Články z měsíce Únor 2019


Projekt EU Učíme v 21. století

Evidenční číslo: 2018-1-CZ01-KA101-047172
Název projektu: Učíme v 21. století
Termín realizace: 1. 10. 2018-30. 9. 2020

Že by dnes někomu z učitelů stačilo pět let studia na VŠ a do důchodu už nemusel nic dělat, jen sem tam opravit písemky, si nemyslí snad nikdo.

Erasmus+ je jednou z možností, jak se dále vzdělávat. Umožňuje žákům i učitelům využívat programy a pobyty s různým zaměřením. Napsat projektovou žádost tak, aby byla schválena, trvá zhruba měsíc. Pak už se jen čeká, zda ji odborná komise schválí. Ne vždy se to podaří napoprvé. Loni jsme skončili mezi náhradníky, a letos přišla vytoužená odpověď – ANO, žádost je schválena.

V rámci tohoto projektu, financovaného z programu EU Erasmus+, se uskuteční výjezdy 10 učitelů naší školy na zahraniční stáže. Cílem je jejich sebevzdělávání v oblasti cizích jazyků, nových učebních metod a metod práce s mimořádně nadanými žáky i žáky s přizpůsobenými podmínkami vzdělávání. Mezi účastníky projektu jsou učitelé cizích jazyků (AJ a ŠJ), dále učitelé humanitních předmětů (ČJ a D) a přírodovědných předmětů (CH, M a Bi). Vybrané kurzy a stáže jsou zaměřeny na rozvoj jazykových a didaktických kompetencí. Dlouhodobým přínosem je působení takto vzdělaných kolegů na našem gymnáziu, implementace výukových metod v hodinách, předání poznatků kolegům a prezentace výsledků projektu široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy, Dne otevřených dveří, sociálních medií a regionálního tisku.

Hned v prvních týdnech projektu vyjela Mgr. Karla Demelová na tzv. Job shadowing. A vše klaplo na jedničku. O své stáži napsala:

Mobilitu jsem vykonávala na Základnej škole Ulica mieru v Bytči , ve Slovenské republice. Tato základní škola se zabývá vzděláváním žáků nadaných a mimořádně nadaných. Mým úkolem bylo sledovat integraci těchto dětí, zejména využití metod a pomůcek používaných ve vyučovacím procesu. Dílčím úkolem bylo sledování nepřímé pedagogické činnosti, která se zaměřuje na přípravu vyučujících na hodinu.

Měla jsem možnost navštívit výuku v jednotlivých třídách a také se přímo do výuky zapojit. Setkala jsem se s milým a vstřícným přístupem všech pedagogů i žáků. Po vyučování jsem se v rámci odpoledního programu zúčastňovala přípravy na exkurzi pro žáky, kdy jsme s třemi kolegyněmi procházely trasu exkurze do Súĺovských skal. Nezapomenutelné výhledy ze zrakové pyramidy bych přála zhlédnout všem. Výuka v Bytčanském zámku – v Sobášnom paláci krásně zpestřila a doplnila výuku dějepisu. Úkoly z matematiky u nadaných třeťáků by myslím daly zabrat i některým z nás. Jako učitelka hudební výchovy jsem ocenila i hodinu hudební výchovy kombinovanou s výukou slovenského jazyka. Milé přivítání ve škole s hudebním programem jen podtrhlo příjemnou a vstřícnou atmosféru, která na škole panuje. Děkuji všem kolegům a vedení školy za možnost takového krásného zážitku.

Mgr. Karla Demelová

Dalších devět učitelů se na svůj kurz nebo stáž v zahraničí může těšit. A čemu se budou ve Španělsku, Anglii, Maltě nebo Finsku věnovat? Proč tam jedou? Zde jsou jejich komentáře:

Toto léto strávím čtrnáct dní v anglickém městě Oxford, kde se zúčastním kurzu zaměřeného na nápadité vedení hodin angličtiny. Těšíme se na prostředí, jazyk, nové nápady, praktické rady a samozřejmě na město samotné. Potkám učitele z jiných zemí, se kterými budeme moci sdílet své zkušenosti a rozebírat nové poznatky. Věřím, že mnoho z těchto poznatků využiji a nabídnu studentům v hodinách a taktéž se o ně podělím se svými kolegyněmi. 

Mgr. Blanka Lisztwanová

Chystám se absolvovat čtrnáctidenní kurz anglického jazyka na Maltě, která je proslulá dobrou úrovní jazykových škol. Těším se, že poznám tuto vyspělou ostrovní zemi, která je členem Commonwealthu a zároveň nejmenší členskou zemí EU. Doufám, že budu mít vedle jazykových lekcí prostor seznámit se i s bohatou historií Malty. Od kurzu si slibuji především rozvoj komunikačních dovedností, ke komunikaci v angličtině nemám totiž v běžném životě příliš mnoho příležitostí.

Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D.

Plánuji cestu do Anglie, do krásného historického města Exeter. Těším se na Anglii, její obyvatele, britskou angličtinu i místní kuchyni. Zažiji si prakticky to, co deset měsíců v roce učím. Kurz, který jsem si vybrala, je zaměřen na inkluzi mimořádně nadaných žáků i žáků se specifickými potřebami. Jsou to věci, se kterými jsem se dříve moc nesetkávala, ale které považuji za důležité. Doufám, že se dozvím novinky v této oblasti a taky že si i něco prakticky vyzkouším. Navíc si procvičím angličtinu a určitě se potkám se spoustou nadšených a inspirativních učitelů, kteří místo na dovolenou se jedou vzdělávat.

Mgr. Petra Bruková

Kam se chystám? Čemu se budu věnovat? Na co se těším? Proč jedu?
V červenci tohoto roku se chystám do jihozápadní části Anglie, konkrétně do města Exeter. Vybrala jsme si kurz zaměřený na využití nových metod v hodinách anglického jazyka na střední škole. Očekávám, že si rozšířím obzory v oblasti metodiky a budu motivována vyzkoušet nové způsoby učení. Těším se nejenom na nové informace, ale i na angličtinu v reálných situacích, anglický styl života a nové zkušenosti, které takový pobyt zaručeně přinese. Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla v rámci Erasmu vyjet, je načerpání nové inspirace, procvičení angličtiny a návštěva Anglie, jež je pro mě vždy atraktivní.

Mgr. Lenka Rašková

V rámci programu Erasmus pojedu v květnu na Maltu, kde budu absolvovat dvoutýdenní kurz výuky angličtiny v některé jazykové škole. Svá studia na SŠ a VŠ jsem absolvovala před rokem 1989, proto jsem se angličtinu nikdy neučila. Později jsem to začala vnímat jako velký handicap a pustila se do samostudia, případně jsem absolvovala různé krátkodobé kurzy. Každopádně jsem zamrzla na úrovni „věčný začátečník“. Když se naskytla příležitost studia angličtiny na Maltě, neváhala jsem a na kurz se přihlásila. Musím přiznat, že určité obavy mám a s blížícím se datem odjezdu se stupňují. Ale zároveň se těším, že poznám nová místa, nové lidi a hlavně doufám, že se ve studiu angličtiny posunu zase o kousek dál.

Mgr. Hana Franková

Plánuji cestu do přímořského letoviska St. Julians, které  se nachází na ostrově Malta. Kurz, který jsem si vybrala se, jmenuje Spice up your teaching methodology, což podle názvu napovídá, že se bude jednat o praktické rady a návody, jak obohatit vyučovací proces a doposud poznanou metodiku ve výuce anglického jazyka. Jsem učitelkou angličtiny již 15 let, a proto jakékoli nové metodické rady přispějí ke stimulaci mé profese. Před rokem jsem se zúčastnila týdenního kurzu pro učitele angličtiny, který se konal v Praze, a musím přiznat, že jsem přijela doslova nabitá novými nápady a inspirací. Právě toto očekávám od studijního pobytu na Maltě. Navíc se zde setkám s učiteli angličtiny z celé Evropy, což nabídne skvělou příležitost k porovnání standardů, metodik a jiných praktik ve výuce angličtiny v rámci Evropské unie. Primární je samozřejmě pobyt a kontakt s anglicky mluvicími lidmi, co vždy vede ke zlepšení používání jazyka v praxi. Souhlasím s názorem, že cestování rozšiřuje obzory, a proto kombinace studia mého oboru s poznáním nové země, její kultury a zvyků je pro mě tou nejlepší možnou variantou.

Mgr. Andrea Skupień Kapsia

Cílem mého pobytu v rámci Erasmu je Madrid. Těším se především na svébytné setkání se španělskou kulturou a na přímý kontakt s „čistou“ formou španělštiny. Plánuji strávit týden v rámci jedné z největších jazykových škol v celém Španělsku. Mým úkolem bude především navštěvovat hodiny španělštiny vedené pro cizince, ale rovněž se zúčastním hodin angličtiny a patrně i jiných cizích jazyků. Zároveň budu schopen nahlédnout do systému, jak jazyková škola funguje apod. Věřím tomu, že především v rámci výuky španělštiny si odnesu spoustu novinek a informací, které posléze prakticky vyzkouším v rámci své vlastní učitelské profese. Rovněž bych rád využil kontaktu s jazykovou školou a nadále jej rozvíjel i po skončení mé mobility.

Mgr. Jakub Lukáš

Každý den přemýšlím nad tím, jak přizpůsobit výuku potřebám dnešní doby. Uvědomuji si, že ve světě, ve kterém se budou snažit obstát mí dnešní studenti, bude potřeba být připraven na změnu. Proto je pro mě lákavá možnost seznámit se blíže se vzdělávací soustavou, která je hodnocena jako nejlepší v Evropě. To je důvod, proč jsem si vybral právě Finsko. Léty osvědčený školský systém bude jistě  podnětnou inspirací pro mou vlastní praxi. Doufám, že mi skandinávská inspirace pomůže oživit výuku a budou z ní těžit i mí studenti.

Mgr. Jiří Navrátík

Těším se na pobyt v Exeteru na jihozápadě Anglie. Pojedu na kurz, který se zaměřuje na dramatickou výchovu ve výuce cizího jazyka, což je mi blízké, protože ráda v hodinách využívám prvky přímé konverzace při hraní různě definovaných rolí. Věřím, že mi kurz poskytne zajímavé nápady a  inspiraci a seznámím se s novými postupy. Těším se také na výměnu zkušeností s vyučujícími z jiných škol a hlavně se těším na každodenní angličtinu, do které budeme doslova ponořeni. Tím, že si všechny aktivity prakticky vyzkouším, budu mít možnost vnímat proces učení z druhé strany katedry.

Mgr. Barbora Zawiszová

 

 

Studentská vědecká konference – POHYB 2019

Milí studenti,
blíží se 5. ročník Studentské vědecké konference. Její téma zní POHYB.
Soutěžní přehlídka proběhne v aule naší školy 19. března 2019 pro studenty vyššího gymnázia, mladší kategorie se utká o týden později – v úterý 26. března 2019.
Soutěžící jednotlivec (dvojice) připraví desetiminutovou prezentaci, kterou následně obhajuje před porotou i diváky. S příspěvky vám ochotně pomohou vaši vyučující.
Dotazy k pravidlům, organizaci, registrace – Mgr. Jana Hložková, kabinet 119.

Škomam 2019

15. ročník Školy matematického modelování (Škomam) pořádala Katedra aplikované matematiky,
VŠB-TU Ostrava. Třídenního kurzu určeného pro studenty maturitního a předmaturitního ročníku
se zájmem o matematiku se letos zúčastnili i naši studenti.

Martin Dinh, Martin Novotný a Daniel Martynek vyslechli řadu zajímavých přednášek a seznámili se
s netradičními matematickými úlohami a jejich řešením.

Matematická olympiáda Z9

Michaela Holotňáková, Rudolf Kubík a Petr Martynek zdolali úskalí domácího kola Matematické olympiády. Po úspěšně vyřešených čtyřech úlohách postoupili do kola okresního.  Okresního kola, které se konalo 30. ledna 2019, se zúčastnilo 41 soutěžících. Jejich úkolem bylo během 4 hodin vyřešit čtyři náročné úlohy. To se našim studentům podařilo a stali se úspěšnými řešiteli. Další matematické klání je čeká v krajském kole, které proběhne 19. března 2019.

My jim budeme držet pěsti!

Výsledky písemné části Olympiády ze španělského jazyka

NIŽŠÍ KATEGORIE (do 3 let studia španělštiny)

Do ústní části postupují;

MARKÉTA HANKEOVÁ

BARBORA ŠVAŇOVÁ

MICHAELA KUFOVÁ

IZABELA MARIE KIRSCHNEROVÁ

MAGDALÉNA MAJETNÁ

VYŠŠÍ KATEGORIE (více než 3 roky studia španělštiny)

Do ústní části postupují:

JANA STONAWSKÁ

ELIŠKA HEČKOVÁ

ANNA PROCHÁZKOVÁ

MAGDALÉNA LUBOJACKÁ

ÚSTNÍ ČÁST SE BUDE KONAT 26. 2. OD 13.30 V KABINETĚ Č. 218.

Každá studentka si vytáhne jedno téma a o něm bude 2 minuty samostatně mluvit, také bude reagovat na otázky zkoušejících. Celkový čas na 1 studentku asi 5 minut.

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST: nižší kategorie

 1. NUESTRO INSTITUTO
 2. LA RUTINA DIARIA
 3. MI TIEMPO LIBRE
 4. GASTRONOMÍA
 5. MI FAMILIA
 6. DE COMPRAS
 7. MI CASA

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST: vyšší kategorie

 1. FIESTAS Y CELEBRACIONES
 2. SALUD Y ENFERMEDADES
 3. MEDIO AMBIENTE
 4. GASTRONOMÍA
 5. PERSONAJES FAMOSAS DEL MUNDO HISPANOHABLANTE
 6. EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA

 

 

Mezinárodní eTwinningový projekt Sheldon´s Challenge 3. část

I v prosinci jsme pokračovali ve spolupráci se základní školou na Maltě a věnovali se dalším úkolům Sheldonovy výzvy motivované knihou Harry Potter. Inspirací pro 3. část byla hra Famfrpál a nové koště NIMBUS 2 000, které dostal Harry Potter. Počítali jsme matematické i fyzikální úlohy spojené s rychlostí, určovali jsme pořadí závodníků v běhu, zjišťovali jsme výsledky zápasů mezi Havraspárem, Mrzimorem a Bradavicemi, protože Zmijozel byl diskvalifikován za použití kouzel. Pochopili jsme, co je akronym, a vypočítali jsme hypotetickou cenu benzínu v roce 2118, která musela mít podobu akronymu.

Ve třetím kole byl nejúspěšnějším řešitelem Samuel Glet, který získal maximální počet 20 bodů. Dokázal tak, že příklady umí nejen spočítat, ale také anglicky zdůvodnit postup a řešení. O druhé místo se ztrátou jednoho bodu se dělí Šimon Czernek, Rudolf Kubik a Petr Martynek. V celkovém pořadí po třech kolech vede Petr s 57 body, na druhém místě je Bára s 56 body a na třetím místě Samuel s 55 body. Příští kolo je závěrečné a určitě o  vítězích není zatím rozhodnuto.

Nakonec (mimo bodování) jsme se pokusili výtvarně ztvárnit, co by se stalo, kdyby měl někdo ve škole kouzelnou hůlku a pronesl „Wingardium leviosa“. Nejpovedenější práce budete mít možnost vidět na nástěnce v přízemí u učebny č. 73 a žáci na Maltě budou vybírat tři nejlepší práce.

Jak by se dařilo vám? Můžete si to vyzkoušet.

 

 

Valentýnská pošta

Děkujeme Emě a Kristýně ze 4.A za roznesení valentýnských přáníček do tříd. Doufáme, že všichni adresáti z nich mají radost a že jsme jim dnešní školní den trochu zpestřili.

 

Živá knihovna – moje profese

     V pátek 8. února  proběhla na naší škole tzv. Živá knihovna, která letos vstoupila do druhého ročníku. Pro nezasvěcené bych nyní uvedla bližší informace o jejím smyslu a o jejím letošním průběhu.
     Význam tohoto projektu spatřujeme v tom, že můžeme studentům předmaturitního ročníku (letošní 3. D, E a 5. A)  netradiční formou představit aspoň některé profese, a tak jim usnadnit rozhodování při volbě seminářů a snad i jejich budoucího povolání. Seznamování s jednotlivými profesemi proběhlo na základě vlastní volby každého studenta. Ten se tak mohl během onoho pátečního dopoledne setkat s pěti zajímavými lidmi, kteří mu přiblížili svůj obor.
     Naše pozvání na tuto akci přijali někteří loňští hosté, ale podařilo se nám získat i nové profese. Svá povolání z oboru práv, meteorologie, školství, ekonomie, stavebnictví, výpočetní techniky, manažerské práce, zdravotnictví, hutnictví a geodezie  představili Mgr. Martin Bielesz, Ing. Václav Kufa, Ing. Miroslav Boublík, Ing. Michal Heczko, Ing. Antonín Samek, Ing. Zuzana Babilonová, kapitán Ing. Lenka Bémová, Mgr. Lubomíra Špilová, Mgr. Lenka Juříková, Ing. Igor Pachlopník, Mgr. Václav Kantor, Ing. Jaroslav Stošek.
      Chtěli bychom našim hostům poděkovat, že nám věnovali svůj vzácný čas a byli ochotni podělit se se svými zkušenostmi, a doufáme, že se s nimi v příštím ročníku opět setkáme.

PhDr. Anna Wiszczorová

Vernisáž výtvarných prací na Magistrátu města Třince

V pondělí 4. února byla v prostorách Magistrátu města Třince (na 3. podlaží) slavnostně zahájena výstava výtvarných prací našich studentů. Po přivítání paní primátorky RNDr. Věry Palkovské ovládli tento prostor studenti. Nejdříve všechny přítomné sladila na jednu vlnu píseň v podání trojice výborných muzikantů Jakuba Hoty, Aničky Nieslanikové a Václava Humpolce. Poté si hosté prohlédli téměř třicet prací, které vznikly v posledních deseti letech, ale také zcela nová, dosud nikde nezveřejněná díla. Výstava zahrnuje několik témat jako je čas, láska k přírodě či člověku, smrt, démoni a také zamyšlení nad tím, co se skrývá pod povrchem viděného. Svou práci, námět, nápad a techniku popsaly divákům i novinářům Anička Bojková a Katka Balcarová. Malby, kresby i koláže získaly nemalý obdiv, o čemž svědčí fakt, že se někteří účastníci vernisáže dotazovali, zda jsou prodejné. Pokud byste si chtěli výstavu prohlédnout, máte možnost do konce března.

Lenka Klepaczová

Pod pojmem magistrát se mi vybaví typické kancelářské prostředí. Bílé nudné stěny, vážní pánové v oblecích a dámy v kostýmcích, papíry, lejstra, razítka, přepážky… Přesně těchto stereotypů jsem se před vstupem obávala. Mé představy naboural již vstup do dlouhé chodby, na jejíchž zdech visela celá řada barevných, optimismem sršících obrazů, které jsem doposud vídávala v prostorách našeho gymnázia. Poté se na chodbě postupně objevovali přívětiví zaměstnanci třineckého magistrátu a vernisáž mohla začít. Po kulturní vložce jsme dostali slovo my, autoři obrazů. Přítomné dámy a pánové si tak mohli vyslechnout komentáře k našim obrazům: Co tím chtěl vlastně básník říci…

Možná je to mým věkem nebo mým charakterem, ale pro mě tato událost neznamenala splnění mého snu. Trochu jsem se jí i obávala. Nejsem totiž ten typ člověka, který by se rád veřejně prezentoval. Na druhou stranu musím přiznat, že mě někde v srdci hřálo, že i má práce patřila k těm vystaveným. Doufám, že naše obrazy zaujmou, možná pobaví a možná i někomu vylepší náladu. A to by byl můj tajný, splněný sen.

Kateřina Balcarová

 

 

Valentýnská pošta 14. 2.

 

Ve čtvrtek 14. 2. bude na škole Valentýnská pošta. Můžete tak dát vědět, že na někoho myslíte a chcete mu udělat radost. Speciální poštovní schránka bude připravena ve vestibulu od 6.45 do 10.00. Pošta se bude roznášet do tříd od 11.00. Nezapomeňte na psaníčko napsat jméno adresáta a třídu. Dejte si záležet, protože vytržený list ze sešitu asi nikoho nepotěší.

 

Starší články »