Články ze dne 13. 10. 2021

Fyzikální olympiáda 2021/22

Mezi nejdůležitější každoročně pořádané fyzikální soutěže patří Fyzikální olympiáda. Letos se uskuteční už 63. ročník této celostátní soutěže. Na naší škole má FO velkou tradici a také mnoho úspěšných řešitelů okresního, krajského i celostátního kola. K nejúspěšnějším určitě patří náš absolvent Lukáš Supik a výborných výsledků dosahují i současní studenti: Lukáš Tomoszek, Rudolf Kubik nebo Vojtěch Zielina. Věříme, že se k nim letos připojí i další řešitelé.

Základní informace o průběhu FO najdete na stránkách Fyzikální olympiády, na fyzikální nástěnce (3. patro) a také zde: kategorie a termíny
Zadání pro jednotlivé kategorie: 

Komise ICT děkuje sponzorovi

Komise ICT děkuje štědrému sponzorovi (který si přeje zůstat v anonymitě), že umožnil zakoupit tři sady robotů Mindstorms, jejichž cena přesahuje 30 000 Kč. Roboty pomohou v běžné výuce i v kroužku robotiky. Není bez zajímavosti, že sponzor je absolventem naší školy, vystudoval technický obor na VŠB a dal obě své děti rovněž na naše gymnázium.

Děkujeme a přejeme si, aby se objevilo více štědrých, technicky založených otců, třineckých patriotů.

René Brauner, komise ICT