Články z kategorie Aktuality


Přizpůsobujeme výuku aktuálním potřebám

Již čtyři měsíce působí na naší škole zahraniční stážistka Natalia Montero Jimenez. Pravidelně se s ní během výuky potkávají naši žáci v hodinách španělského jazyka. Proto muselo překvapit žáky 2. E, když se potkali se sympatickou mladou Španělkou i při praktickém cvičení z chemie. Natalia je vystudovanou technoložkou potravin se zaměřením na kontrolu postupů a hygieny při přípravě pokrmů v zařízeních hromadného stravování. Této profesi se věnovala i před samotným příjezdem do ČR. Proto jsme využili její erudici a nabídli Natalii, aby připravila úlohy a vedla celou hodinu praktik zaměřenou na zjišťování parametrů a kvality mléka. Hodina probíhala v anglickém jazyce. Studenti odhalovali mléko pančované vodou nebo produkt s prošlou trvanlivostí, prezentovali výsledky svých měření a interpretovali vyplývající závěry.

Tyto aktivity využívající netradiční a inovativní postupy mohou být našim žákům užitečné při zvládání náročných požadavků, které na ně bude klást současný turbulentní a rychle se měnící svět trhu práce.  

Mladí chemici uspěli v okrese

V úterý 5. 3. se dva naši studenti ze 4. A utkali ve Frýdlantu nad Ostravicí s ostatními řešiteli chemické olympiády v kategorii D.

S dobrým pocitem napsali test a také prakticky zvládli laboratorní práci s plyny, které byly hlavním tématem letošního ročníku.

A konečné výsledky to také potvrdily – Pavel Myrdacz postupuje z 2. místa přímo do krajského kola, Petr Martynek se umístil se ztrátou jediného bodu na 4. místě, a podle výsledků ostatních okresů může do boje v krajském kole také zasáhnout.

Chlapci zúročili kvalitní přípravu pod vedením paní učitelky Andrey Černé.

Oběma hochům děkujeme za vzornou reprezentaci a držíme palce 21. 3. v Ostravě!

Chemici uspěli v krajském kole Chemické olympiády

V krajském kole Chemické olympiády kategorie A uspěli Martin Dinh, Daniel Martynek, studenti 6. A, a Lucie Nováková (4. D). Kvůli nepříznivým pravidlům nepostoupil Martin Dinh do celostátního kola, přestože měl na třetím místě stejný bodový součet jako soutěžící postupující z druhého místa. 

Všem našim studentům blahopřejeme a přejeme hodně zdaru v dalším studiu.

E-learningové kurzy z chemie a matematiky zdarma

Chystáte se na vysokou školu chemického, medicínského nebo technického zaměření? Potřebujete si ověřit, případně rozšířit své dovednosti a kompetence v chemii a matematice? Vysoká škola chemicko-technologická v Praze připravila nejen pro své budoucí posluchače e-learningový portál obecné a anorganické chemie, chemických výpočtů a matematiky.  Náplň kurzů zahrnuje znalosti z uvedených předmětů na úrovni střední školy.

Přístup je možný i Příspěvek byl publikován autorem v rubrikách Aktuality, Chemie.

Chiralita ve světě kolem nás

Hned první vyučovací den nového roku 2019 si studenti 2.D vyslechli zajímavou přednášku z úst lektora z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Dozvěděli se o chiralitě nejen látek, které lze vidět v laboratořích, ale i všude v přírodě kolem nás. Tady je pár příkladů:

Četnost hlemýždě zahradního se vzácnou levotočivou ulitou je vůči pravotočivé v poměru 1 : 20 000. Četnost opačného uložení vnitřních orgánů (situs inversis) u člověka se vyskytuje s četností 1: 10 000.

Běžně lze chiralitu pozorovat u květů orchidejí, na zobáku některých ptáků (tenkozobec, křivka) , u mořského narvala či platýze, na lebce sovy pálené nebo ve dvoušroubovici DNA.

Na závěr se nám dostalo také vysvětlení, proč je hlemýžď v knihách Ondřeje Sekory vyobrazen s běžnou pravotočivou, ale v animovaném filmu už se vzácnou levotočivou ulitou.

Pokud tedy na svém těle nebo kdekoli kolem sebe najdete objekty, které jsou neztotožnitelné se svým zrcadlovým obrazem, vězte, že jste objevili další příklad chirality.

Zadání Chemické olympiády

úspěšní řešitelé školního kola kategorie C v roce 2018

V letošním roce se opět můžete zúčastnit Chemické olympiády, která je druhou nejstarší školní vědomostně-dovednostní soutěží v ČR. Letošní ročník je v pořadí již pětapadesátý. Věříme, že olympiáda osloví chemické nadšence i ty, kteří plánují spojit své budoucí profesní zaměření s chemií nebo jí příbuzným oborem. V loňském roce sbírali naši žáci výrazné úspěchy v okresních i krajských kolech. Věříme, že letošní rok bude neméně úspěšný.

Nezbytnou podmínkou pro účast v soutěži je elektronická přihláška na webu pořadatele https://olympiada.vscht.cz/cs/.

 

  • kategorie A – maturitní ročníky a další zájemci z nižších ročníků 55_b_sk_teorie_zadani_uvod – řešení odevzdávejte svým vyučujícím do 26. října 2018.
  • kategorie B – 2. a 3. ročník 4letého a 4. a 5. ročník 6letého studia 55_b_sk_teorie_zadani_uvod– řešení odevzdávejte svým vyučujícím do 22. března 2019.
  • kategorie C – 1. a 2. ročník 4letého a 3. a 4. ročník 6letého studia – zadání – odevzdávejte vyučujícím do 25.2.2019
  • kategorie D – 1. a 2. ročník 6letého studia 55_d_sk_teorie_zadani – řešení odevzdávejte svým vyučujícím do 22. ledna 2019.

Jedinečná příležitost strávit plně hrazený roční studijní pobyt v USA

Využít jedinečnou možnost a získat atraktivní stipendium na americké střední škole s ubytováním v americké rodině mají nyní i studenti v ČR.

Do České republiky čerstvě přichází FLEX Program, což je americký vládní stipendijní program pro středoškoláky! Umožňuje studentům ve věku od 15 do 18 let plně hrazený roční pobyt v USA. Víc na FLEX Czech Republic a (vše je tak čerstvé, že české stránky jsou teprve ve výstavbě). Ale pozor, uzávěrka je už 31. října! Více informací na webu:

http://discoverflex.org/

nebo Facebookovém profilu: https://www.facebook.com/FLEXCzechia/?fref=gs&dti=666719586772665&hc_location=group

Úspěch třineckých gymnazistů v Chemquestu

Ve čtvrtek  19.4. absolvoval akční tým ve složení : Tereza Czepczorová, Martin Dinh a Martin Novotný (5.A) finále celostátní soutěže pro střední školy – Chemquest. Naši studenti suverénně zvládli nejen demonstrovat  vybrané experimenty související s letošním tématem Energie, ale bez zaváhání také zodpovídali dotazy odborné poroty.

Výsledné  2.místo je důvodem k velké gratulaci našim hvězdám, které zazářily na půdě VŠCHT.

„Terko a Martinové – moc děkujeme za energii, čas a odhodlání, které jste tomuto projektu věnovali!“

Podpořte naše studenty svým hlasem

Chemquest je pravidelná chemická soutěž v níž se snoubí přírodní věda s filmovým uměním. Cílem studentských týmů je zaujmout porotu vlastním videem, které se vždy dotýká nějaké konkrétní problematiky. V kategorii středních škol je letošním tématem Chemie a enrgie. Studenti Tereza Czepczorová, Martin Dinh a Martin Novotný po někalikadenním úsilí dokončili velmi zdařilý snímek, který nyní bojuje o hlasy veřejnosti na Youtube kanále: 

 Studentský tým soutěžící pod názvem 3 v Tom doufá, že jejich video zaujme obsahem i dramaturgií. Chcete-li podpořit naše studenty, můžete tak učinit kliknutím na ikonu zdviženého prstu.

 

 

Seminaristé se seznamovali s průmyslovou chemií

Studenti předmaturitních a maturitních seminářů z chemie se zúčastnili 25.10.2017 exkurze v chemických podnicích. Navštívili provozy výroby pneumatik nadnárodní společnosti Barum Continental a.s. v Otrokovicích a podnik DEZA a.s. ve Valašském Meziříčí, který je zaměřen na zpracování a výrobu derivátů aromatických uhlovodíků.

V obou chemičkách studenti prošli chemickými provozy a mohli si v praxi ověřit své znalosti z chemie. S provozem v obou fabrikách je seznámili odborní průvodci. Obě exkurze byly přínosné zejména pro budoucí profesní směřování studentů. Odborní průvodci vysvětlili studentům význam a perspektivy technického vzdělání s nezbytnou nutností komunikace v anglickém jazyce.

Po exkurzích v chemických podnicích si studenti prohlédli provoz unikátní manufaktury na výrobu a renovaci gobelínů.

Pedagogičtí zaměstnanci se společně vzdělávají


Zatímco děti si užívají podzimních prázdnin, pedagogové naší školy se vzdělávají. Program dnešního vzdělávání je zaměřen na práci s třídním kolektivem. Paní psycholožka Mgr. Milena Mikulková interaktivně představuje osvědčené techniky při diagnostice, mediaci nebo řešení častých situací souvisejících s výkonem pedagogické profese.

Všichni účastníci Chemické olympiády úspěšně vyřešili

úlohy kategorie B ve školním kole, které sestávalo z domácí teoretické části, praktické laboratorní části a testu.
V kategorii B se již jedná o úlohy s vyšší obtížností, o to cennější je, že se všichni řešitelé dostali nad hranici 60% úspěšnosti. V celkovém pořadí se nejlépe vedlo Martinu Dinhovi (4.A) a Hance Hudziecové (3.D), mezi nimiž o vítězství Martina Dinha rozhodla při rovnosti celkového počtu bodů až lepší úspěšnost v testové části. Na třetím místě se umístivší Daniel Martynek (4.A) i čtvrtá Markéta Malyszová (5.A) o monoho nezaostali a jsou rovněž příslibem. V krajském kole, které proběhne na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity ve čtvrtek 27. dubna, budou školu reprezentovat Martin a Hanka. Budeme držet palce.

úspěšní řešitelé

výsledky

Jaký byl den otevřených dveří v Chemii ?

Prostě opět skvělý, atraktivní program s nejlepšími animátory z řad studentů, spoustu zajímavého, poučného, mnoho zábavy a taky legrace. To vše v uvolněné atmosféře probíhajícího adventu se spoustou malých i velkých tvědavců, kteří si jistě přišli na své a možná se právě rozhodli kam dál… Díky všem za pomoc s realizací od kolektivu chemikářů.

atmosféra níže v krátké videosekvenci

1.D si chemii umí užít

Často je v hodinách chemie přítomný na tvářích žáků nepříliš nadšený výraz. V 1.D tomu ale často bývá jinak. Jak si užít hodinu chemie je vidět na krátkém snímku, na němž je zachycena 1.D při ověřování účinku soli při zimní údržbě silnic.

Starší články »