Články z kategorie Aktuality


Národní kolo Olympiády v němčině

Vysoká škola ekonomická v Praze se 30. 5. 2024 stala místem konání ústředního kola Olympiády v cizích jazycích. Vítězové krajských kol v angličtině, němčině, španělštině a francouzštině zde bojovali o nejlepší umístění na národní úrovni. V německém jazyce zastupovala Moravskoslezský kraj naše studentka Sára Ferfecká a nevedla si vůbec špatně, když v silné konkurenci obsadila krásné, ale nevděčné 4. místo. O náročnosti soutěže na této úrovni svědčí mezi jiným i to, že účastníci museli na určené téma reagovat bez přípravy. Pro představu – Sára měla za úkol vyjádřit se spontánně k tématu Körperkritik.
Věříme, že její úspěch bude motivovat mnohé studenty k učení se němčině. Pro zajímavost: všem účastníkům ústředních kol (kategorie SŠ a SŠ+) jsou prominuty přijímací zkoušky do bakalářského studia FMV. Účastníci ústředních kol (angličtina, francouzština, němčina, ruština nebo španělština) jsou tedy automaticky přijati bez přijímacích zkoušek ke studiu na Fakultě mezinárodních vztahů (do studijního programu dle vlastní volby).
Děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci školy i kraje a blahopřejeme!

12-týdenní online program AFS Global STEM Accelerator

Virtuální program s plným stipendiem pod hlavičkou AFS Mezikulturní programy! 👩🏻💻 Slyšeli jste někdy o vzdělávacím konceptu STEM? 👇

STEM je zkratka pro Science, Technology, Engineering and Mathematics, tedy oblast různých vědních oborů, které se neustále rozvíjejí a nabízejí spoustu pracovních příležitostí. 🔭⚗️🔬 AFS společně s University of Pennsylvania vytvořila 12 týdenní virtuální program, který je speciálně zaměřen na vzdělávání a motivaci mladých dívek v rámci těchto vybraných oborů.

Baví tě ve škole matika, chemie, biologie či technologie? Zkus se ucházet o stipendium a získej možnost propojit se s ostatními studenty z celého světa. 🤩

Požadavky na stipendium:
👉 dívky ve věku 15 až 17,5 let
👉 komunikativní znalost angličtiny (celý program probíhá v angličtině)
👉 zájem o vědu, technologie, inženýrství, udržitelnost a globální kompetence

Registrace jsou nyní otevřeny a uzávěrka je 1. 7. 2024. Více informací nalezneš na adrese: https://www.afs.cz/studium-v-zahranici/stipendia/

FB:

https://www.facebook.com/share/p/SfNGcHx4bewxkLgz/?mibextid=WC7FNe

Instagram:

https://www.instagram.com/p/C63ouoEIRK_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Jana Papajová

Koordinátorka vzdělávání a spolupráce se školami

+420 724 057 344

Ohlédnutí za zeměpisnou exkurzí po České republice

Letošní exkurzi jsme po loňských zkušenostech posunuli do teplejších květnových dnů. Konala se 14. – 19. 5. 2024 a zúčastnily se jí třídy 2.B, 2.C a 6.A. Všechny třídy měly podobný program.

První den měly jednotlivé třídy následující exkurze:

Ubytovali jsme se v kempu Olšovec u obce Jedovnice  na východním okraji Moravského krasu. Sportovní podvečer byl v duchu odbíjené, kopané a poté se opekly špekáčky.

Druhý den jsme již tradičně využili nabídky ekologické organizace Rychta a s průvodci absolvovali 5,5 hodinový program s názvem „Moravským krasem od severu k jihu“. V průběhu cesty autobusem se studenti stali sami sobě průvodci.

Informace pro budoucí studenty 1. ročníků

Blahopřejeme k přijetí na Gymnázium Třinec a připojujeme pár základních informací:

  • souhlas s přijetím není potřeba vyjadřovat, od září počítáme se všemi přijatými studenty;
  • kapacity tříd jsou zcela naplněny, 2. kolo přijímacího řízení tedy nebudeme vyhlašovat;
  • informační setkání s budoucími studenty a jejich rodiči proběhne v úterý 18. 6. 2024 v aule školy, a to:
    • od 15.30 h pro budoucí studenty 8letého studia a jejich rodiče;
    • od 17.00 h pro budoucí studenty 4letého studia a jejich rodiče.

Těšíme se s Vámi všemi na viděnou!

Informace pro studenty – Cambridgeská zkouška FCE

Stále více se na nás obracejí studenti naší školy, zda by mohli podstoupit zkoušku FCE
spolu s těmi, kteří navštěvují ve škole kurzy FCE. Pro tyto zájemce slouží následující
informace: můžete se této zkoušky zúčastnit, ale je třeba, abyste se do poloviny května
přihlásili u Mgr. Zlatky Bichlerové /zlatka.bichlerova@seznam.cz/, abychom s Vámi
počítali. V letošním školním roce budou studenti zkoušku skládat v sobotu 15. června.
Tak tedy: pokud máte zájem, neváhejte a přihlaste se.

Zlatka Bichlerová

Informace pro žáky k projektu Erasmus+

Informační schůzka se konala v úterý 9.4.2024 od 13.30 v aule školy. Přítomní žáci byli seznámeni s možnostmi, které jim projekt nabízí. Schůzky se zúčastnil i student Jan Pilka ze třídy 8.A , který má bohaté zkušenosti s Erasmem+, který není organizovaný školou. Honza sdílel své zkušenosti a také žákům předal své know-how, za což Honzovi děkuji.
 
Libuše Kohutová
koordinátorka Erasmus+
 
Erasmus+ Informace pro žáky

Schůzka pro žáky k projektu Erasmus+

Schůzka se bude konat v úterý 9. 4. 2024 od 13:30 v aule školy, kde vám ráda sdělím, jaké jsou možnosti, a zodpovím vaše dotazy. Schůzky se zúčastní i student ze třídy 8.A, který má bohaté zkušenosti s Erasmem+, který není organizovaný školou. 

Libuše Kohutová

koordinátorka Erasmus+

Erasmus+ Informace pro žáky

Netradiční cestovatelská přednáška o Keni

V pondělí 15. 4. 2024 se v 17 h v třinecké knihovně uskuteční netradiční cestovatelská přednáška o měsíci stráveném v české nemocnici v západní Keni. Úspěšný absolvent našeho gymnázia Sebastian Filipek nastiňuje obsah přednášky těmito slovy: „O tom, jak Aleš Bárta dokázal v zapadlé vesničce zvané Itibo vybudovat zázrak, který mění životy mnoha lidí a změnil i ten můj. O tom, jak funguje zdravotní péče v Keni. Že rodinné právo je postaveno nad tím klasickým. A něco málo i o zvířátkách na safari.“
Na akci se bude vybírat dobrovolné vstupné, které bude věnováno na nemocnici v Itibu.

Ocenění Mgr. Vlastě Liberdové za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost

Dvacítka výjimečných pedagogů získala za svou práci a přístup k žákům poděkování. Ocenění má upozornit na jejich mimořádné aktivity, nadstandardní práci nebo výraznou prezentaci školy na veřejnosti. Ocenění si převzali pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol i základních uměleckých škol napříč regionem.

zdroj foto: Moravskoslezský kraj

Oceněna byla také Vlasta Liberdová, která působí na třineckém gymnáziu již 24 let. Jako učitelka hudební výchovy se zasloužila o podporu sborového zpěvu v třineckém regionu. Od roku 2001 stojí v čele Pěveckého sboru Gymnázia Třinec. Vysokou kvalitou výuky a mírou kreativity se vyznačují nejen její hodiny hudební výchovy, ale také výuka ruského jazyka. Velmi aktivně se zapojuje do projektů, které jsou na škole realizovány. Vlasta Liberdová je pedagogem s vysokým pracovním nasazením i bohatými zkušenostmi, která svým empatickým přístupem zanechala výraznou stopu ve svých žácích. Její výuka je vnímána pedagogy i žáky školy jako skutečný příklad dobré praxe.

Zdroj: https://polar.cz

Více v odkaze: Televize Polar
 

Studentská konference 2024

V úterý 19. 3. proběhl úspěšně 8. ročník Studentské konference (pro studenty vyššího gymnázia) s tématem HRA. 
Naši soutěžící odvedli velký kus práce, jejich příspěvky byly zajímavé i přínosné. Odvahu a nápady ocenila odborná porota, která soutěžící nešetřila a svými dotazy zjistila, kdo své téma dokázal nejlépe obhájit. Diváci se také mohli zapojit a hlasovat o svého favorita. Viděli jsme celkem 11 inspirujících příspěvků a tady jsou ti nejlepší: 

  1. místo vybojoval Miroslav Chytka (5. A) s prací Vesmírná hra v jazyku Python, kterou sám vymyslel. 
  2. místo vyhráli Vojtěch Zielina (6. A) a Daniel Hubáček (2. C) s prací Šachovnice Evropa.
  3. místo a také Cenu diváků obsadil Šimon Lipus (8. A) s odvážnou prací Hry o společenskou dominanci. 

Na konferenci vystoupil také Filip Michejda, který vyhrál 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti. Jeho vystoupení s prací Růže, druh a slovo – lyrická poezie Vladimíra Holana prizmatem stylometrických metod bylo obhajobou téměř ročního vědeckého snažení. Byl fantastický, získal obdiv všech přítomných a budeme mu držet palce v krajském kole. 

I letos úvod zpříjemnilo hudební vystoupení. Dvě talentované houslistky Vendy Szczotková a Míša Hamroziová odstartovaly tento ročník skvělou skladbou Viva La Vida od Coldplay. Po přestávce hru na housle vystřídala hra na klavír a Skočná v podání Terezy Demelové a Eliany Buchové. 
Vítězům blahopřejeme, soutěžícím děkujeme za podnětná vystoupení, publiku za výbornou atmosféru a opět se těšíme na příští ročník. 

Starší články »