Články z kategorie Španělský jazyk


Španělská knihovnička

Studentům je ve školním roce 2019/2020 k dispozici španělská knihovnička, která obsahuje jazykovou a literární část. V jazykové části se nachází mimo jiné známé španělské učebnice, gramatiky nebo vysokoškolské publikace zaměřené na vybrané lingvistické problémy. V literární sekci jsou k dispozici španělská a hispanoamerická beletristická díla přizpůsobená referenčním jazykovým úrovním (A1-B2). Zapůjčit se dají také přeložená díla důležitých autorů španělské a hispanoamerické literatury, potažmo publikace o dějinách Španělska a španělské literatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajské kolo soutěže v jazyce španělském

Dne 28. 3. 2019 se konalo na Gymnáziu Hladnov v Ostravě Krajské kolo olympiády v jazyce španělském. Naši školu reprezentovaly Markéta Hankeová v nižší kategorii a Jana Stonawská ve vyšší kategorii. V silné konkurenci vybojovaly krásné 7. a 12. místo. Oběma studentkám blahopřejeme a děkujeme za účast.

 

Španělština s rodilou mluvčí

Od ledna 2019 mají studenti španělského jazyka skvělou příležitost k procvičování svých znalostí v praxi. Do vybraných vyučovacích hodin dochází dobrovolnice z institutu Euroschola. Jmenuje se Natalia a pochází ze španělského města Ávila. Tráví s námi několik hodin každou středu a čtvrtek. Věnuje se konverzaci a rozvíjení slovní zásoby. Ale i těchto pár hodin má smysl, jak potvrzuje kladná odezva ze strany studentů i samotné Natalie. https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53198271_389148548531433_7182865939614924800_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=ff30266afe9ade853e178bace6573f08&oe=5D0AFAC2

Výsledky písemné části Olympiády ze španělského jazyka

NIŽŠÍ KATEGORIE (do 3 let studia španělštiny)

Do ústní části postupují;

MARKÉTA HANKEOVÁ

BARBORA ŠVAŇOVÁ

MICHAELA KUFOVÁ

IZABELA MARIE KIRSCHNEROVÁ

MAGDALÉNA MAJETNÁ

VYŠŠÍ KATEGORIE (více než 3 roky studia španělštiny)

Do ústní části postupují:

JANA STONAWSKÁ

ELIŠKA HEČKOVÁ

ANNA PROCHÁZKOVÁ

MAGDALÉNA LUBOJACKÁ

ÚSTNÍ ČÁST SE BUDE KONAT 26. 2. OD 13.30 V KABINETĚ Č. 218.

Každá studentka si vytáhne jedno téma a o něm bude 2 minuty samostatně mluvit, také bude reagovat na otázky zkoušejících. Celkový čas na 1 studentku asi 5 minut.

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST: nižší kategorie

 1. NUESTRO INSTITUTO
 2. LA RUTINA DIARIA
 3. MI TIEMPO LIBRE
 4. GASTRONOMÍA
 5. MI FAMILIA
 6. DE COMPRAS
 7. MI CASA

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST: vyšší kategorie

 1. FIESTAS Y CELEBRACIONES
 2. SALUD Y ENFERMEDADES
 3. MEDIO AMBIENTE
 4. GASTRONOMÍA
 5. PERSONAJES FAMOSAS DEL MUNDO HISPANOHABLANTE
 6. EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA

 

 

Výsledky Olympiády ze ŠJ

Vítězové – nižší kategorie:

 1. místo: Karolína Czepczorová (3.C)
 2. místo: Barbara Lucie Pěgřimová (3.E)
 3. místo: Karolína Franková (3.D)

 

Vítězové – vyšší kategorie:

 1. místo: Terezie Czepczorová (5.A)
 2. místo: Klára Dzivá (5.A)
 3. místo: Eliška Hečková (5.A)

 

Vítězům gratulujeme!!!

Soutěž ve španělské výslovnosti

Žáci 3.A se zúčastnili soutěže ve španělské výslovnosti. Úkolem bylo přečíst texty různých náročností, správně vyslovovat a také číst na rychlost. Jedním z úkolů byly také španělské jazykolamy.

Vítězové soutěže:

Ondřej Sikora – 1. místo za nejrychlejší čtení textů, jazykolamů

Jakub Hložek – 1. místo za španělskou výslovnost


Vítězům gratulujeme!

¿Conoces España?

Žáci 3.A se v hodině španělštiny zúčastnili soutěže ¿Conoces España? neboli Znáš Španělsko?

Za úkol měli poznávat významné památky na fotografiích, pracovat s mapou autonomních oblastí Španělska a odpovídat na vědomostní otázky týkajících se reálií hispánské kultury.

Výherci soutěže:

 1. místo: Jakub Pimek
 2. místo: Ema Moderová
 3. místo: Daniela Indráková

Vítězům gratulujeme!

Starší články »