Důležité termíny školního roku 2018/2019

 

Vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018 a končí v pátek 28. června 2019.

Termíny třídních schůzek pro rodiče:

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků 11. září 2018 (1.A, 1.D, 1.E)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí         13. listopadu 2018
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                9. dubna 2018

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny         29. – 30. října 2018
Vánoční prázdniny 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny                  1. února 2019
Jarní prázdniny       18. – 24. února 2019
Velikonoční prázdniny               18. dubna 2019
Hlavní prázdniny  29. června – 1. září 2019

 Akce školy:

Adaptační pobyty         4. – 7. září 2018
Sportovně-turistický kurz     17. – 21. září 2018
Den otevřených dveří     16. listopadu 2018
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce   do 1. prosince 2018
Zahájení přípravných kurzů           15. ledna 2019
Školní ples           18. ledna 2019
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ      do 1. března 2019
Lyžařský kurz Velké Karlovice (2.A)   11. – 15. února 2019
Lyžařský kurz Bílá (1.D, 1.E) 11. – 15. března 2019
Lyžařský zájezd do Alp 25. – 29. března 2019
Studentská vědecká konference (vyšší stupeň)          19. března 2019
Studentská vědecká konference (nižší stupeň)         26. března 2019
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia  12. a 15. dubna 2019
Přijímací zkoušky do víceletého studia  16. a 17. dubna 2019
Geografická exkurze 2.D  29. – 30. dubna 2019
Geografická exkurze 2.E     2. – 3. května 2019
Geografická exkurze 4.C     6. – 7. května 2019
Maturitní zkouška – písemná část   10. – 11. dubna, 2. – 10. května 2019
Maturitní zkouška – ústní část 20. – 31. května 2019
Slavnostní ukončení studia           8. června 2019
Setkání s rodiči žáků budoucích 1. ročníků          11. června 2019
Valná hromada SRPŠ          11. června 2019
Olympijský šestiboj          26. června 2019