Překladatelská soutěž Filozofické fakulty UP

Příležitost pro jazykově nadané středoškoláky

Chcete si vyzkoušet, jaké to je být profesionálním překladatelem nejen komerčních, ale i uměleckých textů?
Chcete si vyzkoušet, co vám může nabídnout studium na filozofické fakultě?
Pokud ano, překladatelská soutěž Filozofické fakulty UP je pro vás.

V loňském roce se do ní zapojilo 700 studentů z desítek středních škol po celé České republice. Letos se soutěž poprvé koná pod oficiální záštitou české Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Co se bude překládat?

Dva texty v souhrnném rozsahu jedné normostrany, jeden text publicistického nebo uměleckého stylu a jeden text odborného stylu. Na překlad je 120 minut a můžete využívat slovníky i online slovníky s výjimkou Google translatorů a podobných aplikací. 
Z jakých jazyků se bude překládat?

2. 11. 2021 z anglického jazyka
3. 11. 2021 z němčiny, španělštiny a ruštiny

Hodina i místnost bude upřesněna.
Pozor, úspěch nezávisí jen na dobré znalosti cizího jazyk, nýbrž neméně na vynikajícím ovládnutí češtiny. Za školu můžeme odeslat šest nejlepších prací ze školního kola. Můžete se účastnit soutěže v AJ i dalším cizím jazyce. 

Přihlášky u svých vyučujících cizích jazyků do 26. 10. 2021. 

Více informací najdete na https://www.preklad-soutez.upol.cz