Informace pro studenty – Cambridgeská zkouška FCE

Stále více se na nás obracejí studenti naší školy, zda by mohli podstoupit zkoušku FCE
spolu s těmi, kteří navštěvují ve škole kurzy FCE. Pro tyto zájemce slouží následující
informace: můžete se této zkoušky zúčastnit, ale je třeba, abyste se do poloviny května
přihlásili u Mgr. Zlatky Bichlerové /zlatka.bichlerova@seznam.cz/, abychom s Vámi
počítali. V letošním školním roce budou studenti zkoušku skládat v sobotu 15. června.
Tak tedy: pokud máte zájem, neváhejte a přihlaste se.

Zlatka Bichlerová