Články z kategorie Připravujeme


Nabídka anglických jazykových kurzů ve školním roce 2021/2022

V novém školním roce 2021/2022 otevíráme pro zájemce tyto kurzy:

– první ročník dvouletého FCE kurzu zakončeného cambridgeskou zkouškou FCE,

– první ročník dvouletého KET/PET kurzu, který může být přípravou na kurz FCE.

Pokud bude zájem o jednoletý kurz CAE, tak bude otevřen až v lednu 2022, protože nynější studenti FCE kurzu budou skládat zkoušku až v prosinci 2021. Kurz CAE zpravidla navazuje na kurz FCE, který by za normálních okolností končil v červnu 2021, ale díky covidové situaci byla tato zkouška posunuta až na prosinec.

Ve výuce bude pokračovat druhý ročník FCE vedený Mgr. Zlatkou Bichlerovou, který bude zakončený cambridgeskou zkouškou v červnu 2022. Výuku si prodlouží současné dva druhé ročníky FCE /vedené Mgr. Zlatkou Bichlerovou/, které čeká zkouška 11. prosince 2021. 18. září 2021 půjde ke zkoušce CAE skupina studentů, které vyučuje Mgr. Zlatka Bichlerová.

Podle Vašeho zájmu otevřeme dva nové první ročníky FCE, které budou učit Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Kurz KET/PET povede také Mgr. Andrea Skupień Kapsia – mailová adresa: viva-academy@seznam.cz, případný kurz CAE Mgr. Zlatka Bichlerová. Podmínkou otevření všech kurzů je minimální počet 10 studentů.

Zájemce o nové první ročníky prosíme, aby se zapisovali do archů na nástěnce Cambridge Centra. Do přiložených papírů napište i svůj zájem o koupi sady učebnic, které potřebujete do kurzů. Cena za učebnici není součástí ceny kurzu, v loňském roce stála kolem 680,- Kč.

Výuka v nových prvních ročnících začne 4. týden v září 2021 a bude končit v polovině června roku 2022 /bude upřesněno podle aktuální situace/. Výuka bude probíhat 1x týdně po dobu dvou vyučovacích hodin, tzn. 1x 90 minut. Den výuky bude stanoven po domluvě s vyučujícími podle Vašeho rozvrhu. Zájemci o nové FCE kurzy se dostaví se svými rozvrhy ve středu 8. září v 9.40 hodin /velká přestávka/ na schůzku do jazykové učebny č. 82 /přízemí – Mgr. Zlatka Bichlerová/ a zájemci o 1. ročník FCE a 1. ročník KET/PET budou mít informativní schůzku s Mgr. Andreou Skupień Kapsia 8. září v 9.40 v jazykové učebně č. 314 /3. poschodí/. Zájemci o roční kurz CAE, který bude probíhat od ledna 2022 do ledna 2023 se zatím jen zapíší do přiloženého archu na nástěnce. Cena FCE a CAE kurzů je na jeden školní rok 6 900,- Kč. Cena KET/PET kurzu je 4900,- Kč. Po domluvě s vyučujícími je možno zaplatit kurz na dvě splátky. Vzhledem k nárůstu cen za energie byla bohužel navýšena i cena za pronájmy učeben. Pokud se opět zhorší covidová situace, budou všechny kurzy probíhat online jako v minulém školním roce, což se nakonec ukázalo být v mnoha případech naopak výhodou.

V případě nejasností se informujte u Mgr. Zlatky Bichlerové na mailové adrese: zlatka.bichlerova@seznam.cz nebo v kabinetu č. 79 v přízemí.

Mgr. Zlatka Bichlerová, koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem ve Frýdku-Místku

Důležité termíny školního roku 2021/2022

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021 a ukončeno bude ve čtvrtek 30. června 2022.

Termíny třídních schůzek pro rodiče:

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků           1. září 2021 (1.A, 1.D, 1.E)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí                       9. listopadu 2021
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                         12. dubna 2022

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny                        27. a 29. října 2021
Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Pololetní prázdniny                                 4. února 2022
Jarní prázdniny                      14. – 20.  března 2022
Velikonoční prázdniny                                14. dubna 2022
Hlavní prázdniny           1. července – 31. srpna 2022

 Akce školy:

Adaptační pobyty                           7. – 10. září 2021
Sportovně-turistický kurz                          13. – 17. září 2021
Exkurze 6.C                         
Exkurze 4.E                         
Exkurze 4.D                          
Den otevřených dveří                           23. listopadu 2021
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                         do 1. prosince 2021
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ                                                     do 1. března 2022
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia                         12. – 13. dubna 2022
Přijímací zkoušky do osmiletého studia      19. – 20. dubna 2022                        
Maturitní zkouška – didaktické testy                                                          2. – 5. května 2022
Maturitní zkouška – ústní zkoušky 6.C                          16. – 27. května 2022
Maturitní zkouška – ústní zkoušky 4.D, 4.E                           16. – 27. května 2022
Olympijský šestiboj                             28. června 2022
   
                           
                          
                                
                              

 

Učebnice pro šk. rok 2021/2022

Žákům nižšího gymnázia učebnice zapůjčí škola. (Na případném zakoupení pracovních sešitů se dohodnou rodiče žáků s vyučujícími cizích jazyků.)

Žáci vyššího gymnázia budou ve školním roce 2021/2022 potřebovat tyto učebnice: