodování pomohli.
Za to jim patří velký dík.

Úspěšná recitátorka

spryc

Během celého školního roku 2015/2016 naši školu v recitačních soutěžích reprezentovala Johanna Szpyrcová z 1. C. S přehledem vyhrávala jednotlivá postupová kola a její úspěšná cesta vyvrcholila účastí na 45. celostátní přehlídce a dílně dětských recitátorů Dětská scéna 2016 ve Svitavách (10. – 12. 6. 2016).

Děkujeme za reprezentaci školy i města a přejeme další úspěchy.

Beseda s M. Vieweghem a M. Reinerem

509

V třineckém gymnáziu byli ve čtvrtek 8. 10. 2015 poprvé na návštěvě spisovatelé Michal Viewegh a Martin Reiner. Oba přečetli ukázky ze svých nejnovějších knih a pak vtipně odpověděli na dotazy studentů 5. a 6. ročníků. Spokojení studenti i učitelé jsou důkazem, že se akce povedla.

Projekt Čtení pomáhá

Zpráva o výsledcích soutěže s projektem Čtení pomáhá.

1. místo 4.A    45 knih
2. místo 6.B    11 knih
3. místo 3.D     8 knih

Vítězná třída vyhrává dort, z naší školy se zúčastnilo 37 studentů, kteří na charitativní projekty
poslali celkem 4100 Kč.

Celonárodní kolo České lingvistické olympiády

Dne 24. 4. 2015 se konalo v Praze celonárodní kolo České lingvistické olympiády. Naši školu reprezentovali Tomáš Kyzek ze 4. B, Tomáš Cieslar ze 6. B a Jiří Mravec z 5. B. Tomáš Cieslar znovu dokázal využít svých znalostí a obsadil už podruhé 1. místo. Postoupil do mezinárodní-
ho kola, které se letos bude konat v Bulharsku.

Srdečně blahopřejeme!

Literární soutěž 2015

V letošním školním roce se uskutečnila literární soutěž ve dvou kategoriích.

I.kategorie pro první a druhý ročník šestiletého studia zpracovala téma:
Jestliže se budete kamarádit se slepicemi, budete kdákat, ale pokud se budete přátelit s orly, budete stoupat vysoko.
1. Gabriela Pyszková, 2. A
2. Tereza Sikorová, 2 .A
3. Václav Humpolec, 2. A

II.kategorie – všechny ročníky čtyřletého studia a třetí až šestý ročník šestiletého studia. Jejich zadání bylo:
Život je housenková dráha. Má své nahoru i dolů.
1. Vojtěch Raszka, 5. A
2. Zuzana Lipowská, 2. E
3. Tadeáš Cienciala, 4. B

Všem výhercům i ostatním zúčastněným blahopřejeme.

Rétorická soutěž

retor

V prvním aprílovém dni proběhlo školní kolo rétorické soutěže s tématem Problém, který se týká i mě. Soutěžící hovořily například o prezidentu Zemanovi či o závislosti na jídle. Vítězkou se stala Laura Daňová z 1. E, která se zúčastní okresního kola v Místku.

Komise ČJL blahopřeje!

Česká lingvistická olympiáda

Dne 27. 2. 2015 se konalo v Olomouci regionální kolo České lingvistické olympiády. Naši studenti, Tomáš Kyzek z 4. B, Tomáš Cieslar z 6. B a Jiří Mravec z 5. B, zde dosáhli vynikajících výsledků a postupují do celonárodního kola, které se bude konat 24. 4. 2015 v Praze.

Srdečně blahopřejeme a přejeme v dalším kole hodně úspěchů.

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 5. 2 . 2015 se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce a naši studenti zde byli úspěšní.

V I. kategorii získala Gabriela Pyszková z 2. A druhé místo a postupuje do krajského kola.

V II. kategorii získal Ondřej Zoubek z 5. B také druhé místo a postupuje do krajského kola v Ostravě.

 

Blahopřejeme a držíme palce.

Literární soutěž HRANICE

Městská knihovna v Třinci vyhlásila výsledky literární soutěže Hranice. V I. kategorii získala 3. místo Magdaléna Lubojacká z 1. A. V II. kategorii zvítězila Soňa Mucinová z 5. B, 2. místo obsadila Kateřina Kotasová z 3. B a 3. místo získala Klára Janáčová z 3. D.

Blahopřejeme!

Starší články »