Články z měsíce Červen 2021

Informace pro žáky budoucích prvních ročníků

Označení tříd:
 • 1.A (osmileté studium, učebna č. 84)
 • 1.D (čtyřleté studium, učebna č. 103)
 • 1.E (čtyřleté studium, učebna č. 104)

Žáci čtyřletého studia budou do tříd rozděleni podle volby cizího jazyka. Seznamy tříd budou vyvěšeny 1. září 2021 u vchodu do školy.

První dny ve škole:

Výuka bude zahájena 1. září 2021, žáci budou v 8 h čekat před školou, kde si je vyzvednou jejich třídní učitelé.  Následně proběhne testování žáků antigenními testy. S sebou musí žáci mít pouze vysvědčení dokládající ukončení 5./9. třídy ZŠ. Přezůvky stačí od 2. září, kdy bude žákům přidělena skřínka. Učebnice budou žákům 1.A rovněž vydány 2. září. Předpokládané ukončení prvního dne bude v 11 h. 2. září budou mít žáci 1. ročníků 4 vyučovací hodiny (do 11.40 h), poté půjdou na oběd. Od 3. září předpokládáme výuku dle stálého rozvrhu, který bude zveřejněn 1. 9. 2021. (V případě změn budou informace upřesněny na webových stránkách školy.)

Počet vyučovacích hodin v 1. ročníku:
 • 1.A – 29 hodin týdně,
 • 1.D, 1.E – 34 hodiny týdně.
Třídní schůzky:
 • První třídní schůzky pro rodiče žáků 1.A, 1.D a 1.E proběhnou 1. září 2021 v 16 h, rodičům zde budou předána přístupová hesla do informačního systému Bakaláři. (Nutné je osobní převzetí přístupového hesla.)
 • Další třídní schůzky probíhají tradičně v listopadu a v dubnu (vždy v úterý v 16 h).
Konzultační hodiny:
Většina pedagogů poskytuje žákům i rodičům konzultace každé úterý 13.30–14.15 h.
Klasifikace:  
 • Nemáme žákovské knížky, známky jsou vkládány do informačního systému Bakaláři a je možno je sledovat na webových stránkách školy, popř. prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony.
 • Učitelé hodnotí žáky známkami od 1 do 5. Každá známka má podle obtížnosti úkolu jednu ze tří hodnot (A – nejvyšší, B – střední, C – nejnižší), na jejich základě systém počítá vážený průměr.
Stravování:
 • K vyzvednutí oběda žáci používají čip, který slouží také ke vstupu do budovy školy a ke kopírování. Cena nevratného čipu je 37 Kč. (V případě ztráty lze zakoupit nový.)
 • Placení obědů upřednostňujeme bezhotovostně.
 • Na rozdíl od systému na většině ZŠ si u nás strávníci musí každý oběd přihlásit, a to buď na terminálu u vchodu do školní jídelny, nebo prostřednictvím internetu.
 • Hlavní jídlo si žáci vybírají ze dvou variant, polévka se vaří jen jedna.
 • Cena oběda: strávníci do 15 let věku – 29 Kč, strávníci ve věku 15 a více let – 31 Kč. (Pro celý školní rok je rozhodující věk, kterého žák dosáhne v průběhu školního roku, tj. v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.)
 • Čipy a variabilní symboly pro platby si bude možno vyzvednout u vedoucí školní jídelny již na konci prázdnin, tj. od 25. 8. do 31. 8. 2021 od 8 h do 12 h (popř. po telefonické domluvě i v jinou dobu, kontakt: 558 325 285, 602 359 259).
 • Vstup do kanceláře vedoucí školní jídelny je z parkoviště vedle budovy gymnázia.
 • V době žákovy nepřítomnosti je nutno důsledně odhlašovat obědy, protože podmínkou dotovaného oběda je přítomnost žáka na školním vyučování. (Od druhého dne neodhlášené stravy se doplácí režijní přirážka, která činí 67 Kč na jeden neodhlášený oběd.)
 • Oběd je nutno přihlásit či odhlásit nejpozději den předem do 13.30 h. (Oběd na pondělí je třeba přihlásit v pátek do 13.30 h.) V mimořádných situacích (nemoc) lze oběd telefonicky odhlásit v daný den do 8 h ráno.
Platby:
 • Při většině plateb upřednostňujeme bezhotovostní styk (lyžařské kurzy, turistický kurz, exkurze, plavání atd.).
 • Na počátku studia bude žákovi přidělen variabilní symbol, který bude používat pro platby na účet školy po celou dobu studia.
 • Prosíme nezaměňovat platby škole s platbami a variabilním symbolem pro školní jídelnu. Jedná se o dva samostatné účty.
Učebnice:
 • Žáci čtyřletého studia si musí učebnice kupovat – seznam je na webových stránkách školy.
 • Žáci osmiletého studia po dobu plnění devítileté povinné školní docházky učebnice dostanou od školy. Pracovní sešity si po dohodě s vyučujícími žáci zakoupí na začátku školního roku.
 • Na konci i začátku každého školního roku se koná burza učebnic, žáci si prodej učebnic domlouvají i prostřednictvím internetu.
 • Burza učebnic proběhne dne 2. 9. 2021 od 7.30 h do 10 h ve školní jídelně.
Pomůcky:
 • sešity dle pokynů vyučujících,
 • kalkulačka dle pokynu vyučujícího matematiky,
 • oblečení na TV (speciální podrážka není nutná),
 • pouze žáci 4letého studia – pracovní pláště s dlouhými rukávy do chemické laboratoře.
Adaptační pobyty:
Doufáme, že bude možno realizovat tradiční dvoudenní adaptační pobyty v Lomné, které plánujeme v těchto termínech:
 • 1.A: 7.–8. září 2021
 • 1.D:  8.–9. září 2021
 • 1.E:  9.–10. září 2021
Potvrzení o studiu:
Potvrzení o studiu žáci obdrží v průběhu prvních dnů vyučování, tj. 1.–3. září 2021.
Průkazy ISIC:

Škola nabízí svým žákům v případě jejich zájmu zvýhodněnou možnost vyřízení mezinárodního studentského průkazu ISIC. Žádost o průkaz bude možno podat během září 2021. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na našich webových stránkách: https://www.gymtri.cz/o-skole/isic/. Bližší informace na sekretariátu školy.

Filip Michejda umí!

Student 4. A, Filip Michejda, dokázal, že mateřský jazyk ovládá na výbornou. V soutěži Olympiáda v českém jazyce se probojoval až do celostátního kola a vedl si zde skvěle. V silné konkurenci obsadil 6. místo.

Srdečně blahopřejeme!

Vynikající úspěch Veroniky Sarah Wapienikové!

Studentka 2. D, Veronika Sarah Wapieniková, se může pochlubit velkými znalostmi z historie. Probojovala se v Dějepisné olympiádě až do celostátního kola. Poradila si se silnou konkurencí a získala skvělé 4. místo.

Srdečně blahopřejeme!

Soutěž Meteorologie a pranostiky má vítěze

 

Dvojitá duha Vojty Zieliny

Celé pololetí měli zájemci z nižšího gymnázia možnost účastnit se soutěže Meteorologie a pranostiky. Celkem vzniklo 20 soutěžních pracovních listů, které zahrnovaly teoretické, praktické i bonusové úkoly. Je neuvěřitelné, kolik soutěžících vydrželo během distanční výuky odeslat každý týden své výsledky příkladů, pokusů i fotky či videa k bonusovým úkolům. Během prezenční výuky se soutěž konala jednou za čtrnáct dní, protože mnohým soutěžícím ubylo volného času – začaly kroužky, tréninky, kurzy a přibylo dojíždění do školy.

 

 

A jak soutěž zhodnotili sami žáci?

„Je to takové divné, že už to končí. Sice to někdy bylo těžké (hlavně to počítaní), ale zase jsem se toho hodně naučila ve Wordu a tak dál. Kdyby tu nebyly úlohy na přemýšlení, tak by to bylo nejlepší, ale i tak mě to bavilo. Vedla jste si moc dobře, paní učitelko.“    Jana Capková

„Soutěž byla super, akorát mohla být o pár týdnů dřív, protože za chvíli bude vysvědčení a závěrečné písemky, takže se musíme učit.“   Rút Borská

 „Soutěž byla skvělá, dozvěděl jsem se spoustu věcí a podnikl mnoho výletů do míst, která jsem neznal. Víc mi vyhovovala verze s jedním zadáním na dva týdny, jinak bych nic neměnil, děkuji za soutěž.“ 😊  Vojtěch Zielina

„Soutěž byla super!!! Děkujeme.“     Miroslav Chytka

 Naposledy jsem o soutěži psala na konci března. Jak to bylo dál?

V dubnu docela pršelo, a tak soutěžící vyráběli doma vlastní déšť a také počítali, kolik vody prokape netěsnícím kohoutkem za rok. Také pátrali, kolik by to v jejich obci stálo. Výsledky byly zajímavé – od 0,- Kč v případě vlastní studny přes 88,- Kč v Horní Lomné až po téměř 900,- Kč v Třinci. Pranostika na další týden pravila: „Na Rudolfa je dobré vysazovat zelí do polí.“ Ale u nás bylo nevlídně a mlhavo. A tak se vyráběla mlha a hlavně se prakticky zjišťovalo, jaké oblečení je vhodné do mlhy či tmy. Jaký oděv je nejbezpečnější, vám prozradí Barča.

Na konci dubna se do České republiky vrátili čápi. Všichni zjišťovali něco o jejich životě. Důležité údaje nahrazovaly příklady s odmocninami a procenty, ale nakonec se všichni dozvěděli o čápech to nejzajímavější. V rámci bonusového úkolu se snažili vyfotit čapí hnízdo ve svém okolí. Rekordmanem se stal Vojta, který objevil 7 čapích hnízd. Podle jeho mapky se můžete projít na procházku i vy.

I v dalším díle se soutěžící věnovali dalším jarním poslům jara – včelám. Všichni se snažili spočítat, kolik nektaru je třeba na výrobu 1kg medu a také včely vyfotit při opylování. A Mirek k tomu složil i básničku.

Včelka létá sem a tam,
„Kde mám mobil?“ přemítám.
Do pátku musí být hotový
ten náš úkol bonusový.

Letím jak s větrem o závod,
jako by šlo o život.
Nachytal jsem první včelu,
jak přistála na podbělu.

Druhá včelka, ta mi dala,
než devětsil osedlala.
Na tu třetí čekám marně,
několik hodin minimálně.

Pak s úžasem hledím vzhůru,
na vrbě jich shledám fůru.
Na pampelišce čtvrtá sedí
a se zájmem na mne hledí.

A na konec básničky
vyblejsknu si včeličky,
jak v Jablunkově na náměstí
opylují třešničky.

V soutěži se dostalo i na výrobu zvonů a zvoničky. Přišla spousta fotek místních zvoniček a všichni pátrali, co vše znamená slovo zvon (v kostele, na čištění odpadních trubek) a zvonek (malý zvon, u dveří, na kole, část Těšína).

A přišel červen a oslava dne dětí. Soutěžící si zkusili vyrobit vlastní šampaňské i limonády a taky spravedlivě rozkrojit dort třemi řezy pro 7 a taky pro 8 osob. Pak se změnilo počasí, všude řádily bouřky, a tak poslední díl byl o hromech a blescích. A protože už to byl poslední díl, bonusový úkol byl náročný – podle meteorologických mapek sestavit předpověď počasí, např. PŘEDPOVĚĎ POČASÍ – Eliška Veselá. A výsledky byly téměř profesionální – videonahrávka, audionahrávky, prezentace či vlastní mapky vytvořené v Minecraftu.

jahody Terky Demelové

A také se někteří pochlubili svými výpěstky, o které se starali téměř tři měsíce. Sklízeli jahody, hrášek, salát …. úroda Barči Gajdzicové a úroda Vojty Zieliny.

A jak to celé dopadlo?

Vítězové nižší a vyšší kategorie

 

Nižší kategorie

 1. místo Bára Gajdzicová 1.A
 2. místo Jana Capková 1.A
 3. místo Rút Borská 1.A

Vyšší kategorie

 1. místo Miroslav Chytka 2.A
 2. místo Vojtěch Zielina 3.A
 3. místo Eliška Veselá 3.A

 

 

Moc gratuluji!

Všem ostatním děkuji za účast, krásné příspěvky a zpestření mého pedagogického života.

A pokud vás soutěž zaujala, prohlédněte si zpracování Mirka. Určitě si uděláte obrázek… Škoda, že se nemohu podělit i o další povedené práce…
Meteo14_Mirek_Chytka Meteo15_Mirek_Chytka Meteo16_Mirek_Chytka Meteo17_Mirek_Chytka (1) Meteo18_Mirek_Chytka (1) Meteo19_Mirek_Chytka (1) Meteo20_Mirek_Chytka

Mimořádný úspěch naší školy v celostátním kole EUROREBUS

Dne 16. 6. 2021 se konalo on-line celostátní kolo týmové soutěže Eurorebus.
 
Zúčastnily se třídy v kategoriích:
Středoškolské ročníky
 
 • 2.D Jakub Kijonka, Jan Cieslar a Tereza Bugajová, kteří obsadili 42. místo; 
 • 6.A  Rudolf Kubik, Jakub Hložek a Petr Martynek, kteří obsadili 24. místo;

 

8. a 9. ročník základní školy

 • 3.A Eliška Heliošová, Vojtěch Zielina a Tabita Pietaková, kteří obsadili 8. místo;

 

6. a 7. ročník základní školy

 • 2.A Tereza Kostková, Adéla Kawuloková a Viktorie Bystroňová, které obsadily 10. místo.

 

V celkovém pořadí škol České republiky jsme obsadili 5. místo.

Ocenění od města Třinec

Dne 22. 6. 2021 byla ve foyer Kulturního domu Trisia slavnostně předána ocenění, která město Třinec udělilo nejlepším žákům i pedagogům. Za mimořádné úspěchy ve školním roce 2020/2021 byli titulem Talent roku 2021 oceněni tito naši žáci: Karolína Sasynová (4.D), Hana Bruková (4.D), Michaela Holotňáková (6.A), Filip Michejda (4.A), Tomáš Trojka (1.D) a Daniel Janošek (2.D).

Rada města Třince u příležitosti oslav 90. vročí založení města rovněž ocenila 24 pedagogů třineckých škol, mezi nimiž nechyběly ani naše kolegyně RNDr. Bibiana Kučírková a Mgr. Petra Bruková.

Všem oceněným blahopřejeme! 

Chráním Zemi – výsledky soutěže

Žáci nižšího gymnázia se během dubnové distanční výuky účastnili krajské soutěže Chráním Zemi! Jejich úkolem bylo formou obrázku, fotky nebo komiksu ukázat, jak mohou zlepšovat životní prostředí kolem sebe a pomáhat planetě, ať už tříděním odpadu, sázením stromů, jízdou na kole, ochranou přírody a ohrožených druhů nebo jakoukoliv jinou cestou, která je jim blízká. Účastníci mohli vyhrát výsadbu stromu pro svou školu, vstupenky pro dvě osoby do muzea v ostravské Dolní oblasti Vítkovic a další ceny, jako USB disky, nerezová brčka nebo rostoucí tužky. Porota ocenila nejlepší práce a my se nyní radujeme z úspěchu těchto našich studentů. V kategorii Fotografie se na 3. místě umístil Vojtěch Špiller ze 4. A, v kategorii Komiks obsadil 2. místo Miroslav Chytka z 2. A a Veronika Balcarová ze třídy 4. A byla třetí. Čestné uznání putuje Kláře Bugajové, Adéle Plucnarové a Elišce Veselé.

Burza učebnic

Datum konání: 29. 6. 2021
Čas:                 8.00 – 10.00
Místnost:          aula

Upozornění: vstup jen s respirátorem

IT novinky: Chytrá rukavice proti Parkinsonově nemoci

 

Nositelná zařízení známe nejčastěji v podobě různých senzorů, kterými si denně monitorujeme svoje běžné vitální hodnoty. Produkty z kategorie nositelných zařízení se ale mohou přímo podílet na výrazném ulehčení konkrétních zdravotních potíží. Mohou zlepšit kvalitu života a soběstačnost pacientů se zdravotním pohybovým zatížením, jako je např. Parkinsonova choroba (Parkinsonský tremor) nebo Esenciální třes (Esenciální tremor).

K takovým zařízením patří „chytrá rukavice“ GyroGlove britského startupu GyroGear, který se zabývá vývojem nositelných zařízení, pomáhajících jednotlivcům s těžkým třesem rukou. Zařízení stabilizuje otřesy rukou pomocí špičkových leteckých gyroskopů, čímž obnovuje běžnou manipulaci bez omezení. GyroGlove efektivně umožňuje uživatelům zvládnout každodenní úkoly, kdy jsou nemocní schopni o sebe samostatně pečovat, vkládat klíče do zámků, psát a někteří dokonce navléknout jehlu a znovu šít.

* Parkinsonovou chorobou a Esenciálním třesem je dnes postiženo více než 200 milionů lidí na celém světě. V České republice žije s těmito chorobami přes dvacet tisíc osob.

Zdroj: https://www.chip.cz/novinky/hardware/chytra-rukavice-pomaha-lidem-trpicim-parkinsonovou-nemoci/

Třinec 90 slov

Statutární město Třinec letos slaví důležité výročí. Před 90 lety bylo povýšeno na město a třinecká knihovna vyhlásila literární soutěž, kde hraje 90 hlavní roli. Tedy 90 slov, které měli soutěžící napsat, aby příběhem vyjádřili cokoliv, co se týká Třince. I v 1.A se našli odvážní spisovatelé, kteří se do toho nelehkého úkolu pustili. 

Držíme palce, aby se porotě jejich příspěvky líbily.

Pověst o založení B7 

Kdysi dávno se do Třince sjížděli lidé ze široka daleka. Všude byly tržnice, obchody, divadla a pódia, kde hrála kapela. Vždy se vše konalo uprostřed města a okolo nebylo ani živáčka. Jeden chlapec se rozhodl do Třince dojít pěšky, protože to měl blízko. Bohužel ale tržnice obešel a nemohl je najít. Proto začal bloudit po beskydských vrších a jejich okolí, až došel do města zvaného Rožnov pod Radhoštěm. Když došel, padl únavou. Od té doby je místo oslav zvykem ujít stejnou vzdálenost, kterou ušel tento chlapec. Říká se tomu B7. 

Andrea Serafínová

Třinec kdysi a dnes

Třinec byl založen v 14. století a byl docela malá vesnička. Roku 1799 zakoupil vesničku princ Albert Sasko-Těšínský. V roce 1839 byly otevřeny železárny, které se koncem 19. století staly největší hutí v rakouské monarchii. V té době měla vesnice něco přes 300 obyvatel, ale nebyla zde škola ani kostel. V roce 1930 byl Třinec povýšen na město. Třinec byl v první polovině 20. století předmětem sporu mezi Československem a Polskem. Definitivně byl Třinec k Československu připojen po skončení druhé světové války. 1. září 2018 se Třinec stal statutárním městem. 

Gabriel Bonczek

Vznik Třince podle mě 

Kdysi dávno, na místě, kde dnes leží město Třinec, byly jen malé vesničky, kterým vládl princ Albert Kazimír Sasko-Těšínský. Mnoho místních lidí ho nenávidělo, protože k nim nebyl milý. Jednoho dne se sedláci rozhněvali, když Albert Sasko-Těšínský vnikl a vyplenil jejich vesničku kvůli obavám, že by se mohli vzbouřit nad jeho krutou vládou. To se sedlákům nelíbilo a opevnili se v Piastovské věži. Toho si ale Albert Sasko-Těšínský všiml a zaútočil na ně. Piastovská věž však byla nedobytná. Sedláci zvítězili a z vesnic se za mnoho let stalo město Třinec. 

Joel Pietak

Jak to bylo a jak to je

      „Třinec se nachází v Moravskoslezském kraji. Má zhruba 35 000 obyvatel, jeho rozloha je 8 541 ha. Třincem protéká řeka Olše. První písemná zmínka o Třinci pochází z roku 1461. Založen byl ve 14. století…“ vyprávěla žákům učitelka dějepisu o Třinci. Většinu žáků to však nudilo, a proto si šeptali, co budou dělat o víkendu.

      Třeba Sára své kamarádce řekla: „Až skončí škola, půjdu do knihovny, potřebuju vrátit knihy. O víkendu asi půjdu s bráchou do Werk areny, hraje se tam zápas…“  Učitelka však žáky napomenula, aby poslouchali historii Třince.

Anežka Ponczová

Třinec – jeho klady a zápory

Třinec je krásné zelené město. Taky organizuje hodně akcí. Nejlepší je Beskydská laťka, Hutnický den, Srdce Evropy, Pohádkový les nebo trhy. Ale má i své nedostatky. Nejvíc se mi nelíbí okolí Třineckých železáren. A přitom jsou to Třinecké železárny, díky kterým se Třinec stal městem v roce 1930. Přesto mám toto město moc ráda. Kromě kulturních akcí si mohu i zasportovat v moderní Werk areně, v hale Stars, na tenisových kurtech, zaplavat, zaběhat v lesoparku nebo na atletickém stadionu. A co teprve okolní hory. Však přijďte a uvidíte sami.

Jana Capková

Statutární město Třinec (Trzyniec)

Třinec je malé město na východě České republiky, založené ve 14. století. Městem se však stalo 1. ledna 1932. Nachází se zde gymnázium, muzeum a hlavně Třinecké železárny, které jsou jedny z nejlepších v Česku. Věděli jste, že Třinec vlastní tři obrovské nákladní lodě jménem: Třinec, Praha a Česko? Nebo že se v okolí nachází i několik tisícovek, například Lysá hora, Ostrý nebo Velký Javorový? Že odsud pochází slavní zpěváci jako Ewa Farna, Albert Černý či Tereza Mašková? Že se tady koná Beskydská laťka a začíná B7?  Ne? Navštivte Třinec.

Mariana Divišová, Tobiáš Gieraczka

 

 

 

 

 

 

 

 

Finále XV. ročníku soutěže FERMIHO ÚLOHY

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 se někteří žáci vyššího i nižšího gymnázia zúčastnili finále XV. ročníku soutěže Fermiho úlohy pořádané Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. V kategorii kolektivy se do finále probojovaly dívky ze třídy 2.D Zuzana Kučová a Veronika Sarah Wapieniková. Za jednotlivce se soutěže účastnil Miroslav Chytka z 2. A a Petr Matrynek ze třídy 6. A. Petr Martynek kategorii jednotlivců vyhrál a navázal tak na předchozí úspěch.

Všichni účastníci byli úspěšnými řešiteli.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Covidové ústní maturity

     Od pondělí 7. června 2021 probíhají na našem gymnáziu ústní maturity dvou tříd čtyřletého studia. Covidová doba měla vliv nejen na vlastní přípravu maturantů, ale i na její obvyklý průběh. Studenti se měli dobrovolně rozhodnout, jestli budou konat ústní maturitu v plném rozsahu, anebo jestli využijí možnosti některé části ústní maturity NEKONAT.  
     Volba se týkala rodného a cizího jazyka. V protokolu o ústní maturitní zkoušce se potom případně proškrtává kolonka tématu a v kolonce prospěch se objeví – nekonal, nekonala. 
      Doba covidová připravila letošní maturanty o mnohé. Nemohli se rozloučit se spolužáky formou posledního zvonění. Neviděli jsme ani tabla. Z důvodů epidemických omezení nemohly být ústní maturity zahájeny společným slavnostním nástupem. Stejně tak ani zakončení maturit neproběhne podle zažitých scénářů. Navíc i slavnostní předávání maturitních vysvědčení nebude za přítomnosti rodičů, sourozenců a dalších rodinných příslušníků.
      Přes všechna omezení a přes všechny komplikace spojené s epidemií můžeme konstatovat, že studenti přichází k ústní maturitě dobře připraveni a bez větších problémů ústní maturitu úspěšně skládají.

Co všechno dokážou naši žáci v programu SCRATCH?

V průběhu druhého pololetí žáci 2.A vytvářeli animace v programu SCRATCH. Zahrajte si jednoduché hry a mrkněte na ty nejlepší animace.

Michal Chodura:  Bludiště

Filip Ćmiel: Animace jména

Agáta Březinová, Viktorie Czudková: Tanec 

Matěj Fojkes, Jirka Bocek: Koníček

Alice, Hanka, Viktorie Czudková, Anežka Ciencialová: Mistři extraligy!!!

Říká se: „Nejlepší na konec“.

Miroslav Chytka a Adriana Kuglerová se letos účastnili celostátní soutěže v programování ve SCRATCH. Mirek si vedl velmi dobře. 

Miroslav Chytka: Animace jména,  Několikaúrovňové bludiště Proměnné bludiště