Články z kategorie Připravujeme


Důležité termíny školního roku 2021/2022

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021 a ukončeno bude ve čtvrtek 30. června 2022.

Termíny třídních schůzek pro rodiče:

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků                             1. září 2021 (1.A, 1.D, 1.E)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí                             9. listopadu 2021
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                             12. dubna 2022

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny                             27. a 29. října 2021
Vánoční prázdniny                             23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Pololetní prázdniny                             4. února 2022
Jarní prázdniny                             14. – 20.  března 2022
Velikonoční prázdniny                             14. dubna 2022
Hlavní prázdniny                             1. července – 31. srpna 2022

 Akce školy:

Adaptační pobyty                              7. – 10. září 2021
Sportovně-turistický kurz                              13. – 17. září 2021
Exkurze Lednice 4.D                              14. – 16. září 2021
Exkurze Praha 6.C                              29. září – 1. října 2021
Exkurze Praha 4.E                               6. – 8. října 2021
Den otevřených dveří                               23. listopadu 2021
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                               do 1. prosince 2021
Společenský večer                               22. dubna 2022
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ                                                        do 1. března 2022
Lyžařský kurz Bílá 2.A, 3.A                               28. února – 4. března 2022
Lyžařský kurz Bílá 1. D, E, 5.A                               21. února – 25. února 2022
Lyžařský kurz Lomná 2.D, E a 6.A                               7. března – 11. března 2022
Studentská konference (vyšší stupeň)                               22. března 2022
Studentská konference (nižší stupeň)                               29. března 2022
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia                               12. – 13. dubna 2022
Přijímací zkoušky do osmiletého studia                               19. – 20. dubna 2022                       
Geografická exkurze 6.A, 2.E, 2.D                               3. – 6. května 2022
Maturitní zkouška – písemná práce                                                          1. – 30. dubna 2022
Maturitní zkouška – didaktické testy                                                            2. – 4. května 2022
Maturitní zkouška – ústní zkoušky 6.C a 4.E                               16. – 20. května 2022
Maturitní zkouška – ústní zkoušky 4.D                               23. – 27. května 2022
Slavnostní ukončení studia                               4. června 2022
Olympijský šestiboj                               28. června 2022