Články z kategorie Připravujeme


Den otevřených dveří letos jen virtuálně

Vítáme vás na našem virtuálním dni otevřených dveří!

Co vás zde čeká?

  • on-line prohlídka školy,
  • krátká videa a reportáže ze života školy,
  • virtuální expozice výtvarné výchovy,
  • fotografie z loňského dne otevřených dveří.

 

Odpovíme na vaše dotazy týkající se možnosti studia na třineckém gymnáziu. Dotazy můžete položit:

  • telefonicky na tel. č.: 558 325 284, 734 641 436, 602 368 960.
  • online prostřednictvím sítí Facebook a Instagram.

 

Den otevřených dveří na gymnáziu v Třinci – virtuální prohlídka školy

(Zatím bohužel stále bez studentů…)

Kameraman, střihač a tvůrce videa Petr Stefek

 

Krátké nahlédnutí do výuky na počátku školního roku

 

Reportáže z tradičních školních akcí

 

Virtuální expozice výtvarné výchovy

Digitální grafiku vytvořil Mgr. Lukáš Adamík


Fotogalerie – den otevřených dveří 2019

 

 

 

Důležité termíny školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Termíny třídních schůzek pro rodiče:

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků           1. září 2020 (1.A, 1.D, 1.E)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí                        10. listopadu 2020
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                            20. dubna 2020

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny                        29. – 30. října 2020
Vánoční prázdniny 23. prosince 2019 – 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny                               29. ledna 2021
Jarní prázdniny                        1. – 7.  března 2021
Velikonoční prázdniny                                1. dubna 2021
Hlavní prázdniny        1. července – 31. srpna 2021

 Akce školy:

Adaptační pobyty                          8. – 11. září 2020
Sportovně-turistický kurz                        14. – 18. září 2020
Exkurze 6.C                        23. – 25. září 2020
Exkurze 4.E                        21. – 23. září 2020
Exkurze 4.D                        14. – 15. září 2020
Den otevřených dveří                         24. listopadu 2020
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                       do 1. prosince 2020
Školní ples                               22. ledna 2021
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ                          do 1. března 2021
Studentská vědecká konference (vyšší stupeň)                              16. března 2021
Studentská vědecká konference (nižší stupeň)                             23. března 2021
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia                      12. – 13. dubna 2021
Přijímací zkoušky do víceletého studia                      14. – 15. dubna 2021
Geografická exkurze 6.A, 2.E, 2.D                      13. – 16. dubna 2021
Maturitní zkouška – písemná část                        1. – 30. dubna 2021
Maturitní zkouška – didaktické testy                       2. – 15. května 2021    
Maturitní zkouška – ústní                     17. – 28. května 2021    
Slavnostní ukončení studia                               5. června 2021
Olympijský šestiboj                             28. června 2021

 

Učebnice pro šk. rok 2020/2021

Žáci vyššího gymnázia budou v příštím školním roce potřebovat tyto učebnice:

Burza učebnic proběhne 2. září 2020 ve školní jídelně.