Články z kategorie Výtvarná výchova


Pěvecký sbor Gymnázia Třinec

Začínáme!

Od 12.10. 2021 jsme opět začali zpívat. Pravidelné zkoušky budou probíhat v učebně hudební výchovy každé úterý od 13.30, tedy ještě před obědem. 

Zveme všechny stávající i nové zpěváky. 

Na zkoušky s vámi se těší

Mgr. Vlasta Liberdová, Mgr. Petr Heczko a Vojtěch Špiller

Maturitní témata z výtvarné výchovy pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

 

Maturitní témata z výtvarné výchovy pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Počátky umění v pravěku 
2 Umění starověku – Mezopotámie, Egypt
3 Antické umění – Starověké Řecko
4 Etruské umění, umění starověkého Říma
5 Umění středověku – předrománské umění, byzantské umění
6 Románské umění
7 Gotické umění
8 Raná italská renesance
9 Vrcholná renesance manýrismus v Itálii a zaalpských zemích
10 Barokní umění, barokní realismus a klasicismus
11 Vrcholné baroko a rokoko
12 Klasicismus, romantismus a realismus v evropském umění
13 Impresionismus
14 Postimpresionismus, neoimpresionismus
15 Secese
16 Umění první poloviny 20. století – expresionismus, fauvismus, futurismus 
17 Kubismus
18 Abstraktní umění
19 Dadaismus a surrealismus
20 Umění druhé poloviny 20. století

Adventní koncert

Adventní koncert poprvé konaný v aule našeho gymnázia je již historií. A opravdu byl pátek 13. 12. 2019 šťastným a veselým a věřím, že koncert pro mnohé krásným zážitkem. Co více si mohou účinkující přát než vyprodaný sál. To bylo první velké překvapení. Další předvedli ve svých vystoupeních žáci 1. A a 2. A. Ti potěšili slovem i písní – ať už autorským čtením nebo muzikálovou pohádkou. Pěvecký sbor Gymnázia Třinec zazpíval vánoční písně. Skvělí muzikanti se postarali o nádherný doprovod a velký obdiv obecenstva si zasloužili sóloví zpěváci.

Děkování není nikdy dost, a tak bych ráda znovu poděkovala všem, kteří se o úspěšný večer zasloužili. Zpěvákům, muzikantům, hercům, recitátorům. Zvláštní poděkování za vedení a přípravu vystoupení žáků patří Mgr. Marcele Majetné a Mgr. Karle Demelové. Za zvuk děkuji Mgr. Marcelu Gibiecovi a jeho týmu a za vánoční výzdobu auly Mgr. Lukáši Adamíkovi a výtvarnicím 4. C.

Přeji vám všem krásné prožití Vánoc

Vlasta Liberdová

Krajské kolo soutěže OBJEKTIV 2019

Dne 20. 11. 2019 se naši studenti Barbora Kadlubcová, Šárka Labajová ze 2. A a Jan Pilka, Karolína Graniová ze 4. A zúčastnili slavnostního vyhodnocení krajského kola soutěže  „Objektiv 2019“. 
Tématem soutěže byla PŘÍRODA A SVĚT KOLEM NÁS a prostředkem vyjádření FOTOGRAFIE, KRÁTKÝ FILM, PROSTOROVÁ TVORBA A ŘEMESLNÁ TVORBA.
V kategorii KRÁTKÝ FILM bylo oceněno video „KONTRAST“ JANA PILKY ze 4. A. Další cenu si odnesla KAROLÍNA GRANIOVÁ rovněž ze 4. A, která získala 3. místo za svoji fotografii „AQUA“. 

 Na slavnostní vyhodnocení navazoval bohatý program ve Středisku volného času Ostrava, kde si všichni soutěžící mohli vyzkoušet různé řemeslné a výtvarné techniky (například 3D tisk, tvorba řezacím plotrem, výroba butonů a přívěsků, gravírování a pájení, práce se dřevem atd.), a poté program v planetáriu Ostrava.

Našim studentům GRATULUJEME k úspěchu! 

Soutěžní práce Aqua – Karolína Graniová

Jarní koncert PSGT a výstava výtvarných prací žáků + reportáž

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme v aule školy uspořádali již 8. Jarní koncert a výstavu výtvarných prací našich žáků. Rodičům, spolužákům a dalším hostům se představil Pěvecký sbor Gymnázia Třinec, sóloví zpěváci, klavíristé a po dlouhé době opravdová popová skupina The Striped, která se zformovala z žáků 2. A a 1. A.  Zpestřením a milým překvapením byla adaptace scénky Dobytí Jižního pólu, kterou nastudovala děvčata ze 4. C.  Závěr čtvrtečního odpoledne patřil komentované výstavě výtvarných prací našich žáků, na kterou hosty pozvala Mgr. Lenka Klepaczová. 
 
Děkuji všem účinkujícím za krásný zážitek, který nám svým vystoupením dopřáli. Velké díky také patří všem zvukařům.
 
Vlasta Liberdová
 

 

Starší články »