Články autora Pavlína Madari

Fermiho úlohy

Dne 17. 6. 2022 se vybraní žáci naší školy účastnili finále XVI. ročníku soutěže Fermiho úlohy. Finálové kolo se konalo na Katedře experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Za jednotlivce se soutěže zúčastnil Petr Martynek ze 7. A, který se umístil na 2. místě. V kategorii kolektiv reprezentovaly naši školu Tereza Bugajová a Veronika Sarah Wapieniková.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.

Přírodovědný klokan 2021/2022

Školní kolo

V průběhu měsíce října proběhla soutěž Přírodovědný klokan, které se ve dvou kategoriích, Junior a Kadet, účastnilo celkem 66 žáků našeho gymnázia.

Ve školním kole se na prvních příčkách v kategorii Kadet umístili: 1. místo – Trong T. N. Nguyen (4. A), 2. místo – Adam Slaninák (4. A), 3. místo – Vojtěch Zielina (4. A).

V kategorii Junior se na prvním místě umístil Milan Holotňák ze třídy 1. E, na druhém místě Jan Miškej (5. A) a třetí příčku obsadil Jakub D. Sutor (6. A).

Okresní statistika

V okresní statistice se z celkového počtu 887 řešitelů v kategorii Kadet umístil na celkovém 3. místě Trong T. N. Nguyen ze 4. A.

Do okresní statistiky soutěže v kategorii Junior se z našeho gymnázia na základě dosažených bodů probojovali 4 zástupci. Za kategorii Junior v okresním porovnání zvítězil Milan Holotňák (1. E), 2. místo obsadil Jan Miškej (5. A), Jakub D. Sutor ze 6. A získal 5. místo. Bodově se zařadila i Lenka Ostruszková (6. A), která v okresním porovnání získala ze 183 řešitelů 7. místo.

Všem řešitelům soutěže děkujeme a přidáváme se s gratulací pro vítěze.

Maturitní témata z fyziky pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní témata ze pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Kinematika přímočarých pohybů a křivočarých pohybů
2 Dynamika přímočarých pohybů a křivočarých pohybů
3 Mechanická práce a mechanická energie
4 Gravitační pole
5 Mechanika tuhého tělesa
6 Mechanika tekutin
7 Základní poznatky molekulové fyziky a termiky
8 Struktura a vlastnosti plynů
9 Struktura a vlastnosti kapalin
10 Struktura a vlastnosti pevných látek
11 Skupenské přeměny
12 Mechanické kmitání
13 Mechanické vlnění 
14 Stacionární elektrické pole
15 Vznik elektrického proudu a elektrický proud v kovech
16 Elektrický proud v látkách
17 Stacionární magnetické pole
18 Nestacionární magnetické pole
19 Střídavý proud
20 Elektromagnetické kmitání a vlnění
21 Vlnová optika
22 Paprsková optika
23 Elektromagnetické záření a kvantová optika
24 Obal atomu
25 Fyzika atomového jádra

Finále XV. ročníku soutěže FERMIHO ÚLOHY

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 se někteří žáci vyššího i nižšího gymnázia zúčastnili finále XV. ročníku soutěže Fermiho úlohy pořádané Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. V kategorii kolektivy se do finále probojovaly dívky ze třídy 2.D Zuzana Kučová a Veronika Sarah Wapieniková. Za jednotlivce se soutěže účastnil Miroslav Chytka z 2. A a Petr Matrynek ze třídy 6. A. Petr Martynek kategorii jednotlivců vyhrál a navázal tak na předchozí úspěch.

Všichni účastníci byli úspěšnými řešiteli.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Výsledky krajského kola Astronomické olympiády

V krajském kole Astronomické olympiády jsme měli za školu v jednotlivých kategoriích vždy po jednom zástupci. V kategorii GH se na úžasném prvním místě umístil Mirek Chytka z 1. A s celkovým počtem bodů 79 z 80. V kategorii CD obsadil Rudolf Kubik (5. A) krásné 15. – 16. místo a v kategorii EF nás dobře reprezentovala Zuzana Karasová ze 4. A.

Všem účastníkům moc gratulujeme.