Články autora Vlasta Liberdová

Po dvou letech se vrací GymtriStar!

Dne 31. 3. 2022 se bude v aule konat soutěžní přehlídka uměleckých vystoupení GymtriStar 2022. Přihlásit se můžete například v oborech: sólový zpěvák, pěvecká skupina, hudební skupina, sólový instrumentalista, přednes básní, uměleckých textů, sólový nebo skupinový tanec, žonglér, výtvarník a další… Délka jednotlivých vystoupení je max. 5 minut. Přihlášky odevzdejte do 21. 3. 2022 Mgr. Vlastě Liberdové (kab. č. 74) nebo mailem: vlasta.liberdova@gymtri.cz.

Přihláška na GymtriStar

Pěvecký sbor Gymnázia Třinec

Začínáme!

Od 12.10. 2021 jsme opět začali zpívat. Pravidelné zkoušky budou probíhat v učebně hudební výchovy každé úterý od 13.30, tedy ještě před obědem. 

Zveme všechny stávající i nové zpěváky. 

Na zkoušky s vámi se těší

Mgr. Vlasta Liberdová, Mgr. Petr Heczko a Vojtěch Špiller

Maturitní témata z ruského jazyka pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní témata z ruského jazyka pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Rusko
2 Moskva
3 Četba knih, literatura a divadlo
4 Média – noviny, televize, internet
5 Vzdělání – vzdělávací systém v České republice ve srovnání s Ruskem, akce školy, naše škola, naše třída, moje školní docházka
6 Svátky
7 Moje rodina a já, neúplná rodina, postavení muže a ženy v moderní rodině, charakteristika přítele
8 Životní styl
9 Nakupování
10 Zdraví a nemoci
11 Cestování a doprava
12 Sport
13 Studium cizích jazyků
14 Způsoby trávení volného času
15 Česká a ruská kuchyně
16 Příroda, roční období, počasí, životní prostředí
17 Třinec – historie, železárny, okolí, kulturní život ve městě, podmínky pro sport
18 Naše vlast
19 Bydlení
20 Praha a další zajímavá místa Česka

Maturitní témata z hudební výchovy pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní témata z hudební výchovy pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Periodizace dějin hudby
2 Vznik a počátky hudby v pravěku, umění starověku, antické umění
3 Hudba středověku, vznik a vývoj křesťanského duchovního zpěvu
4 Vývoj středověké světské hudby
5 Raný středověký vícehlas
6 Vývoj české středověké hudby
7 Renesance, polyfonie, česká hudební renesance
8 Baroko, barokní vokální a instrumentální hudba, vývoj opery
9 A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel, profily, tvorba
10 České hudební baroko, významní představitelé, tvorba
11 Klasicismus, charakteristika období, hudební formy, J. Haydn
12 Vídeňská škola, W. A. Mozart, L. v. Beethoven, profily, tvorba
13 Předklasicismus, česká emigrace, domácí klasicismus
14 Romantismus, raný romantismus a novoromantismus
15 Rozvoj národních škol
16 Zakladatelé české národní hudby, F. Škroup, B. Smetana
17 Česká národní hudba 19. století, Z. Fibich, A. Dvořák
18 Hudba konce 19. a první poloviny 20. století, C. Debussy, M. Ravel, J. Suk, V. Novák
19 B. Martinů, L. Janáček
20 Vývoj moderní populární hudby 

 

Pozor! Pozor! GymtriStar 2020 je tady!

Kdo se stane GymtriStar pro rok 2020? 

Bude to opět loňský vítěz – popová skupina The Striped nebo showmani z Trio Yamaha? Anebo bude mít největší úspěch u publika sólový instrumentalista, zpěvák, recitátor, žonglér, výtvarník? Na tuto otázku budeme znát odpověď již ve čtvrtek 30. 1. 2020.

 Zúčastnit se můžete v těchto oborech: sólový zpěvák, pěvecká skupina, hudební skupina, instrumentalista – sólista, duet, přednes – básní, uměleckých textů, tanec sólový, skupinový a další…  Délka jednotlivých vystoupení max. 5 minut. Soutěž proběhne v aule našeho gymnázia ve čtvrtek 30. 1. 2020. Přihlášky odevzdejte do pondělí 20. 1.  2020 osobně u p. Vlasty Liberdové (č.74) nebo mailem vlasta.liberdova@gymtri.cz.

Pozdější přihlášky z organizačních důvodů nebudou brány v úvahu! 

 

 

 

Úspěch v celostátní výtvarné soutěži

Blahopřejeme Veronice Balcarové k 3. místu v celostátní výtvarné soutěži „Příroda kolem nás“, kterou vyhlašuje Správa Národního parku Podyjí. Letos je to již 19. ročník. Tato soutěž má v dětech probudit zájem o naši chráněnou přírodu, se kterou se mohou setkat v každém koutě naší země.

Úkolem dětí bylo zachytit pozitivní prožitek, který získaly na svých toulkách přírodou. Nejlepší práce jsou vystaveny v prostorách Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí v Čížově. Oceněné práce si můžete prohlédnout na internetových stránkách www.nppodyji.cz.

Úspěch v krajském kole olympiády v ruském jazyce

V pondělí 18.3.2019 se uskutečnilo krajské kolo olympiády v ruském jazyce. Naše škola měla zástupce ve třech kategoriích. Kategorii SŠ II  reprezentovala Sabina Zoubková, kategorii SŠ III Patrik Rajca a kategorii ZŠ Adriana Varmusová, která obsadila nádherné 2. místo a navíc oceňěni za ústní projev.

Všem gratulujeme

Výsledky: 

http://www.svc-korunka.cz/souteze-msmt/olympiada-v-ruskem-jazyce.php

Komiksová soutěž

V pátek 1. 3. 2019 si studentky Klára Ciencialová, Nela Adamčíková, Katka Lissková, Jana Sporyszová a Jana Walková, která navíc získala čestné uznání za Příběh vlny, převzaly ocenění za své komiksové příběhy v rámci Knižního festivalu v Ostravě. Téma komiksů nebylo určeno, proto byly práce velice různorodé, např. Tramvajová loupež, UFO, Kuře, Život mléka, Beruščí atentát a další. Do soutěže jsem zaslala 14 prací od nejmladší po nejstarší kategorii a z toho pět bylo porotou vybráno.

Všem blahopřejeme.

 Lenka Klepaczová

 

 

Vernisáž výtvarných prací na Magistrátu města Třince

V pondělí 4. února byla v prostorách Magistrátu města Třince (na 3. podlaží) slavnostně zahájena výstava výtvarných prací našich studentů. Po přivítání paní primátorky RNDr. Věry Palkovské ovládli tento prostor studenti. Nejdříve všechny přítomné sladila na jednu vlnu píseň v podání trojice výborných muzikantů Jakuba Hoty, Aničky Nieslanikové a Václava Humpolce. Poté si hosté prohlédli téměř třicet prací, které vznikly v posledních deseti letech, ale také zcela nová, dosud nikde nezveřejněná díla. Výstava zahrnuje několik témat jako je čas, láska k přírodě či člověku, smrt, démoni a také zamyšlení nad tím, co se skrývá pod povrchem viděného. Svou práci, námět, nápad a techniku popsaly divákům i novinářům Anička Bojková a Katka Balcarová. Malby, kresby i koláže získaly nemalý obdiv, o čemž svědčí fakt, že se někteří účastníci vernisáže dotazovali, zda jsou prodejné. Pokud byste si chtěli výstavu prohlédnout, máte možnost do konce března.

Lenka Klepaczová

Pod pojmem magistrát se mi vybaví typické kancelářské prostředí. Bílé nudné stěny, vážní pánové v oblecích a dámy v kostýmcích, papíry, lejstra, razítka, přepážky… Přesně těchto stereotypů jsem se před vstupem obávala. Mé představy naboural již vstup do dlouhé chodby, na jejíchž zdech visela celá řada barevných, optimismem sršících obrazů, které jsem doposud vídávala v prostorách našeho gymnázia. Poté se na chodbě postupně objevovali přívětiví zaměstnanci třineckého magistrátu a vernisáž mohla začít. Po kulturní vložce jsme dostali slovo my, autoři obrazů. Přítomné dámy a pánové si tak mohli vyslechnout komentáře k našim obrazům: Co tím chtěl vlastně básník říci…

Možná je to mým věkem nebo mým charakterem, ale pro mě tato událost neznamenala splnění mého snu. Trochu jsem se jí i obávala. Nejsem totiž ten typ člověka, který by se rád veřejně prezentoval. Na druhou stranu musím přiznat, že mě někde v srdci hřálo, že i má práce patřila k těm vystaveným. Doufám, že naše obrazy zaujmou, možná pobaví a možná i někomu vylepší náladu. A to by byl můj tajný, splněný sen.

Kateřina Balcarová

 

 

Skupina Striped – GymtriStar 2019

Gratulujeme vítězům a držitelům titulu GymtriStar 2019. Hvězdou našeho gymnázia se pro tento rok stala skupina Striped s písní Perfect od Eda Sheerana. Po několika letech zde opět vznikla hudební skupina, která byla oceněna nejenom publikem, ale také odbornou porotou.                                                               

Třetí ročník GymtriStar proběhl v prostorách auly 31. 1. 2019 pro třídy, které měly své odvážné zástupce mezi soutěžícími.

Do odborné poroty letos zasedli vítězka GymtriStar 2018 Markéta Foltýnová, finalista GymtriStar 2018 Jakub Hota, velký hudební fanda pan profesor Michal Foff a producent, textař a absolvent  třineckého gymnázia Petr Šiška.

Divákům se představilo celkem 21 soutěžících v 15 vystoupeních. Slyšeli jsme skvělé výkony zpěváků, klavíristů, houslistů, a dokonce i mimořádné vystoupení recitátora Vojty Zieliny. Do finálového kola poslali diváci po „fazolovém hlasování“ s nejvyšším počtem bodů Trio Yamaha, výše zmíněnou skupinu Striped a nadějného zpěváka s kytarou Adama Slanináka. Odborná porota ocenila jak hudební stránku, tak smysl pro humor (především v podání skupiny Trio Yamaha). Byla také udělena mimořádná cena poroty, a to klavíristovi Tomáši Workovi.

Velké poděkování patří porotcům a všem, kteří se podíleli na organizaci akce. Především paní Mgr. Andree Skupieň, která provázela jednotlivá vystoupení slovem. Dále panu Mgr. Marcelu Gibiecovi a jeho pomocníkům Jakubu Kotajnému a Dominiku Stoszkovi, kteří se postarali o nazvučení vystoupení, a v neposlední řadě reportérům naší školní televize GymtriTV Kláře Byrtusové a Petru Stefkovi.

Těším se s vámi na další ročník.

Vlasta Liberdová

Starší články »