Články z kategorie Připravujeme


Učebnice pro šk. rok 2020/2021

Žáci vyššího gymnázia budou v příštím školním roce potřebovat tyto učebnice:

Burza učebnic proběhne 2. září 2020 ve školní jídelně.

Volby do školské rady

Volební komise, ve složení Mgr. K. Demelová, Mgr. Š. Dohnalová a PhDr. A. Wiszczorová, svolává k volbám členů do Školské rady při Gymnáziu Třinec oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy. Volby proběhnou dne 25. 6. 2020 od 14 do 16 hodin v budově gymnázia v místnosti č. 118 (kabinet výchovné poradkyně, 1. poschodí). 

Návrhy kandidátů na členství ve Školské radě při Gymnáziu Třinec z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy pro funkční období 1. 9. 2020‒31. 8. 2023:

  1. Ing. Dana Martynková
  2. Ing. Jaroslav Stošek
  3. Dana Balcarová
  4. Radim Fojkes

Případné návrhy dalších kandidátů zašlete na adresu sekretariat@gymtri.cz. 

V Třinci 26. 5. 2020

Mgr. Karla Demelová, členka volební komise

Důležité termíny školního roku 2019/2020

 

Vyučování ve školním roce 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019 a končí v úterý 30. června 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Termíny třídních schůzek pro rodiče:

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků           3. září 2019 (1.A, 1.D, 1.E)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí                        19. listopadu 2019
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                            zrušeno

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny                        29. – 30. října 2019
Vánoční prázdniny 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
Pololetní prázdniny                               31. ledna 2020
Jarní prázdniny            24. února – 1. března 2020
Velikonoční prázdniny                                9. dubna 2020
Hlavní prázdniny        1. července – 31. srpna 2020

 Akce školy:

Adaptační pobyty                          9. – 13. září 2019
Sportovně-turistický kurz                          9. – 13. září 2019
Návštěva kina – výročí sametové revoluce                         14. listopadu 2019
Den otevřených dveří                         26. listopadu 2019
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                       do 1. prosince 2019
Zahájení přípravných kurzů                                    leden 2020
Školní ples                              24. ledna 2020
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ                         do 1. března 2020
Lyžařský kurz SKI areál Bílá (1.D, 1.E)                         3. – 7. února 2020
Lyžařský kurz SKI areál Bílá (5.A)                     10. – 14. února 2020
Lyžařský kurz Velké Karlovice (2.A)                     17. – 21. února 2020
Studentská vědecká konference (vyšší stupeň) – náhradní termín                                    červen 2020
Studentská vědecká konference (nižší stupeň) – náhradní termín                                   červen 2020
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia                     dle rozhodnutí MŠMT
Přijímací zkoušky do víceletého studia                     dle rozhodnutí MŠMT
Projekt pro 1.A: Kraj známý a neznámý              odloženo na podzim 2020
Projekt pro 3.A na Skalce                                          zrušeno
Geografická exkurze 2.E                                         zrušeno
Geografická exkurze 2.D                                         zrušeno
Geografická exkurze 4.C                                         zrušeno
Maturitní zkouška – písemná část                     dle rozhodnutí MŠMT
Maturitní zkouška – ústní část                      dle rozhodnutí MŠMT
Zahraniční zájezd do Severního Walesu            odloženo na 19.-25.09.2020
Zahraniční zájezd do Pobaltí                                           zrušeno
Slavnostní ukončení studia                                           zrušeno
Setkání s rodiči žáků budoucích 1. ročníků                                           zrušeno
Valná hromada SRPŠ                                         odloženo
Olympijský šestiboj                             24. června 2020