Články z kategorie Připravujeme


Informace pro studenty – Cambridgeská zkouška FCE

Stále více se na nás obracejí studenti naší školy, zda by mohli podstoupit zkoušku FCE
spolu s těmi, kteří navštěvují ve škole kurzy FCE. Pro tyto zájemce slouží následující
informace: můžete se této zkoušky zúčastnit, ale je třeba, abyste se do poloviny května
přihlásili u Mgr. Zlatky Bichlerové /zlatka.bichlerova@seznam.cz/, abychom s Vámi
počítali. V letošním školním roce budou studenti zkoušku skládat v sobotu 15. června.
Tak tedy: pokud máte zájem, neváhejte a přihlaste se.

Zlatka Bichlerová

Důležité termíny školního roku 2023/2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude předáno ve středu 31. ledna 2024.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno bude v pátek 28. června 2024.

Termíny třídních schůzek pro rodiče (vždy v 16 h):

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků                               4. září 2023 (1.A, 1.B, 1.C)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí                             14. listopadu 2023
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                              9. dubna 2024

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny                             26. a 27. října 2023
Vánoční prázdniny                             23. prosince 2023 – 2. ledna 2024
Pololetní prázdniny                             2. února 2024
Jarní prázdniny                            12. – 18.  února 2024
Velikonoční prázdniny                            28. března 2024
Hlavní prázdniny                            1. července – 31. srpna 2024

 Akce školy:

Burza učebnic                              5. září 2023
Adaptační pobyty prvních ročníků                              5. – 8. září 2023
Exkurze Praha 4.E                             11. – 13. září 2023
Exkurze Praha 8.A                             13. – 15. září 2023
Sportovně-turistický kurz Žiar                             18. – 22. září 2023
Projekt 3. A Kraj známý/neznámý                             20. – 22. září 2023
Den otevřených dveří                             17. listopadu 2023
Školní ples                             26. ledna 2024
Lyžařský kurz Bílá 1.B, 1.C, 5.A                              22. – 26. ledna 2024
Lyžařský kurz Bílá 2.A                                        4. – 8. března 2024
Studentská konference, téma Hra (vyšší stupeň)                             19. března 2024
Studentská konference, téma Hra (nižší stupeň)                             26. března 2024
Maturitní zkouška – písemná práce                                       2. – 4. dubna 2024
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia                             1. termín: pátek 12. dubna 2024
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia                             2. termín: pondělí 15. dubna 2024
Přijímací zkoušky do víceletého studia                             1. termín: úterý 16. dubna 2024
Přijímací zkoušky do víceletého studia                             2. termín: středa 17. dubna 2024
Poslední zvonění 4.D, 4.E a 8.A                             30. dubna 2024                        
Maturitní zkouška – didaktické testy                                      2. – 7. května 2024
Zahraniční zájezd PK DCJ (Španělsko)                             4. – 10. května 2024
  Geografická exkurze  2.B, 2.C, 6.A                                                  14. – 17. května 2024
Maturitní zkouška – ústní zkoušky                              20. – 31. května 2024
Slavnostní ukončení studia                             8. června 2024
Olympijský šestiboj                             20. června 2024
Zahraniční zájezd PK Z                             22 – 29. června 2024
Burza učebnic                             26. června 2024
Sportovní turnaje                             27. června 2024