Články z kategorie Matematika


Logická olympiáda 2022

V letošním roce proběhne 15. ročník této soutěže, které se zúčastňují tisíce žáků různých věkových kategorií.
Také na naší škole je soutěž nejen velmi oblíbená, ale žáci v ní dosahují skvělých výsledků.
Každý, kdo chce soutěžit, se musí zaregistrovat do 30. září 2022.

Informace k průběhu jednotlivých kol LO naleznete i na stránkách Logické olympiády.

Maturitní témata z matematiky pro školní rok 2022/2023

Tisk dokumentu

 

Maturitní témata z matematiky pro školní rok 2022/2023
Č. Maturitní téma
1 Přímka a její části
2 Rovina
3 Trojúhelník
4 Mnohoúhelníky
5 Kružnice, kruh, kulová plocha, koule
6 Elipsa
7 Hyperbola
8 Parabola
9 Mnohostěny a rotační tělesa
10 Číselné obory
11 Rovnice a nerovnice
12 Funkce
13 Matematické věty a jejich důkazy
14 Výrazy
15 Absolutní hodnota
16 Parametr
17 Substituce při řešení rovnic
18 Shodnosti a podobnosti
19 Exponenciální funkce, exponenciální rovnice a nerovnice
20 Logaritmus, logaritmická funkce, logaritmické rovnice a nerovnice
21 Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
22 Posloupnosti
23 Řady
24 Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
25 Matematizace reálné situace

Vítězství Adama Talíka v Matematické olympiádě Z6

Adam Talík se zapojil už do mnoha soutěží a slaví úspěchy. Do okresního kola Matematické olympiády kategorie Z6 se probojovali 4 žáci naší primy. Konkurence v okrese byla veliká, zúčastnilo se 58 soutěžících, kteří během tří hodin plnili náročné úlohy. 
Adam úlohy zvládl s přehledem a vyhrál 1. místo. 

Moc gratulujeme a přejeme ještě plno takových úspěchů. 

Matematický klokan 2022 – výsledky školního a okresního kola

Mezi matematické soutěže, které pravidelně probíhají v březnu, se řadí Matematický klokan.
Mezinárodně koordinovaná soutěž vznikla v roce 1991 ve Francii a postupně se rozšířila do více než 60 zemí celého světa.
U nás se první ročník konal v roce 1995 a jeho pořadatelem je Jednota českých matematiků a fyziků. Prvního ročníku se u nás zúčastnilo 24 tisíc žáků a každým rokem počet soutěžících narůstá. V roce 2019 si Klokana nenechalo ujít více než 400 tisíc žáků. Žáci soutěží v několika kategoriích, ve stanoveném čase řeší soubor testových úloh a vybírají si jednu z pěti možností řešení. Na základě stanovených pravidel mohou dosáhnout maximálního počtu 120 bodů.

Mezi žáky naší školy je soutěž velmi oblíbená a zároveň v ní dosahují skvělých výsledků. Nejinak tomu bylo i letos. V každé ze čtyř kategorií (Benjamín, Kadet, Junior a Student) se studenti umístili mezi deseti nejlepšími v okrese.

V kategorii Benjamín (5. a 6. třída ZŠ) byl nejlepším řešitelem školy Adam Talík, který v okrese obsadil 6. místo a 9. místo získala Kateřina Buryová.
Školní kolo kategorie Kadet (7. a 8. třída ZŠ) vyhrál Trong Tuan Ngoc Nguyen a patří mezi deset nejlepších okresních řešitelů.
Milan Holotňák je vítězem školního kola kategorie Junior (1. a 2. ročník SŠ) a v okrese obsadil 4. příčku.
TOP řešitelem je Lukáš Tomoszek, který je nejen vítězem školního kola, ale především nejlepším okresním řešitelem kategorie Student (3. a 4. ročník SŠ).

Počty získaných bodů a zároveň pořadí prvních pěti řešitelů školního kola v každé kategorii si můžete prohlédnout zde. Pořadí a počet bodů všech soutěžích jsou k nahlédnutí u jednotlivých vyučujících matematiky.

Blahopřejeme vítězům a těšíme se, že Klokanovi zachováte přízeň i dalším roce.

Lukáš Tomoszek opět v ústředním kole MO-P

Talent Lukáš Tomoszek z maturitního ročníku opakuje svůj mimořádný loňský úspěch v Matematické olympiádě kategorie P.
V soutěži zaměřené na algoritmy suverénně vyhrál 1. místo v krajském kole a celkově v rámci ČR skončil na 2. místě. 
Postupuje tedy do ústředního kola
, které proběhne v Teplicích od 23. 3. do 25. 3. 2022. 

Moc blahopřejeme a budeme držet palce. 

 

Matematická olympiáda – postup do kraje

I letos se někteří studenti s plným nasazením rozhodli řešit náročné úlohy Matematické olympiády. Po úspěšném vyřešení domácího kola se zúčastnili v kategorii B a C kola klauzurního, u mladších v kat. Z9 kola okresního. 

Nejlépe dopadli v jednotlivých kategoriích: 
B – Šimon Lipus (6. A),
C – Daniel Cieślar (1. D), Miroslav Murin (5. A),
Z9 – Dominik Skoupil (4. A). 
Všichni čtyři se stali úspěšnými řešiteli a postoupili do krajských kol, která se budou konat koncem března a začátkem dubna. 

Všem děkujeme za reprezentaci školy a držíme palce. 

 

Úspěšný ŠKOMAM 2022

Další ročník Školy matematického modelování (Škomam), který pořádá Katedra aplikované matematiky VŠB – TU Ostrava, se po loňském online setkání konal opět prezenčně a zase byl pro naše zúčastněné studenty maturitního matematického semináře velmi přínosný. 
Lukáš Tomoszek, Marek Bialožyt, Jiří Marosz a Kateřina Bilková si třídenní seminář užili a dověděli se na přednáškách a počítačových cvičeních hodně nového. Dokázali získané vědomosti využít a v soutěži Škomam Cup, ve které zvítězí ti, kteří v průběhu tohoto semináře odpoví správně přednášejícím na nejvíce otázek, obsadili spolu s dalšími dvěma týmy krásné 2. místo

Na další ročník se už těšíme. 

 

Matematická olympiáda – Programování

Výjimečně talentovaný Lukáš Tomoszek z maturitního ročníku se po loňském úspěchu v celostátním kole Matematické olympiády kat. P opět pustil do práce. V soutěži, která je zaměřená na algoritmy, hravě zvládl školní kolo a postoupil do krajského, které se uskutečnilo v úterý 18. 1. Pokud Lukáš uspěje, čeká ho kolo celostátní. 

Držíme palce. 

Okresní kolo Pythagoriády

Leden přinesl netrpělivě očekávané výsledky okresního kola Pythagoriády, kterého se zúčastnilo 16 žáků naší školy. 

V jednotlivých kategoriích se na medailových pozicích umístili: 
6. ročník – 1. místo – Talík Adam 1. A, 3. místo – Zadembski Marek 1. A
8. ročník – 1. místo – Szkandera Jakub 3. A
9. ročník – 3. místo – Zielina Vojtěch 4. A

Všem moc blahopřejeme. 

 

Starší články »