Důležité termíny školního roku 2019/2020

 

Vyučování ve školním roce 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019 a končí v úterý 30. června 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Termíny třídních schůzek pro rodiče:

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků           3. září 2019 (1.A, 1.D, 1.E)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí                        19. listopadu 2019
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                            21. dubna 2019

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny                        29. – 30. října 2019
Vánoční prázdniny 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
Pololetní prázdniny                               31. ledna 2020
Jarní prázdniny            24. února – 1. března 2020
Velikonoční prázdniny                                9. dubna 2020
Hlavní prázdniny        1. července – 31. srpna 2020

 Akce školy:

Adaptační pobyty                          9. – 13. září 2019
Sportovně-turistický kurz                          9. – 13. září 2019
Návštěva kina – výročí sametové revoluce                         14. listopadu 2019
Den otevřených dveří                         26. listopadu 2019
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                       do 1. prosince 2019
Zahájení přípravných kurzů                                    leden 2019
Školní ples                              24. ledna 2020
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ                         do 1. března 2020
Lyžařský kurz SKI areál Bílá (1.D, 1.E)                         3. – 7. února 2020
Lyžařský kurz SKI areál Bílá (5.A)                     10. – 14. února 2020
Lyžařský kurz Velké Karlovice (2.A)                     17. – 21. února 2020
Studentská vědecká konference (vyšší stupeň)                            17. března 2020
Studentská vědecká konference (nižší stupeň)                            24. března 2020
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia                     12. – 28. dubna 2020
Přijímací zkoušky do víceletého studia                     12. – 28. dubna 2020
Projekt pro 1.A: Kraj známý a neznámý                     15. – 17. dubna 2020
Projekt pro 3.A na Skalce                        4. – 6. května 2020
Geografická exkurze 4.C                    27. – 28. dubna 2020
Geografická exkurze 2.D                    28. – 29. dubna 2020
Geografická exkurze 2.E                    29. – 30. dubna 2020
Maturitní zkouška – písemná část                     8. a 30. dubna, 4. – 6. května 2020
Maturitní zkouška – ústní část                   18. – 29. května 2020
Zahraniční zájezd do Severního Walesu                    23. – 29. května 2020
Zahraniční zájezd do Pobaltí                    14. – 22. května 2020
Slavnostní ukončení studia                              6. června 2020
Setkání s rodiči žáků budoucích 1. ročníků                              9. června 2020
Valná hromada SRPŠ                              9. června 2020
Olympijský šestiboj                            24. června 2020