Články z kategorie Aktuality


COVID-19 – aktuality

Karanténní opatření

Dne 21. 9. 2020 nastupuje do nařízené karantény třída 4.A a devět pedagogů gymnázia. Žáci, jejichž učitelé jsou v karanténě, budou mít úkoly a další pokyny zadány v aplikaci Microsoft Teams. Ve třídě 4.A bude 21. 9. 2020 v 8 h zahájena distanční výuka (rovněž prostřednictvím aplikace Teams). Všechny studenty vyzýváme k důslednému dodržování hygienických opatření.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest účinné od 18. 9. 2020
Základní pravidla pro vzdělávání žáků v karanténě

Burza učebnic ZMĚNA MÍSTNOSTI

Studentky a studenti,

na začátku školního roku 2020/2021 bude opět uspořádána BURZA UČEBNIC, na které si můžete obstarat potřebné učebnice.

KDY? 2. 9. 2020 (středa) v době od 7.30 do 10.00

KDE? Aula

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2020

Mimořádná doba vyžaduje mimořádné akce… V aule gymnázia dne 26. 6. 2020 takovou akcí bylo slavnostní předávání maturitních vysvědčení našim absolventům. Vše proběhlo komorně, tentokrát pouze za přítomnosti vedení školy a učitelů. Ředitelka školy, Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D., předala nejlepším studentům finanční odměny SRPŠ a mimořádná stipendia.

Nácvik německé výslovnosti

Na následujících stránkách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  http://vyslovnostnemciny.ff.cuni.cz/  můžete během distančního studia zlepšit svou výslovnost němčiny. Stránky jsou určeny zejména českým studentům němčiny a dále všem, kteří mají zájem mluvit kultivovanou a nářečně nezabarvenou varietou němčiny prostou cizineckého přízvuku, tedy blížit se tzv. standardní výslovnosti.

Cvičení by měla sloužit

– k získání a/nebo upevnění výslovnostních návyků tak, aby se čeští mluvčí němčiny co nejvíce blížili německé standardní výslovnosti;

– k odstranění výslovnostních návyků z češtiny – viz česká výslovnost němčiny.

Cvičení odrážejí základní rozdíly v principech české a německé výslovnosti na rovině hlásek, jejich spojování, slovního přízvuku a v oblasti přejatých slov. Intonaci lze nacvičovat na základě souvislých textů.

Starší články »