Články z kategorie Nezařazené


Erasmus+ Mystery of Science

Už v pondělí naše škola přivítá 15 zahraničních žáků a 6 učitelů, kteří se budou účastnit výměnného pobytu v České republice v rámci mezinárodního projektu Erasmus+. Program je poměrně nabitý. V pondělí čeští žáci představí město Třinec a provedou zahraniční studenty školou i městem. V rámci této poznávací trasy budou odpovídat na otázky skrývající se pod QR kódy umístěnými na několika místech na trase. Odpoledne je naučíme zpívat Nonstop. V úterý dopoledne sfárají do dolu v Hornickém muzeu Landek a navštíví Svět techniky v Ostravě. Po návratu do školy je dostane do spárů náš profesor černé magie Mgr. Jiří Navrátík a po chemické show si i samotní žáci vyzkoušejí nějaká ta chemická kouzla. Ve středu se vydáme do Prahy po stopách legend, o kterých si všichni studenti přečetli v knížce 77 pražských legend. Ve čtvrtek budou v mezinárodních skupinách tvořit virtuální únikové místnosti, kde využijí všech znalostí, které získali v průběhu posledních dvou měsíců a zkušeností nabytých za tento týden. V pátek dopoledne proběhne testování únikových místností a bohužel i závěrečné rozloučení. Na polské, chorvatské a estonské přátele se moc těšíme a věříme, že si týden u nás užijí.

 Mgr. Libuše Kohutová, koordinátorka projektu Mystery of Science

Úspěch Sarah V. Wapienikové v překladatelské soutěži

Ve čtvrtek 27. 1. 2022 vyhlásila FF UP Olomouc výsledky fakultního kola překladatelské soutěže, kterého se zúčastnili také studenti našeho gymnázia. Velký úspěch si může připsat Sarah V. Wapieniková (3. D), která překládala texty z němčiny (odborný a umělecký) a z 81 účastníků obsadila krásné 5. místo, získala tak čestné uznání. 
Máme radost a blahopřejeme!
 
Hodnotila se:
1) Věcná správnost (adekvátní převod do cílového jazyka)
2) Gramatická správnost (včetně interpunkce)
3) Styl (dodržení žánrově-stylistického ladění textu)
4) Koherence textu (soudržnost textu jako celku a jeho plynulost)

Příklad překladu uměleckého textu:

Wird mein enorm fitter Körper ebenso auf dem Pflaster zerplatzen wie ein weißer, dicker,
untrainierter Verliererleib; Oder wird er abprallen, in die Luft federn? Das frische Jahrtausend
hatte eine Überschrift. Sie hieß. ADHS. Kursiv darunter stand: Wir ordnen den Scheiß jetzt
neu.
Rozmázne se moje skvěle vytrénované tělo na asfaltu stejně jako bílá, tlustá, ochablá
tělesná schránka nějakého lůzra? Nebo se pružně odrazí do vzduchu? Nové milénium mělo
titulek. Zněl: ADHD.
A pod tím kurzívou stálo: Teď ten bordel překopeme.

Příklad překladu odborného textu:

Makrosilber
Unter Makrosilber versteht man Teilchen mindestens im Millimeterbereich,
beispielsweise Silberfäden. Diese werden unter anderem in Textilien eingewebt, um
eine Geruchsentwicklung durch bakterielle Zersetzung des Schweißes zu verhindern.
– Makrostříbro
Pod pojmem makrostříbro se rozumí částice alespoň v milimetrové velikosti, například
stříbrná vlákna. Ta jsou vetkávána do textilií mimo jiné proto, aby se zabránilo vzniku
pachu v důsledku bakteriálního rozkladu potu.

 

 

Útěk z matematiky

Studenti gymnázia si na vlastní kůži vyzkoušeli útěk. Nebyl to však útěk z matematiky, ale z únikové deskové hry. Na počátku je do hry vtáhl dopis s první kartou, která celou hru zahájila. Dále už postupovali jednotlivými místnostmi, řešili logické rébusy, hledali souvislosti v textu.

Podařilo se studentům uniknout? Některým ano, ale jiní zůstanou zavřeni navždy v místnosti.

Deskové únikové hry pro rozvoj logiky byly zakoupeny z projektu Moderní škola II (reg.č.:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014098) v rámci projektu OP VVV Šablony II.

Mgr. Igor Zahradník s 6. A

Začínáme s chemií

Praktické a zajímavé hodiny chemie mohou na vlastní kůži zažívat žáci letošní 3.A, kteří se s tímto krásným přírodovědným předmětem teprve začínají seznamovat. Pod vedením pana Navrátíka už měli možnost měřit vodivost různých roztoků včetně mořské vody, kterou si kolega jako „suvenýr“ dovezl z nedávné studijní cesty v Irsku. Jindy žáci sami zjišťovali, jaké nemrznoucí směsi lze poměrně jednoduše vytvořit z běžně dostupných surovin. Naměřené teploty kolem -20°C byly pro mnohé velkým překvapením! Touto nenásilnou formou se snažíme v chemii realizovat digitální kompetence. Na přiložených fotografiích můžete vidět i různé grafické způsoby vyjadřující složení roztoků, což je pro žáky další významná dovednost využitelná mezipředmětově i zcela prakticky v reálném životě.

Další překladatelská soutěž

Filozofická fakulta Ostravské univerzity vyhlásila v těchto dnech 17. ročník překladatelské soutěže Den s překladem. Již potřetí zve k účasti také studenty středních škol, kteří mohou překládat ze všech velkých světových jazyků (včetně polštiny) krátké texty literárního nebo neliterárního zaměření. Veškeré informace jsou dostupné na webu soutěže: https://ff.osu.cz/densprekladem/

Co je třeba udělat?

  1. Vyberte si jazyk, v němž chcete soutěžit: překlad z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, polštiny, latiny.
  2. Stáhněte si soutěžní text k překladu, přičemž si vždy můžete vybrat ze dvou různých textů.
  3. Kontaktujte příslušného vyučujícího jazyka.
  4. Zvolte si přezdívku, pod kterou budete soutěžit, a nezapomeňte se podepsat přezdívkou přímo k textu překladu. Odevzdejte soutěžní překlad svému vyučujícímu.
  5. Váš vyučující zašle překlad na adresu densprekladem@osu.cz. 

Terénní cvičení

V tomto školním roce se komise zeměpisu  rozhodla rozdělit dvoudenní terénní cvičení na jeden den během října a druhý den se teprve uskuteční v tradičním jarním termínu. Studenti mají za sebou teoretický nácvik práce s mapou a buzolou, a taktéž praktické využití těchto dovedností cestou na Jahodnou, během které plnili různé úkoly, jako například odečítání nadmořské výšky z mapy, měření azimutu nebo nakreslení výškového profilu viditelné části Moravskoslezských Beskyd. Na Jahodné si zaběhli krátký orientační závod podle nákresu s řadou úkolů na stanovištích. Počasí přálo a všem třem třídám 1.D, 1.E a 5.A se terénní cvičení zdařilo.

Maturitní témata ze základů společenských věd pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní témata ze základů společenských věd pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Úvod do studia psychologie
2 Osobnost člověka
3 Psychické procesy a stavy
4 Úvod do studia sociologie
5 Člověk v sociálních vztazích
6 Sociální poznávání
7 Základy teorie státu
8 Politologie
9 Základy teorie práva
10 Ústava ČR a lidská práva
11 Trestní, správní a pracovní právo
12 Občanské a rodinné právo
13 Tržní ekonomika, marketing, management
14 Peníze v tržní ekonomice, zaměstnanost
15 Úloha státu a právní subjekty v tržní ekonomice
16 Mezinárodní integrace
17 Základy religionistiky, východní filozofie, sekty
18 Judaismus, křesťanství, islám
19 Úvod do studia filozofie
20 Filozofie starověkého Řecka – předsokratovská filozofie a Sokrates
21 Filozofie starověkého Řecka – Platon, Aristoteles a helénismus
22 Středověká, renesanční a barokní filozofie
23 Osvícenství a německá filozofie
24 Filozofie 19. a 20. století
25 Základy etiky

Co všechno dokážou naši žáci v programu SCRATCH?

V průběhu druhého pololetí žáci 2.A vytvářeli animace v programu SCRATCH. Zahrajte si jednoduché hry a mrkněte na ty nejlepší animace.

Michal Chodura:  Bludiště

Filip Ćmiel: Animace jména

Agáta Březinová, Viktorie Czudková: Tanec 

Matěj Fojkes, Jirka Bocek: Koníček

Alice, Hanka, Viktorie Czudková, Anežka Ciencialová: Mistři extraligy!!!

Říká se: „Nejlepší na konec“.

Miroslav Chytka a Adriana Kuglerová se letos účastnili celostátní soutěže v programování ve SCRATCH. Mirek si vedl velmi dobře. 

Miroslav Chytka: Animace jména,  Několikaúrovňové bludiště Proměnné bludiště 

 

 

Festival – Týden mozků

Týden mozku je festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998 více o akci

Zdroj: O Festivalu – Týden mozku AV ČR. [online]. Copyright © Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. [cit. 11.03.2021]. Dostupné z: http://www.tydenmozku.cz/festival/

A jaké přednášky uslyšíte?

16. 3. 2021   9:30 – 11:00 h   Chemie psychedelických látek<https://youtu.be/YySdKXXdsbs>

Odkaz na stream: https://youtu.be/YySdKXXdsbs

16. 3. 2021   11:00 – 12:30 h   Psychedelika jako potenciální léčiva v psychiatrické praxi<https://youtu.be/hXDp1fCyGQE>

Odkaz na stream: https://youtu.be/hXDp1fCyGQE

Kompletní informace naleznete ZDE<https://www.vscht.cz/popularizace/projekty/tyden_mozku>.

Letní vědecký tábor VŠCHT Praha pro žáky středních škol

Letní stáž ve firmě Fénixfert<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/letni-tabor/ss>

Termín konání tábora:     25. – 30. 7. 2021
Věková kategorie:             15 – 17 let (i pro žáky s přestupem z 9. třídy ZŠ na 1. stupeň SŠ)
Kapacita:                             24 dospívajících chemiků
Cena:                                   2800 Kč
Pokud se tábor bude moct vzhledem k situaci, kterou bedlivě sledujeme, uskutečnit, nástup na něj bude v neděli 25. 7. 2021 od 17:00 do 18:00 na koleji Volha, K Verneráku 950/45, 14800 Praha-Kunratice.
Kompletní informace naleznete ZDE<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/letni-tabor/ss>.
Přihlašování je do 15. 4. 2021 ZDE<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/letni-tabor/prihlaska>.

Kariérní poradenství pro žáky středních škol Skupinový kariérní coaching<https://pkc.vscht.cz/karierni-poradna/karierni-poradenstvi-pro-ss>

V rámci skupinového coachingu se můžeš ptát nebo jen poslouchat, na co se ptají ostatní z tvých vrstevníků, a dozvědět se tak informace, které ti pomohou s výběrem vysoké školy a oboru. Dozvíš se také něco o tom, proč zvolit právě VŠCHT.
Individuální kariérní konzultace<https://studuj.vscht.cz/magazin/karierni-konzultace-pro-stredoskolaky/>
Během individuální konzultace si můžeš ujasnit, který obor na této škole je pro Tebe ten pravý. Pokud stále váháš mezi několika vysokými školami, můžeš získat další informace pro své finální rozhodnutí.
Kompletní informace a přihlašování k poradenství naleznete ZDE<https://pkc.vscht.cz/karierni-poradna/karierni-poradenstvi-pro-ss>

Konzultace pro maturanty
VŠCHT Praha nabízí s ohledem na epidemiologickou situaci a s ní související omezení na středních školách pomoc žákům i jejich učitelům v podobě individuálních konzultací k maturitě z chemie, matematiky a biologie.
Více naleznete ZDE<https://www.vscht.cz/hmch/konzultace-pro-zaky-ss>.

Fotosoutěž Svět (je) chemie

VŠCHT Praha vyhlásila 12. ročník Fotosoutěže Svět (je) chemie 2021. Své fotografie do 1. kola můžete nahrávat do 15. 6. 2021 v rámci přihlašovadla ZDE<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/fotosoutez/prihlaska>.
Kompletní informace naleznete ZDE<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/fotosoutez>.

Office 365 – poslední upozornění!!!

Vzhledem k administrátorskému nastavení aplikace Office 365 budou v pondělí dne 29. června 2020 smazány všechny studentské profily. Všichni studenti si do tohoto data ze svého profilu zálohují všechna data. Způsob přihlášení do osobního účtu bude oznámen prostřednictvím aplikace Bakaláři. 
Vzhledem k množícím se dotazům, jak si zálohovat ​data z Office 365, přidáváme informaci. Data máte uložená v cloudovém uložišti One Drive. Z tohoto uložiště si zkopírujte všechna data do svého PC, na externí uložiště nebo do svého jiného cloudového uložiště. 
 
 

Děkujeme za spolupráci.

Admistrátoři 

Marek Ernst, Marcel Gibiec

 

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Dne 2. března 2020 se ve Frýdku-Místku konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Vítězové školního kola se v něm umístili do 10. místa. Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Kategorie A – 7. místo  Matěj Čmiel 1.A

Kategorie B – 4. místo David Mordáč 2.A

Kategorie C – 6. místo – Marek Skibinski 4.A

Kategorie D – 7. místo – Rudolf Kubík 5.A, 8. místo – Vojtěch Přeček 5.A a 10. místo Radek Szotkowski 6.A

Starší články »