Články z kategorie Připravujeme


Nabídka anglických jazykových kurzů ve školním roce 2019/2020

    V novém školním roce 2019/2020 zahájíme jako každoročně nové první ročníky dvouletého přípravného kurzu cambridgeské zkoušky FCE. Z řad zájemců vytvoříme tři samostatné kurzy, které povedou Mgr. Zlatka Bichlerová /2 kurzy/ a Mgr. Andrea Skupień Kapsia, která tak bude pokračovat se svými současnými studenty PET kurzu, kteří se začnou připravovat na zkoušku FCE. V případě, že by některý student chtěl přejít hned do druhého ročníku FCE, domluví se předem s Mgr. Bichlerovou. Stávající první ročníky budou pokračovat druhým ročníkem pod vedením svých současných vyučujících – Mgr. Zlatky Bichlerové, Mgr. Barbory Zawiszové a Mgr. Andrey Skupień Kapsie.

    Výuka v FCE kurzech začne 4. týden v září 2019. Výuka bude probíhat 1x týdně po dobu 120 minut /60 minut – přestávka – 60 minut/. Den výuky bude stanoven podle Vašeho rozvrhu. Zájemci o tyto kurzy se dostaví se svými rozvrhy ve středu 4. září v 9. 40 hodin /velká přestávka/ na schůzku do jazykové učebny č. 82 /kurzy vedené Mgr. Zlatkou Bichlerovou/ a do jazykové učebny č. 314 /kurz vedený Mgr. Andreou Skupień Kapsia/. Se svými vyučujícími se domluvíte na vhodném dni, ve kterém bude kurz probíhat. Skupiny budoucích 2. ročníků FCE Mgr. Zlatky Bichlerové, Mgr. Barbory Zawiszové a Mgr. Andrey Skupieň Kapsie se domluví se svými vyučujícími na dni výuky také 4. září v 9.40 hodin ve stejných učebnách: učebna č. 82 – kurz vedený Z. Bichlerovou, učebna č. 314 – kurz vedený A. Skupień Kapsia, učebna č. 73 – kurz vedený B. Zawiszovou. V případě, že jste se do 4. září 2019 nestihli zapsat do některého z kurzů, kontaktujte osobně vyučující, o jejíž kurz máte zájem. Vyučující angličtiny najdete v jejich kabinetech: přízemí Z. Bichlerová a B. Zawiszová, 3. patro – A. Skupień Kapsia.

    V novém školním roce znovu otevřeme jednoletý kurz CAE zakončený v červnu 2020 cambridgeskou zkouškou v počítačové podobě. Tento kurz opět povede Mgr. Zlatka Bichlerová. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 8 zájemců o tento cambridgeský certifikát. Kurz bude mít časovou dotaci 120 minut a bude probíhat jednou týdně. Zájemci o tento kurz se také dostaví na schůzku 4. září v 9.40 hodin do jazykové učebny č. 82, aby si zde domluvili vhodný termín pro návštěvu kurzu.

    Ve školním roce 2019/2020 otevíráme dvouleté přípravné kurzy, připravující studenty ke složení mezinárodní zkoušky PET/ Preliminary English Test /, úroveň B1 / říjen – květen / a KET / Key English Test /, úroveň A2 / říjen – květen/. Kurzy jsou vhodné pro nižší ročníky a s jejich obsahem seznámí nové student naší školy na počátku září jejich vyučující Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Výuka v těchto kurzech začne od měsíce října jednou týdně po dobu 90 minut.

    Další podrobnosti o zkouškách se dozvíte na nástěnce Cambridge Centra v přízemí nebo na webových stránkách školy v sekci O škole – Cambridge Centre. Zájemci o kurzy se zapíší na archy na nástěnce Cambridge Centra v přízemí školy.

Mgr. Zlatka Bichlerová

koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

Školní zájezdy 2019/2020

V příštím školním roce připravují zahraniční zájezdy komise anglického jazyka a komise zeměpisu.

Školní zájezd do Belgie, Anglie a Walesu

Program zájezdu, termín a cena

Školní zájezd do Petrohradu a Pobaltí

Program zájezdu

Další informační schůzka pro účastníky zájezdu do Pobaltí a Petrohradu se uskuteční cca 7 – 14 dní před odjezdem. Účast všem doporučuji. 

Marcel Gibiec

Důležité termíny školního roku 2019/2020

 

Vyučování ve školním roce 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019 a končí v úterý 30. června 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Termíny třídních schůzek pro rodiče:

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků           3. září 2019 (1.A, 1.D, 1.E)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí                        19. listopadu 2019
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                            21. dubna 2019

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny                        29. – 30. října 2019
Vánoční prázdniny 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
Pololetní prázdniny                               31. ledna 2020
Jarní prázdniny            24. února – 1. března 2020
Velikonoční prázdniny                                9. dubna 2020
Hlavní prázdniny        1. července – 31. srpna 2020

 Akce školy:

Adaptační pobyty                          9. – 13. září 2019
Sportovně-turistický kurz                          9. – 13. září 2019
Návštěva kina – výročí sametové revoluce                         14. listopadu 2019
Den otevřených dveří                         26. listopadu 2019
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                       do 1. prosince 2019
Zahájení přípravných kurzů                                    leden 2019
Školní ples                              24. ledna 2020
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ                         do 1. března 2020
Lyžařský kurz SKI areál Bílá (1.D, 1.E)                         3. – 7. února 2020
Lyžařský kurz SKI areál Bílá (5.A)                     10. – 14. února 2020
Lyžařský kurz Velké Karlovice (2.A)                     17. – 21. února 2020
Studentská vědecká konference (vyšší stupeň)                            17. března 2020
Studentská vědecká konference (nižší stupeň)                            24. března 2020
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia                     12. – 28. dubna 2020
Přijímací zkoušky do víceletého studia                     12. – 28. dubna 2020
Projekt pro 1.A: Kraj známý a neznámý                     15. – 17. dubna 2020
Projekt pro 3.A na Skalce                        4. – 6. května 2020
Geografická exkurze 4.C                    27. – 28. dubna 2020
Geografická exkurze 2.D                    28. – 29. dubna 2020
Geografická exkurze 2.E                    29. – 30. dubna 2020
Maturitní zkouška – písemná část                     8. a 30. dubna, 4. – 6. května 2020
Maturitní zkouška – ústní část                   18. – 29. května 2020
Zahraniční zájezd do Severního Walesu                    23. – 29. května 2020
Zahraniční zájezd do Pobaltí                    14. – 22. května 2020
Slavnostní ukončení studia                              6. června 2020
Setkání s rodiči žáků budoucích 1. ročníků                              9. června 2020
Valná hromada SRPŠ                              9. června 2020
Olympijský šestiboj                            24. června 2020