Články z měsíce Říjen 2021

Přednáška pro zájemce o studium na lékařské fakultě

V pondělí 25. 10. proběhla na našem gymnáziu přednáška studentů 3. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Lucie Nováková, absolventka našeho gymnázia, a Jakub Cieslar, absolvent Gymnázia Juliusza Slowackiego v Českém Těšíně, přednášeli zájemcům o studium na lékařské fakultě z řad maturitních a předmaturitních ročníků. Na úvod mladí lektoři prostřednictvím krátkého videa představili lékařskou fakultu, moderní budovy a zařízení pracovišť. Poté se naši studenti dověděli potřebné informace, které jim mohou pomoci při přípravě na přijímací zkoušky. Zajímavé byly také informace o přijímacím řízení a intenzitě studia na lékařské fakultě. Věříme, že sdílené zkušenosti jim napomohou zvýšit motivaci a přispějí k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek.  

Terénní cvičení

V tomto školním roce se komise zeměpisu  rozhodla rozdělit dvoudenní terénní cvičení na jeden den během října a druhý den se teprve uskuteční v tradičním jarním termínu. Studenti mají za sebou teoretický nácvik práce s mapou a buzolou, a taktéž praktické využití těchto dovedností cestou na Jahodnou, během které plnili různé úkoly, jako například odečítání nadmořské výšky z mapy, měření azimutu nebo nakreslení výškového profilu viditelné části Moravskoslezských Beskyd. Na Jahodné si zaběhli krátký orientační závod podle nákresu s řadou úkolů na stanovištích. Počasí přálo a všem třem třídám 1.D, 1.E a 5.A se terénní cvičení zdařilo.

25 nových účastníků DofE

I v letošním roce je zájem o program Cena vévody z Edinburghu velký. Bronzovou úroveň v tomto měsíci začalo plnit dalších 25 zájemců. 
Ti loňští mají vše splněno a mohou se těšit na závěrečnou ceremonii v Ostravě 8. prosince 2021. Někteří dokonce pokračují ve stříbrné úrovni, která je delší a náročnější.

Aktivitami sport, dovednost a dobrovolnictví letos budou účastníky v systému ORB (mobilní aplikace, kde se vše každý týden zaznamenává) provázet Mgr. Bruková a Mgr. Zawiszová a také jednotliví hodnotitele aktivit – učitelé, trenéři, rodiče, kamarádi. 

My, vedoucí, z toho máme radost a držíme palce, aby vám program přinesl spoustu zážitků, nově získané dovednosti i znalosti  a především pocit spokojenosti se sebou samým.

Poslední letošní ostrá expedice DofE

I naše skupinka DofE čelila poslednímu kroku ke zdárnému zakončení bronzové úrovně ceny vévody z Edinburghu, jímž byla ostrá expedice. Naším cílem se stal malebný kraj jižní Moravy, s dominantním Lednicko-Valtickým areálem. Již o páté hodině ranní jsme na třineckém nádraží stanuli v čele s vedoucím, připraveni vyjít vstříc dobrodružství. Stanice Břeclav značila konec jízdy vlakem, dál jsme již šli po svých. První zastavení bylo u Dianina paláce, což je nádherná stavba, obklopená tajuplnými lesy. Pěšky jsme pokračovali dál, až jsme dorazili do Valtic. Velmi mile nás překvapila výstava modelů aut značky Mercedes, jež skýtala nevšední pohledy. Při procházce uličkami města jsme náhodou narazili na místní folklorní průvod s koňmi, tanečníky v dobových krojích i hudebníky s dechovými nástroji. Okamžitě jsme pocítili závan starých, dávno zmizelých časů, které tito lidé svědomitě připomínali. Zde jsme také poobědvali z našich domácích zásob a po krátké přestávce pokračovali dále. Již se pomalu blížil západ slunce, když jsme po dalších úmorných 15 kilometrech dorazili do Lednice. Prohlédli jsme si dokonale zastřiženou zahradu i majestátní zdi zámku a netrpělivě se vydali na poslední, desetikilometrovou cestu do místa našeho nočního odpočinku. Cesta vedla hustým, temným lesem. Zářící hvězdy osvětlovaly chodníček, který nás každým krokem vedl blíže k civilizaci.

Místo našeho noclehu tvořila půda fary římskokatolické církve ve vesničce zvané Podivín. Při tomto popisu si pravděpodobně většina z nás vybaví ztrouchnivělé trámy, poseté letitými vrstvami pavučin, smíšených s prachem, a nehostinné, holé zdi. Ovšem jakmile jsme dorazili do cíle a byli uvedeni velmi milým pánem do vnitřních prostor, překvapením nám téměř poklesly čelisti. Dívky dostaly oddělený, velmi komfortně zařízený pokoj s několika postelemi i stolem. 

Nazítří jsme opět velmi brzy  vyrazili, abychom došli k vlaku, rozloučili se s malebnou jižní Moravou a jeli do Olomouce poznat další krásná  místa, která jsme si přidali jako bonus během čekání na přípoj. Odkud už nás vlak dovezl až domů.

DofE poskytuje nevšední situace i zajímavé zážitky, které nám pomohly vidět svět ze zcela nového úhlu. Třeba se někteří sejdeme na stříbrných expedicích.

Vita Khabibulin

Krajská potravinová sbírka 2021

Vážení rodiče a milí studenti, 

u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby se koná Krajská potravinová sbírka 2021. Cílem této dobročinné akce, které se i letos naše škola účastní, je sběr potravin pro lidi ohrožené chudobou, jako jsou matky s dětmi v azylových domech, lidé bez domova, osamělí senioři apod. Rádi bychom Vás touto cestou požádali o potravinový příspěvek. Upřednostňovány jsou především potraviny trvanlivějšího charakteru, jako je např. dětská výživa, kaše, piškoty, cukrovinky, cereálie, cukr, mouka, těstoviny, luštěniny, rýže, olej, instantní polévky, čaje, káva, kakao, sirupy, džemy, konzervy aj. Vše by mělo být v nepoškozených obalech a před vypršením data spotřeby. Potraviny je možno předat organizátorkám akce ve čtvrtek 21. 10., v pátek 22. 10. a v pondělí 25. 10. vždy od 7:30 hod. do 8:00 hod. a během velké přestávky ve sborovně školy (místnost č. 115).   

Chlapecký atletický výběr naší školy čtvrtý v republikovém finále SŠAP

Letošní 39. ročník Středoškolského atletického poháru vyvrcholil 13. říjná celostátním finále v Praze. Osm družstev v kategorii chlapců soupeřilo o pohár pro vítěze na stadionu pražské Slavie ve Vršovicích. Naše dvanáctičlenné družstvo bylo do finále pozváno na základě výsledku z posledního proběhlého ročníku v roce 2019. Náš tým navázal na úspěšná vystoupení z předchozích let, kdy pod vedením vedoucího družstva Mgr. Ladislava Vrátného patřil mezi pravidelné účastníky finále a dvakrát dokonce zvítězil. Naši chlapci v celostátním měření sil obstáli i tentokrát, když obsadili cenné čtvrté místo. Mezi nejhodnotnější výkony našich borců se řadí sprinterský počin Vítka Holuba, který skončil na druhém pozici v běhu na 60m v čase 7,16 s a přidal ještě cenné body pro družstvo ve skoku dalekém za výkon 663 cm. Naše štafeta pak zapsala dílčí vítězství, když náš finišman udržel za zády všechny soupeře. Na úspěchu našeho družstva se dále podíleli: Vojtěch Szczerba, Martin Kovář, Patrik Vítkovič, Marek Bialožyt, Martin Urban, Tomáš Bruk, Ondřej Bajtek, Jáchym Turoň, Matyáš Filla, Jan Sebastian Jakeš a Jan Bičánek. Děkujeme za příkladnou reprezentaci.

výsledky

použité foto: Středoškolský pohár, Praha 13.10.2021 | Galerie – Středoškolský atletický pohár (stredoskolskypohar.cz)

 

Překladatelská soutěž Filozofické fakulty UP

Příležitost pro jazykově nadané středoškoláky

Chcete si vyzkoušet, jaké to je být profesionálním překladatelem nejen komerčních, ale i uměleckých textů?
Chcete si vyzkoušet, co vám může nabídnout studium na filozofické fakultě?
Pokud ano, překladatelská soutěž Filozofické fakulty UP je pro vás.

V loňském roce se do ní zapojilo 700 studentů z desítek středních škol po celé České republice. Letos se soutěž poprvé koná pod oficiální záštitou české Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Co se bude překládat?

Dva texty v souhrnném rozsahu jedné normostrany, jeden text publicistického nebo uměleckého stylu a jeden text odborného stylu. Na překlad je 120 minut a můžete využívat slovníky i online slovníky s výjimkou Google translatorů a podobných aplikací. 
Z jakých jazyků se bude překládat?

2. 11. 2021 z anglického jazyka
3. 11. 2021 z němčiny, španělštiny a ruštiny

Hodina i místnost bude upřesněna.
Pozor, úspěch nezávisí jen na dobré znalosti cizího jazyk, nýbrž neméně na vynikajícím ovládnutí češtiny. Za školu můžeme odeslat šest nejlepších prací ze školního kola. Můžete se účastnit soutěže v AJ i dalším cizím jazyce. 

Přihlášky u svých vyučujících cizích jazyků do 26. 10. 2021. 

Více informací najdete na https://www.preklad-soutez.upol.cz

 

 

 

Projekt Kraj známý i neznámý s 3.A

Třída 3.A s téměř dvouletým zpožděním vyjela na projekt nazvaný Kraj známý i neznámý. Cílem projektu je poznání našeho regionu netradičním způsobem a také rozvoj jazykových dovedností v angličtině, češtině a „po naszymu“. 

Projekt byl původně určen pro žáky prvního ročníku osmiletého gymnázia, ale protože těsně před odjezdem ministerstvo školství nařídilo distanční výuku, nejeli nikam. Nakonec se vše podařilo i díky sponzorskému daru firmy Rovakotan, která žákům na pobyt a stravu přispěla, a tak strávili tři dny v příjemném prostředí horské chaty Skalka. 

Všechny aktivity vypracovávali ve skupinách pod vedením zkušených pedagogů. Výuka neprobíhala klasicky jako ve škole, ale žáci sami aktivně získávali poznatky o našem regionu formou her, soutěží, pracovních listů či informačních panelů. Program probíhal v českém jazyce, ale také v angličtině tak, aby se naučili žáci používat jazyk jako komunikační a sdělovací prostředek. Zaměřili jsme se i na místní dialekt „po naszymu“. Žáci pracovali s textem písně skupiny Blaf, pokusili se o překlad slov i dramatizaci obsahu. Četli a snažili se porozumět vybraným povídkám místních lidových vypravěčů. Paní učitelka Skupień Kapsia přijela povyprávět o místním folklóru i prakticky předvést jablunkovské lidové kroje. Někteří si dokonce vyzkoušeli lidový tanec. 

Výuka neprobíhala jen uvnitř, ale také venku. Díky běhacímu diktátu týmy získaly informace ke zpracování letáku o regionu, vyzkoušeli si anglickou paměťovou hru, prošli se k Medvědí skále a ke Kamenné chatě s rozhlednou. 

S pomocí pracovního listu, kde museli správně vytvořit recepty regionálních jídel, se dozvěděli informace o místní kuchyni. Od toho už byl jen krůček k praktickému využití. V týmech si připravovali těsto na „placki na blasze“. Někteří poprvé škrábali brambory a někteří přidali do těsta kapku vlastní krve 🙂 při strouhání brambor. A jak jim vlastnoručně vyrobená večeře chutnala, ať už se smetanou a cukrem nebo se škvarkami. 

 

I když by si velmi přáli volné večery, nebylo tomu tak. Jeden večer hádali historické předměty a druhý jsme jídelnu přeměnili na divadlo, kde nám týmy předvedly v angličtině pohádku Three Little Pigs. Dva týmy si dokonce troufly na variantu od Roalda Dahla, která je vtipná, ale jazykově hodně náročná. Všichni jsme se pobavili a porota měla těžkou práci rozhodnout, které představení bylo nejlepší. 
A protože se všichni snažili a body týmům přibývaly, dočkali se zasloužené odměny – diskotéky.

Vítězný tým Sluníčka

 

Třetí den po posledních úkolech se třetí den rozdávaly medaile a šlo se domů. Určitě máme na co vzpomínat, jak my učitelé, tak i žáci.

PS. Moc děkujeme všem, kteří nám upekli spoustu dobrot. 

 

 

 

„Moc jsem si to tu užil, naučil jsem se hodně věcí a líbilo se mi tu…. strašně mě překvapilo, že asi vyhrajeme… budu se těšit na další akci.“ 
 Kuba 

„Aktivity byly dobře vymyšlené, museli jsme být kreativní, hodně přemýšlet. Venkovní a fyzické aktivity byly pro zpestření výborné. Výlet ke skále byl odpočinkový, ale líbilo se mi, že souvisel s dalšími úkoly. Ocenil jsem pečení placek, alespoň si někteří uvědomili, jak těžké je nastrouhat a natřít brambory. Trošku mi chyběl volný čas… čas strávený s kamarády je taky důležitý.“
Filip

„Mně se všechny aktivity líbily. Byly pěkně nachystané a promyšlené. Fakt hodně se mi líbilo povídání o krojích. Taky se mi líbila túra na Medvědí skálu i vypracování pověsti. Skupinka byla naprosto úžasná, dobře se mi v ní pracovalo…. Jídlo mi chutnalo, dávám 10 z 10. Velmi si vážím toho, že si dávali práci s vařením vegetariánské stravy…. Celkově jsem strašně ráda, že jsme tady jeli.“
Anežka

„Pobyt na chatě byl skvělý odpočinek od učení. Nuda tu rozhodně nebyla díky mnoha aktivitám. Za mě byla nejlepší hra O třech prasátkách. Náš tým sice nebyl jedním z nejlepších, ale hlavní je, že jsme si to užili.“
Michal

 

Jak nás Medvědí skála inspirovala

Medvědí skála

V rámci projektu Kraj známý i neznámý, kterého se zúčastnili žáci 3.A ve dnech 13. – 15.10.2021, jsme z horské chaty Skalka vyrazili na procházku na Medvědí skálu. Je to krásné místo na hranicích se Slovenskem, kde svatému Hubertovi (patronu hajných) postavili v roce 2014 kapličku. Nikde jsme se však nedozvěděli, proč se skále říká Medvědí. A tak jednotlivé soutěžní týmy vymyslely pověst, jak název vznikl. Dokonce své příběhy doplnily ilustrací. A protože se jim literární díla povedla, rádi se s vámi podělíme. 

Přejeme příjemné čtení.

 

Pověst o Medvědí skále (tým Čistota)

V Beskydech žil bohatý pastevec Jaško. Byl bohatý a silný, ale to mu nestačilo. To mu zdaleka nestačilo, protože chtěl být silnější. Proto se vydal za místní čarodějnicí, o které se tvrdilo, že dokáže nemožné. Daroval jí všechno své bohatství, aby ho udělala tím nejsilnějším na celém světě. Čarodějnice přijala jeho nabídku a dala mu kouzelné koření. Po vypití odvaru usnul a probudil se uprostřed lesa jako medvěd. Aby ověřil, že ho čarodějnice neošidila, začal vytahovat stromy i s kořeny. Byl natolik unesen svou silou, že si nevšiml lovecké výpravy, která se k němu potichu plížila. Snažil se lovcům utéct, až doběhl na skálu. Zde spatřil malé dítě, které se naklánělo ze skály. Medvěd si nebohého dítěte stojícího na uvolněném kameni všiml a rozběhl se mu na pomoc. Když kámen s dítětem začal pomalu padat, medvěd na nic nečekal a dítě odstrčil, avšak sám ze skály spadl. Lovci se seběhli a pod skálou spatřili místo medvědího těla tělo lidské, Jaškovo.

 Pověst o Medvědí skále (tým Dračí legie)

 

 

Kdysi dávno, na dnešních hranicích Česka a Slovenska, byla malá vesnice. V této vesnici se ale potýkali s velkým problémem. Veliký medvěd jim útočil na stáda, ničil úrodu a terorizoval nevinný lid. Všichni se báli opustit vesnici a byli by se tam schovávali doteď, kdyby se statečný sedlák Janek nerozhodl s tím něco udělat. Rozhodl se, že krvelačnou bestii vystopuje a zabije ji. Vzal si sekeru a vyrazil na cestu. Po dlouhém hledání našel medvěda na skalnatém kopci. Medvěd se na něj vrhl, ale Janek byl rychlejší. Ohnal se a uťal zvířeti hlavu takovou silou, že se zem začala třást a část kopce se zřítila a pohřbila pod sebou hrdinu i bestii. Vesničané byli Jankovi vděčni a na tom místě, které nazvali Medvědí skálou, mu postavili malou kapličku.

 

 

Poutník Hubert (tým Gorole)

Byl jeden poutník Hubert, který právě procházel vrcholky beskydského pohoří. Při cestě lesem narazil na velkou skálu, ve které byla malá jeskyně, sotva pro tři lidi. Hubert byl zvědavý a chtěl zjistit, co v ní je. Když přišel ke skále blíž, uslyšel řev medvěda. Otočil se a viděl rozzuřenou medvědici se dvěma malými medvíďaty. Hubert ihned věděl, že ho medvědice nevítá přátelsky, a proto začal hledat bezpečné místo, kde by se ukryl, jelikož věděl, že jí nemůže utéct. První věc, která ho napadla, byla vylézt na skálu, kterou měl za sebou. Okamžitě začal šplhat, zatímco ho medvědice rychle dobíhala. Hubert byl zkušený lezec, proto mu nedělalo problém hbitě vylézt na vrchol skály, kde ho medvědice nemohla nijak ohrozit. Medvědice dobře věděla, že na skálu nevyleze, takže jí nezbývalo nic jiného než smířit se s porážkou a nechat Huberta na pokoji. Tím si Hubert zachránil život. 

Pověst o Medvědí skále (tým 5 tučňáků)

 

Dne 24. května roku 2014 vyrazil Sv. Hubert se svým oddaným přítelem Sv. Františkem na výpravu. Povídali si, když tu náhle spatřili neznámou horu. Šli se podívat blíž a uslyšeli podivné šustění z křoví. Zděšeně na sebe pohlédli. Jelikož chtěli vědět, co vydává tento zvláštní zvuk, pomalu se přiblížili ke křoví. Jakmile odhrnuli větvičky křoví, uviděli dvě osamocená medvědí mláďata. Hubert si jedno medvědí mládě vzal do náruče a pochoval si ho. V tu ránu se ze křoví vynořila medvědice. František zpanikařil a vydal se na útěk nově objevenou stezkou. Hubertovi nohy hrůzou zkameněly a nemohl se pohnout. Medvědice se na Huberta zlostně vrhla ze strachu o své mládě a předčasně ukončila Hubertův život. Když se medvědice vzdálila, František přispěchal k nehybnému tělu Huberta. Místo, kde František Huberta našel, pojmenoval Medvědí skála.

 

 

 

Pověst o Medvědí skále (tým Sluníčka)

Povídalo se, že v beskydských lesích na hranicích se Slovenskem, se potulovalo několik medvědů. V nedaleké vesnici bydlel bohatý sedlák, který vlastnil mnoho polí a dobytka. Naneštěstí se mu jednoho dne začala zvířata ztrácet. O pár dní později si sedlák na škůdce počkal do soumraku. To, co zjistil, ho šokovalo. Uviděl, že zvířata mu krade medvěd. Na druhý den vypsal odměnu 3 zlaté pro toho, kdo medvěda přitáhne mrtvého. Jedním z lidí, kteří hned šli hledat, byl pasák Jano. Pocházel z chudé rodiny, tak si řekl, že peníze se vždycky hodí. Půjčil si tedy sekeru a vydal se na hon. Po pár hodinách vyšel na skálu, aby se rozhlédl po okolí. Když v tom mu na vlhkém kameni uklouzla noha a Jano se zřítil ze skály dolů. Upadl do bezvědomí a po chvíli ho probudily těžké kroky. Když otevřel oči, zjistil, že se zájmem pozoruje medvěd. Nejdříve zpanikařil a začal se natahovat pro sekeru, když v tom ho medvěd chytil za nohavici a táhl pryč. Po pár metrech na něj promluvil „Nech mě ti pomoct, máš obě nohy zlomené.“ Jano byl v šoku, ale poté si uvědomil, že mu medvěd nechce ublížit. Nechal se jím dotáhnout až na okraj vesnice. Poté se na něj zadíval a promluvil: „Pojedu do vedlejší vesnice, koupím tam kožešinu a dám ji sedlákovi jako důkaz, že jsem tě zabil.“ Medvěd zabručel a zmizel ve stínu mezi stromy. Následujícího dne udělal, jak slíbil. Dostal 3 zlaté a medvěd byl zase na chvilku v bezpečí.

Pověst o Medvědí skále (tým Květináč z Gorolie)

 

V malé vesnici na kraji Slezska žil urostlý mladík jménem Janek. Celá vesnice mu však říkala „Medvěd“, protože to byl statný a zarostlý mládenec. Žil spokojeně se svou milou a krásnou ženou. Jednoho dne se vrátil Janek z práce a dozvěděl se šťastnou novinu. Zjistil, že se svou ženou čekají dítě. Čekali spolu dlouhých devět měsíců. Bohužel žena při porodu zemřela. Ona i dítě byly náhle pryč a Janek zůstal sám. Janek chodil truchlit na její oblíbené místo. V lese, na skále, s krásným výhledem na hory. Po měsíci truchlení a pláče se stalo něco nečekaného.
Skála pod ním propadla. Občané vesnice věřili, že láska k jeho ženě uvolnila skálu a vzala mu život, aby mohl být zase s ní a s jeho novorozeným synem. Proto se tato skála od té doby jmenuje Medvědí. Na počest pravé lásky a tragických událostí.

 

Pěvecký sbor Gymnázia Třinec

Začínáme!

Od 12.10. 2021 jsme opět začali zpívat. Pravidelné zkoušky budou probíhat v učebně hudební výchovy každé úterý od 13.30, tedy ještě před obědem. 

Zveme všechny stávající i nové zpěváky. 

Na zkoušky s vámi se těší

Mgr. Vlasta Liberdová, Mgr. Petr Heczko a Vojtěch Špiller

Fyzikální olympiáda 2021/22

Mezi nejdůležitější každoročně pořádané fyzikální soutěže patří Fyzikální olympiáda. Letos se uskuteční už 63. ročník této celostátní soutěže. Na naší škole má FO velkou tradici a také mnoho úspěšných řešitelů okresního, krajského i celostátního kola. K nejúspěšnějším určitě patří náš absolvent Lukáš Supik a výborných výsledků dosahují i současní studenti: Lukáš Tomoszek, Rudolf Kubik nebo Vojtěch Zielina. Věříme, že se k nim letos připojí i další řešitelé.

Základní informace o průběhu FO najdete na stránkách Fyzikální olympiády, na fyzikální nástěnce (3. patro) a také zde: kategorie a termíny
Zadání pro jednotlivé kategorie: 

Komise ICT děkuje sponzorovi

Komise ICT děkuje štědrému sponzorovi (který si přeje zůstat v anonymitě), že umožnil zakoupit tři sady robotů Mindstorms, jejichž cena přesahuje 30 000 Kč. Roboty pomohou v běžné výuce i v kroužku robotiky. Není bez zajímavosti, že sponzor je absolventem naší školy, vystudoval technický obor na VŠB a dal obě své děti rovněž na naše gymnázium.

Děkujeme a přejeme si, aby se objevilo více štědrých, technicky založených otců, třineckých patriotů.

René Brauner, komise ICT

IT novinky: Umělá inteligence pomáhá s Covidem

Vládní opatření se zmírnila a lidé se vrací do práce, do obchodů, na úřady, prostě do veřejných prostor. Rozvolňování s sebou však přináší mnoho podmínek, které musíme dodržovat. Jak pak uhlídat zaměstnance nebo zákazníky, aby dodržovali nařízené rozestupy a v provozu nebo v obchodě opravdu nosili nařízené roušky? V tom pomáhá právě umělá inteligence, jejíž metody využívají pokročilé datové analýzy a propojují velké množství dat, mezi kterými hledají souvislosti a vazby. Tyto složité algoritmy pak na základě procesu učení vyhodnocují velmi přesné výsledky a klasifikují realitu.

– Díky analýze dat se systém naučí téměř cokoli, například rozpoznávat obličeje nebo určité chování.

– Díky průmyslovým kamerám lze v provozu lehce kontrolovat a monitorovat dodržování preventivních opatření v souvislosti s bojem proti koronaviru.

– Při zapojení termokamer umělá inteligence pomáhá v identifikaci pohybu nemocných osob a jejich kontaktů v rámci prostoru.

– Systém také umí průběžně sledovat počty osob a rychle vyhodnotit maximální počet přítomných lidí například v obchodním centru. Pokud je povolený počet lidí naplněn, systém automaticky informuje obsluhu. Ze systému sčítání lze vyjmout zaměstnance, a tak je vždy přehled o reálném počtu zákazníků v prodejně.

– Umělá inteligence přináší účinný nástroj, pomocí kterého lze zajistit dodržování pravidla nošení roušek. Metody strojového učení dokážou analyzovat záznamy z bezpečnostních kamer a upozornit na nedodržování nařízení nosit roušku.

– Díky systému zjistíte, že vstoupila osoba mimo věkový limit. To se může hodit například v případě, kdy jsou povoleny vstupy jen určitým věkovým skupinám zákazníků. Termokamery také detekují lidi se zvýšenou teplotou.

– V případě potvrzené nákazy pak systém dokáže vysledovat a zrekonstruovat pohyb nakaženého v rámci provozu. Díky funkci rozpoznávání obličejů lze přesně identifikovat i osoby, které byly s nakaženým v blízkém kontaktu. Data jsou totiž zpracovávána ze všech kamer v objektu a archivována v SQL server databázi.

Zdroj: https://bluedynamic.cz/blog/jak-umela-inteligence-pomaha-v-dobe-koronavirove/?gclid=EAIaIQobChMIx6a1mP3B8wIVDKh3Ch3VWw1UEAAYASAAEgKW-vD_BwE
Starší články »