Články z kategorie Aktuality


COVID-19 – aktuálně

Výdej obědů do jídlonosičů od 30. 11. 2020

 • Vzhledem k postupnému obnovování prezenční výuky bude výdej stravy do jídlonosičů probíhat od pondělka 30. 11. 2020 pouze od 14 do 14.30 h.

Pokyny k výuce tříd nižšího gymnázia od 30. 11. 2020

 • 30. 11. 2020 bude pro žáky nižšího gymnázia zahájena rotační prezenční výuka. V týdnu 30.11.-4.12.2020 přijdou do školy žáci tříd 1.A a 3.A, třídy 2.A a 4.A pokračují v distanční výuce. V týdnu 7.-11.12. 2020 budou chodit do školy žáci tříd 2.A a 4.A, třídy 1.A a 3.A se budou vzdělávat distančně.
 • Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu. V hodinách TV budou žáci za příznivého počasí chodit na vycházky.
 • Na obědy budou žáci chodit v určenou dobu tak, aby se nepotkávali s žáky jiných tříd.
 • Ve všech prostorách školy musí žáci i učitelé používat roušky a dezinfekci. Z důvodu pravidelného větrání doporučujeme teplejší oblečení.

Pokyny k výuce maturitních tříd od 25. do 27. 11. 2020

 • Od 25. 11. 2020 přechází maturitní třídy  4. D, 4. E, 6. C zpět k prezenční výuce.
 • Z důvodu nutného zachování homogennosti skupin jsou tento týden semináře ve středu, čtvrtek a pátek zrušeny. Žákům bude přes Teams zaslána práce pro samostudium.
 • V hodinách TV je možný pohyb venku (procházka, rychlá chůze), v případě špatného počasí je možno zvolit teoretickou náplň hodiny (film, prezentace, diskuse).
 • V jídelně nesmí docházet k prolínání žáků z různých tříd při čekání na výdej stravy a při její konzumaci (ve frontě i u stolu – jen žáci jedné třídy). Max počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Žáci i učitelé musí všude ve škole dodržovat pravidlo 3R (rozestupy, mytí rukou a dezinfekce, roušky po celou dobu pobytu ve škole ve všech jejích prostorách).
 • V prostorách školy se bude pravidelně větrat, proto doporučujeme teplejší oblečení.
 • Před zahájením výuky, o přestávkách i po skončení výuky se žáci z různých tříd snaží vyhýbat osobnímu kontaktu.

 

Pokyny pro období 14.-30. října 2020

od středy 14. října 2020 se budou na dálku vzdělávat i žáci nižšího stupně víceletého gymnázia. Pro žáky tříd 1.A, 2.A, 3.A a 4.A platí:

 • Výuka se bude řídit stávajícím rozvrhem, žáci budou mít zadánu práci na každou hodinu s výjimkou TV. Do konce října nebudou dostávat žáci úkoly ani z HV a VV.
 • Do 16. října 2020 budou žáci pracovat formou samostatné práce, výuku formou videokonferencí zahájíme v pondělí 19. října 2020.

   

Výdej obědů žákům od 14. října 2020

Obědy budeme žákům (popř. jejich rodičům) od 14. 10. 2020 vydávat do jídlonosičů z rampy školní jídelny (za školním parkovištěm), a to od 13.15 h do 14.30 h (v případě nutnosti do 14.45 h).

Pokyny pro výdej obědů žákům od 14. 10. 2020

Pokyny pro období 12.-30. října 2020

Ve dnech 12.-25. října 2020 (včetně) pokračuje výuka na našem gymnáziu ve stávajícím režimu: žáci nižšího stupně víceletého gymnázia (1.A, 2.A, 3.A a 4.A) mohou chodit do školy, takže se i nadále budou vzdělávat prezenčně, žáci vyššího gymnázia pokračují v distančním vzdělávání. Školní jídelna bude fungovat ve stejném režimu jako v tomto týdnu.

Dny 26. října a 27. října 2020 jsou stanoveny opatřením MŠMT jako volné dny. Následuje státní svátek dne 28. října a podzimní prázdniny (29. a 30. října 2020). V týdnu 26.-30. října 2020 bude školní jídelna mimo provoz.

O výuce v období od 2. listopadu 2020 Vás budeme včas informovat.

Pokyny pro vydávání obědů žákům vyššího gymnázia v době distančního vzdělávání

Pokyny jsou k dispozici zde: Pokyny k výdeji obědů do jídlonosičů pro období distančního vzdělávání

Mimořádné opatření KHS MSK Ostrava pro období 5.-18. října 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v mimořádném opatření č. 6/2020 nařídila mj. omezení provozu středních škol. V období 5.-18. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve školách, s výjimkou žáků, kteří plní povinnou školní docházku. V důsledku tohoto opatření:

 • třídy nižšího gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) mohou i nadále chodit do školy a učit se prezenčně;
 • třídy vyššího gymnázia (všechny ostatní) přecházejí od 5. 10. 2020 na distanční vzdělávání.

Provoz školní jídelny bude upraven takto:

 • žáci tříd nižšího gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) budou obědvat ve školní jídelně dle zvláštního rozpisu v období od 11.40 h do 13 h;
 • žákům tříd vyššího gymnázia nebo jejich zákonným zástupcům bude umožněno odebrání oběda do jídlonosiče, a to od 13.15 h do 14.30 h.

Další pokyny budeme zveřejňovat postupně v souladu s doporučeními MŠMT a KHS.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest účinné od 18. 9. 2020

Základní pravidla pro vzdělávání žáků v karanténě

Překladatelská soutěž Ostravské univerzity

XVI. ročník překladatelské soutěže Den s překladem je vyhlášen. Od tohoto okamžiku se mohou studenti středních a vysokých škol hlásit do celostátní předkladatelské soutěže Filozofické fakulty Ostravské univerzity Den s překladem. Soutěž je už třetím rokem určena nejen vysokoškolským studentům, ale i studentům středních škol. Můžete si vybrat překlad z angličtinyfrancouzštinyněmčinyšpanělštinyruštinypolštiny. Z důvodu velkého zájmu o soutěž může každá střední škola zaslat pouze dva nejlepší překlady z každého jazyka. Uzávěrka soutěžních příspěvků je 31. ledna 2021.
Všechny podmínky, postup i texty k překládání naleznete na webových stránkách soutěže:
 https://ff.osu.cz/densprekladem/soutez-pro-stredoskolaky/

 

 

Nový školní řád a výroční zpráva za rok 2019/2020

Dne 30. 9. 2020 schválila na svém jednání Školská rada při Gymnáziu Třinec nový školní řád, obsahující specifická pravidla pro výuku distančním způsobem. Schválena byla i Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020. Texty obou dokumentů jsou k dispozici zde:

Burza učebnic ZMĚNA MÍSTNOSTI

Studentky a studenti,

na začátku školního roku 2020/2021 bude opět uspořádána BURZA UČEBNIC, na které si můžete obstarat potřebné učebnice.

KDY? 2. 9. 2020 (středa) v době od 7.30 do 10.00

KDE? Aula

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2020

Mimořádná doba vyžaduje mimořádné akce… V aule gymnázia dne 26. 6. 2020 takovou akcí bylo slavnostní předávání maturitních vysvědčení našim absolventům. Vše proběhlo komorně, tentokrát pouze za přítomnosti vedení školy a učitelů. Ředitelka školy, Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D., předala nejlepším studentům finanční odměny SRPŠ a mimořádná stipendia.
Starší články »