Články ze dne 27. 10. 2021

Přednáška pro zájemce o studium na lékařské fakultě

V pondělí 25. 10. proběhla na našem gymnáziu přednáška studentů 3. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Lucie Nováková, absolventka našeho gymnázia, a Jakub Cieslar, absolvent Gymnázia Juliusza Slowackiego v Českém Těšíně, přednášeli zájemcům o studium na lékařské fakultě z řad maturitních a předmaturitních ročníků. Na úvod mladí lektoři prostřednictvím krátkého videa představili lékařskou fakultu, moderní budovy a zařízení pracovišť. Poté se naši studenti dověděli potřebné informace, které jim mohou pomoci při přípravě na přijímací zkoušky. Zajímavé byly také informace o přijímacím řízení a intenzitě studia na lékařské fakultě. Věříme, že sdílené zkušenosti jim napomohou zvýšit motivaci a přispějí k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek.  

Terénní cvičení

V tomto školním roce se komise zeměpisu  rozhodla rozdělit dvoudenní terénní cvičení na jeden den během října a druhý den se teprve uskuteční v tradičním jarním termínu. Studenti mají za sebou teoretický nácvik práce s mapou a buzolou, a taktéž praktické využití těchto dovedností cestou na Jahodnou, během které plnili různé úkoly, jako například odečítání nadmořské výšky z mapy, měření azimutu nebo nakreslení výškového profilu viditelné části Moravskoslezských Beskyd. Na Jahodné si zaběhli krátký orientační závod podle nákresu s řadou úkolů na stanovištích. Počasí přálo a všem třem třídám 1.D, 1.E a 5.A se terénní cvičení zdařilo.