Důležité termíny školního roku 2021/2022

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021 a ukončeno bude ve čtvrtek 30. června 2022.

Termíny třídních schůzek pro rodiče:

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků           1. září 2021 (1.A, 1.D, 1.E)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí                       9. listopadu 2021
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                         12. dubna 2022

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny                        27. a 29. října 2021
Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Pololetní prázdniny                                 4. února 2022
Jarní prázdniny                      14. – 20.  března 2022
Velikonoční prázdniny                                14. dubna 2022
Hlavní prázdniny           1. července – 31. srpna 2022

 Akce školy:

Adaptační pobyty                           7. – 10. září 2021
Sportovně-turistický kurz                          13. – 17. září 2021
Exkurze 6.C                         
Exkurze 4.E                         
Exkurze 4.D                          
Den otevřených dveří                           23. listopadu 2021
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                         do 1. prosince 2021
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ                                                     do 1. března 2022
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia                         12. – 13. dubna 2022
Přijímací zkoušky do osmiletého studia      19. – 20. dubna 2022                        
Maturitní zkouška – didaktické testy                                                          2. – 5. května 2022
Maturitní zkouška – ústní zkoušky 6.C                          16. – 27. května 2022
Maturitní zkouška – ústní zkoušky 4.D, 4.E                           16. – 27. května 2022
Olympijský šestiboj                             28. června 2022