Články z měsíce Duben 2024

Úspěšné zastoupení Gymnázia Třinec na soutěži Geologické kladívko

Páteční den ve světle záře hornin a minerálů ožil díky soutěži Geologické kladívko. Tato událost, kterou pořádala Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO, přilákala soutěžící z širokého okolí. Mezi nimi nechyběly ani dva týmy odvážných studentů z Gymnázia Třinec.

Jedna věc je zcela jistá – zástupci našeho gymnázia se v tomto geologickém dobrodružství neztratili. První tým, složený z talentovaných studentek 6. A (T. Demelová, T. Pietaková, A. Škulcová), reprezentoval školu v kategorii C a odnesl si domů nádherné druhé místo. Druhý tým ze 4. A (T. Gieraczka, J. Pietak, M. Škulec) si ve velké konkurenci také nevedl špatně.

Soutěž samotná nebyla pro slabé povahy. Zahrnovala vědomostní test, poznávání minerálů a hornin a praktickou část, která obsahovala vyhledávání, třídění a vyhodnocování informací.

Gratulujeme k úspěchu a těšíme se na další geologické dobrodružství

Informace pro studenty – Cambridgeská zkouška FCE

Stále více se na nás obracejí studenti naší školy, zda by mohli podstoupit zkoušku FCE
spolu s těmi, kteří navštěvují ve škole kurzy FCE. Pro tyto zájemce slouží následující
informace: můžete se této zkoušky zúčastnit, ale je třeba, abyste se do poloviny května
přihlásili u Mgr. Zlatky Bichlerové /zlatka.bichlerova@seznam.cz/, abychom s Vámi
počítali. V letošním školním roce budou studenti zkoušku skládat v sobotu 15. června.
Tak tedy: pokud máte zájem, neváhejte a přihlaste se.

Zlatka Bichlerová

PC hra Miroslava Chytky oceněna v Ostravě

Ve čtvrtek 25.4. se zúčastnil M. Chytka, 5. A, přehlídky PC projektů (oblast programování) na zábřežském gymnáziu v Ostravě. Jeho hra Space Adventures dostala ocenění poroty.

Komise Inf blahopřeje!

Exkurze SLO

S radostí sdílíme své dojmy z nedávné exkurze na pracoviště Společné laboratoře optiky, která se konala pro třídu 2.C a vybrané žáky z 6.A.

Během exkurze žáci získali možnost nahlédnout do světa pokročilých technologií a vědecké praxe. Díky interaktivním prezentacím a praktickým ukázkám se naši žáci seznámili s principy kvantové optiky, laserového obrábění, plazmového magnetického napařování, detekci vysokoenergetických částic a detekcí radioaktivních částic.

Celkově hodnotíme tuto exkurzi velice kladně. Byla to skvělá příležitost pro naše žáky prohloubit své znalosti z oblasti fyziky. Pevně věříme, že pro některé mohla sloužit jako inspirace pro jejich budoucí studium. Velké díky patří také pracovníkům Společné laboratoře optiky za jejich vstřícnost, ochotu a organizace celé akce.

Doufáme, že tyto zážitky posílí zájem našich žáků o přírodní vědy a podnítí jejich zvídavost k dalšímu objevování.

Soutěž robotů VŠB

Ve čtvrtek 18.4. se dva týmy složené z žáků 2.C a 5.A, jmenovitě Adam Krupa, Daniel Hubáček, Michal Chodura a Miroslav Chytka, zúčastnily soutěže robotů v rámci dne Zlepši si techniku pořádaného vysokou školou Báňskou v Ostravě. Týmu 2.C se podařilo vyhrát kategorii technická inovace. V kategorii jízda na rychlost po mapě se tým 2.C umístil na 11 místě v kategorii „mikrokontroler“ a tým 5.A se umístil na 14 místě v kategorii „lego“. Jako nováčci se tedy naši žáci nenechali zahanbit a považujme jejich výsledky za velice slibný příslib úspěchů do dalších let. Děkujeme všem zúčastněným za úspěšnou reprezentaci školy.

Naši ajťáci uspěli v kraji

V pátek 19.4.2024 se žáci 5. A, M. Chytka a M. Chodura, poměřili na VŠB s dalšími středoškoláky v programátorských dovednostech. M. Chytka skončil v krajském kole na krásném 6. místě, M. Chodura byl sedmnáctý. O postupu do dalšího kola rozhodnou výsledky v jiných krajích. Soutěž probíhá pod záštitou MŠMT.

Komise informatiky oběma gratuluje!

Matematický klokan

Koncem března proběhlo školní kolo oblíbené matematické soutěže. Už známe i výsledky okresních statistik. 
Z naší školy se letos do soutěže zapojilo 85 studentů, kteří byli rozděleni do 4 kategorií (Benjamín, Kadet, Junior, Student) podle ročníků a ve stanoveném čase řešili testové úlohy různé náročnosti.

Ve třech kategoriích se někteří studenti umístili mezi deseti nejlepšími v okrese:

Mezi nejlepší určitě patří Adam Talík (3. A), který je vítězem školního kola a současně v okrese obsadil 3. místo v kategorii Kadet (8. a 9. třída ZŠ). 
Skvěle si vedla Lucie Chlupová (2. C) v kategorii Junior (1. a 2. roč. SŠ), vyhrála školní kolo a v okrese obsadila také 3. místo. Mezi nejlepší se dostali i kluci Jan Cieslar a Václav Vojkovský (1. B), kteří se stejným počtem bodů skončili na 4. – 6. místě. Úspěšný je také na 7. místě Tuan Ngoc Nguyen Trong (6. A).
U nejstarších v kategorii Student (3. a 4. roč. SŠ) se mezi úspěšné okresní řešitele zařadil s 5. místem Filip Dyrda (3. E).

Celkový počet zapojených řešitelů v okrese:
Student – 105, Junior – 200, Kadet – 1334, Benjamín – 1373. 

Blahopřejeme vítězům a těšíme se na další ročník. 

Je ti 18? Vyhraj jízdenku na cestu po Evropě díky Discover EU.

Je vám 18 let a máte bydliště v některém z členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu Erasmus+? Pak s námi můžete objevovat krásy Evropy! DiscoverEU dnes spadá pod program Erasmus+.

Co je DiscoverEU?

Jedná se o akci v rámci programu Erasmus+, díky níž můžete cestovat po Evropě a poznávat její obyvatele, historii a kulturu. Cestovat budete hlavně po železnici (kromě určitých výjimek umožňujících účast těch, kteří žijí na ostrovech nebo v odlehlých oblastech). Budete mít možnost obdivovat dechberoucí přírodu, kterou náš světadíl ukrývá, a naše nádherná města. Každý rok lze podat přihlášku v rámci dvou kol soutěže. Výherci obdrží časovou jízdenku.

Lidem ve věku 18 let, kteří mají bydliště v některé ze zemí Evropské unie nebo třetích zemí přidružených k programu Erasmus+, jako je například Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko, nabízí soutěž DiscoverEU možnost získat jedinečný cestovatelský zážitek, poznat rozmanitost Evropy, dozvědět se více o našem kulturním dědictví a historii a setkat se s obyvateli různých zemí. Tato zkušenost vám navíc pomůže rozvíjet dovednosti, jako je nezávislost, sebedůvěra a otevřenost vůči jiným kulturám, což se vám bude v budoucnu určitě hodit.  

Vybraní účastníci obdrží Evropskou kartu mládeže programu DiscoverEU, která jim umožní získat slevy na kulturní akce, vzdělávací a sportovní aktivity, místní dopravu, ubytování, stravování atp.

Kdy proběhne další kolo?

Od prvního kola soutěže, které proběhlo v červnu 2018, již časovou jízdenku získalo téměř 200 000 mladých lidí. Do dalšího kola se můžete přihlásit od 16. dubna 2024 12.00 (tj. poledne SEČ) do 30. dubna 2024 12.00 (tj. poledne SEČ). Přihlásit se můžete pomocí tlačítka „Přihlásit se“ na stránce https://youth.europa.eu/discovereu_cs, kde najdete i více informací. 

Podmínky účasti v soutěži:
datum narození spadající do období od 1. července 2005 (včetně) do 30. června 2006 (včetně)
zadání platného čísla občanského průkazu, cestovního pasu nebo pobytové karty do elektronické přihlášky
státní příslušnost jedné z následujících zemí, případně oprávněný pobyt* v dané zemi: 
         – členský stát Evropské unie včetně zámořských zemí a území (ZZÚ) nebo 
         – třetí země přidružená k programu Erasmus+: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko 

Další informace získáte v Pravidlech soutěže, konkrétně v části „2. Kdo se může přihlásit“

Poté musíte správně odpovědět na kvízové otázky (tato podmínka neplatí, pokud jste podali přihlášku jako člen skupiny).

Pokud budete vybráni, získáte možnost cestovat po dobu 1 až 30 dnů v období od 1. července 2024 do 30. září 2025

V případě, že jste zdravotně postižení nebo trpíte jiným zdravotním omezením, které by vaši cestu stěžovalo, uděláme vše pro to, abyste se mohli soutěže DiscoverEU účastnit. Více informací najdete v části Časté dotazy – odpověď na otázku C.13.

Ještě vám nebylo 18 let? To nevadí! Další kolo se bude konat na jaře a pak i na podzim a na jaře v dalších letech.

Mohu cestovat s přáteli?

Samozřejmě, to záleží jen na vás. Můžete cestovat samostatně nebo až se čtyřmi přáteli ve skupině, a to za předpokladu, že všichni splňují výše uvedené podmínky účasti v soutěži. Členové vaší skupiny použití k podání přihlášky kód vaší přihlášky. Více informací najdete v části Časté dotazy – odpovědi na otázky B.5 až B.11.

Cestu si můžete naplánovat i s ostatními účastníky soutěže DiscoverEU. K tomu vám pomůže facebooková skupina DiscoverEU. Již teď se můžete zapojit do chatu s ostatními účastníky.

Jakmile budete vybráni, kontaktuje vás národní agentura programu Erasmus+, která vám pomůže navázat kontakt s ostatními účastníky a zorganizovat setkání před odjezdem pomocí meet-upů.

Máš Evropu na dosah. Nepropásni tak skvělou příležitost.

citováno z: Soutěž DiscoverEU | European Youth Portal (europa.eu)

 

 

Prvňáci jeli na IT exkurzi

V úterý 16. 4. jeli studenti 1. B na Slezskou univerzitu do Opavy. Tam se dozvěděli novinky o robotice a vyslechli přednášky o IT zařízeních v medicíně a o umělé inteligenci AI. Odvážní si dokonce zkusili zalétat s minidronem v místnosti.

Geologická olympiáda

Dne 8. dubna 2024, se v Opavě ve Slezském zemském muzeu konalo krajské kolo Geologické olympiády, kterého se zúčastnily naše talentované studentky Tereza Demelová, Tabita Pietakova a Adéla Škulcová ze třídy 6. A. V soutěži prokázaly vynikající znalosti a všechny se umístily do desátého místa. Zvláštní gratulace patří Adéle Škulcové, která obsadila 2. místo a postoupila tak do celostátního kola.

Děkujeme, gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Informace pro žáky k projektu Erasmus+

Informační schůzka se konala v úterý 9.4.2024 od 13.30 v aule školy. Přítomní žáci byli seznámeni s možnostmi, které jim projekt nabízí. Schůzky se zúčastnil i student Jan Pilka ze třídy 8.A , který má bohaté zkušenosti s Erasmem+, který není organizovaný školou. Honza sdílel své zkušenosti a také žákům předal své know-how, za což Honzovi děkuji.
 
Libuše Kohutová
koordinátorka Erasmus+
 
Erasmus+ Informace pro žáky

Schůzka pro žáky k projektu Erasmus+

Schůzka se bude konat v úterý 9. 4. 2024 od 13:30 v aule školy, kde vám ráda sdělím, jaké jsou možnosti, a zodpovím vaše dotazy. Schůzky se zúčastní i student ze třídy 8.A, který má bohaté zkušenosti s Erasmem+, který není organizovaný školou. 

Libuše Kohutová

koordinátorka Erasmus+

Erasmus+ Informace pro žáky

Krajské kolo Zeměpisné olympiády

Ve středu 27. 3. 2024 se opět ve Frýdku-Místku konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády. Vítězové okresních kol se utkali ve 4 věkových kategoriích v počtu 12 řešitelů. Naši řešitelé se tentokrát umístili na nepostupových, ale i tak krásných místech.

V kategorii A 4. místo Eliška Skupieńová s počtem bodů 83.

V kategorii B 5. místo Radim Kohut s počtem bodů 78,5.

V kategorii D 5. místo Tomáš Raszka s počtem bodů 71.

Úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Starší články »