Články z kategorie Oznámení


Katka druhá v kraji, postup do celostátního kola ve hře

Ve čtvrtek 7. května 2020 proběhlo v Ostravě krajské kolo STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI. Vzhledem k mimořádné situaci se všechna kola této prestižní soutěžní přehlídky konají letos online formou diskuzního fóra, kde soutěžící ve vymezeném čase odpovídá písemně na dotazy odborné poroty, ta jeho středoškolskou odbornou činnost předem pečlivě prostudovala.

Kateřina Balcarová z 5. C vybojovala v silné konkurenci 7 dalších prací z oboru HISTORIE fantastické druhé místo a ocitla se tak se svojí prací Kdybych se narodil před sto lety v tomhle městě… aneb problematika mladých mužů na Těšínsku v letech 1938-1948 v licitaci o postup do celostátního kola.

Kateřina se ve své práci věnovala životnímu příběhu svého pradědy Josefa Balcara. Vycházela ze vzpomínek pamětníků, dokumentů a jiných historických pramenů, které nalezla v pradědově pozůstalosti. Z těchto střípků se pokusila rekonstruovat nelehkou životní pouť svého předka, který prošel druhou světovou válkou nejprve jako totálně nasazený, poté voják německého wehrmachtu na východní frontě a nakonec jako válečný zajatec. Podařilo se jí osud Josefa Balcara zobecnit a nalézt traumata, která její praděda sdílel s celou generací mladých mužů narozených na Těšínsku (národnostní nevyhraněnost, druhá světová válka, poúnorová persekuce a další). Práce obsahuje podrobný, ale přehledný přehled dějin Těšínska s důrazem na období po první světové válce, přičemž se v této části Katka opírá o bohatý seznam sekundárních zdrojů. Praktický přínos práce má ve stolní didaktická hra, kterou vymyslela a jejímž cílem je pomocí příběhu konkrétního člověka zpřístupnit moderní dějiny mladým studentům. Odborné konzultace Katce poskytoval v průběhu celé její tvorby pan učitel Michal Foff.

Kateřině moc gratulujeme k obrovskému úspěchu a držíme palce, ať se její šance na postup do celostátního kola stane skutečností!

SOČka jede dál!

Krajská a celostátní kola Středoškolské odborné činnosti proběhnou totiž ONLINE.

Držte palce Kateřině Balcarové z 5.C, která pod vedením pana učitele Michala Foffa zpracovala působivý příběh svého pradědy.

Její práce z oboru HISTORIE se jmenuje Kdybych se narodil před sto lety v tomhle městě…aneb problematika mladých mužů na Těšínsku v letech 1938-1948.

Katka prošla hladce školním a okresním kolem, to bylo nahrazeno nahráním a publikováním videa s prezentací její práce a slouží místo obhajoby.

Krajské kolo proběhne ve čtvrtek 7. května 2020 formou diskusního online fóra, myslíme na tebe a přejeme hodně štěstí, Kateřino!

 

Vzhledem k současné mimořádné situaci byla Studentská konference 2020 ZMĚNA pro obě věkové kategorie zrušena.

Program konference POHYB pro nižší gymnázium

Studentská vědecká konference Pohyb 2019 – nižší gymnázium
Aula školy  – úterý 26. března 2019 v 10 hodin.
Diváci: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A

Těšíme se na tato vystoupení:

 1. AniMove aneb o pohybu z živočišné říše
 2. Pohybový aparát koček
 3. Kinestetický styl učení
 4. Jeden den paraplegika
 5. Parkour
 6. Olympijské hry

 

Pohyb 2019 výsledky

V pondělí 18. března proběhla v aule naší školy Studentská vědecká konference 2019. Letošní téma již pátého ročníku této oblíbené soutěžní přehlídky vědomostí a prezentačních dovedností našich studentů znělo POHYB.
Zaznělo 9 kvalitních příspěvků z oboru biologie, fyzika, psychologie, dějepis, zeměpis, zdravotnictví, ekonomie a informatika. Součástí konference bylo také školní kolo Středoškolské odborné činnosti, kde svoje práce úspěšně obhajovaly Aneta Adamusová z chemie a Johanna Szpyrcová z historie.
Odborná porota složená z řad pedagogů naší školy neměla jednoduché rozhodování,
stupně vítězů nakonec ovládly dívky:

 1. místo  Kateřina Balcarová: Migrace kdysi a dnes
 2. místo  Natálie Macošková a Kateřina Rusnoková: Vliv pohybu na   psychiku mládeže
 3. místo  Anna Bojková: Made far away

Cenu diváků získala hlasováním všech přítomných suverénně Katka Balcarová.
Všem soutěžícím za jejich účast, odvahu a práci navíc děkujeme, vítězům blahopřejeme a těšíme se za týden na konferenci žáků nižšího gymnázia.

 

 

Program konference Pohyb 2019

V pondělí v 10 hodin v aule se můžeme těšit na tyto příspěvky studentů vyššího gymnázia:

 1. Pohyb člověka
 2. Plavání kojenců – přirozený pohyb dítěte
 3. Pohyb slepců
 4. Vliv pohybu na psychiku mládeže
 5. Migrace
 6. Migrace kdysi a dnes
 7. Made far away
 8. Pohyb ve fyzice, Keplerovy zákony
 9. Pohyb na webové stránce
 10. Částice polétavého prachu (SOČ)
 11. Kuličky s námi hrála válka (SOČ)

Změna termínu Studentské konference

Milí studenti,

z organizačních důvodů měníme datum konání Studentské vědecké konference POHYB 2019 pro studenty vyššího gymnázia. Termín se o jeden den posouvá, soutěž se uskuteční ve středu 20. března 2019 od 10 hodin v aule školy.

Studentská vědecká konference – POHYB 2019

Milí studenti,
blíží se 5. ročník Studentské vědecké konference. Její téma zní POHYB.
Soutěžní přehlídka proběhne v aule naší školy 19. března 2019 pro studenty vyššího gymnázia, mladší kategorie se utká o týden později – v úterý 26. března 2019.
Soutěžící jednotlivec (dvojice) připraví desetiminutovou prezentaci, kterou následně obhajuje před porotou i diváky. S příspěvky vám ochotně pomohou vaši vyučující.
Dotazy k pravidlům, organizaci, registrace – Mgr. Jana Hložková, kabinet 119.

POHYB – Studentská vědecká konference 2019

Milí studenti,
blíží se 5. ročník Studentské vědecké konference. Její téma zní POHYB.
Soutěžní přehlídka proběhne v aule naší školy 19. března 2019 pro studenty vyššího gymnázia, mladší kategorie se utká o týden později – v úterý 26. března 2019.
Soutěžící jednotlivec (dvojice) připraví desetiminutovou prezentaci, kterou následně obhajuje před porotou i diváky. S příspěvky vám ochotně pomohou vaši vyučující.
Dotazy k pravidlům, organizaci, registrace – Mgr. Jana Hložková, kabinet 119.

Návštěva výstavy pana Vladimíra Havlíka

Dne 20. 12. 2018 jsme v hodině výtvarné výchovy navštívili  výstavu pana Vladimíra Havlíka s názvem Perfect tense. Vladimír Havlík tvrdí, že hlavním cílem v jeho tvorbě je princip sdílení a vzájemnosti. Výstava pojednávala o tom, že předměty, které známe a používáme téměř každý den, můžeme použít i jinak. A tak vytvořit novou skutečnost. Když jsme vešli do místnosti v městské knihovně, viděli jsme spoustu předmětů, které získaly náš obdiv. Jednou z věcí, která nás opravdu zaujala, bylo dílo s názvem Hukot času.  O co šlo? Bylo možné si v románu Hukot času přečíst dvě stránky, pak je vytrhnout a vložit do skartovačky – přečtené se stalo historií, která mizela za zvuku stroje. Další z exponátů se jmenoval Řešení problémů chudého jihu – byl to obrácený glóbus. A vysvětlení? Chudá Afrika se ocitá na severu, možná tam, kde je nyní vyspělá Evropa. Krásné ukázky konceptuálního umění.

Kateřina Bocková

Křídla

 

 

 

Třinecká olympiáda dětí a mládeže 2018

Ve dnech 20. – 22. 6. 2018 se bude konat Třinecká olympiáda dětí a mládeže, do které se zapojí i naše škola. Bližší informace o přihlašování získáte u paní Mgr. Ivany Šotkovské.

Podrobnosti o olympiádě najdete pod odkazem:

Třinecká olympiáda dětí a mládeže

Kurz trénování paměti pro studenty

Co vám kurz přinese?

Zjistíte:

 • jak se efektivně učit,                                                                                                         
 • jak se správně koncentrovat,
 • jak používat paměťové techniky a kdy kterou použít,
 • jak moc si toho váš mozek dokáže zapamatovat.

Náplň kurzu: mnemotechniky (paměťové techniky), logická, oddechová a koncentrační cvičení, cvičení na posílení pravé hemisféry a procvičení slovní zásoby a fantazie. Kurz povede certifikovaná lektorka Dagmar Maroszová.

S sebou: sešit a psací potřeby

Závazně se přihlásit můžete ve třídě 5.A u Terezie Czepczorové do pátku 27. dubna.

 

Studentská konference 2019 = POHYB

Milí studenti,

děkuji za vaše nápady a návrhy, ve spolupráci s vedením školy jsme z nich vybrali a zvolili téma pro rok 2019.

Příští ročník Studentské konference nese název POHYB.

 

Výsledky Studentské konference 2018 na téma ČAS + reportáž

V úterý 20. března proběhla v aule naší školy Studentská konference 2018. Letošní téma již čtvrtého ročníku této oblíbené soutěžní přehlídky vědomostí našich studentů bylo ČAS. Zaznělo 10 kvalitních příspěvků z oboru biologie, fyzika, angličtina, psychologie, dějepis, zeměpis, zdravotnictví a informatika.

Odborná porota složená z řad pedagogů naší školy rozhodla takto:

 1. místo: Radim Wolny, 6. B: Čas v zeměpise
 2. místo: Anna Bojková, 2. D: Vnímání času
 3. místo: Václav Humpolec, 5. A: Proměny češtiny v čase

Cenu diváků získal hlasováním všech přítomných jednoznačně Jakub Danyś z 2. D (Když se čas krátí…).

Všem soutěžícím za jejich účast, odvahu a práci navíc děkujeme, vítězům blahopřejeme!

Vítězové konference ČAS pro třídy nižšího gymnázia

Studentská konference 2018 na téma ČAS pro třídy nižšího gymnázia je za námi a známe vítěze této soutěžní přehlídky vědomostí našich žáků. Porota složená z řad ochotných pedagogů a úspěšných studentů naší školy dnes v aule neměla lehkou úlohu a rozhodla takto:

 1. místo: Člověk vs. Čas – Michaela Holotňáková a Patrik Rajca, 3. A
 2. místo: Historie měření času – Veronika Balcarová, Amélie Paĺo, Amálie Staňková, 1. A
 3. místo: Kočky v historii – Šimon Lipus, 2. A

I Cenu diváků si odnáší dvojice Michaela Holotňáková, Patrik Rajca, která se náročnému publiku líbila nejvíce. Zvláštní cenou ohodnotila porota půvabnou scénku žáků primy Čas v angličtině.  

Všem soutěžícím děkujeme za jejich účast, odvahu a práci navíc a vítězům blahopřejeme!

 

Aktualizovaný program ČAS 2018 pro mladší žáky

Program Studentské konference 2018 pro třídy nižšího gymnázia

ČAS

Úterý 27. března 2018, Gymnázium Třinec, aula, od 10 hodin

 1. Historie měření času – Veronika Balcarová, Amélie Paĺo, Amálie Staňková, 1. A
 2. Proměny češtiny v čase – Veronika Ciencialová, Karolína Klusová, 2. A
 3. Člověk vs. Čas – Michaela Holotňáková, Patrik Rajca, 3. A
 4. Čas v  zeměpise – Jan Kaufman, Šimon Pohludka, Vojtěch Špiller 1. A

Přestávka

 1. Čas v angličtině – žáci 1. A
 2. Kočky v historii – Šimon Lipus, 2. A
 3. Vnímání času – Kateřina Bilková, Anna Kantorová, 2. C

Závěr konference:

hlasování diváků, volíme téma pro rok 2019, vyhlášení výsledků poroty, předání cen

Starší články »