Články autora Pavlína Madari

Maturitní témata z fyziky pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní témata ze pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Kinematika přímočarých pohybů a křivočarých pohybů
2 Dynamika přímočarých pohybů a křivočarých pohybů
3 Mechanická práce a mechanická energie
4 Gravitační pole
5 Mechanika tuhého tělesa
6 Mechanika tekutin
7 Základní poznatky molekulové fyziky a termiky
8 Struktura a vlastnosti plynů
9 Struktura a vlastnosti kapalin
10 Struktura a vlastnosti pevných látek
11 Skupenské přeměny
12 Mechanické kmitání
13 Mechanické vlnění 
14 Stacionární elektrické pole
15 Vznik elektrického proudu a elektrický proud v kovech
16 Elektrický proud v látkách
17 Stacionární magnetické pole
18 Nestacionární magnetické pole
19 Střídavý proud
20 Elektromagnetické kmitání a vlnění
21 Vlnová optika
22 Paprsková optika
23 Elektromagnetické záření a kvantová optika
24 Obal atomu
25 Fyzika atomového jádra

Finále XV. ročníku soutěže FERMIHO ÚLOHY

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 se někteří žáci vyššího i nižšího gymnázia zúčastnili finále XV. ročníku soutěže Fermiho úlohy pořádané Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. V kategorii kolektivy se do finále probojovaly dívky ze třídy 2.D Zuzana Kučová a Veronika Sarah Wapieniková. Za jednotlivce se soutěže účastnil Miroslav Chytka z 2. A a Petr Matrynek ze třídy 6. A. Petr Martynek kategorii jednotlivců vyhrál a navázal tak na předchozí úspěch.

Všichni účastníci byli úspěšnými řešiteli.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Výsledky krajského kola Astronomické olympiády

V krajském kole Astronomické olympiády jsme měli za školu v jednotlivých kategoriích vždy po jednom zástupci. V kategorii GH se na úžasném prvním místě umístil Mirek Chytka z 1. A s celkovým počtem bodů 79 z 80. V kategorii CD obsadil Rudolf Kubik (5. A) krásné 15. – 16. místo a v kategorii EF nás dobře reprezentovala Zuzana Karasová ze 4. A.

Všem účastníkům moc gratulujeme.