Kontakty a základní informace k platbám

Kontakty na školní jídelnu: 

vedoucí školní jídelny: Lenka Fizková
tel: 558 325 285, 602 359 259
e-mail: jidelna@gymtri.cz 

Úřední hodiny pokladny školní jídelny: 

Pondělí:   7.45 – 7.55 h   12.15 – 14.30 h
Úterý:        7.45 – 7.55 h   12.15 – 13.50 h
Středa:     7.45 – 7.55 h   12.15 – 14.30 h 

Ceny stravného od 1. 9. 2022: 
 • strávníci do 15 let věku: 33 Kč
 • strávníci ve věku 15 a více let: 35 Kč  (Do této skupiny jsou na základě platné legislativy zařazeny všechny děti, které dosáhnou 15 let v průběhu celého školního roku, tj. do 31. 8.) 
Pokyny k úhradě stravného: 
 • Číslo účtu školní jídelny: 1387680999/2700
 • Při platbách je vždy nutno uvádět variabilní symbol, který bude každému strávníkovi přidělen při přihlášení ke stravování ve školní jídelně.
 • Platba částek se provádí zálohově. Výše záloh nesmí překročit úplatu za dva měsíce, nedohodne-li se vedoucí školní jídelny se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jinak.
 • Aktuální výši kreditu může strávník kdykoli zjistit na stravovacím terminálu před školní jídelnou nebo prostřednictvím webové aplikace sloužící k přihlašování obědů.
 • V případě vyčerpání kreditu nelze oběd objednat.
 • Termín úhrady plateb není závazný, záleží pouze na rozhodnutí strávníka.
 • Přeplatky stravného převyšující částku 1000 Kč budou vráceny na účet strávníka na konci školního roku (v průběhu měsíce července).
 • Orientační ceny obědů při 20 pracovních dnech v měsíci: strávníci do 15 let – 660 Kč/měsíc, strávníci ve věku 15 a více let – 700 Kč/měsíc
Možnosti úhrady: 
 • bezhotovostně
 • jednorázový příkaz k úhradě
 • trvalý příkaz (na dobu prázdnin je nutno příkaz zrušit)
 • hotovostní platba v kanceláři vedoucí školní jídelny – v úředních hodinách 
Důležité upozornění: 

V případě onemocnění žáka je možno si první den nemoci oběd v jídelně vyzvednout ve výdejní době, další dny je nutno jídlo odhlásit. Žákům v případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti ve škole není možno poskytnout oběd za zvýhodněných podmínek (tzn. bez režijní přirážky). Hodnota neodhlášených a neodebraných obědů v době nepřítomnosti žáků se navýší o režijní přirážky. Tuto skutečnost zjišťujeme na základě docházky v daném měsíci a písemně sdělujeme informaci rodičům. Pohledávku je nutno uhradit vždy 15 dnů od doručení informace o vzniku pohledávky.