Mapa naší školy

Jak pracovat s mapou:
Nejprve vyberte, zda chcete zobrazit seznam učitelů, tříd nebo ostatních místností z menu pod tímto textem. Poté v tabulce ukažte kurzorem myši na daný řádek a jeho pozice se ihned zobrazí na mapě oranžovým ukazatelem. Pokud se mapa zobrazuje špatně, můžete ji zobrazit uprostřed obrazovky, nebo zobrazit na nové stránce. Můžete také zobrazit náhled celé mapy školy (bez ukazatelů).

Mapa je aktuální pro školní rok 2022/2023.